Dantra A/S køber U.L.R. Transport

Midtjyske Dantra A/S overtager den mangeårige kollega U.L.R. Transport i Snertinge. Med udgangspunkt i Køge skal opkøbet sammen med ny storkontrakt udgøre Dantras vækstplatform i Østdanmark.Dantra A/S, som er blandt Nordens største udbydere af tanklogistik, ekspanderer øst for Storebælt. Virksomheden kan nu offentliggøre købet af U.L.R. Transport, der med base i Snertinge tilbyder tanktransport af blandt andet kemikalier. Samtidig er indgået en kontrakt med Statoil, der med virkning fra 1. juli sikrer Dantra al brændstofkørsel til kædens sjællandske stationer.

Får domicil i Køge
Udgangspunktet for Dantras aktiviteter i Østdanmark bliver helt nye kontor-, værksteds- og chaufførfaciliteter ved Skandinavisk Transport Center i Køge.

– Vi ønsker at udvide og styrke vores platform på Sjælland, og med købet af U.L.R. Transport samt de nye faciliteter i Køge får vi et stærkt fundament for ekspansionen. U.L.R. Transport er en mangeårig kollega, og ligesom Dantra er U.L.R. en velkendt virksomhed med stor erfaring. Ikke mindst derfor er vi et godt match, siger Kenneth Jensen, der er administrerende direktør for Dantra A/S.

Stigende krav fører til konsolidering
Uffe Lønborg Rasmussen, der grundlagte U.L.R. Transport i 1984, lægger ikke skjul på, at dagens store krav til transportvirksomheder har fremskyndet hans planer om et generationsskifte.

– Både love, regler og kunder stiller større krav til transportfirmaer, ikke mindst inden for et nicheområde som vores. Det er klart, at behovene for godkendelser, certificeringer og kvalitetsstyring bidrager til konsolidering i branchen, og derfor var tiden moden til et generationsskifte, vurderer vognmanden.

Grundlægger og medarbejdere bliver
Alle medarbejdere i U.L.R. Transport fortsætter hos Dantra, og Uffe Rasmussen selv får en rolle som driftsleder på Sjælland. Med salget til Dantra lægger han vægt på at sikre ordentlige forhold for både medarbejdere og kunder.

– Det har været væsentligt for mig, at medarbejderne beholder deres jobs, og at kunderne fortsat får en god service og kvalitet. Vores forretning bliver et led i Dantras fortsatte ekspansion, og købet giver kunderne nye muligheder. Dantra er en veletableret virksomhed, som tilbyder en meget bred vifte af serviceydelser, fastslår Uffe Rasmussen.

Dantra er med sine over 110 vogntog blandt Nordeuropas førende udbydere af tanklogistik. Koncernen, der er grundlagt i 1920, består af transportvirksomhederne Dantra A/S (Danmark), Dantra AB (Sverige) og DT Transport Baltic UAB (Litauen). Dantra beskæftiger totalt cirka 180 medarbejdere og har hovedkontor i Hjøllund.

Læs mere her

Virksomheder foretrækker trekantsområdet

Trekantsområdet er Danmarks trafikale knudepunkt og tiltrækker mange virksomheder. KTerhvervsbyg A/S, der er specialister i erhvervsbyggeri, mærker den stigende interesse for området, der har god geografisk beliggenhed, et godt erhvervsklima og en velfungerende infrastruktur. Aktuelt er entreprenøren snart klar med et nyt domicil for Alflow Scandinavia A/S i Vejen.Central beliggenhed samler kompetencerne og skaber arbejdspladser
Entreprenøren KTerhvervsbyg A/S oplever, at flere virksomheder vælger centrale beliggenheder i Trekantsområdet – gerne tæt ved motorvejen, hvorfra der er stor synlighed og gode transportforhold. Centrale tilkørselsforhold kan have stor indflydelse på virksomhedens logistik og en central placering er derfor attraktiv for mange industrivirksomheder. Også adgangen til kvalificeret arbejdskraft spiller ind:

”Vi mærker en stigende byggeaktivitet i Trekantsområdet, og oplever hvor vigtigt placeringen er for virksomhederne, der gerne vil bygge nyt. For mange er valg af beliggenhed et strategisk valg. Trekantsområdet er attraktivt både som geografisk knudepunkt men også fordi oplandet for arbejdskraft er stort.”, fortæller Per Henriksen, KTerhvervsbyg A/S. Entreprenøren færdiggør lige nu et nyt domicil for Alflow Scandinavia A/S, der leverer komponenter til kemi-, farma- og fødevareindustrien. Virksomheden har gennem de sidste par år fordoblet omsætningen, hvilket har givet behov for mere plads. Efter sommerferien flytter de ind i det nye domicil.

”Med det nye byggeri sikrer vi os fremadrettet, at vi kan udvikle virksomheden i den retning, vi ønsker og få samspillet mellem logistik og salg til at fungere optimalt. Der er ingen tvivl om, at Vejen har en god geografisk beliggenhed i trekantsområdet. Med denne placering har vi mulighed for at tiltrække dygtige medarbejdere fra lokalområdet men også fra de større nærliggende byer som Vejle, Kolding, Esbjerg og Middelfart”, lyder det fra adm. direktør Jens Martin Andersen, Alflow Scandinavia A/S.

Læs mere her

Hvorfor gøre det svært når det kan gøres simpelt

Når man køber en ny lastbil gør man som producenterne siger men hvorfor nu det
Hvem tjekker at det producenterne siger, er rigtigt

Lad os nu bare se på det gode ved, AD–Blue dette tilsætningsstof som man hælder i lastbilernes udstødningssystem for at rense luften inden vi andre skal indånde det, men hvorfor nu det når man kan fjerne forureningen inde i motoren Svar kommer.

Vognmændene får printet i hovedet at de skal hælde AD–Blue på for ellers virker deres lastbiler ikke og garantien falder bort. Det er ikke korrekt AD–Blue kan man helt spare væk. Nogen har fundet ud af at hælde vand i AD–Blue tanken ikke der med sagt at det er fornuftigt men nogen har kørt 40.000 km. Med vand i tanken. Alle kan forstå når man har brugt millioner på udvikling af filtre, AD–Blue, ekstra tank anlæg så vil man have sine penge hjem igen helt klart men ikke hvis man laver noget der ikke er godt nok.

Hvad koster AD–Blue egentlig, ja billigt har jeg ikke hørt nogen sige når man spørg fra 6,00 kr. literen er sikkert ikke helt forkert det vil sige at omregnet til hvad der skal bruges pr. liter diesel så er svaret 80 øre oven i liter prisen på diesel som jo heller ikke er billig. Nogen får det sikkert billigere.

Så er det du spørg hvad kan vi så bruge i stedet for AD–Blue ja rigtigt gættet PD–5 det er miljøvenligt, brændstofbesparende og ikke mindst holder din motor veltrimmet uden brug af kemikalier, og til sidst men ikke mindst bevidst at det virker.

Så er dit spørgsmål hvad koster PD–5 så, ja se selv på vores hjemmeside www.pd5.dk i butikken så vil du se at du aldrig lander på 80 øre og med en besparelse på bare 10 % af brændstoffet så vil dine penge være tjent hjem og mere til.

PD–5 har vognmænd der ringer fordi de hører om besparelser på 10 % netop på brændstoffet.
Ja du så rigtigt 10% og det er kun lavt sat for vi lyver ikke vi giver både garanti besparelse forsikrings garanti som ikke bagefter bliver trukket væk som producenterne truer vognmændene med hvis de hælder PD–5 i.

Det skal ikke alt sammen være sure opstød men også en tak til dem som undsiger sig de kloge producenter og ser på virkeligheden nemlig penge det er nemlig ikke miljøet der spiller ind næ det er når regningen skal betales hvis man ingen penge tjener så er det hele lige meget det ved alle.

Her er så svaret.
PD–5 er miljøvenligt det brænder de partikler som forurener inde i forbrændingskammeret og skader ingenting da det er indkapslet i brændstoffet under transporten til motoren.
 

Læs mere her

Morgendagens renovationsvirksomheder

Tre IT–leverandører til renovationsbranchen tilbyder samlet koncept

Det handler om at være effektiv. Det handler også om bedre og mere detaljeret dokumentation. De tre firmaer TetraSoft, Comlog og Idel, har slået sig sammen om at tilbyde et integreret IT–system til renovationsbranchen. Tilsammen kan de tre firmaers systemer klare en lang række opgaver: ruteplanlægning, flådestyring, vejning af affald og registrering af mængder, tømningstidspunkter m.v. De tre systemer virker sammen uden mærkbare grænser og barrierer.
Det samlede system opfylder på forhånd alle myndighedskrav om dokumentation og kan indrettes efter den enkelte kommunes renovationssystem. Samtidig giver de nye IT–værktøjer mulighed for løbende driftsovervågning og effektiv vognudnyttelse.

For nylig præsenterede TetraSoft, Comlog og Idel deres koncept på et velbesøgt seminar i Odense. – Vi ser et stort potentiale i at sælge de tre firmaers systemer under ét, siger Anders Møller Jørgensen, salgschef hos TetraSoft. Alle kunder vil dog have brug for en vis grad af tilretning ud fra den valgte buket af faciliteter og delsystemer. Dette har vi allerede gode erfaringer med at løse i fællesskab. – Besparelserne med at bruge moderne IT–redskaber ligger generelt på 10–20 pct. af omkostningerne, siger Christian Johnstad–Møller, account manager hos Comlog. De vigtigste gevinster kan hentes i administrationen og i optimeret vognudnyttelse. – I flere og flere kommuner vælger man af lade borgerne betale for renovationen efter vægt, siger Flemming Kristoffersen, Idel. Moderne IT–løsninger er næsten en betingelse for at få den slags systemer til at fungere. Det integrerede system bygger på en fælles EWS–database.
Til fuldt udbyggede løsninger for dagrenovation anvendes som brugerflader MapBooking sammen med Comlog Axis, den mobile IPC–computer samt Idels registrerings– og vejesystem.
Til fuldt udbyggede løsninger for industrirenovation anvendes som brugerflader MapBooking til ruteplanlægning og Comlog II terminalen til styring og registrering sammen med Idels taglæser og vejesystem.

Hver af de tre leverandører havde på seminaret inviteret en kunde til at fortælle om deres erfaringer med de enkelte komponenter og delprodukter. RenoVest og MapBooking

Ruteplanlægningssystemet MapBooking og flådestyringssystemet MapFleet fra TetraSoft har i et års tid været i brug hos RenoVest, som varetager dag– og industrirenovationen i 10 kommuner i Himmerland. – Vi gik efter en IT–system, som var enkelt og dynamisk, siger Susanne Nielsen, RenoVest. – Vi har sparet mange planlægningstimer ved at planlægge indsamlingsruterne i MapBooking.

RenoVest har først og fremmest sparet meget tid på planlægningen, da et nyt indsamlingssystem for dagrenovationen blev indført for nylig. Udnyttelse af biler og mandtimer er desuden blevet effektiviseret betydeligt. – MapBooking gav os nogle helt andre kombinationer, end vi havde tænkt på, siger Susanne Nielsen. Vi har først og fremmest sparet køretid, og det har betydet, at vi har haft skraldemændene med os hele vejen i processen. Ingen skal normalt komme og fortælle et skraldemandsteam, hvordan de skal køre.

Også storskraldsordningen og industrirenovationen er blevet væsentligt effektiviseret. – Vi registrerer alle stop på storskraldsruterne, og hvad der indsamles, fortæller Jan Boel Nielsen, RenoVest. Vi får løbende en stor datamængde om "den virkelige verden", om hvordan tømningen faktisk foregår.

Registreringen og flådestyringen forgår i TetraSofts flådestyringssystem MapFleet. I MapFleet kan RenoVest kontinuerligt følge med i hvor den enkelte bil er og hvilke tømninger der er udført og hvornår den er udført.

Samtidig med en forbedret planlægning, giver det også en støtte af medarbejderne i klager fra borgerne. Hos RenoVest har man hidtil haft en del problemer med dette, men nu er klagebehandlingen blevet effektiviseret.
– Mange klager om manglende tømning kan tilbagevises på baggrund af vore kørselsdata, siger Jan Boel Nielsen.
– MapFleet har endvidere, for få midler, givet os et utroligt overblik over de faktiske forhold i marken.

– I den integrerede løsning bruger vi data fra det eksisterende administrative system til beregning af alle de planlægte ruter og gemmer også alle udførte kørselsdata her, siger Anders Møller Jørgensen, TetraSoft. Det betyder at alle delsystemer henter deres data fra ét og samme sted. Det er meget arbejdsbesparende og det øger driftssikkerheden. Meldgaard og Comlog flådestyring

Hos Meldgaard–gruppen bruges Comlogs AXIS–udstyr i afdelingerne "Miljø og genbrug" samt i den selvstændige afdeling Meldgaard Fyn, som er opkøbt for kort tid siden. Derudover anvender Meldgaard den internetbaserede flådestyringsløsning COMLOGFleet sammen med COMLOG II terminalen i vognmandsafdelingen. Hos Meldgaard Miljø og Genbrug har man i et stykke tid anvendt Comlog Axis i kombination med Idels ID–brik – og vejesystem. I hver skraldebil er der installeret en computer, som registrerer alle data.

Flemming Kristoffersen, Idel, udviklede systemet til Tinglev kommune for ca. 13 år siden. Det var det første af sin art og var baggrunden for, at Tinglev kommune kunne indføre afregning efter affaldets vægt. – Det væsentlige er, at vi på en nem måde kan registrere ID–brikker på affaldsspande og, hvor meget skrald der indsamles fra hver spand, siger Tina Bagge Bonnichsen, Meldgaard Miljø og Genbrug. Alle data registres i vores eget administrative system og indrapporteres til den pågældende kommune. Vægtoplysningerne bruges som grundlag for afregning, så det er meget vigtigt, at alt registreres og overføres korrekt.

På mange af skraldebilerne er der faktisk monteret et dobbelt registreringssystem, fordi der findes to forskellige placeringer af ID–brikken på affaldsspandene. – Fordelen ved systemet er er først og fremmest, at der næsten ikke er nogen administration ved dataoverførslen, siger Tina Bagge Bonnichsen , Meldgaard Miljø og Genbrug.

Comlog Axis benytter en EWS–database til registrering af alle adresse– og affaldsdata. COMLOGFleet, en online–flådestyringsløsning, benyttes af Meldgaards vognmandsforretning, hvor det er væsentligt at køre så effektivt som muligt. COMLOGFleet drives af COMLOG som service og Meldgaard logger på systemet med en adgangskode via Internettet. Det er især håndteringen af de hurtige kørselsordrer samt overblikket over bilernes kørsel via GPS–systemet som gør COMLOGFleet her til et effektivt redskab. Frits Andersen & Søn og Idel

Idels chipsystem (ID–brikker) til registrering af affaldscontainere bruges også af vognmandsforretningen Frits Andersen & Søn fra St. Heddinge. Firmaet varetager dagrenovation i fem sydsjællandske kommuner samt indsamler industriaffald fra 2500 firmakunder.
Dagrenovationen i Fakse Kommune kører efter stort set samme principper som i de 22 andre kommuner hvor IDEL´s ID system anvendes (heriblandt Tinglev Kommune leveret i 1991).
– Vi får adresselisten fra kommunen læst ind i bilen, fortæller Leo Andersen, fra Frits Andersen & Søn. – Ruten er som regel den samme som sidste gang, men den kan mandskabet i princippet selv fastlægge.

På hver beholder er der en radiobrik, der aflæses af bilens vægtsystem. Beholderen vejes både fyldt og tom, og begge vejninger registreres i bilens computer. – Første gang en spand tømmes, skal ID–nummeret på brikken indtastes, hvis den ikke findes i systemet, fortæller Leo Andersen. – Det tager 10–15 sekunder at veje og tømme en beholder.

Hvis der er afvigelser fra den almindelige arbejdsgang, kan mandskabet indtaste en talkode for fejlen, f.eks. 11 for "manglende adgang til affaldsspand" eller 13 for "overfyldt spand". – Affald er et følsomt emne, siger Leo Andersen Det er helt utroligt, så mange mennesker, der kan finde på at lyve om deres affaldstømning eller typisk manglende tømning. Men når vi eller kommunen kan fremlægge dokumentationen, kommer de fleste heldigvis på andre tanker.

I EWS systemet er der registreret en omfattende historik på affaldsindsamlingen, som først og fremmest har forbedret planlægningen og klagebehandlingen.

Idels registreringssystem er netop opdateret til at følge den nye DIN 30745–standard. Briklæserne vil kunne håndtere både de nye og de gamle systemer i lang tid fremover, siger Flemming Kristoffersen, Idel. Vi vil kun bruge den nye norm i systemer til nye kunder. – Vore system er efterhånden grundigt afprøvet, siger Flemming Kristoffersen. Vi anvender kun kendt og driftssikker teknologi. Vores system er skræddersyet til renovationssystemer, som bygger på betaling efter vægt

Fakta om TetraSoft.
Softwarehuset TetraSoft markedsfører bl.a. styringsværktøjerne MapBooking og MapFleet.

MapBooking er i dag et af de mest effektive og kraftfulde optimeringsværktøjer på markedet. Virksomheder som integrere MapBooking i deres kørselsplanlægning oplever typisk en besparelse på mellem 10 og 25 procent i deres kørselsomkostninger. MapBooking integreres fuldt ud i virksomhedernes eksisterende administrative systemer. Hvilket gør løsningerne enkle og brugervenlige.

MapFleet sætter helt nye standarder for flådestyring. MapFleet kan kommunikere med langt de fleste terminaler som i dag anvendes i bilerne. Terminalerne kan være alt fra mobiltelefoner til store PC baserede terminaler. Dette gør MapFleet utrolig fleksibel og gør det muligt at skræddersy løsningerne til den enkelte vognmand og den enkelte bil.

Der er fuld integration mellem Mapbooking og MapFleet, hvilket gør det enkelt at overføre resultaterne fra kørselsplanlægningen i MapBooking til flådestyringen i MapFleet og ud på den enkelte terminal i bilerne.

På kontoret kan man altid følge med i hvor den enkelte vogn er i forhold til den planlagte rute.

Yderligere oplysninger på www.mapbooking.dk og www.mapfleet.dk

Fakta om Comlog

LH COMLOG A/S er en af Europas førende udbydere af flådestyringssystemer til transport–, service– og industrivirksomheder og er med sine mere end 11 års erfaring én af pionererne på området. I 2003 blev COMLOGFleet, en Internetbaseret flådestyringstjeneste som fritager kunden for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af kontordelen, introduceret på det danske marked.
Yderligere oplysninger om LH COMLOG findes på www.comlog.com

Fakta om IDEL, mobil IPC mobilcomputer og briklæser

IDEL er Danmarks førende leverandør af ID–briksystemer til renovations branchen.
ID brikken er oprindeligt udviklet til vaskeri branchen hvor den sys ind i tøjet og gennemgår høje temperaturer, kemikalier mv. Chippen anvendes i øjeblikket i ca. 5 mio. beklædningsdele i Danmark.
Chippen findes også som en lille glasampul der anvendes til kæledyr, hvor den sprøjtes ind under huden, som erstatning for øretatovering.
Flemming Kristoffersen, der ejer IDEL, har en baggrund i vægtbranchen, og har derfor et grundigt fagligt kendskab til vejning, identificering og integrerede løsninger.
IDEL kan som de første i Danmark levere læseudstyr der er fremtidssikret, da udstyret er baseret på den nye DIN–norm.
Gennem de sidste 7 år har IDEL leveret ID–systemer til 22 kommuner, der anvender IDEL´s teknologi. ID–systemet kan sammen kobles med alle vægttyper, og de fleste dataopsamlingssystemer.
 

Læs mere her

Eksport fortsætter fremgang

Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af vareeksporten for juli viser, at vareeksporten fortsætter fremgangen. Væksten i juli i forhold til juni (sæsonkorrigeret, og eksklusiv energi, skibe og fly), blev på 3,2 pct. og set over de seneste tre måneder er væksten 7,8 pct. i forhold til de tre forudgående måneder.

– Der er klart tale om, at eksporten har fået ny luft under vingerne, udtaler Jacob Warburg, cheføkonom i Eksportrådet og Udenrigsministeriet. Eksporten har i de seneste tre måneder løftet sig til et niveau, som kun er marginalt under gennemsnitsniveauet i 2008. Hvis de positive takter fortsætter i de kommende måneder vil vi være kommet op af det dybe hul, som eksporten faldt i i 2009, hvor eksporten faldt mere end 12 pct. i forhold til 2008.

Væksten trækkes især af Tyskland, Kina, Sverige og Norge, men også på de øvrige store marke-der kan noteres fremgang i løbet af de seneste tre måneder.

Det er først og fremmest eksporten af maskiner og forarbejdede varer, som er vokset over de seneste tre måneder. Kemikalier og kemiske produkter, inklusiv medicin og lægemidler, er også vokset markant, og sammenlagt står disse eksportkategorier for 70 pct. af den samlede vækst set over de seneste tre måneder.

Læs mere her

Første DAF XF Euro 6 solgt i Danmark

Dantra A/S i Hampen har som den første kunde i Danmark bestilt DAF XF Euro 6, den helt nye DAF-lastvogn, som blev introduceret på IAA i Hannover sidste år.

Dantra A/S, der er en loyal kunde hos DAF, har som del af en samlet ordre på i alt 10 køretøjer bestilt Danmarks første DAF XF. Køretøjet er en Space Cab med 460 hk, som forventes leveret til Dantra i løbet af de kommende måneder.

“Igennem de seneste årtier har det nærmest været en tradition, hver gang DAF har introduceret en ny lastbil, at Dantra som de første i Danmark har fået en bil af den nye model indregistreret,” siger adm. direktør Kenneth Jensen fra Dantra A/S.

Om Dantra

Dantra, som har domicil i Hjøllund i Midtjylland, råder i dag over en lastvognsflåde på mere end 100 moderne og specialiserede tankvogne, der dagligt transporterer flydende produkter overalt i Danmark og Europa.

Vi kører med fødevarer og levnedsmidler, temperaturstyrede transporter, kemikalier, tekniske produkter, olie og benzin, fuel-olie, flybrændstof (Jet A1), marine- og skibsbunkring, samt blokvogn.

Dantra har desuden afdelinger i Flensborg i Tyskland, Kaunas i Litauen samt Malmö i Sverige.

Koncernen er certificeret efter ISO 9001/14001, SQAS og GMP+

Læs mere her

Tidlig alarmering af lækager fra tank og rør på Danske havne.

Der er store miljøhensyn som må teges i betragtning ved placering af olie og kemikalie tanke ved havne. På de fleste Danske havneanlæg er der ofte placeret et større antal tank som for flertallets vedkommende indeholder væsker som er skadelige for sikkerhed og miljø, lækager fra disse tanke og naturligvis de tilhørende rør, kan have katastrofale følger. Løsningen hedder TraceTek Leak & Location system, et system som udmærker sig ved at kunne give “early Warning” i tilfælde af lækager.

Selv små lækager vil ikke alene blive opdaget så hurtigt, at de kan udbedres før der sker udslip, men også blive helt præcist lokaliseret.TraceTek leak Detection & Leak Location systemer er et lækage alarmsystem, som udmærker sig ved at kunne alarmerer lækager fra forskellige væske typer, vore sensor kabler kan detektere lækager fra eksempelvis Olie, diesel, benzin, jetfuel, forskellige kemikalier samt syre. Lækage systemerne kan anvendes til systemer fra nogle få meter til mange kilometer, og tilmed oplyse lokalisering af selve lækagen.

TRACETEK Fast Fuel sensor
Til påvisning af olie i vand, olie som er absorberet i vand eller flyder på overfladen vil blive omgående alarmeret kan monteres på fast beslag i forbindelse med tanke, eller på flyder i brønde med varierende vandstand. Responstid afhænger viskositeten af ​​mediet, fra sekund til minutter.

TRACETEK 5000 Sensorkabel
Kabel sensor registrerer og lokaliserer olie lækager i hele kablets længde, kan anvendes til olie røre, nedgraver eller over jord, samt til tanke nye og eksisterende. TT-5000 kan anvendes til systemer fra nogle få meter til flere kilometer. Lokalisering af lækagen er med en nøjagtighed på +/- 1 meter.

Læs mere her

Danske vandrensningsanlæg til Sverige og Norge

Syv minutter. Så kort tid går der, fra anlæggene installeres et hvilket som helst sted i verden, til der er rent drikkevand. Det har været én af de afgørende faktorer for, at den danske virksomhed PureH2O har solgt deres vandrensningsanlæg til både svensk forsvar og beredskabsstyrelsen i Norge.

Teknisk know-how og flere års dedikeret brugerudvikling har resulteret i, at den danske virksomhed PureH2O i dag har nogle af verdens bedste vandrensningsanlæg, der er solgt til både det svenske forsvar og til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) til brug i Norwegian support team(NST). Det seneste anlæg af Bluebox 4000 typen fylder kun 3 m2 og kan som et af de eneste i verden levere 4000 liter vand i timen og i en ekstrem høj vandkvalitet. I filtreringsprocessen anvendes der omvendte osmosemembraner og UV belysning, som er den fineste form for membranrensning, der findes.

59 anlæg til Försvarsmagten
Vores vigtigste krav til anlæggene var, at de skulle levere mindst 2000 liter rent drikkevand i timen, være driftsikre og fylde mindst muligt , siger Göran Lindé fra Försvarets Materielverk (FMV). Han køber materiel ind til det svenske forsvar (FM) og forklarer, at de hele tiden forsøger at minimere transporten af materiel til missioner og indsatser. Derfor er det en kæmpe fordel, at de her anlæg af Bluebox 4000 typen er kompakte, hurtige at installere og leverer meget i forhold til størrelsen , lyder det fra Göran Lindé.

Enkel betjening med avanceret filtreringsteknik
Bluebox 4000 består af to 1,2×1,2 meter store grå plastkasser, der kan stables i skibscontainere og skippes med Herkules fly, hvor temperaturen kan komme ned på minus 35 grader celcius. Anlæggene kræver ingen teknisk viden og kan betjenes af alle, da de fungerer via to knapper – en grøn til at tænde og en rød til at slukke på. Samtidig har vi forudmonteret en manuel frostsikring til at beskytte de omvendte osmosemembraner, der er følsomme over for temperatursvingninger , forklarer ejeren af PureH2O, Jesper Ellegaard.

Det unikke ved anlæggene er, at de kan producere ultrarent drikkevand ved hjælp af forfiltrering og omvendte osmosemembraner, der efterfølges af UV belysning. Bliver allerede renset vand opbevaret i en varm beholder over længere tid, kan det blot ledes gennem UV belysningen, der fjerner alle bakterier og mikroorganismer. Samtidig kan osmoseenheden bypasses, så allerede renset vand, der typisk er tilsat klor, kan afkloreres. En lille, men væsentlig, detalje for de soldater, der skal drikke vandet.

EMC-sikring øger sikkerheden
For PureH2O har det været vigtigt at udvikle Bluebox-konceptet sammen med brugerne, som fra starten har været det svenske forsvar. Det har givet nyttig viden og blandt andet resulteret i, at Bluebox 4000 er verdens første EMC-sikrede vandrensningsanlæg. Anlægget sender således ikke elektrisk støj ud i et frekvensområde, militæret ikke har styr på, ligesom egne kommunikationskanaler ikke forstyrres af elektromagnetisk støj (EMC).

Plug-and-play løsning til missioner i hele verden
Bluebox-konceptet omfatter også mindre vandrensningsanlæg, der blandt andet er leveret til Beredskabs-styrelsen i Danmark og i Norge (DSB) . Vi havde på forhånd lavet en kravspecifikation, hvor tildelingskriterierne var 50% på kvalitet og 50% på pris. Og her var PureH2O den leverandør, der levede bedst op til vores krav , fortæller Øystein Bjørndal fra DSB. Anlæggene er logisk opbygget, mobile, nemme at betjene og kræver minimum af vedligehold. De kræver hverken kemikalier eller forudgående vandprøver for at producere rent vand. Kort sagt har vi fået en plug-and-play løsning, der gør os i stand til at operere i alt fra arktisk til tropisk klima .

Læs mere her

Entreprenant anlægsgartner vælger grønne biler

GBA Biler leverer i løbet af sommeren fire nye Fiat Ducato til entreprenør- og anlægsgartnervirksomheden Klingenberg

Efter en årrække i forskellige bilmærker har Niels Hansen fra Klingenberg i Karlslunde valgt at skifte til Fiat. Derved får medarbejderne i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheden bedre plads både i kabinen og varerummet, og virksomheden kommer til at køre mere grønt.

– Der er mange gode tilbud på markedet i øjeblikket, men vi valgte at bestille fire styk Fiat Ducato hos GBA Biler i Greve, fordi de ud fra en samlet vurdering imødekom vores krav og ønsker bedst, siger Niels Hansen og uddyber:

– For det første ligger opfylder varebilerne en række krav til kørekomfort, sikkerhed, rummelighed og miljø. Dernæst har GBA Biler et rigtig godt servicekoncept til virksomheder, hvor vi har styr på reparations- og driftsudgifterne. Og så ligger GBA jo bekvemt tæt på os, når der skal udføres service på bilerne.

For de fleste ligner moderne varevogne hinanden, men nøjagtig som med personbiler, så er der naturligvis en række faktorer, der afgør, hvilket mærke, man foretrækker, og hvor man vælger at handle.

– At bilen opfylder virksomhedens transportbehov samt kravene til fører og brugere er oplagt. Og at der er fornuftig økonomi er naturligvis også væsentlig. Men tillid til forhandleren og kemi med forhandlerens medarbejdere er jo ofte dét, der er svært at beskrive men som gør, at man ender med at skrive under, siger Niels Hansen som forklaring på, hvorfor han efter en del søgen på markedet valgte at lægge ordren på fire varebiler hos den lokale Fiat-forhandler på Korskildelund i Greve.

Det glæder erhvervskonsulent Thomas Bobak fra GBA Biler, der er autoriseret Fiat Professionel forhandler. Gennem årelang indsats har Thomas Bobak og hans kolleger arbejdet målrettet på at forstå og opfylde de lokale virksomheders ønsker og krav til erhvervsbiler.

– Konkurrencen er benhård, og vi skal som det allervæsentligste kunne levere gode produkter. Det kan vi dels gennem Fiats brede produktsortiment og dels gennem den opbakning vi som autoriseret forhandler får fra Fiats professionelle erhvervsorganisation, forklarer Thomas Bobak.

– Men der er mange gode produkter på markedet, så vi skal skille os ud ved at være ekstraordinært gode til at vække tillid og levere kvalitet i rådgivningen til kunderne, fastslår Thomas Bobak.

Ifølge GBA Biler opbygger den store Fiat-forhandler tillid i markedet ved at arbejde målrettet og specifikt med den enkelte kunde. Thomas Bobak fortæller, at GBAs erhvervsteam tager udgangspunkt i det enkelte firmas behov og aktuelle situation for gennem dialog med kunderne at sammensætte en bilflåde, der nøjagtig opfylder behovet.

– Vi er for eksempel særligt opmærksomme på, at stilstand af bilflåden i vores kunders virksomheder er lig med omkostninger. Derfor tilbyder vi låne- og udlejningsbiler som en del af vores erhvervskoncept til de professionelle kunder, understreger Thomas Bobak.

En tilgang som i hvert fald slog igennem hos Niels Hansen, der henover sommeren får leveret i alt fire styk Fiat Ducato til brug for opgaver i entreprenør- og anlægsgartnervirksomheden.

Det er en anden lokal virksomhed, Hedebo Skilte i Karlslunde, der har dekoreret alle bilerne med Klingenbergs tydelige og genkendelige firmalogo.

FAKTABOKS OM FIAT DUCATO
Lastkapacitet på op til 2 tons og 17 m3
Kører op til 14,7 km på literen, hvilket ifølge Fiat er det laveste forbrug i klassen.
4 nye Euro 5 MultiJet-motorer med mellem 115 og 180 hk
Lav grøn ejerafgift DKK 2980 halvårligt ifølge Fiat den laveste i klassen
Priser fra DKK 154.700 excl. moms.
Kan leases.
Serviceaftale kan tegnes.
Se mere på www.gbabiler.dk

Forslag til billedtekst:
Det er vigtigt med en god kemi, når man handler bil. I dialogen mellem Thomas Bobak fra GBA Biler og Niels Hansen fra Klingenberg Entreprenør og Anlægsgartner er det blevet til en del grin undervejs i forhandlingerne.

Erhvervskonsulent Thomas Bobak fra GBA Biler overrækker nøglerne til den første af i alt fire Fiat Ducato, som Niels Hansen fra entreprenør og anlægsgartnervirksomheden Klingenberg i Karlslunde får leveret henover sommeren.

Læs mere her

Dantra deltager i miljø- og redningsøvelse

Et tankvogntog fra Dantra er for nylig indgået i en omfattende, realistisk miljø- og redningsøvelse afholdt af Næstved Brand & Redning i Herlufmagle. Idéen fik Dantra-chauffør Bjarne Hansen, der selv bor i Herlufmagle og er deltidsansat i det lokale brandværn.

Risikoen ved at køre med farligt gods er meget lille, når blot det behandles efter forskrifterne. Alle relevante forholdsregler skal tages, og udstyret skal håndteres korrekt. Meget er på spil, hvis uheldet skulle være ude, og vi deltidsbrandfolk kan sagtens komme til at stå over for den slags situationer. De kan være svære at forberede sig på, og det gør selvfølgelig øvelserne meget mere realistiske at kunne træne med en rigtig tankbil, siger chaufføren.

Her var tale om en kombineret miljø- og redningsøvelse, hvor brandfolkene både simulerede bekæmpelse af et kemikalieudslip og nedfiring af en nødstedt person. Det vogntog, der blev benyttet til øvelsen, plejer egentlig at køre med brændstof; men i dette tilfælde forestillede man sig, at lasten i stedet var et stærkt kemikalie, der læsses ovenfra.

Scenariet var, at et tankdæksel ikke var lukket korrekt, og at kemikaliet derfor var flydt ud under kørsel. For at lukke dækslet gik chaufføren op på toppen af tanken, hvor han besvimede grundet manglende åndedrætsværn. En del af øvelsen gik på at slå op i vores kemibog for at finde den korrekte tilgang til det givne kemikalie. Vi udlagde så skum for at slå kemikalietågerne ned, reducere brandfaren og forhindre afdampning, samtidig med at den tilskadekomne blev nedfiret, fortæller Bjarne Hansen, der sammen med de øvrige brandfolk efterfølgende evaluerede indsatsen og gennemførte øvelsen endnu en gang.

Rundt om i landet er der tidligere set talrige eksempler på, at chauffører er besvimet under læsning af stærke kemikalier. Derfor prioriteres korrekt brug af sikkerhedsudstyr som fx åndedrætsværn meget højt hos Dantra.

Kvalitetssikring og uddannelse på miljø- og sikkerhedsområdet har højeste prioritet og er en integreret del af vores omfattende Masterdriver-koncept. Når det er praktisk muligt, stiller vi samtidig gerne materiel, personale og viden til rådighed for det omgivende samfund for at bidrage til en bedre forståelse af forskellige risici. Derfor samarbejder vi med fx skoler og brandkorps i uddannelsessammenhænge, hvad enten formålet er undervisning i trafiksikkerhed eller brand- og redningsøvelser, siger transportchef Marc Jeel.

Billedmateriale

Foto 1: Her var tale om en kombineret miljø- og redningsøvelse, hvor brandfolkene både simulerede bekæmpelse af et kemikalieudslip og nedfiring af en nødstedt person. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT31.JPG

Foto 2: Vi udlagde skum for at slå kemikalietågerne ned, reducere brandfaren og forhindre afdampning, fortæller deltidsbrandmand og Dantra-chauffør Bjarne Hansen. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT32.JPG

Foto 3: Ifølge brandfolkene gør det øvelserne meget mere realistiske at kunne træne med en rigtig tankbil. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT33.JPG

Foto 4: Det vogntog, der blev benyttet til øvelsen, plejer egentlig at køre med brændstof; men i dette tilfælde forestillede man sig, at lasten i stedet var et stærkt kemikalie, der læsses ovenfra. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/DTR/DTR-WT34.JPG

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her