Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.
Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mand-skab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .
Stabil drift

På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftnin-gen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkel-ser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsin-kelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.
Snart komplet S-togs net

Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.
Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.
Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.

Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.

Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mandskab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .

Stabil drift
På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftningen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkelser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsinkelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.

Snart komplet S-togs net
Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.

Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Yderligere information:
Produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh via DSB s pressevagt på telefon 24 68 00 00.
Projektleder i Banedanmark Jette Aagaard via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13

Fakta:
Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.

Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.
Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Vasevej (i Holte) spærret ved broen fredag d. 13. august

Vasevej spærres for al gennemkørsel ved jernbanebroen fredag den 13. august fra kl. 5 til kl. 16.

Trafikinformation

I forbindelse med det omfattende sporarbejde mellem Svanemøllen og Hillerød skal Banedanmark udskifte jernbanebroen over Vasevej. Den nye bro bliver støbt på stedet og bliver i starten af september skubbet på plads.

I forbindelse med broudskiftningen bliver kørebanens bredde udvidet til 7,5 m, og broen udvides med et ekstra fag til gang- og cykelsti.

Fredag den 13. august skal det nye brodække støbes, dvs. den store betonplade, der skal bære sporene over Vasevej.

Banedanmark beklager generne for trafikanter i området.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til byggeleder Niels Peter Madsen til telefon 2440 0555.

www.banedanmark.dk/nordbanen findes yderligere information om sporombygningen og broarbejderne.

Læs mere her

Bred konkurrence om kontrakten på nye signaler til S-banen

I begyndelsen af august leverede de fem store internationale virksomheder, der byder på opgaven med totaludskiftning af Banedanmarks signalanlæg på S-banen, deres bud. Og der er tale om både bud af høj kvalitet og en bred konkurrence om den endelige kontrakt.

Vi havde prækvalificeret fem leverandører til at byde, og vi har fået fem meget professionelle tilbud. Vi kan se, at branchen har lagt tid og kræfter i det og sat deres bedste folk på opgaven. Der er tale om seriøse og meget velgennemarbejdede bud, fortæller Morten Søndergaard, programdirektør i Banedanmark.

De fem virksomheder, der har budt på opgaven, er Alstom, Bombardier, Invensys, Siemens og Thales/Balfour Beatty Rail. Vinderen af udbuddet kommer til at stå for en totaludskiftning af S-banens aldrende signalsystemer. Det bliver strækningen mellem Jægersborg og Hillerød, der, som den første strækning i 2014, får etableret det nye signalsystem. Det ældste sikringsanlæg i Hillerød er baseret på teknologi helt tilbage fra 1912.
Åbning af markedet

Et af målene med Banedanmarks strategi om en total udskiftning af signalsystemet på den danske jernbane er at åbne markedet og få en bred konkurrence, og det er vi særdeles tilfredse med at have opnået, siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

En øget konkurrence skærper virksomhedernes opmærksomhed omkring kvalitet og pris og sikrer, ikke mindst, at vi får den bedste løsning, siger Jesper Hansen.

Der er tale om et såkaldt funktionsudbud, det vil sige, at leverandørerne selv kan byde ind med løsninger, der passer til Banedanmarks funktionelle krav til signalsystemet på S-banen. Banedanmark er nu gået i gang med at evaluerer tilbuddene.

Herefter får leverandørerne en tilbagemelding fra os, hvor vi påpeger de stærke og svage sider i deres tilbud, og så indleder vi en reel forhandling med leverandørerne, hvor vi diskuterer de forslag til øget kvalitet eller mere optimale løsninger, som de er kommet med, og ikke mindst justeringer som giver en lavere samlet pris, fortæller Morten Søndergaard, der understreger, at løsningen bliver velafprøvet og baseret på den bedste praksis på verdensmarkedet.

I løbet af vinteren 2011 bliver leverandørerne bedt om at aflevere deres endelige bud på opgaven, hvorefter Banedanmark vælger, hvem der skal levere det nye signalsystem på S-banen. Underskrivelsen af kontrakten sker medio 2011.

“En udskiftning af signalsystemet er helt afgørende i forhold til at sikre fremtidens togdrift for de omkring 90 mio. passagerer, der hvert år bruger S-banen,” siger Morten Søndergaard.

Udbuddet af den 170 km lange S-bane er det første store tekniske udbud i forbindelse med signaludskiftningen, der løber frem til 2021. Baggrunden er en politisk beslutning om at afsætte 18 mia. kr. til en totaludskiftning af de slidte danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen.
FAKTA

Fremtidens signalsystem på S-banen bliver et standard bybanesystem af en type, som i forvejen er i drift på bybaner eller metroer andre steder i verden. Der er tale om et såkaldt CBTC-system (Communication Based Train Control), som er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner.

CBTC-systemer anvendes i stigende grad i forbindelse med både nybygninger og fornyelsesprojekter rundt om i verden. Antallet af CBTC signalsystemer i drift forventes at nærme sig 50 i 2010.

Et nyt signalsystem vil fremtidssikre S-banen og løfte kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og forsinkede tog, og betyder, at togkontrolsystemet bliver ens på hele S-banen. Det løfter sikkerhedsniveauet på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, hvor hastigheden også kan sættes op. Strækningen Jægersborg og Hillerød får i 2014 etableret det nye signalsystem. Fra 2015 og frem til 2020 rulles det nye signalsystem ud på hele S-banen.

Læs mere her

Nordbanen i fuld fremdrift

Banedanmarks sporarbejde på Nordbanen skrider planmæssigt frem, og alle kræfter er sat ind på, at togdriften starter som planlagt mandag den 27. september.

Renoveringen af Nordbanen er et af de mest omfattende sporarbejder, Banedanmark har forestået. Med 50.000 daglige passagerer er det en særdeles trafikeret strækning, der renoveres. De mange daglige pendlere fra og til Lyngby og Klampenborg har igen kunnet tage S-toget fra den 9. august, og tiden nærmer sig til, at der også kan åbnes for S-tog på strækningen mellem Lyngby og Hillerød. Og trods projektet kompleksitet og omfang skrider sporarbejdet frem helt efter planen:

“Vi har indtil videre haft to store deadlines, nemlig den 6. april efter påskens arbejde i Lyngby og den 9. august, hvor vi åbnede strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby. Begge gange åbnede vi til tiden, og det forventer vi også at gøre den 27. september på strækning mellem Lyngby og Hillerød” siger projektleder Jette Aagaard.

Der arbejder fortsat op til 400 mand i døgndrift på at afslutte det omfattende sporarbejde til tiden.

21 km spor og 30 broer er ved at være klar
De mange kilometer spor er lagt færdige ude på strækningerne, og projektet er lige nu i gang med at lægge de sidste spor, der mangler på Hillerød, Holte og Hellerup stationer.

Projektet har omfattet renovering af hele 30 broer. To af broerne har været så store, at de er blevet bygget ved siden af sporet, og derefter er de blevet skubbet på plads. Det er gjort for at minimere generne for både tog- og biltrafikken.

Mandag var det den 650 tons tunge bro over Vasevej, der blev skubbet på plads, og tilbage i juni blev den 2000 tons tunge tunnel “Rottehullet” nær Hellerup Station skubbet på plads. Lige nu udestår der mindre arbejder på enkelte broer i Holte samt Hillerød.

Projektet går nu i gang med de afsluttende arbejde med at justere sporene og svejse dem sammen, og derefter bruges de sidste uger til at færdiggøre sikringsarbejdet og køreledningerne.

Billede 1 af broen ved Vasevej

Billede 2 af broen ved Vasevej

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her

Fra mandag er der S-tog til Hillerød

Fra på mandag kører der igen S-tog hele vejen til og fra Hillerød. Sidste etape af den omfattende renovering af Nordbanen, fra Lyngby til Hillerød, åbner som planlagt mandag den 27. september. Efter knapt fire måneders koncentreret arbejde på skinnerne er Banedanmark klar til igen at åbne for togtrafikken, og DSB S-tog står klar til at servicere de 50.000 passagerer, der i perioden har været berørt af sporarbejdet.

“På mandag leverer vi som planlagt den sidste del af Nordbanen tilbage til de mange daglige passagerer. Og det er en bane, som nu er i rigtig god stand. Som passager vil man opleve en større komfort på de nye skinner, og en mere driftsikker bane, hvor der ikke løbende skal ske udbedringer.” siger Jette Aagaard, Banedanmarks projektleder for Nordbanen.

Hun har sammen med et hold, der omfatter 400 mand, gennemført ét af de mest omfattende og komplekse sporarbejder, Banedanmark har gennemført. Og de er kommet i mål til tiden til glæde for de mange passagerer, der nu igen kan tage S-toget.

“Det er glædeligt, at sporarbejdet afsluttes som planlagt, så vi fra mandag igen kan køre helt til Hillerød. Med de nye spor kan vores kunder både forvente færre forsinkelser og aflysninger samt bedre rejsekomfort,” siger Lars Nordahl Lemvigh, produktionsdirektør i DSB S-tog.

Imens strækningen har været lukket, har Banedanmark benyttet lejligheden til at renovere omkring 30 broer. For at genere tog- og biltrafikken mindst muligt er to af broerne ved Vasevej og Rottehullet blevet bygget ved siden af sporet, og derefter blevet skubbet på plads. Sporarbejdet og broarbejdet har indbyrdes været afhængigt af hinanden, og det har været en stor logistisk udfordring, der er lykkedes på grund af et godt samarbejde mellem bygherre og entreprenører.

Testkørsel i weekenden
Her i de sidste dage op til åbningen arbejder Banedanmark og DSB S-tog på at sikre en god opstart af S-togs-trafikken mandag morgen.

“På lørdag kører vi rutinemæssige testkørsler, hvor vi tjekker, at alt er, som det skal være. Og på søndag har vi så prøvekørsel, hvor vi får kørt hele banen igennem som ved fuld normal køreplan før åbningen mandag,” forklarer Jette Aagaard.

“Nu tester vi sammen banen i weekenden, og samtidig får vi placeret togene, så de er kørt i stilling på de rette stationer. Og så ser vi frem til at servicere vores kunder på nye skinner fra mandag morgen” siger Lars Nordahl Lemvigh.

Fakta om det samlede sporarbejde

Renoveringen af Nordbanen er et af Banedanmarks mest omfattende sporarbejder.

Projektet har været delt i 3 faser:

– Renoveringen af Svanemøllen og Lyngby Station i foråret. Begge steder blev stationerne planmæssigt åbnet for trafik.

– Efter sommerferien den 9. august åbnede strækningen mellem Svanemøllen-Lyngby, samt Klampenborg som planlagt til de mange daglige pendlere.

– Den tredje og sidste etape var strækningen mellem Lyngby-Hillerød, der åbner som planlagt den 27. september.

Renoveringen af Nordbanen har omfattet:

– cirka 34.000 sveller eller mere end 11 mio. kilo beton

– 60 % af skinnerne mellem Svanemøllen og Hillerød er blevet udskiftet, i alt ca. 21 km skinner

– 36 sporskifter er udskiftet

– 30 jernbanebroer er renoveret

– heraf er to af broerne blevet bygget ved siden af sporet og derefter skubbet på plads

I hele perioden har op til 400 mand arbejdet i døgndrift.
Under sporarbejdet har DSB S-tog indsat togbusser som alternativ transport til ca. 50.000 passagerer. Det har betydet op til 75 togbusser på vejene samtidig.

Læs mere her

S-togene bydes velkommen tilbage til Hillerød

Fire måneders trængsler for pendlerne fra Nordsjælland bliver afløst af bedre forbindelser og færre forsinkelser, når sporarbejdet på Nordbanen på mandag er afsluttet.

“Det er glædeligt, at sporarbejdet afsluttes som planlagt, så vi fra mandag igen kan køre helt til Hillerød. Med de nye spor kan vores kunder både forvente færre forsinkelser og aflysninger samt bedre rejsekomfort,” siger Lars Nordahl Lemvigh, produktionsdirektør i DSB S-tog.

For passagerer i Nordsjælland betyder genåbningen af Nordbanen, at der igen er gode forbindelser mellem busser, lokalbaner og S-tog mod København. Og det glæder direktør Rösli Gisselmann fra Lokalbanen A/S:

“En passagerfremgang i 2009 på 10 pct., ser vi som et kontant udtryk for at Lokalbanen sammen med Region Hovedstaden og Movia har prioriteret rigtigt i vores arbejde med at sikre kunderne i Nordsjælland de bedst mulige forbindelser mellem lokalbaner, busser og S-tog. Senest har indførelsen af en ny køreplan på Frederiksværkbanen med flere afgange og kortere rejsetid resulterede i en passagerfremgang på 16 pct.,” konstaterer Rösli Gisselmann.
“Når der fra på mandag kører S-tog mellem Hillerød og København, får Lokalbanens kunder igen det maksimale ud af vores indsats. Der er mange gode grunde til at lade bilen stå og færre til at lade være,” siger Rösli Gisselmann.

I weekenden prøvekører DSB S-tog og Banedanmark banen de sidste gange med fuld normal køreplan men uden passagerer for at sikre, at alt er, som det skal være.

Mandag morgen køres der med passagerer helt til Hillerød, og samtidig er det slut med togbusser og forlænget rejsetid for kunderne. Det markeres mandag morgen med kaffe og croissanter til de rejsende på Hillerød st.

Kontaktinformation:

Direktør Rösli Gisselmann, Lokalbanen A/S – 4829 8801

Fakta:
36 sporskifter, 34.000 jernbanesveller og 21 kilometer skinner er blevet udskiftet med nye, siden Banedanmark i forsommeren gik i gang med at renovere S-banen mellem Hillerød og Svanemøllen.
Lokalbanens tog ankommer i morgenmyldretiden ni gange i timen til Hillerød Station. Årligt betyder det ca. 3. mio. rejsende til og fra Hillerød, hvoraf en meget stor andel skifter til og fra S-tog.

Læs mere her

Fra mandag er der S-tog til Hillerød

Fra på mandag kører der igen S-tog hele vejen til og fra Hillerød. Sidste etape af den omfattende renovering af Nordbanen, fra Lyngby til Hillerød, åbner som planlagt mandag den 27. september. Efter knapt fire måneders koncentreret arbejde på skinnerne er Banedanmark klar til igen at åbne for togtrafikken, og DSB S-tog står klar til at servicere de 50.000 passagerer, der i perioden har været berørt af sporarbejdet.

På mandag leverer vi som planlagt den sidste del af Nordbanen tilbage til de mange daglige passagerer. Og det er en bane, som nu er i rigtig god stand. Som passager vil man opleve en større komfort på de nye skinner, og en mere driftsikker bane, hvor der ikke løbende skal ske udbedringer. siger Jette Aagaard, Banedanmarks projektleder for Nordbanen.

Hun har sammen med et hold, der omfatter 400 mand, gennemført én af de mest omfattende og komplekse sporarbejder, Banedanmark har gennemført. Og de er kommet i mål til tiden til glæde for de mange passagerer, der nu igen kan tage S-toget.

Det er glædeligt, at sporarbejdet afsluttes som planlagt, så vi fra mandag igen kan køre helt til Hillerød. Med de nye spor kan vores kunder både forvente færre forsinkelser og aflysninger samt bedre rejsekomfort, siger Lars Nordahl Lemvigh, produktionsdirektør i DSB S-tog.

Imens strækningen har været lukket, har Banedanmark benyttet lejligheden til at renovere omkring 30 broer. For at genere tog- og biltrafikken mindst muligt er to af broerne ved Vasevej og Rottehullet blevet bygget ved siden af sporet, og derefter blevet skubbet på plads. Sporarbejdet og broarbejdet har indbyrdes været afhængigt af hinanden, og det har været en stor logistisk udfordring, der er lykkedes på grund af et godt samarbejde mellem bygherre og entreprenører.

Testkørsel i weekenden
Her i de sidste dage op til åbningen arbejder Banedanmark og DSB S-tog på at sikre en god opstart af S-togs-trafikken mandag morgen.

På lørdag kører vi rutinemæssige testkørsler, hvor vi tjekker, at alt er, som det skal være. Og på søndag har vi så prøvekørsel, hvor vi får kørt hele banen igennem som ved fuld normal køreplan før åbningen mandag, forklarer Jette Aagaard.

Nu tester vi sammen banen i weekenden, og samtidig får vi placeret togene, så de er kørt i stilling på de rette stationer. Og så ser vi frem til at servicere vores kunder på nye skinner fra mandag morgen siger Lars Nordahl Lemvigh.

Fakta om det samlede sporarbejde
Renoveringen af Nordbanen er et af Banedanmarks mest omfattende sporarbejder.

Projektet har været delt i 3 faser:
– Renoveringen af Svanemøllen og Lyngby Station i foråret. Begge steder blev stationerne planmæssigt åbnet for trafik.

– Efter sommerferien den 9. august åbnede strækningen mellem Svanemøllen-Lyngby, samt Klampenborg som planlagt til de mange daglige pendlere.

– Den tredje og sidste etape var strækningen mellem Lyngby-Hillerød, der åbner som planlagt den 27. september.

Renoveringen af Nordbanen har omfattet:

– cirka 34.000 sveller eller mere end 11 mio. kilo beton

– 60 % af skinnerne mellem Svanemøllen og Hillerød er blevet udskiftet, i alt ca. 21 km skinner

– 36 sporskifter er udskiftet

– 30 jernbanebroer er renoveret heraf er to af broerne blevet bygget ved siden af sporet og derefter skubbet på plads

– I hele perioden har op til 400 mand arbejdet i døgndrift.

– Under sporarbejdet har DSB S-tog indsat togbusser som alternativ transport til ca. 50.000 passagerer. Det har betydet op til 75 togbusser på vejene samtidig.

Læs mere her

Kvartalsrapport: Tog til tiden

Tog til tiden
Det strategiske fokus på mere præcise tog har nu for alvor båret frugt. I Fjern- & Regionaltog er antallet af forsinkelser således faldet med 40 procent i forhold til 3. kvartal 2009, mens antallet af forsinkelser i S-tog i samme periode er lidt over det historisk gode resultat i 2009. Både S-tog og Fjern- & Regionaltog har i hele 3. kvartal 2010 haft færre forsinkelser end de fastsatte mål i trafikkontrakterne. Således fortsætter den positive udvikling fra 2. kvartal 2010.

Resultaterne er en konsekvens af det målrettede arbejde med rettidigheden. Indsatsen har resulteret i flere tog til tiden, men er også afspejlet i omkostningsudviklingen. I særlige rettidigheds- og kundefremmende tiltag anvender DSB, også gennem sporskifte 2010 aktiviteter, i størrelsesordnen 200 mio. kr.

146 mio. kunder
DSB havde 146 mio. kunder i de første 9 måneder af 2010. På det danske marked steg antallet af kunder med 4 procent (korrigeret for sporspærringer). Stigningen er resultatet af en aggressiv strategi i Danmark, hvor en forbedret rettidighed i kombination med fokus på pris og distribution samt en række nye kundetiltag har medført kundefremgang. Kundevæksten i Sverige er på 3 procent i de først 9 måneder af 2010.

Vedligeholdelsesopgaver samles i et nyt selskab
For at kunne fokusere på kerneproduktet og forbedre konkurrenceevnen udskiller DSB og DSB S-tog vedligeholdsaktiviteterne og samler dem i et selvstændigt selskab. Dermed skabes et endnu større fokus på udførelsen af denne opgave, som har afgørende betydning for togenes rettidighed. Selskabet går i drift pr. 1. januar 2011.

DSB udvider i Sverige
DSB vandt udbuddet om regionaltogstrafikken Upptåget i Uppsala-området nord for Stockholm. Afgørelsen kommer kort før DSB i december 2010 starter driften af Västtrafik i Göteborg og Krösatåg i Jönköping-området. De to opgaver vandt DSB i henholdsvis august og i december sidste år. DSB driver i forvejen to andre strækninger i Sverige, Roslagsbanan i Stockholm og Øresundstrafikken i Sydsverige. Med de nye strækninger udbygger DSB yderligere sin position i Sverige, vores andet hjemmemarked, og ruster sig således til nye udbud i de kommende år.

Resultat før skat på 238 mio. kr.
Koncernens resultat før skat udgjorde 238 mio. kr. (385 mio. kr.) i de første 9 måneder af 2010, hvilket er i overensstemmelse med det forventede, jf. den finansielle beretning på side 4.

IC4-levering
DSB har i september 2010 indgået en aftale med AnsaldoBreda, der indebærer, at DSB selv skal opgradere de 14 IC4-tog, som hidtil har kørt på de danske skinner. Aftalen betyder, at DSB i en periode får flere IC4-togsæt til rådighed end oprindeligt planlagt. IC4-togene indgår i den ordinære køreplan med 98 ugentlige afgange. I november opnåede DSB en typegodkendelse af en opgradering af IC4-togene, som blandt andet indebærer, at DSB fremover kan køre med to sammenkoblede IC4-tog i landsdelstrafikken og dermed med dobbelt så mange kunder ad gangen.

Sporarbejder på Hillerødstrækningen afsluttet
På S-togsnettet blev det omfattende sporarbejde på Hillerødstrækningen afsluttet den 27. september som planlagt. Under sporarbejdet har der været et fald i antallet af passagerer, hvilket har medført færre passagerindtægter. Samtidigt har det øgede kundefokus under sporarbejdet, herunder erstatningskørsel, medført et væsentligt større omkostningsniveau.

DSBFirst/Kystbanen
DSBFirst’s danske operatørrettidighed er på 97,9 procent i 3. kvartal 2010. Der er tale om en positiv trend. Det samme gør sig gældende for den kundeoplevede rettidighed, der er i kraftig bedring efter indførelsen af den nye køreplan i august. Som følge af den særlige fokus på kunderettidigheden lykkedes det i oktober at opnå en kunderettidighed på 90 procent. Den svenske operatørrettidighed er på ca. 99,9 procent.

Afskedigelser i administrationen
DSB har i de seneste tre år med Sporskifte 2010 lanceret en række tiltag for at fastholde og forbedre kvaliteten af vores produkter. For fortsat at kunne videreføre denne linje er det nødvendigt løbende at tilpasse og effektivisere organisationen. Derfor vil der indenfor det administrative område blive afskediget 140 medarbejdere. Afskedigelserne foretages i december 2010.

Forventning til resultat før skat i 2010
Resultat før skat og før omkostninger vedrørende afskedigelse af de 140 medarbejdere i administrationen forventes i 2010 fortsat at blive i størrelsesordenen 450 mio. kr. Omkostninger til afskedigelser forventes at udgøre ca. 150 mio. kr. i 4. kvartal 2010, hvorefter resultat før skat forventes at blive i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Læs kvartalsrapporten her :
http://www.dsb.dk/Om-DSB/Virksomheden/Rapporter-og-regnskab/List—Rapporter-og-regnskab/Regnskab/

Læs mere her

Nu kører toget også på dvd

Nu kan man tage turen fra Esbjerg til Struer – helt uden at rende ind i billetkontrollører. DR udgiver nemlig tog-programmet ‘På skinner’ på dvd og blu-ray.

I 2011 begyndte DR med at sende et lille, obskurt program ved navnet På skinner , og den 12. marts kommer det så på dvd og blu-ray. Ideen begyndte, da man i Norge havde optaget og vist den syv timer lange togtur fra Oslo til Bergen. Det blev en stor succes, og derfor besluttede to togentusiaster fra DR sig for at filme alle togstrækninger i Danmark.

Langsomt begyndte flere og flere at opdage programmet, hvor man for eksempel kan køre turen fra København til Frederikshavn station, som tager i underkanten af seks timer helt uden at rende ind i billetkontrollørere. Der er ingen klip i programmerne, og det hele tager den tid, som DSB er om at køre turen. Det er, ifølge produceren, en stor del af succesen bag programmet.

Det er spøjst anti-tv og der er noget zen-agtigt over den oplevelse, man får og så er det ganske enkelt æstetisk flot at køre gennem de danske landskaber, fortæller produceren Torsten Egesten fra DR Nyheder.

Overvældende mange vil se tog-tv
I DR Salg har man oplevet usædvanligt mange henvendelser fra folk, der gerne ville have Danmarks togstrækninger ved siden af pejse-tv-dvd erne derhjemme.

Det er rimelig historisk, det her. Det er meget sjældent, at vi får så mange henvendelser på så kort en periode, som vi fik, da På skinner blev vist. Samtidig er det også første gang, vi udgiver sådan noget på blu-ray, fortæller redaktør i DR Salg Christian Odd Wiberg, og tilføjer at det førhen kun har været dramaproduktioner, der er blevet udgivet i HD.

Fordi det her er så nogle æstetisk visuelle programmer har mange også efterspurgt, at de netop udkom på blu-ray, hvor det jo er i HD, afslutter han.

Produceren Torsten Egesten glæder sig til, at få fingrene i sin egen skive.
Det er megaspændende. Jeg glæder mig egentlig bare til selv at få min egen kopi til tv et, fortæller Torsten Egesten.
Man kan allerede købe På skinner på dvd og blu-ray på dr.dk/netbutik, og den 12. marts er den at finde i butikkerne rundt om i landet.
Du kan se disse strækninger på dvd’en:

JYLLAND
Vemb-Lemvig
Odder-Aarhus
Hjørring-Hirtshals
Sønderborg-Tinglev
Esbjerg-Fredericia

FYN OG SJÆLLAND
Nakskov-Nykøbing
Høje Taastrup-Hillerød
Hillerød-Tisvildeleje
Svendborg-Odense

Læs mere her