Sådan finder du mere plads på dit lager

Alfa og omega inden for lagerlogistik er at opnå maksimal lagerkapacitet på mindst mulig gulvplads. Dette kan lade sig gøre med Tornado Lagerautomat fra Constructor.Alfa og omega inden for lagerlogistik er at opnå maksimal lagerkapacitet på mindst mulig gulvplads. Dette kan lade sig gøre med Tornado Lagerautomat fra Constructor. Hemmeligheden ligger i at udnytte loftshøjden i rummet, vi har installationer som går helt op i 15 meters højde. Men mindre kan også gøre det. Fælles for alle løsningerne er at de optager meget lidt gulvplads sammenlignet med mere traditionelle lagerløsninger som f.eks. småvarereoler.

Ved at kombinere automaten med vort intelligente kontrolsystem TC2000 opnår du endnu flere fordele:

– Øget plukkehastighed fordi kontrolsystemet automatisk placerer de mest aktive skuffer i automaten så tæt på plukkeåbningen som mulig,
– God ergonomi da skuffen kører ud i plukkerens ideelle arbejdshøjde,
– Stor sikkerhed fordi systemet kan leveres med password-beskyttet adgang.
– Optimeret effektivitet med batch-pluk hvor masser af ordrer kan plukkes i samme batch.

Vore kunder siger:

– Lagerchef Carsten Lausdahl, Dani-tech, Haderslev: “Da vi flyttede ind i vores nye bygning, fik vi samtidig moderniseret og optimeret vores lager med tre “intelligente” lagerautomater. Det har gjort en verden til forskel med hensyn til effektivitet, overblik, styring og samtidig sparer vi masser af tid og plads med vores automater.

– Lagerchef Lars Davidsen, Holger Christiansen (Bosch), Esbjerg: “Fordelen ved disse automater er, at de kan levere 300/400 artikler i timen uden at øge personalet, rent faktisk har det reduceret personaleomkostningerne med 50%. Automaterne styres af en yderst intelligent softwareplatform, hvilket gør dem til effektive værktøjer for vores virksomhed.”

Tornado Lagerautomat fra Constructor kan skræddersys til 1001 formål og til din lagerlogistik. Den kan tilpasses taghældning, have plukkeåbninger på flere etager og sågar installeres uden for bygningen med indvendig plukkeåbning.

Læs mere her

Asfaltarbejdet på den sønderjyske motorvej forkortes 18 dage

På baggrund af problemerne med trafikafviklingen i forbindelse med asfaltarbejdet på den sønderjyske motorvej i foråret 2010 har transportministeren og transportforligskredsen besluttet at ændre udførelsesplanen for det resterende asfaltarbejde på strækningen, så generne for trafikanterne minimeres.

Ændringerne vil være som følger:

Belægningsarbejdet i nordgående retning mellem rampeanlæg 66 ved Christiansfeld og rampeanlæg 67 ved Haderslev Nord vil udelukkende blive udført som natarbejde. Arbejdet gennemføres i foråret 2011.
Arbejdet med vedligeholdelse af Christiansdalbroen skal af tekniske grunde udføres i én fortløbende proces seks døgn i træk i hver retning. Det er derfor ikke muligt at udføre broarbejdet alene som natarbejde. Den tid, hvor der bliver udført arbejde på Christiansdalbroen, vil Vejdirektoratet udnytte til at lave asfaltarbejde mellem rampeanlæg 67 ved Haderslev Nord og rampeanlæg 68 ved Vojens både som dag- og natarbejde, således at man er færdig med arbejdet mellem Haderslev Nord og Vojens inden for de seks døgn, der tager at udføre arbejdet på Christiansdalbroen.

Den sidste del af strækningen frem mod Ustrup vil blive udført som natarbejde, hvis erfaringerne fra asfaltarbejdet mellem Haderslev Nord og Vojens viser, at der forekommer væsentlige gener for trafikafviklingen.

Med disse ændringer reduceres antallet af dage, hvor dele af motorvejsstrækningen vil være indsnævret, med i alt 18 dage.

Læs mere her

Bedre fremkommelighed og sikkerhed på Øresundsmotorvejen

A/S Øresund et selskab under Sund & Bælt Holding A/S har i dag, som ejer af Øresundsforbindelsens landanlæg, indgået kontrakt med entreprenørselskabet Arkil A/S, Haderslev, om udbygning af Øresundsmotorvejen på en 1.8 km lang strækning mellem Ørestaden og Tårnbytunnelen. Kontraktsummen er på 39 mio. kroner. Ordren blev vundet blandt tre prækvalificerede tilbudsgivere.

Motorvejsfrakørslen til Englandsvej ved Tårnbytunnelen bliver forlænget bagud i retning mod Ørestad, så bilkøer fjernes fra selve motorvejen ved at blive ledt ind i det nye, forlængede spor. Tilsvarende forlænges motorvejstilkørslen fra Englandsvej i retning mod Ørestad for at sikre bedre indfletning med den vestgående trafik.

Den valgte løsning giver trafikanterne bedre fremkommelighed på motorvejsstrækningen samtidig med at trafiksikkerheden øges. Udbygningen sker ved inddragelse af eksisterende siderabatter og skråningsfod til kørebane og nyt nødspor og dermed uden behov for erhvervelse af nye arealer.

Arbejdet gennemføres fra april til oktober 2011. Hastighedsgrænsen vil i denne periode blive nedsat til 90 km i timen. Trafikken afvikles i byggeperioden fortsat i to spor i begge retninger.

Forlængelsen af ramperne gennemføres som forløber for udførelse af nyt støjreducerende asfaltslidlag forår og sommer 2012 på hele Øresundsmotorvejen ( fra Amagermotorvejen til lufthavnen). Dette arbejde er ikke omfattet af den aktuelle kontrakt.

Illustration af motorvejen med det nye frakørselsspor mod Englandsvej samt yderligere information om projektet findes på Sund & Bælts hjemmeside.

Læs mere her

Ny service speeder op for syn på lastbiler

Danske vognmænd kan fremover spare tid, når de ruller deres lastbiler ind til syn. Applus Bilsyn har investeret i nye såkaldte bremserullefelter flere steder i landet.

Det bliver nu hurtigere at få synet sin lastbil. Applus Bilsyn har etableret nye eller forbedrede bremserullefelter i Herfølge, Haderslev, Fredericia og Brabrand, samt flyttet til nye lokaler i Brande, hvor der ligeledes er et nyt rullefelt.

Når vognmændene ikke behøver at møde til syn med gods på deres køretøjer, bliver det både hurtigere, billigere og meget nemmere for vognmændene at planlægge et syn. At skulle fylde en pulvertankvogn med vand eller pulver, der bagefter skal suges op igen, er en bekostelig affære. Så de nye muligheder er vi meget positive over , siger Chefkonsulent Frank Davidsen hos Dansk Transport og Logistik.

Service og tilgængelighed
De nye, forbedrede rullefelter kommer til at indgå som en del Applus Bilsyns netværk af 65 haller, der syner tunge køretøjer, og som tilsammen udgør en stærk base for erhvervskøretøjer i Danmark. Dette netværk skaber en målbar gevinst for vognmændene:

Succesfuldt bilsyn handler ikke kun om at have mange haller, men om at de haller man har, opfylder kundernes behov for service og tilgængelighed. Vi ved, hvor vigtigt det er for vores kunder, at servicen og ikke mindst fleksibiliteten er i top. Som en kundeorienteret synsvirksomhed er vi derfor nødt til hele tiden at matche det behov og efterkomme den efterspørgsel, som kunderne stiller til os , siger adm. direktør i Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

I alt kan Danmarks største synskæde tilbyde den tunge branche 27 lokationer spredt over hele Danmark, hvor vognmændene ikke skal belæsse deres sættevogne og trailere, når de skal til syn.

Læs mere her