Ny forsikringsmæglervirksomhed til transportbranchen

Det tyske mæglerfirma Rudolf W.E. Schmidt etablerer sig i Danmark med forsikringsmæglerselskabet AIE Insurance Brokers P/S, der med kontoret i Kolding som udgangspunkt skal servicere transportvirksomheder og transportrelaterede erhverv over hele landet.

Rudolf W.E. Schmidt er grundlagt i 1924, og virksomheden ejes og ledes i dag af Haiko Schmidt, der er 3. generation. Selv har han arbejdet i Flensborg-virksomheden igennem mere end 20 år.

Ansætter erfarne branchefolk

AIE Insurance Brokers har pr. 1. december 2011 ansat de tre eksaminerede assurandører Gitte M. Hansen, Klaus Rosendahl og Jan-Otto Christensen som Key Account Managers med henholdsvis Østjylland og Øerne, Syd- og Sydvestjylland samt Nord- og Nordvestjylland som dækningsområder. Alle kommer fra stillinger som transportassurandører hos Codan Forsikring A/S, hvor de tilsammen har arbejdet i 50 år.

Også de to administrative medarbejdere på mæglerfirmaets kontor har langvarig erfaring bag sig. Det drejer sig om mæglersekretærerne Elly Søgaard Bredtved, der igennem mere end 30 år har arbejdet i branchen hos bl.a. Tryg og Købstædernes Forsikring, og Henny Alsted, der i sammenlagt over 25 år har været administrativ medarbejder på Codans kontorer i hhv. Ribe og Esbjerg.

Ifølge Gitte M. Hansen har AIE Insurance Brokers et mål om at være i front med viden, service og tilgængelighed, hvilket organisationens sammensætning også skal afspejle. Man kan få fat på os døgnet rundt, og vi står altid klar med hurtig service og professionel rådgivning baseret på dybdegående indsigt i vore kunders behov, siger hun.

Grænseoverskridende kompetencer

Klaus Rosendahl forventer, at AIE Insurance Brokers i samspil med Rudolf W.E. Schmidt syd for grænsen vil kunne gøre en positiv forskel for danske transportvirksomheder ikke mindst for dem, der har etableret sig i Tyskland samt i det øvrige Europa. Vi samarbejder med et stærkt netværk af europæiske forsikringsselskaber, der i høj grad matcher grænseoverskridende virksomheders behov, udtaler han.

Kollegaen Jan-Otto Christensen supplerer: Ved at ramme det optimale forhold mellem omkostninger og værdi vil vi tilbyde vognmandsbranchen de rette forsikringsløsninger med udgangspunkt i en høj faglig standard. Det handler om at være godt hjulpet og godt dækket til den rigtige pris.

Billedtekster

En række erfarne forsikringsfolk står klar til at servicere kunder i den danske transportbranche med udgangspunkt i AIE Insurance Brokers nyåbnede kontor i Kolding.
Stående ses fra venstre Klaus Rosendahl, Jan-Otto Christensen og Gitte Hansen samt direktør og forsikringsmægler Haiko Schmidt. Foran dem sidder sekretærerne Henny Alsted og Elly Bredtved.

Fotoet kan downloades i højopløselig udgave fra http://www.epicent.dk/Pressemateriale/AIE/AIE-NFT1.jpg

Læs mere her

Dantra deltager i miljø- og redningsøvelse

Et tankvogntog fra Dantra er for nylig indgået i en omfattende, realistisk miljø- og redningsøvelse afholdt af Næstved Brand & Redning i Herlufmagle. Idéen fik Dantra-chauffør Bjarne Hansen, der selv bor i Herlufmagle og er deltidsansat i det lokale brandværn.

Risikoen ved at køre med farligt gods er meget lille, når blot det behandles efter forskrifterne. Alle relevante forholdsregler skal tages, og udstyret skal håndteres korrekt. Meget er på spil, hvis uheldet skulle være ude, og vi deltidsbrandfolk kan sagtens komme til at stå over for den slags situationer. De kan være svære at forberede sig på, og det gør selvfølgelig øvelserne meget mere realistiske at kunne træne med en rigtig tankbil, siger chaufføren.

Her var tale om en kombineret miljø- og redningsøvelse, hvor brandfolkene både simulerede bekæmpelse af et kemikalieudslip og nedfiring af en nødstedt person. Det vogntog, der blev benyttet til øvelsen, plejer egentlig at køre med brændstof; men i dette tilfælde forestillede man sig, at lasten i stedet var et stærkt kemikalie, der læsses ovenfra.

Scenariet var, at et tankdæksel ikke var lukket korrekt, og at kemikaliet derfor var flydt ud under kørsel. For at lukke dækslet gik chaufføren op på toppen af tanken, hvor han besvimede grundet manglende åndedrætsværn. En del af øvelsen gik på at slå op i vores kemibog for at finde den korrekte tilgang til det givne kemikalie. Vi udlagde så skum for at slå kemikalietågerne ned, reducere brandfaren og forhindre afdampning, samtidig med at den tilskadekomne blev nedfiret, fortæller Bjarne Hansen, der sammen med de øvrige brandfolk efterfølgende evaluerede indsatsen og gennemførte øvelsen endnu en gang.

Rundt om i landet er der tidligere set talrige eksempler på, at chauffører er besvimet under læsning af stærke kemikalier. Derfor prioriteres korrekt brug af sikkerhedsudstyr som fx åndedrætsværn meget højt hos Dantra.

Kvalitetssikring og uddannelse på miljø- og sikkerhedsområdet har højeste prioritet og er en integreret del af vores omfattende Masterdriver-koncept. Når det er praktisk muligt, stiller vi samtidig gerne materiel, personale og viden til rådighed for det omgivende samfund for at bidrage til en bedre forståelse af forskellige risici. Derfor samarbejder vi med fx skoler og brandkorps i uddannelsessammenhænge, hvad enten formålet er undervisning i trafiksikkerhed eller brand- og redningsøvelser, siger transportchef Marc Jeel.

Billedmateriale

Foto 1: Her var tale om en kombineret miljø- og redningsøvelse, hvor brandfolkene både simulerede bekæmpelse af et kemikalieudslip og nedfiring af en nødstedt person. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT31.JPG

Foto 2: Vi udlagde skum for at slå kemikalietågerne ned, reducere brandfaren og forhindre afdampning, fortæller deltidsbrandmand og Dantra-chauffør Bjarne Hansen. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT32.JPG

Foto 3: Ifølge brandfolkene gør det øvelserne meget mere realistiske at kunne træne med en rigtig tankbil. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT33.JPG

Foto 4: Det vogntog, der blev benyttet til øvelsen, plejer egentlig at køre med brændstof; men i dette tilfælde forestillede man sig, at lasten i stedet var et stærkt kemikalie, der læsses ovenfra. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT34.JPG

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Danmarks største transportmesse åbnes i dag af Kristian Pihl Lorentzen

Vestfyn Trækker åbnes i år af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), der netop har begået et idéoplæg til styrkelse af transportbranchens konkurrenceevne.
Vestfyn Trækker åbnes i år af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), der netop har begået et idéoplæg til styrkelse af transportbranchens konkurrenceevne.

I dag åbner transport- og logistikudstillingen Vestfyn Trækker, der er årets største begivenhed af sin art. Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) holder den officielle åbningstale kl. 13.

Der er fuldt hus på den udendørs transport- og logistikudstilling Vestfyn Trækker i Ejby, som i år afholdes fra den 1. til 3. juni. Det oplyser VBG GROUP, der står bag messen. 130 standpladser er afsat, hvilket er flere end nogensinde før, og vi står oven i købet tilbage med en lang venteliste, siger Per Mikkelsen, der er direktør for VBG i Danmark.

Messearrangørerne har i år oplevet, at transportvirksomheder booker stande udelukkende med henblik på at rekruttere chauffører og underleverandører. Heldigvis har nogle transportfirmaer atter fået travlt og behøver ekstra kapacitet, lyder det fra Per Mikkelsen.

En af de nye udstillere er Frode Laursen-koncernen, som med 1.400 ansatte er blandt Nordens største og hurtigst voksende udbydere af one-stop-logistik inden for bl.a. dagligvarer. Vi får behov for at indsætte 10-20 ekstra biler i Danmark og Sydsverige og ser Vestfyn Trækker som et ideelt sted at profilere vores partnerkoncept, der giver mulighed for at køre for os som selvstændig vognmand med minimale økonomiske risici, fortæller personalekoordinator Jan Andersen.

Mange produktnyheder

Per Mikkelsen oplever, at udstillerne siden 2011-messen har haft stort fokus på innovation og således i år kan fremvise mange nye produkter. Som eksempel nævner han VBG s egen stand, hvor man ud over vogntog med det automatiske koblingssystem MFC samt indbygningsmuligheder til køretøjer med kort overhæng kan præsentere en række innovative produktnyheder.

Det drejer sig bl.a. om en ny 50 mm kobling samt et kompakt trækbjælkesystem. Desuden fremvises en automatisk smøre- og renseenhed til montering på koblinger, siger Per Mikkelsen. Han forventer, at også de nye regler for totalvægt og akseltryk, der trådte i kraft i sommeren 2011, vil komme i fokus på messen.

Venstre vil redde 8.000 arbejdspladser i transportbranchen

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, kan se tilbage på 8.000 mistede arbejdspladser i transporterhvervene på blot fire år, når han i dag åbner Vestfyn Trækker.

Branchen dækker 1 % af den danske økonomi og arbejdsstyrke; og vi risikerer at miste yderligere 8.000 jobs over de næste 10 år med deraf følgende milliardudgifter til bl.a. dagpenge og aktivering, hvis ikke det lykkes at dæmme op for udviklingen. Problemet er først og fremmest, at vejtransporten i stigende grad udføres af udenlandske selskaber og chauffører, vurderer ordføreren, der netop har udarbejdet et oplæg til styrkelse af produktiviteten og konkurrenceevnen i det danske vejtransporterhverv.

Siden 2000 er branchens produktivitet faldet med 30 %. En del af forklaringen skal findes i, at vi politikere pålægger danske vognmænd flere omkostninger og mere bureaukrati end deres udenlandske konkurrenter. Derfor har Venstre foreslået, at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der skal afdække de konkrete årsager til tabene af produktivitet og konkurrenceevne. Udvalgets arbejde bør bl.a. omfatte en kortlægning af vejgodstransportens betydning, EU s regler og deres implementering samt omfanget af særlige nationale regler, siger Pihl Lorentzen.

Han oplyser, at transportminister Henrik Dam Kristensen har taget positivt imod forslaget og lovet, at opgaven bliver forankret i Vejtransportrådet med henblik på fremsættelse af en række konkrete anbefalinger inden årets udgang.

Vestfyn Trækker Transport & Logistik, der afholdes ved motorvejen i Ejby, har igennem en årrække været Danmarks mest besøgte udendørs transportudstilling. På messen kan man opleve alle væsentlige lastbilmærker, ligesom udstillerlisten tæller en lang række opbyggere og forhandlere af øvrigt materiel. Desuden deltager mange udbydere af periferiprodukter og serviceydelser samt brancheorganisationer og fagmedier.

Knap 7.000 besøgte udstillingen, da den senest blev afholdt. 2012-messen afvikles fra den 1. til 3. juni fredag fra kl. 10 til 15, lørdag fra 9 til 17 og søndag fra 9 til 16. Den officielle åbning forestås af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) fredag kl. 13.

Læs mere her

Fuldt hus på årets største transportudstilling fra fredag den 1. juni

130 stande er nu besat på transport- og logistikudstillingen Vestfyn Trækker, hvilket er flere end nogensinde før. Nogle af udstillerne er sågar transportvirksomheder, som atter har fået travlt og derfor søger chauffører og underleverandører.

Der bliver fuldt hus på den udendørs transport- og logistikudstilling Vestfyn Trækker i Ejby, som i år afholdes fra den 1. til 3. juni. Det oplyser VBG GROUP, der står bag messen.

Alle 130 standpladser er nu afsat, og vi står oven i købet tilbage med en lang venteliste. Der kan eventuelt etableres yderligere tre små pladser i teltgaden; men der er desværre ikke mulighed for flere regulære stande, siger Per Mikkelsen, der er direktør for VBG i Danmark.

Messearrangørerne har i år oplevet, at transportvirksomheder booker stande udelukkende med henblik på at rekruttere chauffører og underleverandører. Heldigvis har nogle transportfirmaer atter fået travlt og behøver ekstra kapacitet, lyder det fra Per Mikkelsen. En af de nye udstillere er Frode Laursen-koncernen, som med 1.400 ansatte er blandt Nordens største og hurtigst voksende udbydere af one-stop-logistik inden for bl.a. dagligvarer.

Vi får behov for at indsætte 10-20 ekstra biler i Danmark og Sydsverige og ser Vestfyn Trækker som et ideelt sted at profilere vores partnerkoncept, der giver mulighed for at køre for os som selvstændig vognmand med minimale økonomiske risici, fortæller personalekoordinator Jan Andersen.

Mange produktnyheder

Per Mikkelsen oplever, at udstillerne siden 2011-messen har haft stort fokus på innovation og således i år kan fremvise mange nye produkter. Som eksempel nævner han VBG s egen stand, hvor man ud over vogntog med det automatiske koblingssystem MFC samt indbygningsmuligheder til køretøjer med kort overhæng kan præsentere en række innovative produktnyheder.

Det drejer sig bl.a. om en ny 50 mm kobling samt et kompakt trækbjælkesystem. Desuden fremvises en automatisk smøre- og renseenhed til montering på koblinger, siger Per Mikkelsen. Han forventer, at også de nye regler for totalvægt og akseltryk, der trådte i kraft i sommeren 2011, vil komme i fokus på messen.

Vestfyn Trækker Transport & Logistik, der afholdes ved motorvejen i Ejby, har igennem en årrække været Danmarks mest besøgte udendørs transportudstilling. På messen kan man opleve alle væsentlige lastbilmærker, ligesom udstillerlisten tæller en lang række opbyggere og forhandlere af øvrigt materiel. Desuden deltager mange udbydere af periferiprodukter og serviceydelser samt brancheorganisationer og fagmedier. Knap 7.000 besøgte udstillingen, da den senest blev afholdt.

2012-messen afvikles fra den 1. til 3. juni fredag fra kl. 10 til 15, lørdag fra 9 til 17 og søndag fra 9 til 16. Den officielle åbning forestås af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) fredag kl. 13.

Læs mere her

Kannad Marine SafeLink R10 SRS samlet vinder af 2012 Pittman Innovation Awards

ScanMarine DK kan i dag meddele at Kannad Marine (McMurdo Ltd), selskaber i Orolia Group (NYSE Alternext Paris – FR0010501015 – Aloro) har meddelt, at dets Kannad Marine SafeLink R10 SRS (Survivor Recovery System) d. 27.1.2012 er blevet valgt som den samlede vinder i 2012 Pittman Innovation Awards. Pittman Innovation Awards er opkaldt til ære for Freeman K. Pittman, SAIL bladets tekniske redaktør i 14 år, der døde i 1996 fra ALS (også kendt som Lou Gehrig sygdom).

Dette er første år en samlet vinder af Pittman Awards er blevet udvalgt af dommerne. Dommerpanelet erkendte, at SafeLink R10 var “det perfekte mand over bord produkt” og kommenterede på, hvordan integrationen af AIS og GPS i en personlig nød sender er en væsentlig nyskabelse i sejlads sikkerhed. På dette grundlag enedes panelet om, at R10 toppede et stærkt felt af kandidater.
RS10 kan ses på ScanMarine DK s stand på bådudstillingen Både i Bella fra fredag d. 24.2. søndag d. 4.3.2012.

SafeLink R10 skal bæres på en redningsvest og aktiveres ved at trække sikkerhedsklipsen og hætten for frigørelse af antennen. Den kompakte, letvægts enhed sender nød meddelelser, GPS position og en særlig identitets kode direkte til AIS modtagere inden for mindst fire nautiske mils radius. En unik, indbygget, høj præcision GPS modtager der opdaterer hvert 60. sekund – sikrer rigtigheden af de indberettede data. Med præcis position, afstand og pejling, kan andre besætningsmedlemmer (og nærliggende AIS kompatible modtagere + GMDSS udstyr) modtage alle de oplysninger, de har brug for at finde positionen på den nødstedte, og sikre hurtig redning.

R10 SRS sender i 24 timer, har et blinkende LED flash og syv års batteri holdbarhed. Den er fremstillet af slagfast ABS materiale og er vandtæt ned til en dybde på fem meter.

For mere information om SafeLink R10 SRS og andre Kannad Marine nødpejlesendere, besøg www.scanmarine.dk eller www.kannadmarine.com.

Billeder kan downloades fra ScanMarine DK’s side på www.flickr.com.

Om McMurdo Ltd (Kannad Marine)
McMurdo Ltd og Kannad Marine er en af verdens førende producenter af Emergency Positioning Indicating Radio Beacons (EPIRB) og Personal Locator Beacons (PLBs) samt eftersøgnings og rednings transpondere (SARTs), NAVTEX og VHF radioer til det maritime og fritids markedet, herunder skibsfart, sejlsport og udendørs aktiviteter. Den høje kvalitet i produktsortimentet er fremstillet i England og benytter den nyeste teknologi, der er til rådighed, i samarbejde med verdens sikkerheds regulerende myndigheder.

Læs mere her

Nyt ladstolpesystem sikrer øget nyttelast og brugervenlighed

Brdr. Plagborg, der leverer ladopbygninger til både erhvervslivet og det offentlige, har til sin første egenudviklede serie af letvægtsalulad valgt Armatons nye stolpesystem, 4000 XF.

Armaton, der er et brand under VBG GROUP, har netop lanceret det vægtoptimerede ladstolpesystem 4000 XF, der sikrer størst mulig nyttelast på køretøjer med en lasteevne op til 6000 kg. Ladstolpen er letbetjent, slidstærk og ergonomisk. Den sikrer høj fleksibilitet og stabilitet ved opbygning med bl.a. presenning. Med komponenter af høj kvalitet, fx rammen af anodiseret aluminium, er stolpen så godt som vedligeholdelsesfri, siger adm. direktør Per Mikkelsen fra VBG Group Sales, som distribuerer Armaton-produkter til landets opbyggere. 4000 XF leveres som standard til sidefjæle på 300, 400 eller 600 mm, og foruden stolperne fås en række monteringsdele til fastgørelse.

Strømlinet opbygningsproces

Efter at have vundet en licitation på ikke færre end 500 opbygninger besluttede Brdr. Plagborg at udvikle og producere deres helt eget ladkoncept til samtlige bilmærker, Plagborg Aluletlad med underramme, ladsider og for- og bagsmæk i aluminium samt bund i enten vandfast finér eller selvbærende aluminium. Da man skulle finde det bedst egnede ladstolpesystem, faldt valget på Armaton 4000 XF.

I valget af komponenter til vores ladsystem har vi lagt stor vægt på at finde løsninger, som gør vores produkt så konkurrencedygtigt som muligt på vægt, kvalitet og pris. Armaton er klart det mest gennemførte stolpesystem til små lad. Stolperne passer perfekt til vores koncept, og finishen er i top. Den legoklodsagtige funktionalitet betyder, at vi kan bruge samme stolper til flere forskellige opbygningstyper, fortæller partner Karl Erik Plagborg, hvis nye serie både omfatter flere forskellige slags standardlad samt opbygninger med presenning, læssebagsmæk og lift. Brugen af så mange ens byggesten som muligt sikrer en mere strømlinet opbygnings- og konverteringsproces. Samtidig giver det mulighed for, at biler med åbent lad nemt kan eftermonteres med presenning.

Ifølge Per Mikkelsen har præcis den oplevelse været målet for VBG GROUP. Vi vil netop bidrage til at gøre produktionsprocessen så enkel og fejlfri som muligt hos både små og store opbyggere, siger han.

Også merværdi for slutbrugere

Karl Erik Plagborg lægger vægt på, at valget af XF 4000 også bidrager til merværdi for slutbrugerne. Stolperne er de letteste på markedet og samtidig blandt de stærkeste. Dermed muliggør de højest mulig nyttelast, samtidig med at deres fleksibilitet reducerer forbruget af mandetimer i opbygningsfasen og dermed bidrager til en attraktiv slutpris for den færdigopbyggede bil. Den unikke håndtagsbevægelse på 160 grader letter af- og pålæsning, fordi man kan åbne op uden at få fingrene i klemme i koldt vejr og med handsker. For optimal ladfleksibilitet kan bagstolperne løftes af, og deres tidløse design matcher moderne biler.

Alt i alt oplever opbyggeren et særdeles stort potentiale for den nye produktlinje. Vi har et tæt samarbejde med både bilimportører og -forhandlere og er derudover åbne over for at afsætte vores produkter gennem andre opbyggere. Alulad-konceptet henvender sig rigtig bredt, og målgruppen omfatter bl.a. transportvirksomheder, håndværkere og det offentlige, slutter Karl Erik Plagborg.

Fakta

BRDR. PLAGBORG udfører alle former for opbygninger på både store og små varebiler, lastbiler og påhængsvogne. Selskabet blev stiftet i foråret 2002 af brødrene Carsten, Jens Jørgen og Karl Erik, som tilsammen har over 75 års brancheerfaring. www.plagborg.dk

VBG GROUP, der igennem mere end 60 år har leveret materiel til transportbranchen, omfatter i dag fremstillings- og salgsselskaber i Europa, Indien og USA. Koncernen rummer en række velkendte og stærke varemærker, beskæftiger omtrent 430 personer og omsatte i 2010 for over 1 mia. SEK. Det danske datterselskab, VBG Group Sales A/S, er beliggende i Ejby på Vestfyn. www.vbggroupsales.dk

Billedmateriale

Foto 1: Armatons nye, vægtoptimerede ladstolpesystem, 4000 XF, sikrer størst mulig nyttelast på køretøjer med en lasteevne op til 6000 kg. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF1.jpg

Foto 2: Efter at have vundet en licitation på ikke færre end 500 opbygninger besluttede Brdr. Plagborg at udvikle og producere deres helt eget ladkoncept til samtlige bilmærker. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF2.JPG

Foto 3: Plagborg Aluletlad leveres med underramme, ladsider og for- og bagsmæk i aluminium samt bund i enten vandfast finér eller selvbærende aluminium. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF3.JPG

Foto 4: Da man hos Brdr. Plagborg skulle finde det bedst egnede stolpesystem til virksomhedens nye ladkoncept, faldt valget på Armaton 4000 XF. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-POF4.JPG

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer. Yderligere fotos kan rekvireres ved henvendelse pr. e-mail.

Læs mere her