Støtte til FN’s miljøprogram

DB-koncernen bliver samarbejdspartner for FN’s miljøprogram UNEP (UN Environment Programme). Første fælles projekt mellem Deutsche Bahn og UNEP bliver Train to Copenhagen til verdensklimatopmødet. DB tiltræder desuden UNEP’s globale Climate Neutral Network .

Miljø- og klimabeskyttelse er af afgørende betydning for Deutsche Bahn, både økonomisk og virksomhedspolitisk. Deutsche Bahn har allerede reduceret sine specifikke CO2-udslip for banetransport med omkring 40 procent siden 1990 og reducerer dem fortsat. I optakten til FN’s klimakonference i København i begyndelsen af december samarbejder DB nu med UNEP.

DB støtter FN’s målsætning om at opnå en fair, global klimaaftale i København. Banetransport har en nøglefunktion for klimabeskyttelse. Det kræves derfor af politikerne, at der skabes tilsvarende politiske rammebetingelser for banetransport , erklærede Dr. Rüdiger Grube, adm. direktør og formand for bestyrelsen i Deutsche Bahn AG. Det er nødvendigt at reducere udslippet af drivhusgasser, hvis verdenssamfundet virkelig skal bekæmpe klimaforandringerne. Jernbanerne kan yde et vigtigt bidrag til opnåelse af en bæredygtig transportsektor , udtalte Achim Steiner, undergeneralsekretær i FN og direktør for UNEP.

DB har nu tilsluttet sig UNEP-organisationens Climate Neutral Network . Dette er en global sammenslutning af bl.a. virksomheder og kommuner, som har sat sig vidtrækkende mål for klimabeskyttelse. Derudover støtter DB UNEP-kampagnen Seal the Deal . Kernen i denne kampagne er en online-anmodning om en ambitiøs klimaaftale, som kan underskrives over hele verden. Den vil derefter blive overrakt til regeringscheferne for de deltagende lande ved FN’s klimakonference i København.

Desuden organiserer det internationale jernbaneforbund (UIC) og DB i fællesskab med UNEP samt World Wide Fund (WWF) projektet “Train to Copenhagen”. Toget er det synlige symbol på klimavenlig mobilitet og fremtidens CO2-frie banetransport. Det kører 100% på strøm fra vedvarende energikilder. Toget starter den 5. december i Bruxelles, kører via Köln og Hamburg og ankommer inden konferencens begyndelse til København.

Læs mere her

TimoCom indgår samarbejde med tysk transportfobund

Siden februar har det tyske forbund Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V. været medlem af den lukkede transportbørs for ståltransporterende virksomheder, en separat børs inde i fragt- og laderumsbørsen TC Truck&Cargo®. Takket være partnerskabet med TimoCom, som blev indgået 26. august 2010, er VSH’s medlemmer altid et skridt foran konkurrenterne: Fra nu af kan de blive kunde hos den europæiske markedsleder blandt fragt- og laderumsbørser på særlige vilkår.

“En for alle, alle for en” er tanken bag samarbejdet mellem VSH og TimoCom Soft- und Hardware GmbH. VSH varetager de i Hamborg placerede godstransport- og logistikvirksomheders interesser i alle trafik- og erhvervspolitiske spørgsmål. Ønsker virksomhederne adgang til fragt- og laderumsbørsen TC Truck&Cargo® eller onlineplatformen for transportlicitationer i hele Europa, TC eBid®, skal de ikke betale noget opkoblingsgebyr. Disse udgiftsmæssige fordele hos TimoCom er yderst attraktive for medlemmerne. Desuden er det et ægte premiumprodukt, som virksomheden i Düsseldorf tilbyder dem.

Hos TimoCom er forbundsmedlemmerne i sikre hænder
Forbundsmedlemmerne kan føle sig sikre hos TimoCom. Det nøje gennemtænkte sikkerhedssystem TC Secure sørger nemlig for pålidelige og transparente handler, både i forbindelse med Europas markedsførende fragt- og laderumsbørs, TC Truck&Cargo®, og licitationsplatformen TC eBid®. Der er dagligt op til 230.000 aktuelle fragt- og laderumstilbud i børsen fra 75.000 brugere i hele Europa. TimoCom-medarbejdere kontrollerer hvert nyt medlem, inden det bevilges adgang til børsen. Desuden får kun de virksomheder adgang til programmet, som har været aktive på transportmarkedet i minimum seks måneder. Den egentlige transportordre indgås dog direkte mellem de godkendte partnere, for begge ønsker at udnytte transportkapaciteterne optimalt. I modsætning til spotmarkedsplatformen TC Truck&Cargo® giver den europæiske kontraktmarkedsplatform for transportlicitationer, TC eBid®, forbundsmedlemmerne en langvarig planlægningssikkerhed: Her udliciteter transportkøbere fra industri og handel samt speditører langvarige transportordrer.

Synergieffekt til fordel for alle parter
Både TimoCom og VSH har store forventninger til samarbejdet, for sammen er det nemmere at opnå synergieffekter. Således roser dipl.-socialøkonom Frank Wylezol fra VSH det store og mangfoldige antal transporttilbud på platformene samt TimoComs omfattende service: “Med fragt- og laderumsbørsen TC Truck&Cargo® kan vores medlemmer få adgang til en kæmpestor pulje af tilbud. Børsen letter det daglige arbejde og giver samtidig mulighed for at sænke udgifterne. Her kan brugerne hurtigt og effektivt udnytte deres kapaciteter. De mange ekstra servicer gør TimoCom yderst attraktiv. Hertil hører bl.a. sikkerhedspakken TC Secure.” Chief Representative Marcel Frings ser ligeledes store muligheder i samarbejdet: “For os er VSH en stærk og pålidelig partner, som vi gerne samarbejder med. I sidste ende vil forbundets medlemmer få gavn af vores samarbejde, fordi vi samler vores serviceydelser og kan give dem endnu flere tilbud.”

http://www.timocom.dk/sec/900110/index.cfm/DYN/hmenuaction,503231639530100/

Læs mere her

Nye jernbaneanlæg fra Ringsted til Femern Bælt forbindelsen

Banedanmark inviterer til dialog om de nye jernbaneanlæg, der skal bygges mellem Ringsted og Holeby på Lolland. Strækningen skal elektrificeres, og der bygges et ekstra spor fra Vordingborg til den kommende Femern Bælt tunnel. Det kommer både de lokale passagerer på Sydbanen og passagerer mellem Sjælland, Fyn og Jylland til gode.

Banedanmark er i fuld gang med at forberede nye jernbaneanlæg fra Ringsted til det sydlige Lolland. Og nu får alle interesserede mulighed for at give deres besyv med om de planlagte anlæg. Frem til den 10. april er der offentlig høring om projektet Femern Bælt danske jernbanelandanlæg.

Ekstra spor og elektrificering
Mellem Vordingborg og landfæstet for Femern Bælt forbindelsen skal der bygges et ekstra spor, der skal elektrificeres hele vejen fra Ringsted, nogle steder skal sporene rettes ud, og mere end 50 broer skal ombygges eller udskiftes.

Udbygningen på strækningen vil give plads til flere tog fortrinsvis godstog og persontogene kan de fleste steder sætte farten op til 160 km/t eller 200 km/t alt efter hvilken løsning, politikerne vælger.

Det ekstra spor fra Vordingborg giver ikke kun plads til flere tog på Sydsjælland, Falster og Lolland. Det har også afgørende betydning for den hårdt belastede jernbanestrækning mellem Sjælland, Fyn og Jylland, fordi de gennemkørende godstog til Tyskland fremover kan benytte Sydbanen og den faste Femern Bælt forbindelse, siger Martin Munk Hansen, der er områdechef i Banedanmark.

For både passager- og godstog, der benytter Femern Bælt forbindelsen, bliver køretiden væsentligt kortere. F.eks. kan passagerer på sigt rejse mellem København og Hamburg på godt 3 timer, hvor den hurtigste forbindelse i dag tager ca. 4½ time.

Hensyn til natur og mennesker
Når Banedanmark projekterer de nye landanlæg til Femern Bælt forbindelsen, bliver det samtidig undersøgt, hvordan mennesker og natur bliver påvirket under byggeriet, og når de nye anlæg er taget i brug.

Danmark og Tyskland har indgået en traktat om, at jernbaneanlæggene på begge sider af Femern Bælt forbindelsen skal udbygges. Vores opgave i Banedanmark er at finde løsninger, som opfylder de trafikale behov, og som tager flest mulige hensyn til natur og mennesker, siger Martin Munk Hansen.

Selvom Banedanmark tager mange hensyn, kan det ikke undgås, at en del mennesker, vil blive påvirket af støj, vibrationer, ekspropriation osv.

For at afhjælpe de støjgener, som godstogene på strækningen vil forårsage, forventes det, at der opsættes 18 km støjskærme, og at der inden for projektet skal betales facadeisolering for ca. 1.900 boliger.

Desuden er der mere end 100 ejendomme, der skal eksproprieres, fordi der skal bruges plads til de nye anlæg eller på grund af sikkerhedsafstand til jernbanen.

Martin Munk Hansen opfordrer alle, der har en interesse i udbygningen af jernbanen fra Ringsted til Femern Bælt forbindelsen til at tage del i den debat, der blandt andet vil foregå på seks borgermøder i Næstved, Vordingborg, Nørre Alslev, Eskilstrup, Nykøbing F. og i Holeby på Lolland.

Projektet er i offentlig høring fra 11. februar til 10. april 2011, og i den periode kan alle, der har idéer, forslag eller indsigelser henvende sig til Banedanmark. Eller de kan møde op på et af de seks borgermøder, der holdes lokalt.

Borgerne skal ikke vælge løsning det er ikke en folkeafstemning. Men vi vurderer og indarbejder de kommentarer og forslag, borgerne har – i det omfang det er muligt inden for de tekniske, miljømæssige og økonomiske rammer, der er for projektet. Derefter er det op til politikerne at træffe beslutningen om anlæggets endelige udformning, siger Martin Munk Hansen.

Få mere at vide
Banedanmark har udgivet en høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver de konsekvenser, projektet har for omgivelserne. Høringsudgaven består indtil videre af tre hæfter, som alle er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside, www.banedanmark.dk/femern

På hjemmesiden er der flere oplysninger om projektet, blandt andet et dynamisk kort, som viser projektets lokale konsekvenser. I presserummet ligger der billeder og illustrationer.

Kontakt og information
Spørgsmål om projektet besvares via Banedanmarks pressemedarbejder på telefon 8234 1313.

Læs mere her