Periodisk beredskabsøvelse på Nørreport

Natten mellem den 13. og den 14. januar holdes der beredskabsøvelse på og omkring Nørreport Station og nedgangen til Metroen i Frederiksborggade. Under øvelsen vil en række beredskaber og samarbejdet mellem de forskellige deltagere i øvelsen blive testet. Det gælder blandt andet alarmering, evakuering, kommunikation og afprøvning af de brandtekniske installationer.

I alt vil der deltage omkring 400 mennesker i øvelsen, herunder godt 100 figuranter, der agerer passagerer og tilskadekomne. Der er tale om en periodisk fuldskalaøvelse for at teste de forskellige beredskaber i stil med de øvelser, der gennemføres ved Storebæltsforbindelsen.

Deltagere i beredskabsøvelsen er Politiet, Københavns Brandvæsen, Region Hovedstadens akutberedskab, Frederiksberg Brandvæsen, Hjemmeværnet, Metroselskabet, Metro Service, DSB, Livgarden og Banedanmark.

Trafikken under øvelsen
Selve øvelsen begynder klokken 23.30, hvor togtrafikken mellem København H og Østerport også vil blive indstillet. Togene begynder at køre igen klokken 4.30, når øvelsen er afsluttet. Metroen kører, men under øvelsen vil af- og påstigning på Nørreport ikke være muligt.

Man kan holde sig orienteret om trafikken på rejseplanen eller via hjemmesiderne hos DSB, Movia og Metroen.

Læs mere her

Kæmpe boremaskine forbereder hullet til Nørreports nye metrotrappe

En 28 meter høj boremaskine skal frem til starten af november bore og støbe de 180 betonpæle, der skal danne sidevæggene til den kommende metrotrappe på Frederiksborggade ved Nørreport.

28 meter direkte op i luften og en pæn del over tagryggen på naboejendommene. Den boremaskine, som Banedanmark har lejet i forbindelse med etableringen af den kommende metrotrappe ved Nørreport Station, vil uundgåeligt komme til at fylde meget i gadebilledet de næste måneder.

Men faktisk er dens størrelse nærmest omvendt proportional med de lydgener, som arbejdet fører med sig. Det forklarer projektchef i Banedanmark, Niels H. Andersen:

Metoden med at bore ud til de 180 såkaldte sekantpæle er betydeligt mere skånsomt over for miljø og naboer end at banke spunspæle ned med en vedvarende rytmisk dunken. Og mens den valgte maskine mest larmer fra kølesystemets dybe brummen, skal andre boremaskiner på markedet også jævnligt banke jord af borene, hvilket giver en høj metallisk lyd.

Skånsom metode
Boremaskinen vil skulle arbejde fra kl. 7 til 18 på alle hverdage fra 12. august og frem til begyndelsen af november. Den lange arbejdsperiode har betydet, at det har været ekstra vigtigt for Banedanmark at forsøge at finde den mest skånsomme metode.

Men selv om det er lykkedes, undgår man desværre ikke at fylde i landskabet

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre så lempelige forhold for folk på gaden og naboerne især. Men det er et omfattende stykke anlægsarbejde på meget lidt plads, vi har gang i, så man vil desværre komme til at mærke, at vi er her, siger Niels H. Andersen.

Støj og vibrationer overvåges
De i alt 180 sekantpæle skal sikre, at jorden ikke skrider sammen, når der senere graves ud til selve metrotrappen. Grundvandet i området står op til 6,5 meter under gadeplan, så det er vigtigt, at området bliver vandtæt og holdes tørt. Samtidig vil Banedanmark sætte store afskærmninger op for at sikre mod byggestøv og opgravet jord fra boringen, ligesom jorden på pladsen vil blive vandet, hvis vejret bliver alt for tørt.

Derudover overvåger vi konstant, at lydniveauet ikke overskrider støjgrænserne, og vi overvåger påvirkningen på nabobygningerne ved at måle vibrationer og eventuelle sætninger. Og vi vil skride ind, hvis vi opdager den mindste risiko, siger Niels H. Andersen, der forudser, at det mest forstyrrende kan blive de 25-35 lastbiler, der dagligt vil køre blandt andet beton og armering til byggepladsen og jord væk via Rosenborgsgade.

Fakta:

Boremaskinens data: SM 18/22 HD
– Lejet hos CVR i Belgien
– 28 meter høj og kan bore ned i en dybde af 20 meter
– 84 tons
– Betjenes af et specialuddannet sjak på tre mand.
Antal sekantpæle, der skal bores ned: 180
Dybeste hul: 14,5 meter
Overvågning af lydniveau: Gennemsnitligt vil støjen ligge under 70 dB over en hel arbejdsdag, men der vil være perioder med støj over 70 dB. Banedanmark måler kontant lyden og fører logbog over niveauet.
Overvågning af bygninger: Vibrationer bliver overvåget konstant, ligesom eventuelle sætninger vil blive registreret. I tilfælde af mistanke om sætningsskader standses arbejdet.
Antal forventede lastbiler i daglig kørsel ad Rosenborggade: 25-35
Daglig arbejdstid: 7-18 i hverdagene
Arbejdsperiode: 12. august til primo november

Læs mere her

Ny metrotrappe letter adgang til Nørreport

Nørreport Station får nu en ny metrotrappe til gavn for de mange passagerer på Danmarks travleste trafikknudepunkt. Trappen bliver bygget i Frederiksborggade og skal binde Metroens eksisterende passagertunnel sammen med Indre By.

Det bliver fremover hurtigere og nemmere at bruge den kollektive transport på Danmarks travleste station. Den nye metrotrappe giver direkte adgang allerede fra gågaden til glæde for de mange tusinde, der arbejder og færdes i det centrale København, siger Jesper Christensen, næstformand i Metroselskabets bestyrelse.

Trappen bygges sideløbende med ombygningen af Nørreport af Metroselskabet med Banedanmark som bygherre.

Den nye trappe giver i samspil med Ny Nørreport-projektet et vigtigt løft og bedre fremkommelighed på vores mest benyttede station. Vi opfører trappen samtidig med Ny Nørreport, så københavnerne står med en helt ny færdig plads og en renoveret station i 2015, siger projektchef Niels Henrik Andersen fra Banedanmark.

Konkret er der tale om en nedgangstrappe fra udmundingen af Frederiksborggade til den eksisterende transfertunnel til Metroen. Den øverste del af trappeløbet får almindelige trapper, og den nederste udstyres med rulletrapper, som det kendes fra de øvrige metrostationer. Der er i dag ikke direkte adgang til transfertunnelen fra gadeplan, men kun via metrostationen eller via nedgangen fra S-tog og regionaltog.

Trappen vil blive opført fra begyndelsen af marts i år og frem til årsskiftet 2014/15.
Byggeriet af trappen betyder dog også, at naboer og erhvervsdrivende mellem Kultorvet og Nørreport bliver nabo til en byggeplads.

Vi ved godt, at der har været byggeri i området i en længere periode, og at vi nu trækker ekstra på naboer og erhvervsdrivendes tålmodighed. Vi tager derfor også straks fat på dialogen med projektets naboer, og vil holde dem godt informeret om, hvad der sker under byggeriet. Og så vil der løbende blive arbejdet med at sikre fodgængerne i Frederiksborggade bedst mulig plads, mens vi bygger, siger Niels Henrik Andersen.

I alt bruger ca. 250.000 mennesker Nørreport hver dag.

Yderligere oplysninger om den ny metrotrappe hos Metroselskabet, Lise Hein: tlf. 3311 1700
Yderligere oplysninger om selve byggeriet hos Banedanmark: tlf. 8234 1313

Læs mere her

Danske lyskryds optimeres med ny og billig teknologi.

BLIP Systems A/S har i samarbejde med COWI A/S sat fokus på at få mest muligt ud af Danmarks belastede lyskryds. I følge en ny analyse fra Vejdirektoratet er ca. hver femte af landets 2800 signalanlæg befæstet med tekniske fejl, er indstillet forkert og dermed ude af takt med de aktuelle trafikmønstre. Dette koster hvert år samfundet milliarder af kroner i tabt arbejdstid samt et forhøjet brændstofforbrug og CO2 udledning som følge af ujævn kørsel med mange nedbremsninger og accelerationer.

Dette har BLIP Systems og COWI tænkt sig at gøre noget ved! Løsningen hedder COWI City Sense , et innovativt system, der via Bluetooth-sensorer anonymt indsamler trafikdata fra forbipasserende trafikanters bluetooth-enheder, og skaber grundlaget for at justere og optimere lyskryds så omkostningslavt og effektivt som muligt.

Ved denne konstante dataindsamling skabes et dækkende billede af, hvorledes trafikken i et lyskryds afvikles over en længere periode. Særlige udfordringer i trafikafviklingen udpeges og indgår i arbejdet med at forbedre fremkommeligheden og i samme ombæring mindske CO2-udledningen. Samtidig er det let at evaluere på de gennemførte tiltag, ligesom fremtidige ændringer i trafikken hurtigt kan imødekommes.

Systemet er uafhængigt af vejr og lysforhold, kræver minimalt vedligehold og kan installeres uden at genere trafikken – og de indsamlede data er fuldstændigt anonyme uden mulighed for at spore de personer, der medvirker til at forbedre trafikforholdene ved blot at færdes på vejene.

I dag er der installeret Bluetooth-sensorer i byerne Aarhus, Randers, Aalborg, Køge, Ribe og København, og de spiller en afgørende rolle i at skabe værdi i de projekter, som er afhængige af de indsamlede trafikdata.

For yderligere information kontakt venligst:

Preben Andersen
Sales Director
Frederiksborgvej 17
4000 Roskilde
Tlf.: +45 51507572
E-mail: Preben.andersen@blipsystems.com
www.blipsystems.com

Jonas Olesen
Chief Specialist
Visionsvej 53
9000 Aalborg
Tlf.: +4521798862
E-mail: jool@cowi.dk
www.cowi.dk

Læs mere her