Ruteplanlægningssoftware sparer kurerfirma 5 til 8 timers arbejde om dagen

Kurerfirmaet Cargo Flex sparer 5 til 8 timers arbejde om dagen ved hjælp af det elektroniske ruteplanlægningssystem MapBooking fra TetraSoft A/S. Systemet anvendes i første omgang i forbindelse med udlevering af varer for JYSK i hele det jysk–fynske område, men det er planen, at systemet skal udbygges til at omfatte alle transportopgaver hos Cargo Flex.

Da kurerfirmaet Cargo Flex sidste år fik JYSK (der tidligere hed Jysk Sengetøjslager) som kunde, stod man over for den praktiske udfordring at planlægge mellem 150 og 200 daglige udleveringer af varer. Adresserne fik man i form af et antal lister fra JYSK, hvorefter Cargo Flex skulle fordele udleveringerne på ruter samt melde tilbage til JYSK, hvilket lager man øn–skede at hente varerne fra, og i hvilken rækkefølge varerne skulle placeres, for at udkørsel og aflevering af varerne hos kunderne kunne blive optimal.

I starten løste man opgaven manuelt, men det viste sig hurtigt at være både besværligt og langsommeligt. Først skulle man kontrollere adresserne, derefter skulle kørslerne planlægges i forhold til de enkelte vognes kapacitet, og endelig skulle alle informationerne sendes videre både til JYSK og til de fragtmænd, der skulle stå for den praktiske udkørsel af varerne.

Cargo Flex havde allerede et elektronisk planlægningssystem, men det var baseret på en manuel ruteplanlægning. Det viste sig hurtigt, at dette system ikke umiddelbart kunne udbyg–ges, så det kunne foretage automatisk ruteplanlægningen. Cargo Flex henvendte sig derfor til Tetra Soft, der med ruteplanlægningsværktøjet MapBooking allerede havde en færdig løs–ning til beregning af de optimale ruter. Hurtigt udviklede TetraSoft desuden et importmodul, som kunne importere og validere data fra JYSK til MapBooking.

Med den nye MapBooking–løsning blev det daglige arbejde med administrationen af kørsler for JYSK reduceret fra 5 til 8 timer til ca. en halv time. Det nye system leverer køresedler og udregner kilometer og tid på hver enkelt rute, og der beregnes automatisk udgifter og ind–komst på dagens kørsel. Derudover er selve kørselen blevet optimeret drastisk.

– Med MapBooking fra TetraSoft sparer vi en hel del kørte kilometer, samtidig med at vi har fået frigjort ressourcer på kontoret, siger Andy Villadsen, der er projektansvarlig for Jysk hos Cargo Flex. Vi er nu ved at se på, hvordan vi kan få løsningen udvidet, så den også optime–rer alle de andre daglige kørsler i Cargo Flex regi.

– Vi har haft et utrolig godt samarbejde med TetraSoft, som var hurtige til at sætte sig ind i vor situation og meget hurtige til at levere en løsning, der var skræddersyet til vort behov, fort–sætter Andy Villadsen. Dertil kommer, at MapBooking–løsningen er langt billigere end noget andet, vi har set.

– MapBooking er et standardprodukt fra TetraSoft, fortæller salgschef Anders Møller Jørgen–sen, Tetra Soft, men der er udviklet et specielt importmodul til Cargo Flex, således at data fra kunden kan overføres direkte til systemet. Takket være den modulære opbygning af systemet er det meget nemt at foretage ændringer, så en løsning kan tilpasses enhver transport– og ruteplanlægning, hvilket gør systemet interessant i mange andre transportsammenhænge.

MapBooking er udviklet af den danske virksomhed TetraSoft A/S, der leverer en lang række løsninger, der sikrer en optimal anvendelse af digitale informationer i forbindelse med kør–selsoptimering, flådestyring og afledede miljøpåvirkninger fra trafikken. TetraSofts løsninger er baseret på egne udviklede produkter og standard hardware. TetraSoft har udviklet Map–Booking, MapFleet, MapNoise og MapUheld.

Mere info på www.cargoflex.dk og www.mapbooking.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Salgschef Anders Møller Jørgensen, TetraSoft, tlf. 33 73 71 50, e–mail: amj@tetrasoft.dk
Projektansvarlig Andy Villadsen, Cargo Flex, tlf. 7020 6622, e–mail: anv@cargoflex.dk
Pressekontakt: Knud Erik Madsen, KEMCOM, tlf. 44 53 33 42, e–mail: kem@kemcom.dk

Cargo Flex A/S ejes 100% af Danske Fragtmænd Aarhus A/S og har hovedkontor i Aabyhøj samt en afdeling i Kastrup. Der er herudover etableret et datterselskab i Kolding til betjening af det syd– og sønderjyske område.

Selskabets formål er at udføre kurerkørsel som et supplement til systemet Danske Fragtmænds øvrige aktiviteter og dermed være et led i bestræbelserne på at kunne yde vore kunder fuld service på logistikområdet.
Cargo Flex A/S, Alstrup Alle 11, 8361 Hasselager, tlf. 7020 6622. www.cargoflex.dk

TetraSoft A/S er en dansk virksomhed, der bl.a. udvikler avancerede løsninger til transportbranchen. TetraSoft fokuserer på op–timal anvendelse af digitale informationer i forbindelse med løsninger til kørselsoptimering, flådestyring og afledet miljøpåvirk–ninger fra trafikken. TetraSoft’s løsninger er baseret på egne udviklede produkter og standard hardware. TetraSoft har udviklet MapBooking, MapFleet, MapNoise og MapUheld. TetraSoft er et datterselskab af TetraPlan A/S.
TetraSoft A/S, Kronprinsessegade 46 E, 1306 København K, tlf. 33 73 71 50, www.tetrasoft.dk
 

Læs mere her

Ny køreplan på Kystbanen skal give mere robusthed i trafikken

Søndag den 15. august træder en ny køreplan i kraft på Kystbanen. Samtidig indsættes der i hverdagene reservetog i Kastrup, Nivå og Helsingør, og planen for myldretidstogene bliver justeret. Målet er at sikre større robusthed i trafikken på Kystbanen.

Den nye køreplan er et resultat af det igangværende samarbejde mellem Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen for at skabe en bedre rettidighed for passagererne på strækningen.

Større robusthed i afviklingen af togtrafikken
Den nye køreplan og brugen af reservetog i både Kastrup, Nivå og Helsingør vil give mulighed for større robusthed i afviklingen af trafikken ved at:

En del af forsinkelserne fra Sverige kan isoleres ved at indsætte reservetoget i Kastrup, når et tog ankommer forsinket til Danmark. Dette muliggør, at toget kan afgå rettidigt fra Kastrup, selvom der er opstået en forsinkelse under kørsel i Sverige.

Togene får længere vendetider i Helsingør og Nivå, så toget holder længere tid, før det returnerer. Det giver mulighed for, at toget kan afgå rettidigt fra stationerne, selvom det ankommer med en mindre forsinkelse. Alternativt kan reservetoget i Helsingør eller Nivå indsættes.

Ved situationer med større trafikal uorden er Banedanmark og DSBFirst klar med en række planer for, hvordan trafikken hurtigst muligt kan genoprettes, så generne for passagererne kan minimeres mest muligt.

For passagererne betyder den nye køreplan mere konkret, at der i myldretiden er seks afgange i timen fra Helsingør, og at Rungsted Kyst igen får seks afgange i timen mod København. Uden for myldretiden vil der være tre afgange i timen mod København fra Helsingør og Rungsted Kyst.

Hele køreplanen og de konkrete afgangstider kan findes på www.dsbfirst.dk eller ses på stationerne.

“Den nye køreplan og reservetogene giver os flere og bedre muligheder for at absorbere forsinkelserne. Så selvom vi ikke med ét kan fjerne alle forsinkelser i et så kompliceret system som Kystbanen, så er dette helt sikkert et skridt i den rigtige retning,” siger administrerende direktør i DSBFirst, Karsten Røn Andersen.

Alle led i produktionskæden efterses
Samtidig med ny køreplan, reservetog og disponeringsplaner er der fuld gang i at efterse alle led i produktionskæden for at se, hvor der kan optimeres og vindes tid.

“Det er vores klare forventning, at den nye køreplan og de ekstra reservetog vil være med til, at flere tog kan komme til tiden. Vi er sammen klar til at afvikle trafikken efter den nye plan, men det vil i sagens natur tage lidt tid, før de fulde fordele slår igennem. Men vi ved, at mange passagerer hilser disse initiativer velkommen,” siger Banedanmarks administrerende direktør, Jesper Hansen, der også er formand for Rettidighedsorganisationen, og fortsætter:

“Samtidig fortsætter vi – på tværs af alle aktører – med at gennemgå hele den kæde af forskellige led, der bidrager til, at stadigt flere tog kan afgå og ankomme til tiden. Og så sætter vi ind alle de steder, hvor vi kan vinde sekunder og skabe yderligere robusthed i trafikken – til gavn for passagererne. Og vi arbejder i fællesskab frem mod målet om, at 9 ud af 10 tog er rettidige med udgangen af 2010,” slutter Jesper Hansen.

Fakta
I Rettidighedsorganisationen arbejder Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen på at sikre en bedre rettidighed for passagerne på Kyst- og Øresundsbanen. Målet er, at 90 procent af togene på Kyst- og Øresundsbanen kører og ankommer til tiden ved udgangen af 2010.

Som led i dette arbejde blev køreplanen indledningsvist justeret i juni, og der er indført perronmanagers på Hovedbanegården i København og i Københavns Lufthavn Kastrup, som guider passagererne og hjælper til med at sikre, at togene kommer af sted til tiden. Endelig vil beredskabsplanerne for at genoprette trafikken også være med til, at passagererne kan få bedre information undervejs.

Læs mere på www.bane.dk/90

Yderligere oplysninger via :
Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313
DSBFirst Kommunikation på tlf. 2468 8800

Læs mere her

Regionsrådsformand ønsker større perspektiv på Femern-debat

Folketingspolitikerne bør interessere sig mere for, hvordan vi undgår, at Sjælland bliver oversvømmet af trafik.

Sjælland oversvømmes af trafik uanset om det bliver en bro eller en tunnel
Bro eller tunnel Sådan diskuterer Folketingspolitikerne i dag om Femern Bælt, men de skulle hellere begynde at interessere sig for, hvordan Sjælland undgår at blive oversvømmet af al den trafik, som den faste forbindelse kommer til at medføre.

Kommunerne og regionerne kigger længere frem for at skabe arbejdspladser
– Mens folketingspolitikerne diskuterer om det skal være en bro eller en tunnel, så er vi i kommunerne og regionerne sammen med vores svenske kolleger for længst begyndt at se længere frem i tid. Femern-forbindelsen har potentialet til at skabe enorm økonomisk vækst og flere arbejdspladser, men det kræver at vi ikke drukner i trafikken.

Femern-forbindelse fordobler antallet af biler og lastbiler over Øresund
Sådan siger regionsrådsformand i Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S). Hun henviser til, at antallet af biler over Øresundsbroen og antallet af lastbiler på regionens veje forventes fordoblet over de næste 30 år. Derudover vil behovet for godstransport over sundet blive tredoblet til 11 mio. tons pr. år eller hvad der svarer til 50.000 godstog årligt i begge retninger.

Ekspertudregning afdækker de næste 20 års infrastrukturbehov
Det fremgår af den hidtil største ekspertudredning af de næste 20 års behov for infrastruktur i Øresundsregionen. IBU-undersøgelsen som hovedstadsregionen har fået foretaget sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt en række både danske og svenske kommuner.

På tide at træffe beslutninger – grundlaget er på plads
– Med IBU-udredningen har vi i regionerne og kommuner sådan set taget hånd om den faglige og saglige side af sagen, så der er ingen grund til at udskyde beslutningerne. Det er på tide, at folketingspolitikerne foretager de nødvendige investeringer i Danmarks fremtidige arbejdspladser, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Behov for ny øresundsforbindelse, Ring 5 og bedre togforbindelser til Kastrup
For at imødegå det øgede pres peger ekspertudredningen bl.a. på behovet for en jernbane- og biltunnel mellem Helsingør og Helsingborg, en Ring 5 forbindelse med både motorvej og jernbane fra Helsingør til Køge og bedre togforbindelser til Kastrup Lufthavn.

Yderligere oplysninger :
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen telefon 4364 2521
Pressevagt i Region Hovedstaden telefon 7020 9588

Læs mere om ekspertudredningen her :
http://www.regionh.dk/cgi-bin/MsmGo.exe grab_id=0&page_id=71998&query=ibu&hiword=ibu%20

Læs mere her

DSB arbejder på at have 10 tog i Nordjylland den 9. december

Den yderligere forsinkelse af åbningen af Limfjordsbroen er en stor skuffelse og en bekostelig affære for alle parter, siger Tony Bispeskov, Trafikinformationschef i DSB.

Med den fortsatte uvished om, hvornår Limfjordsbroen genåbnes, arbejder DSB på at kunne genindsætte tog nord for Limfjorden og er i fuld gang med at indhente de fornødne godkendelser til at køre tog gennem Sverige og derfra med færge til Nordjylland. Der skal hele 4 færgeoverfarter til at få de 10 togsæt frem (8 MR og 2 IC3). Herefter kan testkørsel på de nye spor starte.

Vi forventer at kunne genintroducere køreplanen med tog mellem Lindholm og Frederikshavn den 9. december 2012, fortsætter Tony Bispeskov.

Indtil broen åbner, vil der fortsat være busser mellem Lindholm og Aalborg. DSB indsætter dertil i myldretidsperioder ekspresbusser også fra Hjørring og Brønderslev for at sikre god forbindelse for de mange pendlere i Nordjylland og de for de mange rejsende, der skal videre syd på med tog fra Aalborg.
Foreløbig indtil jul, hvorefter det fortsatte behov vurderes.

FAKTA
10 tog forventes at køre igen i Nordjylland den 9. december 2012 efter testkørsel på de nye spor

De 10 tog er 2 IC3-togsæt og 8 MR togsæt, der transporteres via Sverige under forudsætning af, at DSB opnår de fornødne tilladelser -og videre med færge Göteborg-Frederikshavn til Nordjylland med følgende tidsplan:
1. IC3 togsættene kører fra Kastrup til Gøteborg natten efter den 4/12
2. MR togsættene kører fra Fredericia til Gøteborg natten efter den 3/12 og 4/12
3. Materiellet sejles til Nordjylland med 4 færgeoverførsler den 4/12 og 5/12 mellem Gøteborg og Frederikshavn

Jernbanestrækningen nord for Limfjorden testes fra den 5/12 til den 8/12, da den har været lukket i et halvt år.
DSB går i fuld passagerdrift fra søndag den 9/12 om morgenen ved den nye køreplans start.

Læs mere her

Sikkerheden forbedres ombord på mindre passager fartøjer.

Søfartsstyrelsen har pr. 1. oktober iværksat nye gældende regler for sikkerhed i mindre passagerfartøjer, efter den tragiske ulykke med dragebåd sidste år. Det er pr. 1. oktober vedtaget at alle fartøjer med dimensionstal over 20 og en længde på under 15m, der medtager op til 12 passagerer skal have specifikt redningsudstyr ombord, der kan hjælpe til at sikre en hurtig redning ved ulykker til søs.

De nye regler er gældende for alle fartøjstyper, der sejler med passagerer, herunder skolebåde, event speedbåde, servicebåde m.m.

De små fartøjer skal udover redningsmidler, der allerede benyttes i andre maritime sektorer også medbringe en AIS SART ombord. AIS SART er nyt i disse sammenhæng og er først for nyligt blevet anerkendt og godkendt som SOLAS nødsender. Fordelen ved brug af AIS SART er præcisionen på den nødstedtes position samt den kendsgerning at flere og flere er i stand til at modtage disse nødmeldinger på deres AIS udstyr. Da alle erhvervs fartøjer og efterhånden også mange lystbåde i dag har AIS modtager ombord, bliver sandsynligheden for at ulykker bliver opdaget kraftigt forøget i forhold til tidligere brug af nødsendere, der arbejdede på frekvenser, som kun specielle dertil egnede modtagere kunne opfange. Sikkerhedsbevidste har allerede i et par år kunnet anskaffe sig en AIS SART nødsender fra Kannad Marine, der i Danmark distribueres af ScanMarine DK i Kastrup. ScanMarine DK, der leverer AIS SART klar til brug i redningsflåder, redningsbåde og skibe inkl. monteringsstang og flydende grab bag leverer også en lillesøster til AIS SART nemlig den prisvindende SafeLink R10, der kan monteres i en redningsvest som personlig SART nødsender. Kannad Marine AIS nødsendere har gjort det muligt, enkelt og økonomisk, at sikre sig muligheden for hurtigere redning til søs, til priser, startende allerede ved kr. 1916,- eks. moms.

Læs mere her

Hellers præsenterer Raymarine e7 HybridTouch MultiFunktions Plotter

Hellers præsenterer Raymarine e7 HybridTouch MultiFunktions Plotter. Den nye Raymarine e7 er netop blevet præsenteret og dette er måske den mest interessante nyhed fra Raymarine i år. Ikke kun fordi den er udstyret med et lækkert nyt 7 Multifunktions design, men den markerer også startskuddet for Raymarine s nye software til multifunktions display. Raymarine s e7 fastholder klogt kombinationen af touchscreen og tastatur, der blev indført i E-Serien, dog med med bl.a. færre samt større knapper. E7 er udstyret med en masse friske nye Lighthouse user interface muligheder, der formår at netværke med op til fem andre e7 samt alle eksisterende Raymarine transducere og black bokse. Raymarine e7 har indbygget WiFi, og når de første enheder kommer til salg i oktober forventes det at en gratis app vil gøre det muligt at streame alle informationer, der vises på e7 skærmen, til en iPad eller iPhone. Samtidig kan e7 synkroniseres med Navionics Søkort som du måtte have installeret på din iPad eller iPhone, så du kan planlægge din sejlads derhjemme og oploade din sejlplan når du er kommet ombord. Her efter kan en iPad fungere som flightscreen til glæde for besætning eller kaptajn. Den nye e7 har også Bluetooth så du kan styre dit musikbibliotek i din iPhone eller lignende Bluetooth afspillere fra plotteren, samtidigt er det også muligt at sende kommandoer til e7 via Bluetooth. Raymarine indfører samtidigt den nye fjernkontrol RCU-3, der kan monteres på rattet eller et rør, så du kan betjene e7 plotteren trådløst og skifte mellem kort, musik, waypoints eller diverse app s. Den nye e7 MFD fungerer også som komplet autopilot kontrol. Den kan også vise video eller bruges til natlig navigation med termisk kamera. Ray s e7 har et super skarpt display, der kan ses under absolut alle forhold og kan ses i alle vinkler også med polariserede solbriller. Raymarine e7 leveres med Navionics søkort over hele Europa.

Hellers leverer til kr. 9596,- + moms ved bestilling før 1/10 2011.

Hellers er en maritim import, salgs og service virksomhed med redningsmidler, skibselektronik og specialløsninger i højsædet. Hellers, der er etableret i 1950 i forbindelse med Kastrup fiskerihavn, er idag et maritmt varehus på over 1600m2, med alt til søens folk.

Læs mere her

Københavns Hovedbanegård går på vågeblus i efterårsferien

Togpassagerne skal holde sig godt orienteret, hvis de vil omkring Københavns Hovedbanegård i skolernes efterårsferie. Både Intercitytogene, lyntogene og regionaltogene på Sjælland vil nemlig i stort omfang holde sig fra København H, når Fjernstyringscentralens kontrolpanel bliver skiftet ud i dagene 16-21. oktober, og togene dermed skal køre ud og ind af Hovedbanegården uden hjælp fra signaler.

Vi undgår desværre ikke, at vi med langt færre tog end normalt på Københavns Hovedbanegård kommer til at genere vores kunder. Vi har imidlertid valgt at lægge udskiftningen i skolernes efterårsferie, fordi vi ved, at mange vælger at blive hjemme og holde fri sammen med ungerne. På den måde forsøger vi at påvirke så få kunder som muligt, siger trafikinformationschef i DSB Tony Bispeskov.

Skift på andre stationer
For mange pendlere mellem København og store dele af Sjælland betyder det togskifte på Høje Taastrup Station. Og rejsende til og fra Fyn og Jylland kan med fordel vælge InterCitytogene for at komme til og fra København H og InterCityLyntog for at komme til Kastrup Lufthavn.

S-togene kører til gengæld normalt. Det er altså muligt at komme rundt i Hovedstaden med tog som normalt og eksempelvis skifte på Høje Taastrup Station, hvis man skal fra hovedstadsområdet mod vest.

Tony Bispeskov råder rejsende, der skal omkring København H i uge 42, til at tjekke Rejseplanen.dk, som er opdateret med alle ændringerne, og i øvrigt ankomme til Hovedbanegården i god tid. På grund af de slukkede signaler vil alle tog til og fra København H nemlig holde ude under Tietgensbroen.

Klar til flere spor
Fjernstyringscentralens kontrolpanel udskiftes for at kunne håndtere den øgede trafik, som vil ramme København de kommende år.

Det nye anlæg har 2.600 komponenter, der skal styre de over 100 sporskifter og knap 200 signaler på Hovedbanegården. Alt det skal testes godt igennem, før vi kan åbne igen. Det er komplekst og vil tage hele ugen, siger projektchef i Banedanmark, Klaus S. Jørgensen.

For yderligere information er du velkommen til kontakte

Banedanmark pressevagt på 8234 1313
DSB Kommunikation på 2468 0000

Læs mere her

tog

I mangel på materiel og som en konsekvens af, at al kørsel med IC4-togene er standset indtil videre, har DSB besluttet at aflyse de fire daglige Onestop- og Nonstop InterCityLyn-tog fra og med i dag mandag den 21. november. De ordinære InterCity- og InterCityLyn-tog kører fortsat i fuldt omfang.

Søgningen til Onestop og Nonstop InterCityLyn-togene er ikke ligeså stor som til de ordinære InterCity- og InterCityLyn-tog. Det er derfor DSB’s vurdering, at de IC3-tog, DSB råder over, er bedre brugt i de øvrige togafgange, hvor de kommer flere kunder til gavn.

Onestop InterCityLyn-togene kørte indtil i sidste uge fra Københavns Lufthavn, Kastrup kl. 6.58 og igen fra Aarhus H kl. 15.57 og standsede undervejs på Københavns Hovedbanegård og i Odense.

Nonstop InterCityLyn-togene kørte indtil i sidste uge fra Aarhus H kl. 6.57 og igen fra Københavns Lufthavn, Kastrup kl. 15.58 og standsede undervejs på Københavns Hovedbanegård.

Læs mere her

Stærkt reduceret togdrift fra torsdag morgen

På grund af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse blandt håndværkerne er DSB nødsaget til at køre tog i meget reduceret omfang indtil videre. Det betyder færre og kortere tog. Og der vil sandsynligvis være mange kunder i alle tog.

»Vi beklager meget de gener, den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse giver vores kunder. Vi opererer med en overordnet nødkøreplan for den reducerede trafik, så kunderne ved, hvilke tog de kan regne med, men vi må nok forvente, at der kommer afvigelser. Så vi opfordrer kunderne til at holde sig orienteret via dsb.dk, DSB’s Facebook-profil og i medierne,« siger trafikinformationschef Tony Bispeskov.

Allerede i løbet af i dag onsdag må der forventes reduceret trafik i eftermiddagsmyldretiden, men fra i morgen vil følgende nødkøreplan træde i kraft.
InterCityLyn-togene er eneste tog mellem Aarhus H og Frederikshavn og kører efter en ændret plan.
InterCity-togene mellem Københavns Lufthavn, Kastrup og Lindholm kører ikke.
InterCity-togene mellem Østerport og Sønderborg kører som normalt.
InterCity-togene mellem Østerport og Esbjerg og mellem Østerport og Flensborg kører ikke. Kunder til og fra Esbjerg skal skifte tog i Fredericia. Kunder til og fra Flensborg skal skifte mellem tog og bus i Tinglev.
Børneguide-ordningen kører ikke.

Hovedstadsområdet
10-minutters drift med kortere tog end normalt på S-togslinjerne i myldretiden. Derudover 20-minutters drift i de grå tider.
Ringbanen kører hvert 4-5. minut i myldretiderne. Derudover 10-minutters drift.
20-minutters drift på Kystbanen.

Sjælland
To-timers drift med InterCity-tog, der betjener Slagelse, Korsør og Nyborg.
Timedrift på alle øvrige regionalstrækninger på Sjælland. Regionaltogene, der normalt kører mellem Østerport og Ringsted, kører i stedet mellem Østerport og Slagelse.

Jylland og Fyn
To-timers drift i regionaltogstrafikken mellem Vejle og Struer.
To-timers drift i regionaltogstrafikken mellem Fredericia og Padborg med skift mellem tog og bus i Tinglev.
To-timers drift i regionaltogstrafikken på Vestfyn mellem Odense og Fredericia.

Tilbagebetaling til kunderne
Kunder, der ikke ønsker at rejse alligevel, kan få pengene for billetter og periodekort betalt tilbage uden gebyr. Det gælder også DSB Orange- og Print Selv-billetter.

Al pladsreservation er suspenderet indtil videre.

Rejsetidsgarantien gælder
Det vil sige, at kunder, der er 30 minutter eller mere forsinkede, har ret til økonomisk kompensation eller en ny billet til en tilsvarende rejse.

Pendlerrejsetidsgarantien gælder også.

Læs seneste nyt om ændringerne i trafikken her: http://www.dsb.dk/kundeservice/trafikinformation/

Læs mere her