Banedanmark indgår kontrakt om broer for 134 mio. kr. med dansk konsortium

Anlæg af i alt 12 broer og faunapassager i forbindelse med Den nye bane København-Ringsted over Køge er gået til et konsortium bestående af Aarsleff, Aarsleff Rail og Rambøll.

Det bliver et konsortium bestående af Aarsleff A/S, Aarsleff Rail A/S og Rambøll, der skal stå for anlægget af i alt 12 jernbanebroer, vejbroer og faunapassager på en 5 km lang strækning mellem Køge Bugt motorvejens Ishøj-udfletning og Greve Centervej. Det blev afgjort onsdag den 16. januar 2013, da kontrakten til knap 134 mio. kroner blev skrevet under i Banedanmarks projektkontor i Brøndby.

Ny konstruktionsteknik
Kontrakten er en design-and-build kontrakt. Det betyder, at det er entreprenørens opgave både at designe og bygge broerne og faunapassagen. På den måde kan entreprenørerne byde ind med nye, kreative løsninger. Det vindende konsortium har f.eks. foreslået en måde at etablere støttemurene på, som aldrig tidligere har været brugt i Danmark. Den nye metode kan spare både tid og penge, fordi der anvendes præfabrikerede elementer i stedet for at støbe på stedet. Teknikken er velkendt i blandt andet Frankrig, Spanien og Japan, hvor den har været brugt til anlæg af højhastighedsbaner.

Anlægsarbejdet går i gang om et år
Projekteringen af de nye konstruktioner går i gang nu og vil vare et år. Anlæg af de nye broer og faunapassagen er planlagt til at begynde i januar 2014 og skal være færdig i september 2015. Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafik i anlægsfasen og vil løbende informere om anlægsarbejdet, blandt andet via breve og projektets hjemmeside.

Fremtidens jernbane og Timemodellen
På den nye jernbane vil der i fremtiden kunne køre højhastighedstog, og anlæg af banen er første etape af realiseringen af Timemodellen, hvor togpassagerer skal kunne rejse fra København til Odense på en time, videre til Aarhus på en time og derfra til Aalborg på endnu en time.

For yderligere information kontakt Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Gennembrud for dansk miljøvenlig teknologi

Historisk gasmotor-ordre til danske MAN Diesel & Turbo. Motorerne bliver verdens største gasmotorer og skal fremdrive verdens første LNG-drevne containerskibe.

Den danske dieselmotorudvikler MAN Diesel & Turbo bekræfter at have vundet den første ordre på deres nye gasmotor, den såkaldte totakt dual-fuel ME-GI motor. Det amerikanske rederi TOTE har indgået kontrakt med det ligeledes amerikanske skibsværft NASSCO i San Diego om bygning af to nye topmoderne containerskibe, med option på yderligere tre skibe, primært til sejlads i amerikansk farvand. Hvert skib vil blive fremdrevet af en 8L70ME-GI dual-fuel gasmotor. Motorerne reducerer CO2 med ca. 20% og vil reducere miljøskadelige partikler betydeligt.

De to 3,100 teu skibe vil hovedsageligt sejle på flydende naturgas (LNG), og de vil dermed blive de mest miljøvenlige containerskibe i verden. De første to skibe skal sejle mellem Florida og Puerto Rico. Søfart er af vital betydning for en varig økonomisk udvikling i Puerto Rico, og de to nye skibe vil bidrage til denne udvikling med den mest moderne, miljøvenlige og driftsikre skibsfart man kan opnå. Skibene er tegnet af det Koreanske firma DSEC, som er en del af Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), og de vil blive bygget af skibsværftet NASSCO i San Diego. Det første containerskib skal efter planen bygges fra første kvartal 2014 med levering i fjerde kvartal 2015, og det andet skib skal leveres i første kvartal 2016.

Thomas S. Knudsen, administrerende direktør for MAN Diesel & Turbo i København udtaler: “Vores erfaring med totakt dual-fuel motorer strækker sig tilbage til 1990erne. Den nuværende udvikling i brændstofpriserne, og det stigende antal kunder som efterspørger en løsning, har sat skub i udviklingen af en salgbar totakt dual-fuel motor. Vi ser denne ordre som en naturlig kulmination på denne udvikling, og ME-GI motoren som begyndelsen på en vigtig ny æra.”

ME-GI motoren
ME-GI motoren, som blev præsenteret i maj 2011 ved en stor begivenhed på MAN Diesel & Turbos Copenhagen Diesel Research Centre, repræsenterer kulminationen på mange års arbejde, begyndende med MC-GI dual-fuel prototypen, som blev sat i drift i 1994 på et kraftværk i Chiba tæt ved Tokyo i Japan.

Alt afhængig af pris og tilgængelighed samt miljømæssige overvejelser giver ME-GI motoren rederne mulighed for at vælge mellem tungolie eller gas, fortrinsvis naturgas, men efterhånden også LPG.

Med stigende oliepriser og stadigt strammere emissionsgrænser for udstødsgas ser MAN Diesel & Turbo store muligheder inden for gasdrevet tonnage. Hidtidige forskningsresultater peger på at ME-GI motoren giver betydelige reduktioner i CO2, NOx and SOx emissioner. ME-GI motoren har desuden ingen udslip af metan, og er dermed den mest miljøvenlige teknologi på markedet.

MAN Diesel & Turbo forventer, at der vil være et bredt marked for ME-GI motoren, fra LNG og LPG tankere til andre oceangående skibssegmenter, som fx containerskibe, samt skibe i fast linjefart. ME-GI motoren udgør således en højeffektiv og fleksibel fremdrivningsløsning.

Om TOTE Inc.
TOTE Inc. er et af USAs førende rederier. TOTE Inc. s maritime datterselskaber omfatter TOTE Shipholdings Inc., Totem Ocean Trailer Express og Sea Star Line, som leverer fast skibstransport af stykgods mellem det amerikanske fastland og Alaska og Puerto Rico. TOTE Inc. er et 100% ejet datterselskab af Saltchuk Resources, Inc., som er et familieejet holdingfirma med hovedkvarter i Seattle, som
omfatter gods- og råolietransportfirmaer.

Om NASSCO
Som en del af General Dynamics Corporation det amerikanske firma inden for luftfartsteknik og forsvarsystemer har NASSCO udviklet og bygget skibe i San Diego s industriområde siden 1960 og har lokationer på både vest- og østkysten. Virksomheden er specialiseret inden for udvikling, konstruktion og reparation af hjælpe- og støtteskibe til den amerikanske flåde såvel som til civile tank- og tørlasthandelsskibe.

Tekniske specifikationer af skibene
Hoveddata Totallængde: Bredde: Dybde: Dybgang: Fart:
Fremdrivningsanlæg
Hovedmotor: Hovedmotortype: Hovedmotor MCR: Hovedmotor NCR: Hjælpemotor:
764 ft. 106 ft. (Panamax) 60 ft. 34 ft. 22,0 knob
Dual-fuel low speed (x1) MAN B&W 8L70ME-C8.2-Gl 25.191 kW x 104,0 omdr/min. 21,412 kW x 98,5 omdr/min. Dual-fuel medium speed (x3)

Læs mere her