S-tog om natten fra november

At kunne tage S-toget hjem – også om natten er et stort ønske hos S-togs kunder.
Nu bliver det ikke længere kun et ønske, men en reel mulighed. Fra den 20. november vil DSB S-tog i en forsøgsperiode køre S-tog hele natten efter fredage og lørdage.

»Jeg er rigtig glad for, at vores kunder nu får muligheden for at tage S-toget hjem om natten. Nu kan de komme hjem med S-toget også mellem midnat og kl. 05 om morgenen,« siger Gert Frost, adm. direktør i DSB S-tog.

Tog en gang i timen

Forsøgsperioden bliver på seks måneder. I perioden vil der nat efter fredag og lørdag være S-tog ca. en gang i timen på alle strækninger. På Ringbanen og på strækningen mellem Valby og København og København og Hellerup vil S-toget køre hver halve time.

Lad bilen stå

Gert Frost håber, at det vil få flere til at lade bilen stå.

»Når man kan tage toget hele vejen hjem til Køge, er der ingen grund til at tage bilen med ind til byen i weekenden. Forhåbentlig kan S-tog bidrage med at få flere sikkert hjem, nu hvor der er flere gode alternativer til bilen på alle tider af døgnet,« siger Gert Frost.

Ingen nattakst

Som med bus og Metro bliver der ikke nattakst i nattetimerne.

Spor og signaler skal stadig vedligeholdes, og ind imellem bliver sporarbejdet udført om natten for at få mindst mulig indvirkning på den daglige trafik. Derfor vil der nogle nætter om året ikke køre S-tog om natten, men blive indsat busser på de berørte strækninger.

Læs mere her

Odense Kommune Optimerer Trafikken Med Bluetooth Sensorer

Odense kommune installerer Bluetooth sensorer fra Nordjyske BLIP Systems, for at optimere trafikken på ringvejen.

Hvordan er trafikken på ringvejen omkring Odense i dag, og hvordan vil den være efter Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik til næste sommer Det er et af de spørgsmål, som et nyt system til registrering af rejsetid, som Odense Kommune installerer, skal give svar på.

Odense kommune følger nu Århus, Randers, København og Køge, og installerer Bluetooth sensorer til at indsamle oplysninger om, hvordan trafikken opfører sig i og omkring byen. I første omgang monteres BlipTrack sensorer langs ringvejen. Systemet installeres i samarbejde med COWI, der har valgt BlipTrack som teknisk løsning i deres produkt City Sense til kortlægning og behandling af rejsetider i trafikken.

Bliptrack registrerer alle biler med tændt bluetooth-enhed – såsom mobiltelefoner og navigationsanlæg. Ved at indsamle bluetooth data kan man måle rejsetider samt advare billisterne mod kødannelser og forsinkelser. Bilisterne behøver dog ikke at frygte krænkelse af privatlivets fred, da de indsamlede data ikke indeholder personlige oplysninger.

Med disse trafikdata i hånden, kan kommunen se hvor og hvornår, der er særlige problemer med forsinkelser. De kan på denne baggrund forbedre kapaciteten på de eksisterende veje og afsløre ændringer i trafikmønstre. Desuden kan lyskrydsenes programmer justeres, trafikstrømme optimeres og køretider reduceres, hvilket mindsker brændstofforbruget og hermed CO2 udledningen. Borgerne kan også på sigt drage fordel af disse data til at modtage oplysninger om hændelser og overbelastning og derved planlægge, hvorvidt man skal arbejde hjemme, blive lidt længere på arbejdet, eller vælge en anden rute.

Fordelen ved Bluetooth sensorer sammenlignet med eksisterende trafikløsninger, herunder kamera og spoler er, at sensorerne er uafhængige af lys og vejrforhold, ikke kræver vedligeholdelse og kan installeres uden betydelige forstyrrelser af trafikken.

Om BLIP Systems:
BLIP Systems er en privatejet trådløs-teknologi virksomhed med hovedsæde nær Aalborg, Danmark. Grundlagt i 2003 som et MBO af Bluetooth aktiviteterne indenfor Ericsson Danmark. Visionen og den høje ekspertise på BLIP Systems stammer fra et særdeles brancheerfarent team. BLIP Systems fokuserer på at udvikle og sælge sporingsløsningen BlipTrack som i dag anvendes på vejene i 15 af de 20 største byer i Danmark, og er ekspanderet globalt til lande som Canada, USA, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Norge, New Zealand og Australien. Løsningen er installeret i mere end 20 internationale lufthavne, herunder København, Amsterdam, Toronto og Dubai, samt opstillet på flere banegårde i Holland.

Læs mere her

Rekordstort antal jernbaneprojekter i 2013

Det har været en travl sommer på jernbanen i år, hvor Banedanmark har gennemført et rekordstort antal anlægs- og vedligeholdelsesprojekter, samtidig med at der har været travlt på de helt store anlægsprojekter.

Antallet af projekter har været rekordhøjt i 2013, hvor vi har haft en lang række anlægs- og vedligeholdelsesprojekter spredt ud over hele landet samtidig med, at der har været travlhed på de store anlægsprojekter som eksempelvis etableringen af dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød, siger Steen Neuchs, direktør for Anlæg & Fornyelse i Banedanmark.

Med så mange samtidige projekter er det vigtigt med et rigtig godt samarbejde med de entreprenører og leverandører, som er med til at udføre de mange jernbaneprojekter.

Det er en stor logistisk opgave at skulle have så mange projekter kørende på en gang, og vi har haft et rigtig godt samarbejde med vores entreprenører og leverandører. Såvel i selve anlægsperioden som i projekteringsfasen, der er mindst lige så afgørende for at få gennemført projekterne til rette tid, siger Steen Neuchs.

Fordele ved at samle arbejder
Ved anlægs- og fornyelsesprojekterne samles så mange arbejder som muligt på den enkelte strækning. Det giver bedre muligheder for at skræddersy de rette udbud og der er en synergi i udførelsesfasen, hvor de forskellige projekter eksempelvis kan dele byggeplads.

Ved at holde den enkelte strækning lukket i så kort tid som muligt, bliver passagererne generet mindst muligt.

Når vi skal forny sporene på en strækning, så sørger vi for samtidig at få udført de øvrige arbejder, der er på strækningen. Dermed begrænser vi den periode, hvor sporet er lukket, så vi generer passagererne mindst muligt, siger Steen Neuchs.

Afsluttet til tiden
Enkelte af årets projekter blandt andet sporombygningen på strækningen Roskilde-Køge-Næstved – er endnu ikke afsluttet. Alt tegner til, at de sidste projekter i lighed med alle de øvrige bliver afsluttet til tiden.

Alle sommerens projekter står til at blive afsluttet planmæssigt, så vi kan levere en forbedret jernbane tilbage til passagererne til aftalt tid, siger Steen Neuchs.

Også i de kommende år vil der være et højt aktivitetsniveau på banen, hvor Banedanmark frem mod 2020 vil skabe en jernbane, der gør det muligt at fordoble passager- og godstransporten.

For yderligere informationer
kontakt Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13

Læs mere her

Fem bydere til fremtidens signalanlæg til det rullende materiel

Fem store virksomheder er nu med i opløbet om at vinde en milliard-kontrakt om levering af det signaludstyr, som skal installeres i togene, når fjernbanens gamle signalsystemer i de kommende år skiftes ud til moderne teknologi.

Vinderen af udbuddet kommer til at stå for leverancen af udstyr til 550-600 tog og arbejdskøretøjer. Kontraktsummen forventes at være godt 1 mia. kr.

De fem prækvalificerede er:

– Alstom Belgium SA i konsortium med Alstom Danmark A/S
– Ansaldo STS S.p.A.
– Bombardier Transportation A/S
– Invensys Rail Ltd.
– Siemens A/S i konsortium med Siemens AG

De fem virksomheder skal aflevere deres tilbud i oktober 2010 til Banedanmark, som forventer at vælge leverandør i midten af 2011.

“Vi er tilfredse med, at vi står med fem professionelle og erfarne bydere. Signalprogrammet har fra starten stræbt efter at åbne markedet og skabe en bred konkurrence. Vi forventer, at skarp konkurrence mellem de fem bydere resulterer i både gode tekniske løsninger og en fornuftig pris,” siger direktør i Signalprogrammet Morten Søndergaard.

“Vi har haft et godt og tæt samarbejde med DSB og de øvrige jernbanevirksomheder, så vi nu kan tage det første store skridt i forhold til at sikre fremtidens togdrift for de knap 100 mio. passagerer, der hvert år kører på fjernbanen,” tilføjer Morten Søndergaard.

Udbuddet af det såkaldte “ombord-udstyr” er et af de store tekniske udbud i forbindelse med Banedanmarks signalprogram, der står for udskiftningen af signalerne på hele det statslige jernbanenet frem mod 2021.

Ombord-udstyret i togene er en del af det nye ERTMS signalsystem, hvor signalerne “rykker indenfor” og vises til lokomotivføreren i togets førerrum. Det betyder samtidig, at nutidens signaler langs banen fjernes. Kommunikationen mellem de fundamentale sikkerhedssystemer og togene kommer til at foregå ved radiokommunikation.

Kendt signalsystem
Teknisk set er der tale et moderne IT-baseret signalsystem, ERTMS niveau 2, som er baseret på en EU-fastsat signalstandard.

ERTMS niveau 2 er allerede i drift flere steder i verden. Det anvendes f.eks. i Belgien, Italien, Kina, Nederlandene, Schweiz og Spanien. Men Danmark bliver det første land, hvor hele fjern¬banenettet overgår til det nye system.

Det nye signalsystem vil fremtidssikre fjernbanen og styrke kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og dermed færre forsinkede tog. Der kommer samme togkontrolsystem på hele statens fjernbanenet, og en række steder vil hastigheden kunne sættes op.

Det bliver strækningerne Roskilde-Køge-Ringsted og Langå-Frederikshavn, der som de første får etableret det nye signalsystem. Det sker i 2017 henholdsvis 2018. Fra 2019 og frem til udgangen af 2021 rulles det nye signalsystem ud på hele fjernbanen.

På længere sig vil udbredelsen af ERTMS-systemet i Europa betyde, at det vil bliver muligt at køre over grænserne uden særskilte togkontrol- og radiosystemer for hvert land.

Læs mere her

Nu fortsætter sporfornyelsen på Lille Syd

Sporfornyelsen af strækningen Roskilde-Køge-Næstved fortsætter planmæssigt. Hen over sommeren er der blevet arbejdet på Næstved Station, og fra den 3. august og frem til den 29. september fortsætter arbejdet på strækningen mellem Køge og Næstved.

Vi går nu i gang med at udskifte skinner og sveller samt rense ballasten de steder på strækningen mellem Køge og Næstved, hvor det er nødvendigt. Samtidig renser vi grøfterne, og for at udnytte sporspærringerne bedst muligt renoverer vi i samme ombæring seks broer og en støttemur på strækningen, siger Charlotte Valentin, projektleder i Banedanmark.

Herudover rettes der kurver mellem Køge og Næstved, så det på sigt bliver muligt at hæve hastigheden fra 120 km/t til 160 km/t, hvis der skulle opstå et behov for dette.

Færdige mellem Roskilde og Køge
Sporfornyelsen mellem Næstved og Køge er tredje og sidste etape af sporfornyelsesprojektet på Lille Syd-banen, der kører fra Næstved over Køge til Roskilde.

Banedanmark er blevet planmæssigt færdige med sporfornyelsen mellem Roskilde og Køge, og den omfattende sporombygning på Næstved Station er i fuld gang.

Her udskiftes skinner, sveller og ballast på en stor del af stationen, gasvarmen i sporskifterne udskiftes med el, den gamle gastank på stationen er fjernet, og der er blevet fjernet spor og sporskifter, som ikke længere benyttes, og foretaget en lang række øvrige arbejder.

Togbusser
Fra den 3. august til den 29. september kører der ingen tog mellem Køge og Næstved, og DSB vil i stedet indsætte busser på strækningen.

Banen genåbner mandag den 30. september, og herefter vil der være slutjusteringer og restarbejder frem til midten af december, men de vil ikke betyde nævneværdige ændringer i togdriften.

Når vi er færdige med at renovere sporet og ombygge Næstved Station, får passagererne en nyrenoveret og fremtidssikret bane, hvor der vil være færre hastighedsnedsættelser og dermed bedre muligheder for at holde en høj rettidighed, siger Charlotte Valentin.

Sporarbejdet
– Strækning: Roskilde-Køge-Næstved (Lille Syd)
– Omfattende sporfornyelse fra d. 23. marts-29. december 2013
– Enkeltsporet strækning (68 km)
– Nuværende strækningshastighed: 120 km/t
– Slutjustering og oprydning frem til midten af december

Mængder i sporfornyelsen:
– 60.000 ton nye skærver
– 10.000 ton jord
– 18 km nye skinner
– 25 km nye sveller
– 12 nye sporskifter
– 39.233 nye betonsveller
– 27.200 stk. gamle træsveller til bortskaffes på miljøforsvarligt vis
– Ændring af sporskiftevarme fra gas til el på Næstved Station
– Renovering af 6 broer og en støttemur på strækningen

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.
Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mand-skab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .
Stabil drift

På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftnin-gen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkel-ser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsin-kelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.
Snart komplet S-togs net

Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.
Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.
Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.

Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Igen S-tog mellem Svanemøllen og Lyngby

Mandag morgen den 9. august kan de mange pendlere mellem Svanemøllen og Lyngby stationer igen sætte sig til rette på et S-togssæde.

Som led i et stort og kompliceret sporarbejde har banen været lukket for S-togstrafik siden den 5. juni, og passagererne er i stedet blevet kørt med togbus. Mandag kan banen åbne til Lyngby, og samtidig genåbnes Hellerup Station, så Ringbanen igen kører til Hellerup og linje C til Klampenborg.

Vi er meget, meget glade og tilfredse med, at det lykkes at komme i mål med denne første etape af arbejdet , siger Banedanmarks projektleder Jette Aagaard:

Det er et logistisk puslespil af dimensioner at sikre, at maskiner, materiel og et mandskab på 400 medarbejdere til hver en tid er det rigtige sted, og en væltet brik ét sted kan lynhurtigt få konsekvenser for tidsplanen .

Stabil drift
På hele strækningen mellem Svanemøllen og Lyngby er der i alt 25 km spor og 36 sporskifter, som skal fornys. Desuden benytter Banedanmark lejligheden til at renovere ca. 30 broer, som skulle have været lavet inden for de kommende år. Med udskiftningen af de mange skinner og sporskifter mindskes risikoen for, at der senere kan opstå skader, som kræver akut reparation. Derfor kan passagererne forvente færre forsinkelser i fremtiden.

De nye spor gør driften mere stabil, så vi i mange år frem kan forvente færre forsinkelser og meget få løbende sporarbejder, fortæller produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh.

Snart komplet S-togs net
Efter genåbningen af banen mellem Svanemøllen og Lyngby, er det kun på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, at Banedanmark fortsat lægger nye spor. Sporarbejdet afsluttes den 27. september, hvorefter S-togs nettet igen er komplet.

Togbusserne, der dels kører langs med Hillerødstrækningen, dels kører på tværs mellem Hillerødstrækningen og Farumbanen, fortsætter med at fungere som alternativ transport for passagerer mod Hillerød. Køreplaner kan findes på dsb.dk/nyespor.

Yderligere information:
Produktionsdirektør i DSB S-tog Lars Nordahl Lemvigh via DSB s pressevagt på telefon 24 68 00 00.
Projektleder i Banedanmark Jette Aagaard via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13

Fakta:
Gældende fra 9. august:

Der kører igen S-tog til Lyngby, Hellerup og Klampenborg

– Linje B genåbnes mellem Svanemøllen og Lyngby. Der køres med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag, og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje F kører mellem Ny Ellebjerg og Hellerup med 5 minutters drift i dagtimerne mandag til fredag og 10 minutters drift i aftentimerne og om weekenden.

– Linje C kører mellem Frederikssund/Ballerup og Klampenborg med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift i aftentimerne og om søndagen.

– Linje E kører mellem Køge og Hellerup med 10 minutters drift i dagtimerne mandag til lørdag og 20 minutters drift fredag og lørdag aften og om søndagen.

I uge 32 arbejder Banedanmark på spor 4 ved Hellerup Station.
Det betyder, at linje F ankommer til og afgår fra spor 7, mens linje B, C og E kører fra spor 3 eller 5. Det betyder ikke noget for S-togenes køreplaner, men passagererne skal være opmærksomme på, hvor S-togene holder.

Der lægges nye spor på strækningen Lyngby Hillerød indtil 27. september. Der er indsat togbusser som alternativ transport.

Passagerer mod Sorgenfri, Virum, Holte og Birkerød kan med fordel tage S-toget til Lyngby og derfra skifte til togbus B, der kører hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne og om søndagen.

Passagerer mod Allerød og Hillerød skal tage linje A eller H til Farum og derfra skifte til togbus F-A-H, der kører på strækningen Farum Allerød Hillerød, hvert 10. minut i dagtimerne mandag til fredag og hvert 20. minut i aftentimerne samt lørdag og søndag.
Linje H kører til Farum fra mandag til fredag i dagtimerne mellem kl. 6 og 18.

Læs mere her

Nyt kørestrømsanlæg sættes i drift ved Københavns Hovedbanegård i weekenden

Nyt anlæg er led i styrkelse af S-togstrafikken mod Valby og Køge
Udskiftningen af kørestrømmen ved Hovedbanegården udføres i forbindelse med Banedanmarks anlægsprojekt kaldet 6. hovedspor. Det er et omfattende projekt, hvor Banedanmark er i gang med at etablere et helt nyt spor til S-tog, der skal sydpå fra København H mod Valby og Køge. Det nye kørestrømsanlæg og det nye ekstraspor til S-togene vil give en mere robust togdrift, øge sporkapaciteten og afhjælpe kødannelse og trafikale flaskehalse ved Københavns Hovedbanegård i fremtiden. Det nye ekstraspor står færdigt til november næste år.

I forbindelse med etableringen af det nye kørestrømsanlæg er der opsat 122 nye
kørestrømsmaster, 300 nye køreledningsophæng og 8.500 meter nye kørestrømsledninger. En mindre del af det gamle anlæg stammer fra S-banens indvielse i 1934 og den resterende del er fra 60 erne og 70 erne.

Det er et omfattende projekt og for at opretholde togdriften og dermed genere passagererne mindst muligt, er størstedelen af det nye anlæg opført om natten parallelt med det gamle anlæg. På den måde er al forarbejdet 100 % på plads, før vi i weekenden slukker for det gamle anlæg og sætter det nye i drift , fortæller projektleder Niels Søndergaard, Banedanmark og fortsætter:

Vi har op til 40 mand, der arbejder i døgndrift fra fredag aften og i de kommende 57 timer med at sætte det helt nye kørestrømsanlæg i drift mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro station.

Tog-busser i stedet for S-tog
DSB indsætter Togbusser i stedet for S-tog mellem Hovedbanen og Dybbølsbro hele weekenden. Læs mere på www.dsb.dk.

Læs mere her

Internationalt konsortium vinder kontrakt for København-Ringsted

Banedanmark skrev fredag kontrakt med et dansk-tysk-svensk rådgiverkonsortium og tog dermed et væsentligt skridt i forberedelserne til den nye jernbane mellem København og Ringsted over Køge.

Kontrakten omfatter først og fremmest fastlæggelse af den endelige linjeføring. Dertil kommer udarbejdelse af rammer for permanente og midlertidige flytninger af veje og stier, principper for afvanding af banearealer, omfang og placering af broer, tunneler og støttemure, kravspecifikation for Køge Nord Station samt program for logistik for byggepladser og adgangsveje. Desuden omfatter kontrakten udbudsgrundlag for spor, køreledning og stærkstrøm entreprenørarbejderne.

Kontrakten blev indgået med et internationalt konsortium bestående af danske Atkins Danmark A/S og EKJ Consulting Engineers A/S, tyske Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH samt svenske Sweco Infrastructure AB.

Det er vigtigt for Banedanmark at være medvirkende til at åbne markedet og skærpe konkurrencen om at levere ydelser til jernbanesektoren både på entreprenørsiden og på rådgivningsarbejdet, siger Banedanmarks direktør Jesper Hansen.

Jeg er derfor også godt tilfreds med, at der i udbudsrunden er dannet internationale rådgiversamarbejder, som har været villige til at påtage sig en nøgleopgave med at detailprojektere den nye bane.

Kontrakten blev vundet i konkurrence med fire andre internationale konsortier.

Billede fra kontraktunderskrivelsen. Foto: Peter Thornvig.
http://hentmedie.asp/ filID=8535

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313

Læs mere her

Regionsrådsformand ønsker større perspektiv på Femern-debat

Folketingspolitikerne bør interessere sig mere for, hvordan vi undgår, at Sjælland bliver oversvømmet af trafik.

Sjælland oversvømmes af trafik uanset om det bliver en bro eller en tunnel
Bro eller tunnel Sådan diskuterer Folketingspolitikerne i dag om Femern Bælt, men de skulle hellere begynde at interessere sig for, hvordan Sjælland undgår at blive oversvømmet af al den trafik, som den faste forbindelse kommer til at medføre.

Kommunerne og regionerne kigger længere frem for at skabe arbejdspladser
– Mens folketingspolitikerne diskuterer om det skal være en bro eller en tunnel, så er vi i kommunerne og regionerne sammen med vores svenske kolleger for længst begyndt at se længere frem i tid. Femern-forbindelsen har potentialet til at skabe enorm økonomisk vækst og flere arbejdspladser, men det kræver at vi ikke drukner i trafikken.

Femern-forbindelse fordobler antallet af biler og lastbiler over Øresund
Sådan siger regionsrådsformand i Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S). Hun henviser til, at antallet af biler over Øresundsbroen og antallet af lastbiler på regionens veje forventes fordoblet over de næste 30 år. Derudover vil behovet for godstransport over sundet blive tredoblet til 11 mio. tons pr. år eller hvad der svarer til 50.000 godstog årligt i begge retninger.

Ekspertudregning afdækker de næste 20 års infrastrukturbehov
Det fremgår af den hidtil største ekspertudredning af de næste 20 års behov for infrastruktur i Øresundsregionen. IBU-undersøgelsen som hovedstadsregionen har fået foretaget sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt en række både danske og svenske kommuner.

På tide at træffe beslutninger – grundlaget er på plads
– Med IBU-udredningen har vi i regionerne og kommuner sådan set taget hånd om den faglige og saglige side af sagen, så der er ingen grund til at udskyde beslutningerne. Det er på tide, at folketingspolitikerne foretager de nødvendige investeringer i Danmarks fremtidige arbejdspladser, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Behov for ny øresundsforbindelse, Ring 5 og bedre togforbindelser til Kastrup
For at imødegå det øgede pres peger ekspertudredningen bl.a. på behovet for en jernbane- og biltunnel mellem Helsingør og Helsingborg, en Ring 5 forbindelse med både motorvej og jernbane fra Helsingør til Køge og bedre togforbindelser til Kastrup Lufthavn.

Yderligere oplysninger :
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen telefon 4364 2521
Pressevagt i Region Hovedstaden telefon 7020 9588

Læs mere om ekspertudredningen her :
http://www.regionh.dk/cgi-bin/MsmGo.exe grab_id=0&page_id=71998&query=ibu&hiword=ibu%20

Læs mere her