VBG vil møde kunderne i marken

Efter en tid med rationalisering er VBG klar til atter at øge aktivitetsniveauet i Danmark. Med udvidet produktprogram og ny salgsstrategi bliver der nu sat ekstra fokus på den personlige kundekontakt.

VBG Group Sales A/S i Ejby, som indgår i den børsnoterede svenske VBG-koncern, afsætter bl.a. sammenkoblings- og sikkerhedsudstyr til last- og påhængsvogne på det danske marked. Det drejer sig hovedsagelig om gruppens egne mærker VBG, OnSpot, Armaton, Edscha og Sesam. Sortimentet er netop blevet udvidet med de to sidstnævnte varemærker inden for forskydelige tag til forvogne og påhængskøretøjer, og man er tæt på at være klar med næste generation af nøgleproduktet MFC en effektivitetsfremmende koblingsanordning, som muliggør tilkobling af påhængsvogne, uden at chaufføren forlader lastbilens førerhus.

Den ny version muliggør samtidig tilslutning af hydraulik. Således kan det komplette påhængskøretøj med både elektricitet, pneumatik og hydraulik tilkobles hurtigt, enkelt og sikkert fra førerhuset, lyder det fra Per Mikkelsen, adm. direktør for VBG Group Sales A/S, som lige nu tæt følger den afsluttende feltprøvning af produktet.

Ifølge direktøren har hele VBG gennemgået en rationaliseringsproces, som både har indebåret sammenlægninger og personalereduktioner. På koncernniveau er fire produktionssteder slået sammen til to, og i de enkelte salgsselskaber har vi gennemført omkostningsreduktioner, fortæller han.

Ekstra rådgivning nødvendig
Per Mikkelsen vurderer, at det udvidede produktprogram samt EU s harmoniseringskrav til lastvognsopbygning, som mange medlemslande allerede har implementeret, vil nødvendiggøre en ekstra rådgivningsindsats samt en mere udadvendt kommerciel strategi i Danmark. I den forbindelse har man konkluderet, at især den direkte kundekontakt skal vægtes højere.
Det er væsentligt at være opmærksom på, hvilke retningslinjer der skal overholdes ved opbygning, hvis en lastvogn senere problemfrit skal kunne eksporteres til andre EU-lande. Samtidig har vi et mere omfattende og avanceret sortiment end hidtil, og med en forstærket produktvifte vil vi være en attraktiv partner for endnu flere, forklarer VBG-direktøren, som derfor i det nye år vil bruge ekstra ressourcer på at vedligeholde og udbygge relationerne til opbyggere og forhandlere af last- og varevogne samt til VBG s servicepartnere. Det bliver simpelthen nødvendigt at bruge mere tid på flere kunder, fortsætter han.

Organisationen styrkes
Direktøren vurderer, at de nye opgaver vil kræve en styrket organisation. Vi skal, både i vores nuværende kultur og gennem kommende nyansættelser, yderligere forankre værdier som proaktivitet, optimisme og empati, så vi sætter kunderne i centrum og giver dem markedets bedste service og support, siger Per Mikkelsen, der igennem nogen tid har bearbejdet virksomhedens rolle som rendyrket afsætnings-, og kundeserviceorganisation. I 2010 vil vi arbejde videre med at frigøre tid til kunderettede aktiviteter, slutter han.

Billedtekster:

VBGMKM1.JPG: Salgskonsulent Uffe Klinkby er sammen med resten af VBG’s organisation trukket i arbejdstøjet for at imødekomme de nye markedsforhold.

VBGMKM2.JPG: Det udvidede produktprogram og EU s harmoniseringskrav nødvendiggør en ekstra rådgivningsindsats. Derfor er VBG klar til at styrke organisationen.

Læs mere her

Første suge-blæsebil med automatisk til- og frakobling

VBG s MFC-kobling gør livet nemmere, sikrer et bedre arbejdsmiljø og er en god investering ved mindst tre daglige til- og frakoblinger. Derfor har vognmand Lars Lund Pedersen valgt systemet til sin nye Scania.

Opbygger Carsten Petersen fra Nordjysk Blæser-Service har med stor interesse samt indtil for nylig en vis portion skepsis fulgt koblingssystemet MFC (Multi Function Coupling) fra VBG, der integrerer alle hydraulik-, el- og luftforbindelser og muliggør automatisk til- og frakobling, uden at chaufføren behøver forlade førerhuset. Nu har han opbygget Danmarks første MFC-udrustede suge-blæsebil, en Scania R730 med tripelbogie, som netop er leveret til vognmand Lars Lund Pedersen fra Falsbjerg.

Dels tvivlede jeg på, om MFC giver en fornuftig totaløkonomi for vognmanden, og dels på, om der var plads til at montere MFC på suge-blæsebiler grundet celleslusen bagpå. Efter at have lavet beregninger på tilbagebetalingstiden er det imidlertid blevet klart for mig, at MFC er en god investering til alle biler med mindst tre daglige til- og frakoblinger. Samtidig har jeg i praksis erfaret, at trækket faktisk er meget nemt at montere på suge-blæsebiler, siger Carsten Petersen, der nu aktivt anbefaler MFC til sine kunder. Min eneste anke går på tidsforbruget til montering af de mange tilslutninger på den beskedne plads, tilføjer opbyggeren. Han henviser i øvrigt til et regneark fra VBG, der beregner tilbagebetalingstiden på MFC med udgangspunkt i individuelle udgifter og brugsmønstre.

Til og fra på få sekunder

MFC gør det muligt at udføre samtlige handlinger ved til- og frakobling på få sekunder uden at forlade førerhuset. Ved tryk på en knap igangsættes indstyringen vha. ultralydssensorer. Herefter sker automatisk tilkobling af påhængsvogn og alle forbindelser, mens man kan følge med i displayet på instrumentpanelet. MFC forebygger dermed også tilkoblingsskader, der fører til buler samt ødelagte slanger og kofangere, og kan for nogle overflødiggøre bakkamera.

Systemet indeholder en koblingsdel med integreret trækbjælke, display til indbygning i instrumentbrættet, trækkile samt tilslutningsanordning til elektricitet og pneumatik. MFC fås både med og uden hydraulik, og MFC en til vognmand Lars Lund Pedersen er leveret med tostrengs hydrauliktilslutning.

Vognmand hurtigt overbevist

Lars Lund Pedersen havde egentlig besluttet sig for en traditionel VBG-kobling, men så præsenterede opbyggeren ham for MFC. Da jeg så alle fordelene, blev jeg hurtigt overbevist om, at merprisen er givet godt ud. Det bekræftes af VBG s beregningssystem samt af samtaler med andre vognmænd. Derfor var beslutningen ikke svær at tage, siger thyboen, der skal bruge den nye suge-blæsebil til at levere foder og afhente korn hos landmænd. Han er nødt til at koble fra for at kunne anvende forvognens blæseanlæg.

MFC en tegner til at blive en god investering for Lars Lund Pedersen, som typisk har fem daglige til- og frakoblinger, og som takket være mindre slitage på koblingen også ser frem til at spare vedligeholdelsesudgifter. Beslutningen om at vælge MFC er dog i lige så høj grad motiveret af komfort- og arbejdsmiljømæssige fordele. Jeg undgår opslidende ind- og udstigninger samt at rode rundt med slanger og tilslutninger under bilen og dermed også at blive svinet til i pløret hos landmændene samt at blive kold og våd, når det regner eller sner. Desuden er det blevet nemt at smide anhængeren, når man ikke har behov for den, siger vognmanden, der således er rigtig glad for hverdagen med den nye, MFC-udrustede Scania.

Om VBG

VBG er grundlagt i 1951 og markedsleder inden for koblingsudrustning. Sortimentet omfatter et bredt udvalg af koblinger, trækanordninger og tilbehør. Koncernen er repræsenteret i Danmark ved VBG Group Sales A/S i Ejby. www.vbg.dk

Billedmateriale

Foto 1: Danmarks første MFC-udrustede suge-blæsebil, en Scania R730 med tripelbogie, er netop leveret til vognmand Lars Lund Pedersen fra Falsbjerg. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-CSM1.JPG

Foto 2: Lars Lund Pedersen skal bruge den nye suge-blæsebil til at levere foder og afhente korn hos landmænd. Med typisk fem daglige til- og frakoblinger er MFC en en god investering for ham. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/VBG/VBG-CSM3.JPG

Billederne kan hentes i højtopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Danmarks største transportmesse åbnes i dag af Kristian Pihl Lorentzen

Vestfyn Trækker åbnes i år af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), der netop har begået et idéoplæg til styrkelse af transportbranchens konkurrenceevne.
Vestfyn Trækker åbnes i år af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), der netop har begået et idéoplæg til styrkelse af transportbranchens konkurrenceevne.

I dag åbner transport- og logistikudstillingen Vestfyn Trækker, der er årets største begivenhed af sin art. Trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) holder den officielle åbningstale kl. 13.

Der er fuldt hus på den udendørs transport- og logistikudstilling Vestfyn Trækker i Ejby, som i år afholdes fra den 1. til 3. juni. Det oplyser VBG GROUP, der står bag messen. 130 standpladser er afsat, hvilket er flere end nogensinde før, og vi står oven i købet tilbage med en lang venteliste, siger Per Mikkelsen, der er direktør for VBG i Danmark.

Messearrangørerne har i år oplevet, at transportvirksomheder booker stande udelukkende med henblik på at rekruttere chauffører og underleverandører. Heldigvis har nogle transportfirmaer atter fået travlt og behøver ekstra kapacitet, lyder det fra Per Mikkelsen.

En af de nye udstillere er Frode Laursen-koncernen, som med 1.400 ansatte er blandt Nordens største og hurtigst voksende udbydere af one-stop-logistik inden for bl.a. dagligvarer. Vi får behov for at indsætte 10-20 ekstra biler i Danmark og Sydsverige og ser Vestfyn Trækker som et ideelt sted at profilere vores partnerkoncept, der giver mulighed for at køre for os som selvstændig vognmand med minimale økonomiske risici, fortæller personalekoordinator Jan Andersen.

Mange produktnyheder

Per Mikkelsen oplever, at udstillerne siden 2011-messen har haft stort fokus på innovation og således i år kan fremvise mange nye produkter. Som eksempel nævner han VBG s egen stand, hvor man ud over vogntog med det automatiske koblingssystem MFC samt indbygningsmuligheder til køretøjer med kort overhæng kan præsentere en række innovative produktnyheder.

Det drejer sig bl.a. om en ny 50 mm kobling samt et kompakt trækbjælkesystem. Desuden fremvises en automatisk smøre- og renseenhed til montering på koblinger, siger Per Mikkelsen. Han forventer, at også de nye regler for totalvægt og akseltryk, der trådte i kraft i sommeren 2011, vil komme i fokus på messen.

Venstre vil redde 8.000 arbejdspladser i transportbranchen

Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, kan se tilbage på 8.000 mistede arbejdspladser i transporterhvervene på blot fire år, når han i dag åbner Vestfyn Trækker.

Branchen dækker 1 % af den danske økonomi og arbejdsstyrke; og vi risikerer at miste yderligere 8.000 jobs over de næste 10 år med deraf følgende milliardudgifter til bl.a. dagpenge og aktivering, hvis ikke det lykkes at dæmme op for udviklingen. Problemet er først og fremmest, at vejtransporten i stigende grad udføres af udenlandske selskaber og chauffører, vurderer ordføreren, der netop har udarbejdet et oplæg til styrkelse af produktiviteten og konkurrenceevnen i det danske vejtransporterhverv.

Siden 2000 er branchens produktivitet faldet med 30 %. En del af forklaringen skal findes i, at vi politikere pålægger danske vognmænd flere omkostninger og mere bureaukrati end deres udenlandske konkurrenter. Derfor har Venstre foreslået, at der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der skal afdække de konkrete årsager til tabene af produktivitet og konkurrenceevne. Udvalgets arbejde bør bl.a. omfatte en kortlægning af vejgodstransportens betydning, EU s regler og deres implementering samt omfanget af særlige nationale regler, siger Pihl Lorentzen.

Han oplyser, at transportminister Henrik Dam Kristensen har taget positivt imod forslaget og lovet, at opgaven bliver forankret i Vejtransportrådet med henblik på fremsættelse af en række konkrete anbefalinger inden årets udgang.

Vestfyn Trækker Transport & Logistik, der afholdes ved motorvejen i Ejby, har igennem en årrække været Danmarks mest besøgte udendørs transportudstilling. På messen kan man opleve alle væsentlige lastbilmærker, ligesom udstillerlisten tæller en lang række opbyggere og forhandlere af øvrigt materiel. Desuden deltager mange udbydere af periferiprodukter og serviceydelser samt brancheorganisationer og fagmedier.

Knap 7.000 besøgte udstillingen, da den senest blev afholdt. 2012-messen afvikles fra den 1. til 3. juni fredag fra kl. 10 til 15, lørdag fra 9 til 17 og søndag fra 9 til 16. Den officielle åbning forestås af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) fredag kl. 13.

Læs mere her

Fuldt hus på årets største transportudstilling fra fredag den 1. juni

130 stande er nu besat på transport- og logistikudstillingen Vestfyn Trækker, hvilket er flere end nogensinde før. Nogle af udstillerne er sågar transportvirksomheder, som atter har fået travlt og derfor søger chauffører og underleverandører.

Der bliver fuldt hus på den udendørs transport- og logistikudstilling Vestfyn Trækker i Ejby, som i år afholdes fra den 1. til 3. juni. Det oplyser VBG GROUP, der står bag messen.

Alle 130 standpladser er nu afsat, og vi står oven i købet tilbage med en lang venteliste. Der kan eventuelt etableres yderligere tre små pladser i teltgaden; men der er desværre ikke mulighed for flere regulære stande, siger Per Mikkelsen, der er direktør for VBG i Danmark.

Messearrangørerne har i år oplevet, at transportvirksomheder booker stande udelukkende med henblik på at rekruttere chauffører og underleverandører. Heldigvis har nogle transportfirmaer atter fået travlt og behøver ekstra kapacitet, lyder det fra Per Mikkelsen. En af de nye udstillere er Frode Laursen-koncernen, som med 1.400 ansatte er blandt Nordens største og hurtigst voksende udbydere af one-stop-logistik inden for bl.a. dagligvarer.

Vi får behov for at indsætte 10-20 ekstra biler i Danmark og Sydsverige og ser Vestfyn Trækker som et ideelt sted at profilere vores partnerkoncept, der giver mulighed for at køre for os som selvstændig vognmand med minimale økonomiske risici, fortæller personalekoordinator Jan Andersen.

Mange produktnyheder

Per Mikkelsen oplever, at udstillerne siden 2011-messen har haft stort fokus på innovation og således i år kan fremvise mange nye produkter. Som eksempel nævner han VBG s egen stand, hvor man ud over vogntog med det automatiske koblingssystem MFC samt indbygningsmuligheder til køretøjer med kort overhæng kan præsentere en række innovative produktnyheder.

Det drejer sig bl.a. om en ny 50 mm kobling samt et kompakt trækbjælkesystem. Desuden fremvises en automatisk smøre- og renseenhed til montering på koblinger, siger Per Mikkelsen. Han forventer, at også de nye regler for totalvægt og akseltryk, der trådte i kraft i sommeren 2011, vil komme i fokus på messen.

Vestfyn Trækker Transport & Logistik, der afholdes ved motorvejen i Ejby, har igennem en årrække været Danmarks mest besøgte udendørs transportudstilling. På messen kan man opleve alle væsentlige lastbilmærker, ligesom udstillerlisten tæller en lang række opbyggere og forhandlere af øvrigt materiel. Desuden deltager mange udbydere af periferiprodukter og serviceydelser samt brancheorganisationer og fagmedier. Knap 7.000 besøgte udstillingen, da den senest blev afholdt.

2012-messen afvikles fra den 1. til 3. juni fredag fra kl. 10 til 15, lørdag fra 9 til 17 og søndag fra 9 til 16. Den officielle åbning forestås af trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) fredag kl. 13.

Læs mere her