Støtte til FN’s miljøprogram

DB-koncernen bliver samarbejdspartner for FN’s miljøprogram UNEP (UN Environment Programme). Første fælles projekt mellem Deutsche Bahn og UNEP bliver Train to Copenhagen til verdensklimatopmødet. DB tiltræder desuden UNEP’s globale Climate Neutral Network .

Miljø- og klimabeskyttelse er af afgørende betydning for Deutsche Bahn, både økonomisk og virksomhedspolitisk. Deutsche Bahn har allerede reduceret sine specifikke CO2-udslip for banetransport med omkring 40 procent siden 1990 og reducerer dem fortsat. I optakten til FN’s klimakonference i København i begyndelsen af december samarbejder DB nu med UNEP.

DB støtter FN’s målsætning om at opnå en fair, global klimaaftale i København. Banetransport har en nøglefunktion for klimabeskyttelse. Det kræves derfor af politikerne, at der skabes tilsvarende politiske rammebetingelser for banetransport , erklærede Dr. Rüdiger Grube, adm. direktør og formand for bestyrelsen i Deutsche Bahn AG. Det er nødvendigt at reducere udslippet af drivhusgasser, hvis verdenssamfundet virkelig skal bekæmpe klimaforandringerne. Jernbanerne kan yde et vigtigt bidrag til opnåelse af en bæredygtig transportsektor , udtalte Achim Steiner, undergeneralsekretær i FN og direktør for UNEP.

DB har nu tilsluttet sig UNEP-organisationens Climate Neutral Network . Dette er en global sammenslutning af bl.a. virksomheder og kommuner, som har sat sig vidtrækkende mål for klimabeskyttelse. Derudover støtter DB UNEP-kampagnen Seal the Deal . Kernen i denne kampagne er en online-anmodning om en ambitiøs klimaaftale, som kan underskrives over hele verden. Den vil derefter blive overrakt til regeringscheferne for de deltagende lande ved FN’s klimakonference i København.

Desuden organiserer det internationale jernbaneforbund (UIC) og DB i fællesskab med UNEP samt World Wide Fund (WWF) projektet “Train to Copenhagen”. Toget er det synlige symbol på klimavenlig mobilitet og fremtidens CO2-frie banetransport. Det kører 100% på strøm fra vedvarende energikilder. Toget starter den 5. december i Bruxelles, kører via Köln og Hamburg og ankommer inden konferencens begyndelse til København.

Læs mere her

Vestjyske eksporteventyr med Cleantech

Kan man sælge lygtepæle i ørkner og bjergområder hvor der ikke er elkabler.
Det gør Alfred Priess A/S der har udviklet lygtepæle der bruger både vind og sol som energikilde. Men hvordan får man de nye teknologier solgt til fjernøstens ingeniører og mellemøstens købmænd

Svaret kan man høre den 6. marts 2012 i Nupark, hvor der er konference med fokus på vækstmuligheder med Cleantech. Direktør Ole Bjerre Christiansen vil sammen med tre andre direktører fortælle om deres eksport erfaringer og vise de mange forskellige veje man kan gå.

Vi har brug for at flere danske virksomheder har lyst til at udnytte deres viden og dygtighed på eksportmarkederne, det gælder også de vestjyske virksomheder. Der er et klart potentiale som vi skal turde gå efter, også selv om det kræver både mod og hårdt arbejde. Det viser de cases som er med på konferencen og det er positivt at vi på mange forskellige måder støtter op om eksportfremme.

Lige nu er det eksporten som er med til at holde gang i hjulene siger John Sohn fra Climate Circle, der også rådgiver vækstvirksomheder i Nupark Innovation A/S og Accelerace programmerne. Det viser også de seneste eksporttal der steg 4,6 pct. fra november til december. Det er gode tegn og det betyder, at hvis vi vil det, så kan vi også. Med konferencen ønsker vi at vise nogle af de historier der ligger bag eksporttallene og give virksomhederne mulighed for at hente gode råd hos hinanden. Samtidig stiller en række rådgivere sig til rådighed for virksomhederne på konferencen for at kunne fortælle om den mangfoldighed af muligheder der er for partnerskaber i udviklingsfasen. Som vestjyde kan der være en tendens til at ville selv, og det kan også være en god vej. Men det er værd at overveje om ekspertrådgivning eller eksportkredit kan være det der skal til for at få det til at flyve lidt højre og lidt lettere. Der er ganske vist fokus på Cleantech den 6 marts, men erfaringerne og viden kan alle blive inspireret af, uanset branche.

Det er netop Climate Circle der sammen med Nordvestjysk Erhvervsråd, StartVækst Holstebro og Eksportrådet står bage konferencen. Det bliver en konference som først og fremmest vil byde på inspiration og viden om de muligheder virksomhederne har for at hente viden, eksportkredit eller indgå udviklingspartnerskaber. De lokale rådgivere fra Nordvestjysk Erhvervsrådet og Væksthuset står også klar sammen med DI, Eksportkreditfonden med flere.

Konferencen er gratis men der er tilmelding senest den 28.02.2012 til tls@nupark.dk.

Kontakt John Sohn fra Climate Circle for flere oplysninger: +45 2367 2268

Læs mere her