Støtte til FN’s miljøprogram

DB-koncernen bliver samarbejdspartner for FN’s miljøprogram UNEP (UN Environment Programme). Første fælles projekt mellem Deutsche Bahn og UNEP bliver Train to Copenhagen til verdensklimatopmødet. DB tiltræder desuden UNEP’s globale Climate Neutral Network .

Miljø- og klimabeskyttelse er af afgørende betydning for Deutsche Bahn, både økonomisk og virksomhedspolitisk. Deutsche Bahn har allerede reduceret sine specifikke CO2-udslip for banetransport med omkring 40 procent siden 1990 og reducerer dem fortsat. I optakten til FN’s klimakonference i København i begyndelsen af december samarbejder DB nu med UNEP.

DB støtter FN’s målsætning om at opnå en fair, global klimaaftale i København. Banetransport har en nøglefunktion for klimabeskyttelse. Det kræves derfor af politikerne, at der skabes tilsvarende politiske rammebetingelser for banetransport , erklærede Dr. Rüdiger Grube, adm. direktør og formand for bestyrelsen i Deutsche Bahn AG. Det er nødvendigt at reducere udslippet af drivhusgasser, hvis verdenssamfundet virkelig skal bekæmpe klimaforandringerne. Jernbanerne kan yde et vigtigt bidrag til opnåelse af en bæredygtig transportsektor , udtalte Achim Steiner, undergeneralsekretær i FN og direktør for UNEP.

DB har nu tilsluttet sig UNEP-organisationens Climate Neutral Network . Dette er en global sammenslutning af bl.a. virksomheder og kommuner, som har sat sig vidtrækkende mål for klimabeskyttelse. Derudover støtter DB UNEP-kampagnen Seal the Deal . Kernen i denne kampagne er en online-anmodning om en ambitiøs klimaaftale, som kan underskrives over hele verden. Den vil derefter blive overrakt til regeringscheferne for de deltagende lande ved FN’s klimakonference i København.

Desuden organiserer det internationale jernbaneforbund (UIC) og DB i fællesskab med UNEP samt World Wide Fund (WWF) projektet “Train to Copenhagen”. Toget er det synlige symbol på klimavenlig mobilitet og fremtidens CO2-frie banetransport. Det kører 100% på strøm fra vedvarende energikilder. Toget starter den 5. december i Bruxelles, kører via Köln og Hamburg og ankommer inden konferencens begyndelse til København.

Læs mere her

Endnu et resultat for det danske EU-formandskab på søfartsområdet

Det danske formandskab har netop forhandlet en aftale på plads i EU, der sikrer bedre uddannelser for søfarende.

Det danske EU-formandskab har ledet forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet, som nu har resulteret i en aftale om at ændre EU s direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfarende.

Aftalen sikrer, at de seneste ændringer til FN s søfartsorganisations (IMO s) konvention om uddannelse af søfarende, sønæring og vagthold indføres i EU-lovgivningen. Dermed forpligtes EU-landene til at leve op til de internationale regler. Det vil medvirke til at sikre bedre uddannelser, sundhedstjek, ændrede regler om hviletid samt indførelse af promillegrænser for søfarende.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

– Med denne aftale styrker vi de europæiske søfolks kompetencer gennem bedre uddannelse. De nye regler er med til at sikre, at vi også i fremtiden har mange dygtige søfolk fra de europæiske lande. Kompetente søfarende er afgørende for, at vi kan fastholde vores konkurrenceevne inden for søfart. Det betyder, at vi fortsat kan skabe vækst i et ikke mindst for Danmark vigtigt væksterhverv.

Aftalen vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet senere i år, hvorefter aftalen udmøntes i ændringer til direktivet om minimumsuddannelsesniveauet for søfarende.

Læs mere her