Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen: Første del af fremtidens jernbane åbner mandag

Mandag den 18. august åbner det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød. Med de ekstra, nye 20 km spor er der nu dobbeltspor på hele strækningen mellem Holbæk og Roskilde. Det betyder mulighed for bedre rettidighed for de mange passagerer og en bane, hvor der kan køre flere tog og med mulighed for kortere rejsetid. Magnus Heunicke, transportminister:
”Det nye dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød vil give folk en både bedre og mere rettidig togtrafik. Dobbeltsporet giver også mulighed for flere tog og kortere rejsetid i de kommende år. Åbningen af Nordvestbanens dobbeltspor er samtidig det første af de kommende års meget ambitiøse jernbaneprojekter, der vil give togpassagerer i de fleste dele af landet bedre og hurtigere togrejser.”

Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark:
”Dobbeltsporet på Nordvestbanen er en stor milepæl i arbejdet med at skabe fremtidens jernbane. Folketinget bevilligede 1,3 mia. kr. til opgaven. I Banedanmark kan vi efter to og et halvt års intensivt anlægsarbejde nu levere en mere attraktiv jernbane og lokale stationsområder retur til både passagererne på Nordvestbanen og til de mange naboer – til tiden og inden for bevillingen.”

”Vi vil gerne sige tak til Lejre og Holbæk kommune for et godt samarbejde omkring lokale løsninger og vores tilstedeværelse. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament for regional udvikling, og vi ser frem til, at det nye dobbeltspor bliver en gevinst både lokalt og for de mange passagerer. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne takke både folk langs banen og passagererne for tålmodigheden under det meget omfattende anlægsarbejde.”

For yderligere oplysninger kontakt Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen – fakta:

Der er anlagt 20 kilometer ekstra spor på strækningen mellem Lejre og Vipperød, der nu er dobbeltsporet.
Hastigheden er blevet opgradet fra 120 km/t til 160 km/t.
Arbejdet gik i gang i marts 2012 og afsluttes nu både til tiden og til bevillingen.
Folketinget bevilgede 1,3 mia. kr. til det omfattende anlægsarbejde, der ud over selve anlæggelsen af de 20 km spor, også har omfattet:
Ombygning af de fire stationer i Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød
Ombygning af 11 broer, så de nu kan rumme to spor
Etablering af tre nye vejanlæg i Tølløse, Soderup og Vipperød
Håndtering af mere end en million tons jord
Forbinding af mere end 16.000 ledninger og trækning af over 250 km kabel langs banen
Nyt dobbeltspor på Nordvestbanen – del af fremtidens jernbane:

Det nye dobbeltspor på Nordvestbanen er det første af de kommende års ambitiøse anlægsarbejder for at skabe fremtidens jernbane med plads til både flere tog, flere passagerer og med kortere rejsetider.

De store anlægsarbejder, der er i gang eller går i jorden over de kommende år, er:

• Dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens
• En helt ny bane mellem København og Ringsted over Køge
• Dobbeltsporet jernbane ned til Femern Bælt
• Nyt signalsystem i hele landet
• Yderligere elektrificering af store dele af jernbanenettet
• Samt en række projekter, der vil realisere visionen om timemodellen, hvor der kun er én times togtur mellem de største byer i Danmark.

Læs mere her

Dansk teknik optimerer passagerflowet

Mange lande stræber efter at lave mere effektive og komfortable offentlige transportknudepunkter og er løbende på udkig efter løsninger, der kan udføre denne opgave. Senest har Danske BLIP Systems indgået et partnerskab med det Hollandske rådgivningsfirma NPC for at måle togpassagernes bevægelser på Hollandske banegårde ved brug af Bluetooth og Wi-Fi sporing. Målet er at optimere flowet og reducere trængslen på banegårdene. Løsningen hedder BlipTrack og har allerede opnået stor succes med målinger i flere store internationale lufthavne og i trafikken.

Tog er en af de mest bæredygtige og grønne former for transport, men man er nødt til at forbedre tilgængelighed, komfort og effektivitet for at få flere til at bruge dem. Til at forbedre på alle områder, har hollandsk NPC og danske BLIP Systems indgået et samarbejde.

Minimere forsinkelser og øge serviceniveauet.
I Holland har man taget fat på problemet med hjælp fra det Nordjyske firma Blip Systems, der har specialiseret sig i trafik- og trængselsmålinger i lufthavne, på vejnettet og nu også banegårde. Målet er at lære mere om passagerernes bevægelsesmønstre for at forbedre kundeoplevelsen og for at fremtidsikre banegårdene.

Blip Systems har sammen med NPC opsat 22 sensorer på hovedbanegården i Gronningen, der er en af Hollands største byer med 200.000 indbyggere. Ved at anvende Blip Systems kombinerede Wi-Fi & Bluetooth-løsning BlipTrack , foretages en otte ugers undersøgelse, hvor passagerer med telefoner og tablets, med integreret Wi-Fi og Bluetooth, bliver registreret på banegården. Banegården i Groningen kan derved indsamle vigtige data om passagerstrømme og simulere følgerne ved eventuelle fremtidige ombygninger eller tilpasninger i ændrede køreplaner. Opsætningen i Groningen er den første af flere planlagte installationer.

Privatlivets fred
De indsamlede data fra sensorerne krypteres, hvilket gør det umuligt at relatere de indsamlede Bluetooth og Wi-Fi adresser på en mobil enhed til en person. Passagererne behøver derfor ikke at frygte, at deres bevægelser eller personlige oplysninger registreres.

Vi er glade for at samarbejde med kyndige partnere som NPC, og er overbeviste om at de vil være i stand til at øge værdien af de data, som indsamles af BlipTrack . Vi håber at banegårde vil blive endnu et område, hvor data indsamlet af BlipTrack , og analyseret af eksperter, kan biddrage til at løse problemerne med trængsel og skabe en større grad af komfort samt en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Vi ser banegårde som et meget interessant marked, med et stort potentiale , udtaler BLIP Systems direktør Peter Knudsen.

Stort potentiale
BlipTracks potentiale er lovende, da systemet er yderst rentabel i forhold til eksisterende løsninger og kan anvendes i alle former for offentlige transportknudepunkter. Især de rejsende vil mærke en betydelig forskel, da BlipTrack hjælper med at reducere overbelastning og sikrer en stabil service med minimal forsinkelse.

Samarbejdet med at udvikle en løsning, specifikt til banegårde sammen med BLIP systems og de Hollandske Jernbaner, (NS) har vist sig at være en fremragende strategi. Hvor NPC og NS har kendskabet til banegårde, kan BLIP Systems levere sikre og værdiskabende måleløsninger. Selvom vi stadig er i gang med målingerne, se de første resultater meget lovende ud. Desuden det er fantastisk at opleve et så godt et tillidsforhold mellem NPC og BLIP Systems, der gør det meget behageligt og produktivt at arbejde sammen. Jeg er imponeret over de ansatte i BLIP Systems som er meget engageret, resultat og kvalitet drevet og i stand til at tænke stort og arbejde fleksibelt. Alt i alt har jeg store forventninger til partnerskabet med BLIP Systems , siger Programmanager for SMART Station Eelco Thiellier.

Om BLIP Systems:
BLIP Systems er en privatejet IT virksomhed med hovedsæde nær Aalborg. Grundlagt i august 2003 som et MBO af Bluetooth aktiviteterne i Ericsson Danmark. BLIP Systems fokuserer på at udvikle og sælge sporingsløsningen BlipTrack . Først udviklet til kømålinger i lufthavne, men nu udvidet til at omfatte trafik og trængselsanalyse i trafikken, på togstationer, i indre byer mv.

Om NPC:
NPC er et tidligere datterselskab af de Hollandske Jernbaner (NS) og er nu en del af Royal Haskoning DHV-gruppen. Udover at have internationale erfaringer, har NPC også en nøglerolle i den Hollandske transport industri som en af de førende konsulent- og projektledelsesagenturer. NPC tilbyder services til ledelse og udvikling af banegårde og highend løsninger til offentlig transport. NPC har stor erfaring indenfor intelligente modelleringer-, trafikstrømme og kapacitetsplanlægning samt tidsplanssimuleringer til jernbanenettet og passagerstrømssimulering på banegårde og terminaler.

Sådan virker BlipTrack :
BlipTrack -sensorer er strategisk placeret i lufthavne, på veje eller andre transportknudepunkter. Sensorerne registrerer anonymt mobile enheder med integreret Bluetooth og Wi-Fi (mobiltelefoner, tablets, bærbare computere, biler mv.). De indsamlede data krypteres og kan ikke spores tilbage til ejeren af enheden. En server beregner hastighed og rejsetid, som gør det muligt at optimere trafikstrømme. Med de indsamlede data kan lufthavne, vejingeniører og andre transportfunktionærer strømline passagerers rejse og samtidig optimere ressourcer, hvilket i sidste ende kan føre til økonomiske besparelser.

Læs mere her

Ny radiomast ved Hornslet Station

Som led i et helt nyt, digitalt radiosystem skal Banedanmark udskifte radiomasten ved Hornslet Station.

Banedanmark er i færd med at forberede en udskiftning af de udtjente, analoge tog-radiosystemer, der i dag bruges til kommunikation mellem lokomotivførerne og personalet i fjernstyringscentralen. De gamle radiosystemer skal erstattes af ny, digital GSM-R teknologi, og udskiftningen vil ske på alle Banedanmarks jernbanestrækninger i Danmark.

GSM-R er en forkortelse for Global System Mobile for Railway Communications og er et nyt kommunikationssystem, der udelukkende skal bruges i forbindelse med jernbanedriften.

297 antennepositioner
For at opnå radiodækning med GSM-R langs hele jernbanenettet kræver det, at der monteres antenner i 297 master, skorstene eller siloer fordelt med faste intervaller langs hele jernbanen.

En stor del af Banedanmarks eksisterende masteplaceringer kan genbruges – dog er det nødvendigt at forstærke eller udskifte mange af masterne af tekniske årsager. Herudover skal der opføres 77 helt nye master fordelt over hele landet. De bliver så vidt muligt placeret på Banedanmarks egne arealer. Endelig kan Banedanmark nogle steder anvende mobilmaster, skorstene, siloer mv. ejet af teleoperatører og private lodsejere.

Hvad skal der ske lokalt
Ved Hornslet Station skal Banedanmark udskifte den eksisterende radiomast. I første omgang opføres den nye mast, som placeres ca. 60 meter nord for den eksisterende mast. Højden bliver den samme.

Vi forventer, at den nye mast bliver rejst den 3. marts. Men da det er et meget stort puslespil at koordinere de mange mastearbejder fordelt over hele landet, kan der ske forskydninger i den overordnede tidsplan. Desuden kan sne og frost bremse arbejdet.

Den gamle mast vil først blive taget ned, når det gamle radiosystem sættes helt ud af drift ved udgangen af 2014. I en overgangsperiode vil der derfor komme til at stå to master relativt tæt på hinanden.

Målet har været at finde de mest skånsomme løsninger for omgivelserne i forbindelse med mastearbejdet. Derfor tager vi så meget hensyn som overhovedet muligt til både eventuelle naboer og det omgivende miljø, siger områdechef hos Banedanmark Kenneth Lau Rentius.

Banedanmark har anmeldt GSM-R projektet til Miljøcentrene i Roskilde, Odense og Århus. Her har man afgjort, at opførelsen af de nye master generelt ikke kræver en VVM-redegørelse, dvs. en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet.

GSM-R i hele EU
Det er Folketinget, der har besluttet, at Danmark skal skifte til det nye kommunikationssystem. Systemet indføres desuden i hele EU i takt med, at landenes gamle radiosystemer skal udskiftes. Hermed bliver kommunikationen mellem lokomotivførere og fjernstyringscentraler standardiseret, hvilket gør det nemmere at køre tog over landegrænserne, fordi der ikke længere skal skiftes radiosystem ved grænserne.

De radiosystemer, vi i øjeblikket bruger til kommunikation mellem togene og vores fjernstyringscentraler, synger på absolut sidste vers. Systemerne produceres ikke længere, og vi har allerede været ude på verdensmarkedet og opkøbe de sidste reservedele. Derfor er vi glade for beslutningen om at indføre GSM-R i Danmark, siger Kenneth Lau Rentius.

GSM-R skal efter planen være indført i hele Danmark med udgangen af 2012. Det nye togradiosystem vil dog fungere parallelt med det gamle i 2013 og 2014, indtil der er installeret nye radioer i alle tog.

På lidt længere sigt skal GSM-R systemet videreudbygges og vil komme til at udgøre et vigtigt element i den landsdækkende udskiftning af jernbanens signalanlæg, som vil ske frem mod 2021.

Mere information
www.banedanmark.dk/gsm-r findes en mere uddybende beskrivelse af GSM-R projektet.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313

Læs mere her

Banedanmark udskifter radiomast i Vipperød

Som led i et helt nyt, digitalt radiosystem skal Banedanmark udskifte radiomasten ved Vipperød Station.

Banedanmark er i færd med at forberede en udskiftning af de udtjente, analoge tog-radiosystemer, der i dag bruges til kommunikation mellem lokomotivførerne og personalet i fjernstyringscentralen. De gamle radiosystemer skal erstattes af ny, digital GSM-R teknologi, og udskiftningen vil ske på alle Banedanmarks jernbanestrækninger i Danmark.

GSM-R er en forkortelse for Global System Mobile for Railway Communications og er et nyt kommunikationssystem, der udelukkende skal bruges i forbindelse med jernbanedriften.

297 antennepositioner For at opnå radiodækning med GSM-R langs hele jernbanenettet kræver det, at der monteres antenner i 297 master, skorstene eller siloer fordelt med faste intervaller langs hele jernbanen.

En stor del af Banedanmarks eksisterende masteplaceringer kan genbruges – dog er det nødvendigt at forstærke eller udskifte mange af masterne af tekniske årsager. Herudover skal der opføres 77 helt nye master fordelt over hele landet. De bliver så vidt muligt placeret på Banedanmarks egne arealer. Endelig kan Banedanmark nogle steder anvende mobilmaster, skorstene, siloer mv. ejet af teleoperatører og private lodsejere.

Hvad skal der ske lokalt
Banedanmark skal udskifte den eksisterende radiomast ved Vipperød Station. Den nye mast, som bliver 45 meter høj, placeres ca. 50 meter syd for den gamle. Den gamle mast vil blive taget ned, når det tekniske udstyr er overført til den nye mast.

Arbejdet er så småt gået i gang, og den nye mast er efter planen rejst i uge 16. Men da det er et meget stort puslespil at koordinere de mange mastearbejder fordelt over hele landet, kan der ske forskydninger i den overordnede tidsplan. Desuden kan vejrlig eller andre uforudsete hændelser forsinke arbejdet.
Målet har været at finde de mest skånsomme løsninger for omgivelserne i forbindelse med mastearbejdet. Derfor tager vi så meget hensyn som overhovedet muligt til både eventuelle naboer og det omgivende miljø, siger områdechef hos Banedanmark Kenneth Lau Rentius.

Banedanmark har anmeldt GSM-R projektet til Miljøcentrene i Roskilde, Odense og Århus. Her har man afgjort, at opførelsen af de nye master generelt ikke kræver en VVM-redegørelse, dvs. en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet.

GSM-R i hele EU
Det er Folketinget, der har besluttet, at Danmark skal skifte til det nye kommunikationssystem. Systemet indføres desuden i hele EU i takt med, at landenes gamle radiosystemer skal udskiftes. Hermed bliver kommunikationen mellem lokomotivførere og fjernstyringscentraler standardiseret, hvilket gør det nemmere at køre tog over landegrænserne, fordi der ikke længere skal skiftes radiosystem ved grænserne.

De radiosystemer, vi i øjeblikket bruger til kommunikation mellem togene og vores fjernstyringscentraler, synger på absolut sidste vers. Systemerne produceres ikke længere, og vi har allerede været ude på verdensmarkedet og opkøbe de sidste reservedele. Derfor er vi glade for beslutningen om at indføre GSM-R i Danmark, siger Kenneth Lau Rentius.

GSM-R skal efter planen være indført i hele Danmark med udgangen af 2012. Det nye togradiosystem vil dog fungere parallelt med det gamle i 2013 og 2014, indtil der er installeret nye radioer i alle tog.

På lidt længere sigt skal GSM-R systemet videreudbygges og vil komme til at udgøre et vigtigt element i den landsdækkende udskiftning af jernbanens signalanlæg, som vil ske frem mod 2021.

Mere information
www.banedanmark.dk/gsm-r findes en mere uddybende beskrivelse af GSM-R projektet.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her

Banedanmark udskifter radiomast i Valby

Som led i et helt nyt, digitalt radiosystem skal Banedanmark udskifte radiomasten ved Vigerslev Allé Station.

Banedanmark er i færd med at forberede en udskiftning af de udtjente, analoge tog-radiosystemer, der i dag bruges til kommunikation mellem lokomotivførerne og personalet i fjernstyringscentralen. De gamle radiosystemer skal erstattes af ny, digital GSM-R teknologi, og udskiftningen vil ske på alle Banedanmarks jernbanestrækninger i Danmark.

GSM-R er en forkortelse for Global System Mobile for Railway Communications og er et nyt kommunikationssystem, der udelukkende skal bruges i forbindelse med jernbanedriften.

297 antennepositioner
For at opnå radiodækning med GSM-R langs hele jernbanenettet kræver det, at der monteres antenner i 297 master, skorstene eller siloer fordelt med faste intervaller langs hele jernbanen.

En stor del af Banedanmarks eksisterende masteplaceringer kan genbruges – dog er det nødvendigt at forstærke eller udskifte mange af masterne af tekniske årsager. Herudover skal der opføres 77 helt nye master fordelt over hele landet. De bliver så vidt muligt placeret på Banedanmarks egne arealer. Endelig kan Banedanmark nogle steder anvende mobilmaster, skorstene, siloer mv. ejet af teleoperatører og private lodsejere.

Hvad skal der ske lokalt
Banedanmarks mast ca. 400 meter sydøst for Vigerslev Allé Station skal udskiftes af tekniske årsager. Den nye mast opføres ca. 37 meter sydøst for den gamle mast. Den nye mast bliver 33 meter høj.

Den gamle mast vil blive taget ned, når det tekniske udstyr er overført til den nye mast.

Arbejdet er så småt gået i gang, og det afsluttes efter planen i uge 24. Men da det er et meget stort puslespil at koordinere de mange mastearbejder fordelt over hele landet, kan der ske forskydninger i den overordnede tidsplan. Desuden kan vejrlig eller andre uforudsete hændelser forsinke arbejdet.

Målet har været at finde de mest skånsomme løsninger for omgivelserne i forbindelse med mastearbejdet. Derfor tager vi så meget hensyn som overhovedet muligt til både eventuelle naboer og det omgivende miljø, siger områdechef hos Banedanmark Kenneth Lau Rentius.

Banedanmark har anmeldt GSM-R projektet til Miljøcentrene i Roskilde, Odense og Århus. Her har man afgjort, at opførelsen af de nye master generelt ikke kræver en VVM-redegørelse, dvs. en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet.

GSM-R i hele EU
Det er Folketinget, der har besluttet, at Danmark skal skifte til det nye kommunikationssystem. Systemet indføres desuden i hele EU i takt med, at landenes gamle radiosystemer skal udskiftes. Hermed bliver kommunikationen mellem lokomotivførere og fjernstyringscentraler standardiseret, hvilket gør det nemmere at køre tog over landegrænserne, fordi der ikke længere skal skiftes radiosystem ved grænserne.

De radiosystemer, vi i øjeblikket bruger til kommunikation mellem togene og vores fjernstyringscentraler, synger på absolut sidste vers. Systemerne produceres ikke længere, og vi har allerede været ude på verdensmarkedet og opkøbe de sidste reservedele. Derfor er vi glade for beslutningen om at indføre GSM-R i Danmark, siger Kenneth Lau Rentius.

GSM-R skal efter planen være indført i hele Danmark med udgangen af 2012. Det nye togradiosystem vil dog fungere parallelt med det gamle i 2013 og 2014, indtil der er installeret nye radioer i alle tog.

På lidt længere sigt skal GSM-R systemet videreudbygges og vil komme til at udgøre et vigtigt element i den landsdækkende udskiftning af jernbanens signalanlæg, som vil ske frem mod 2021.

Mere information
www.banedanmark.dk/gsm-r findes en mere uddybende beskrivelse af GSM-R projektet.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her