Banedanmark har valgt tilbudsgivere til at forhøje 18 broer

Banedanmarks store projekt med at gøre banen mellem Ringsted og Femern Bælt klar til den faste forbindelse til Tyskland er nået et væsentligt skridt nærmere de første udførelsearbejder.

Vi har fået fire ansøgninger til at komme i betragtning som tilbudsgivere og har besluttet at bede alle fire give tilbud på opgaven med at forhøje 18 broer på Lolland og Falster , siger projektdirektør Jens Ole Kaslund. Der er tale om fire solide konsortier, som vi har stor tiltro til. Det ene er italiensk i samarbejde med danske virksomheder, og de andre rent danske, og vi er glade for at have tiltrukket tilbudsgivere både inden for og uden for landets grænser.

De fire konsortier får tilsendt udbudsmaterialet fra Banedanmark i begyndelsen af september, og i foråret 2014 forventer Banedanmark at kunne indgå kontrakt med ét af konsortierne efter forhandlinger med alle fire i løbet af vinteren.

De 18 broer er en del af fire fremskudte arbejder, som vi har fået mulighed for at sætte i gang allerede nu, selv om anlægsloven først bliver vedtaget med udgangen af 2014 , siger Jens Ole Kaslund Næste del er arbejdet med at facadeisolere et stort antal boliger, og her har vi netop sat gang i udbudsprocesssen for rådgiverdelen. Desuden begynder vi udbudsprocessen omkring yderligere to arbejder, nemlig nedrivning af de bygninger, som skal væk for at give plads til banen, og forlængelse af perronerne på Vordingborg Station .

De fire konsortier, der er godkendt til at give bud på at erstatte 18 broer med nye broer med plads til både kørestrømsanlæg og et ekstra spor:

MT Højgaard med Moe A/S
Arkil med Grontmij
Aarslef Bane og Anlæg med Atkins
Rizzani de Eccher med COWI, MJ Eriksson, VCE og Torque Cortex.

Yderligere information på projektets hjemmeside www.banedanmark.dk/ringsted-femern eller via Banedanmarks pressevagt på 8234 1313.

Læs mere her

Konkurrencen om jernbaneanlæg for 4 milliarder i gang

I alt seks totalentreprenører er blevet prækvalificerede til at byde på de første broarbejder til Den nye bane København-Ringsted. De har modtaget det omfattende udbudsmateriale og vil medio marts komme med første bud på i alt fem bygværker i Vallensbæk og Brøndby kommuner, hvor der skal bygges tre store vejbroer og to mindre jernbanebroer langs sydsiden af Holbækmotorvejen. Herefter kommer der forhandlingsrunder, og Banedanmark forventer at kunne skrive kontrakt med den vindende totalentreprenør i slutningen af juni 2012.

Dermed er der taget hul på det største landanlægsarbejde i Danmark siden Vestvolden blev bygget i årene 1888-1892. Langs den 60 km lange nye bane skal der bearbejdes jord og bygges broer og tunneler for cirka 4 mia. kr. Senere følger udbud af de jernbanetekniske arbejder til Danmarks første højhastighedsbane, som åbner for trafik i 2018 og koster 10,4 mia. kr.

Entreprenørerne skal foreslå løsninger
Det første anlægsudbud er led i regeringens mål om at få sat arbejde i gang hurtigt med fremrykkede investeringer.

Projektdirektør Jan Schneider-Tilli, Banedanmark, ser frem til at se entreprenørernes forslag:

Det er nu op til entreprenørerne at finde deres egen måde at løse opgaverne på. Vi har sluppet kreativiteten løs og håber, at totalentreprenørerne lægger sig i selen for at vise deres evner .

Væsentlig forøgelse af kapaciteten
Den nye bane København-Ringsted er nødvendig for at kunne udbygge den kollektive trafik. Den nye bane forøger nemlig kapaciteten væsentligt, så der kan køre flere tog. Banen er første etape i den politiske plan om en timemodel, som skal nedbringe rejsetiderne til 1 time mellem her København Odense, samt Aarhus og Aalborg, siger Jan Schneider-Tilli.

Den nye bane fjerner flaskehalsen mellem København og Roskilde, den er helt afgørende for pendlertrafikken på Sjælland til og fra København, den sikrer passagertrafikken mellem landsdelene og den international passager- og godstrafik. Dette er det første udbud, og det bliver interessant at se, hvad de seks entreprenører har at byde på, siger Jan Schneider-Tilli.

Gamle haver viger, nye opstår
De førstkommende broarbejder udføres ved Søndre Ringvej, Brøndbyvej, Vallensbæk Torvevej, Horsestien og Vejlegårdsvej.

For at give plads til broarbejderne ved Søndre Ringvej og Brøndbyvej bliver der foretaget besigtigelse og ekspropriation allerede i maj og juni 2012 af 49 kolonihaver og 66 nyttehaver i Brøndby Haveby samt godt 20 andre ejendomme. Det sker på foranledning af en uvildig ekspropriationskommission, som ved erstatning erhverver private og kommunale arealer til staten.

Anlægsarbejdet forventes at begynde i andet halvår i 2012 og afsluttes i begyndelsen af 2015.

Se i øvrigt kort over Den nye bane København-Ringsted på Banedanmarks hjemmeside.

Fakta:
De 6 prækvalificerede entreprenørfirmaer, er:
1) Aarsleff Bane og Anlæg I/S (Aarsleff Rail A/S og Per Aarsleff A/S med Rambøll Danmark A/S som rådgiver)
2) E Pihl & Søn A/S med Grontmij A/S som rådgiver
3) Alpine Bau GmBH, Salzburg, Østrig
4) CG Jensen A/S (CG Jensen A/S og Barslund A/S med Atkins Danmark A/S og ISC A/S som rådgivere)
5) NCC Construction A/S med NIRAS A/S som rådgiver
6) MT Højgaard A/S med COWI A/S som rådgiver

Læs mere her