Ny tunnel skal give nem adgang fra Hjørring midtby til Bispetorv Bycenter

Fra tirsdag den 27. juli og frem til fredag den 30. juli bliver togdriften mellem Hjørring og Frederikshavn erstattet med busser. Det skyldes, at Banedanmark i samarbejde med en række andre aktører skal lave en ny tunnel, som binder Hjørring midtby sammen med det nye Bispetorv Bycenter.

Fremover bliver det nemt for bilister og andre trafikanter at komme fra Hjørring midtby og over til det nye Bispetorv Bycenter.

I samarbejde med HP Byg A/S er Banedanmark nemlig i fuld gang med at grave ud til en ny tunnel, der i fremtiden gør det muligt at passere under jernbanen og dermed binde de to bydele sammen.

I øjeblikket er vi i gang med at udgrave ramperne på hver side af tunnelen, så alt er klar til på tirsdag, hvor de store tunnelrør skal løftes på plads under jernbanen, fortæller Per Lønborg Pedersen, som er rådgivende ingeniør for Banedanmark.

Flere specialister fra Banedanmark vil være til stede, når de 75 betonelementer skal placeres under skinnerne og herefter tilsammen udgøre de to tunnelrør. Hvert tunnelrør har en bredde på ca. 6 meter og en længde på ca. 22 meter.

Arbejdet kræver meget præcision, og man er nød til at fjerne eksisterende skinner og hele sporkassen, som er bunden under skinnerne, før der kan udgraves en byggegrube til de store tunnelrør. Når rørene er placeret korrekt skal de sammenstøbes og fugtisoleres. Herefter skal sporkassen genopbygges med sand, grus og skærver. Til sidst skal skinnerne genetableres og justeres, så togene igen kan komme til at køre.

Arbejdet omfatter bl.a. også etablering af to nye hovedkloakledninger og en række afløbsledninger. Der arbejdes i døgndrift i de 76 timer, der er afsat til at udføre arbejdet i. Det gør man for at blive færdig hurtigst muligt, og dermed mindske generne for togpassagererne.

I hele perioden vil der køre busser som erstatning for togene.

Læs mere her

Nye køreplaner for Herning bybusser sidst i februar

Der kommer nye bybuskøreplaner i Herning 27. februar 2011.
Ændringerne sker efter henvendelser fra kunder.

Som tidligere varslet kommer der nye køreplaner for bybusserne i
Herning. Det sker 27. februar 2011. Midttrafik har sammen med
Arriva og Herning Kommune udarbejdet forslag til nye planer.

Baggrunden er, at Midttrafik – siden den nuværende køreplan trådte i
kraft 27. juni 2010 – har modtaget mange henvendelser fra kunder.

I hovedtræk drejer henvendelserne sig om:

Manglende betjening af HP Hansensvej/Butikstorv med linje
1A og 1B til/fra Gullestrup

Dårlig betjening af Gjellerup om morgenen og manglende
forbindelse mod Tjørring

Manglende betjening af Vestergade med linje 3 til/fra
Snejbjerg

Omvejskørsel via Messecentret med linje 4 til/fra Lind

Dårligere betjening af den nordlige del af Tjørring

Dårlig betjening af HC Ørstedsvej/Sjællandsgade/Holmparken

Dårligere sammenhæng i rutenettet og længere ventetider

For mange forskellige tider i løbet af dagen.

Alle disse ønsker til forbedringer er imødekommet i de køreplaner,
som gælder fra 27. februar 2011.

Se kort og køreplaner for Herning bybusruter
Du kan finde rutekort og de foreløbige køreplaner for bybusserne og
servicebusserne på » Midttrafiks hjemmeside

Send dine evt. bemærkninger til Midttrafik
De nye køreplaner gælder til 10. december 2011. Da forslagene til de
nye planer er lavet på baggrund af de mange indkomne
bemærkninger, har bybuskøreplanerne ikke været i offentlig høring.

Hvis du har bemærkninger, er du velkommen til at sende dem til
Midttrafik pr. e-mail til: ks@midttrafik.dk. Eventuelle bemærkninger
behandles så i forbindelse med tilrettelæggelsen af næste års
køreplan, som gælder fra 11. december 2011.

Læs mere her