Alle gode gange 3

Hvidovre firmaet Landstrygeren trodser finanskrisen, og er for tredje år i træk, blevet kåret som Gazellevirksomhed af dagbladet Børsen.

Landstrygeren har de seneste 30 år beskæftiget sig med transport og logistik indenfor underholdningsbranchen og offentlige licitationer.
En lang række virksomheder i det private erhvervsliv har også nydt godt af den service
Landstrygeren tilbyder.

Dette er gjort så godt at Landstrygeren nu for 3 år i træk på trods af finanskrise kan kalde sig Gazellevirksomhed.

TRO MOD KONCEPTET.
Jeg tror på at en stor del af vores succes skyldes at vi har været tro mod vores koncept, og hele tiden været på forkant med udviklingen fra vores kunders side.
På den måde har vi været velforberedt på de serviceydelser vores kunder har efterspurgt siger administrerende direktør Christian Prip.

Christian Prip fortsætter;
Vi har holdt fokus på at udvikle vores virksomhed, i forhold til disse nye produkter & serviceydelser således at de harmonerer med vores eksisterende nicheområder.
Det har været vigtigt for os at fastholde vores kunders oplevelse af os som samarbejdspartner, og at de ikke blot har en fornemmelse af et almindeligt kunde/leverandør forhold.
Vi betragter vores kunder som den vigtigste værdi i et samarbejde der hviler på gensidig tillid. Tillid til vores kunder, og tillid til Landstrygeren fra vores kunde.
Dette understøttes af at mange af vores kunder har benyttet vores service i adskillige år. Dette har efter min overbevisning haft den største effekt på vores succes .

MERE END 30 ÅR PÅ BAGEN
Landstrygeren blev startet for over 30 år siden af en gruppe kvalitetsbevidste musikere, som en vognmandsforretning der kunne servicere musikbranchen ud på de sene timer, efter aftenens spillejob.

I dag tilbyder Landstrygeren komplette og effektive logistikløsninger, som omfatter alt fra afhentning hos kunden, opbevaring på lagerhotel til ekspedition, distribution og kurerkørsel.

Derudover har Landstrygeren udviklet sig fra at være en københavnsk virksomhed til at være landsdækkende i kraft af kontorer og personale i både øst & vest Danmark.

Såfremt du ønsker nærmere oplysninger om firmaet eller denne pressemeddelelse kan du kontakte Administrerende direktør Christian Prip
på tlf. 38 88 18 18 eller mobil 21 26 90 55.

Læs mere her

Laveste antal trafikdrab siden 1930´erne

Danmark har oplevet en ny positiv rekord. I 2009 faldt antallet af ulykker i trafikken så meget, at vi nåede ned på niveauet for trafikdræbte fra 1930 erne.

Vejdirektoratet har i dag offentliggjort de præcise tal for trafikulykker i Dan-mark i 2009. Tallene, der er indsamlet fra alle Danmarks politikredse, viser, at det samlede antal af dræbte på 303 personer er det laveste siden 1930 erne.

Faldet i antal trafikdræbte fra 2008 til 2009 er 103 svarende til 25 %.

Et af de mest markante fald er hos aldersgruppen over 24 år. Her er der 81 færre dræbte. Derudover er der sket et fald for de langsomme tohjulede trafikanter både for cyklister og knallert 30.

I forbindelse med offentliggørelsen af ulykkestallene udtaler transportminister Hans Christian Schmidt:

– Det glæder mig, at de nye tal for trafikdrab peger i den helt rigtige retning. Det er en udvikling, jeg håber, vi vil fortsætte med at se også når økonomien kommer op i omdrejninger igen efter finanskrisen.

– I aftalen om en grøn transportpolitik afsatte vi 500 mio. kr. til konkrete trafiksikkerhedstiltag frem mod 2014. I 2009 og 2010 har vi allerede igangsat projekter, der skal forebygge højresvingsulykker, spøgelsesbilisme, ulykker på landeveje, ulykker som skyldes uopmærksomhed og ulykker på baneoverkørsler.

– Denne styrkede og målrettede indsats skal være med til at sikre, at den positive udvikling i 2009 fortsætter med nye rekorder for trafiksikkerheden i de kommende år.

Yderligere oplysninger om ulykkestallene kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside: http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp page=document&objno=123687

Læs mere her

Øresundsbron sætter ny trafikrekord

771.403 køretøjer passerede Øresundsbron i juli. Det er ny rekord for Øresundsbron, som dermed fortsætter med at slå sine egne trafikrekorder.

I juli kørte 771.403 køretøjer over Øresundsbron. Det er ny månedsrekord med 3.219 flere køretøjer end den foregående rekordmåned – juli 2009. Det svarer til 24.884 køretøjer per døgn, hvilket er en øgning på 0,7 procent i forhold til juli sidste år.

– Vi oplever sommer efter sommer, at vores trafik stiger. Det er glædeligt at se, at den udvikling fortsætter i år, særligt når man tænker på, at efterdønningerne fra finanskrisen kun lige har lagt sig, siger salgsdirektør Fredrik Jenfjord fra Øresundsbron.

Sidste sommer kørte mange danskere til Sverige for at udnytte den lave svenske kronekurs, mens svenskerne blev hjemme. I år er udviklingen vendt, så det er svenske biler der dominerer trafikbilledet på broen – enten på vej på ferie til Sydeuropa eller på en miniferie i Danmark.

– Vi kan se, at det især er vores tilbud til de store attraktioner som blandt andre Bakken, Zoo og Tivoli, der har trukket svenskerne tilbage til Danmark, siger Fredrik Jenfjord.

Læs mere her

0,4 procents tilbagegang på trafikken over Øresundsbron

Biltrafikken på Øresundsbron faldt i 2010 med 0,4 procent i forhold til året før. Årsagen er flere måneder med ufremkommeligt snevejr i 2010. På trods af vintervejret satte Øresundsbron ny rekord på fragtmarkedet.

Mens 19.500 biler passerede Øresundsbron i døgnet i 2009, var tallet 19.400 passager i døgnet i 2010 – eller hvad der svarer til et fald på 0,4 procent.

Faldet i biltrafikken skyldes især det dårlige vejr, som prægede vintermånederne i 2010. I januar, februar og december, hvor snevejret gjorde vejene ufremkommelige mange steder, faldt trafikken med fem procent i gennemsnit, mens den steg med én procent i gennemsnit i årets øvrige ni måneder.

– Vi kan desværre ikke gøre noget ved vejret, som har været usædvanligt hårdt i 2010. Men vi kan glæde os over, at resten af årets måneder faktisk så ganske fornuftige ud. Og vi tror på en stigning i trafikken igen i 2011, siger direktør Caroline Ullman-Hammer.

Mere fragt på Øresundsbron
Øresundsbron har ligesom andre været påvirket af efterdønningerne fra finanskrisen hvor rejselysten er faldet og udviklingen på arbejds- og boligmarkedet har mindsket pendlingen over broen, som ellers har drevet trafikken i de tidligere år. Men på fragtsiden har udviklingen været rigtig positiv.

Fragttrafikken er steget igen i 2010 efter en periode med fald. Antallet af lastbiler på Øresundsbron øgede i 2010 med 10 procent, mens busserne havde en fremgang på 4,2 procent. Det betyder, at over 48 procent af alle lastbiler i andet halvår af 2010 valgte at benytte broen, når de skulle passere Øresund. Dette er en ny rekord på fragtmarkedet for Øresundsbron.

– Det er glædeligt at se, at lastbiltrafikken nu igen for alvor tager fart. Vi har nu over 328.000 lastbilpassager om året, hvilket lover godt for de kommende år, siger Caroline Ullman-Hammer.

Læs mere her