Transportministeren nedsætter Luftfartsudvalg

Transportministeren har nedsat et Luftfartsudvalg, som skal analysere og vurdere lovgivningen på luftfartsområdet og komme med en række anbefalinger, eksempelvis inden for securityområdet og passagerrettigheder.

Udvalget sammensættes af syv ministerudpegede medlemmer, mens yderligere 15 medlemmer repræsenterer luftfartens forskellige organisationer. Henning Christophersen, formand for bestyrelsen i Metroselskabet I/S og fhv. udenrigs- og finansminister samt EU-kommissær, bliver formand for udvalget.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Jeg har i dag holdt møde med formanden for Luftfartsudvalget, Henning Christophersen, og jeg er glad for, at der nu foreligger en ambitiøs plan for udvalgsarbejdet. Fra branchen har der været stor interesse for at deltage i udvalgets arbejde, som jeg ser frem til at følge tæt. Modellen med at branchens parter sætter sig sammen for at forsøge at nå frem til fælles anbefalinger, er en model vi allerede med succes har afprøvet for havnene.

– Luftfarten er en afgørende vigtig del af dansk og international transport. Hvis nogen skulle have været i tvivl om det, kan man bare se på konsekvenserne af askeskyen, der i foråret 2010 lukkede det europæiske luftrum og igen i år truede luftrummet i flere dage.

– Igennem en lang årrække, bortset fra under den økonomiske krise, er antallet af passagerer på både vores indenrigs- og udenrigsruter vokset. Indenrigsruterne er med til at sikre gode forbindelser imellem København og resten af landet og er til gavn for privat- og erhvervsrejsende. Udenrigsruterne er også helt afgørende for dansk erhvervsliv, og naturligvis også for privatrejsendes mulighed for nemt og bekvemt at nå fjerne destinationer.

– Det er vores politiske opgave at sikre, at lovgivningen er tidssvarende, og at der også fremover er ordentlige rammevilkår og udviklingsmuligheder for dansk luftfart.

– Jeg glæder mig meget til at se de resultater, som luftfartsudvalget når frem til.

Læs mere her