Transportministeren vil skabe et stærkt personbefordringserhverv

Transportminister Henrik Dam Kristensen nedsætter nu et udvalg, der skal se på, hvordan der kan skabes et stærkt personbefordringserhverv til gavn for forbrugere, erhvervet og indkøbere af trafik. Konkret ser udvalget på rammerne for taxierhvervet, limousine-kørsel og sygetransporter.

Udvalget er nedsat for at undersøge, hvordan der kan sikres et højt serviceniveau for forbrugerne og en fleksibel forretningsdrift, der kan skabe et stærkt og effektivt erhverv med fair konkurrence. Forslagene skal også sikre, at der vil være en ordentlig taxibetjening i landdistrikterne.

Transportminister Henrik Dam Kristensen siger:

– Jeg er glad for, at vi nu får nedsat dette udvalg, der skal se på, hvordan der kan findes nogle langsigtede løsninger, så vi kan blive ved med at have en god betjening på taxiområdet og området for sygetransport og offentlig kørsel af bl.a. handicappede, patienter og lægekørsel.

– Jeg håber udvalget kan være med til at pege på, at vi kan skabe mere fleksible rammer for erhvervet og sikre fair konkurrence. Det vil være til glæde for både branchen og forbrugerne. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at have en høj service samtidig med, at markedet kan fungere effektivt. Det er også vigtigt, at vi skaber rammer for en god betjening i landdistrikter.

– Det har været afgørende for mig, at det er branchen, forbrugerrepræsentanter og de faglige organisationer, der selv kommer med løsninger. Jeg er samtidig klar over, at det er et område med mange modsatrettede interesser, hvor der godt kan være temaer, man ikke kan nå til fuld enighed om.

– Jeg er også glad for, at der er fuld opbakning hos partierne i Folketinget til at nedsætte det her udvalg. Det lover godt for den efterfølgende politiske drøftelse.

Udvalget sammensættes bredt med deltagere fra alle dele af erhvervet, brancheorganisationer, de faglige organisationer samt DI og Dansk Erhverv. Endvidere vil bl.a. også Forbrugerrådet, Det Centrale Handicapråd, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt flere ministerier deltage.

Kommissoriet kan downloades her

Læs mere her

DSB henter pressechef i Rigspolitiet

Stor erfaring fra både medier og kommunikation er baggrunden for Niels-Otto Fisker, der i dag er blevet præsenteret som ny pressechef i DSB.

Niels-Otto Fisker er 44 år, uddannet journalist og kommer fra en stilling som pressechef i Rigspolitiet. Her har han i en årrække rådgivet rigspolitichefen og rigspolitiets øvrige ledere i mediesager. Derudover er han en af bagmændene bag en mere systematiseret og koordineret pressehåndtering for hele dansk politi.

Tidligere har Niels-Otto Fisker været redaktør, vært og reporter på en række krimi- og nyhedsprogrammer på DR og TV2, hvor han havde ansvar for både den daglige ledelse, redaktionel udvikling og programindholdet.

Kommunikationsdirektør Jakob Høyer glæder sig til samarbejdet med Niels-Otto Fisker og lægger vægt på, at han kommer med erfaring fra både medierne og fra Rigspolitiet, der som institution har relationer til staten på samme måde som DSB.

“At være pressechef i DSB kræver forståelse for både medierne og for en kompliceret virksomhed på én gang. Det har Niels-Otto i høj grad samtidig med, at han som person er analytisk, dynamisk og kan skabe engagement omkring sig. Det er godt for både medarbejderne og for de journalister, der har kontakt til DSB, siger han.

“DSB er ligesom politiet en virksomhed, som alle danskere har en holdning og et forhold til. Det er en stor og spændende udfordring at skulle stå i spidsen for det team, der skal give medierne og offentligheden med troværdig, solid og rettidig information om landets største transportvirksomhed”, siger Niels-Otto Fisker og understreger: “Det forpligter at have så stor indflydelse på kundernes hverdag – det skal afspejle sig i vores kommunikation.”

Niels-Otto Fisker tiltræder som pressechef i DSB 1. maj og afløser tidligere pressechef Claus Dithmer, der i februar skiftede til stillingen som kommunikationschef for Forbrugerrådet. Som pressechef bliver Niels-Otto Fisker ansvarlig for DSB s pressevagter, DSB s personaleavis og nyhedsdelen af DSB s intranet.

Samtidig er Johannes Bøggild netop blevet udpeget som Chef for Stakeholder og Strategisk Kommunikation. Johannes har tidligere været chef for Strategisk Kommunikation i DSB og har nu overtaget ansvaret for stakeholder-kommunikation til både interne og eksterne interessenter. Johannes Bøggild er 38 år og har været i DSB siden 2009.

Læs mere her