Virksomheder foretrækker trekantsområdet

Trekantsområdet er Danmarks trafikale knudepunkt og tiltrækker mange virksomheder. KTerhvervsbyg A/S, der er specialister i erhvervsbyggeri, mærker den stigende interesse for området, der har god geografisk beliggenhed, et godt erhvervsklima og en velfungerende infrastruktur. Aktuelt er entreprenøren snart klar med et nyt domicil for Alflow Scandinavia A/S i Vejen.Central beliggenhed samler kompetencerne og skaber arbejdspladser
Entreprenøren KTerhvervsbyg A/S oplever, at flere virksomheder vælger centrale beliggenheder i Trekantsområdet – gerne tæt ved motorvejen, hvorfra der er stor synlighed og gode transportforhold. Centrale tilkørselsforhold kan have stor indflydelse på virksomhedens logistik og en central placering er derfor attraktiv for mange industrivirksomheder. Også adgangen til kvalificeret arbejdskraft spiller ind:

”Vi mærker en stigende byggeaktivitet i Trekantsområdet, og oplever hvor vigtigt placeringen er for virksomhederne, der gerne vil bygge nyt. For mange er valg af beliggenhed et strategisk valg. Trekantsområdet er attraktivt både som geografisk knudepunkt men også fordi oplandet for arbejdskraft er stort.”, fortæller Per Henriksen, KTerhvervsbyg A/S. Entreprenøren færdiggør lige nu et nyt domicil for Alflow Scandinavia A/S, der leverer komponenter til kemi-, farma- og fødevareindustrien. Virksomheden har gennem de sidste par år fordoblet omsætningen, hvilket har givet behov for mere plads. Efter sommerferien flytter de ind i det nye domicil.

”Med det nye byggeri sikrer vi os fremadrettet, at vi kan udvikle virksomheden i den retning, vi ønsker og få samspillet mellem logistik og salg til at fungere optimalt. Der er ingen tvivl om, at Vejen har en god geografisk beliggenhed i trekantsområdet. Med denne placering har vi mulighed for at tiltrække dygtige medarbejdere fra lokalområdet men også fra de større nærliggende byer som Vejle, Kolding, Esbjerg og Middelfart”, lyder det fra adm. direktør Jens Martin Andersen, Alflow Scandinavia A/S.

Læs mere her

Banedanmark lægger ekstra lyslederkabel mellem Odense og Middelfart

Fredag den 1. maj startede Banedanmark sommerens fornyelse af den 62 km lange jernbanestrækning mellem Odense og Fredericia. Mens arbejdet står på frem til 9.august, kan der kun køre tog i ét af de to spor på strækningen.Togtrafikken har siden opstarten været ramt af både signalfejl på Vestfyn samt forsinkelser og aflysninger grundet overgravning af de lyslederkabler, der transmitterer alle signaler videre ud til de enkelte signaler og sporskifter på strækningen.

Søren Boysen, teknisk direktør Banedanmark:

”Vi påvirker desværre rigtig mange passagerer, når vi arbejder på hovedstrækningen mellem landsdelene. Derfor er arbejdet på Vestfyn også planlagt sådan, at der fortsat kan køre trafik i et af de to spor. Det er derfor også meget beklageligt, at togtrafikken i det farbare spor er blevet påvirket af generne i forbindelse med overgravning af kabler under selve sporfornyelsen.”

”Det er store kræfter, der er på spil, når den 800 meter lange ballastrensermaskine arbejder med at forny underlaget under sporet. For at forebygge risikoen for flere overgravninger af lyslederkablet over de kommende måneders sporarbejde, starter vi nu udrulning og tilslutning af et ekstra lyslederkabel hele vejen fra Middelfart til Odense, så kablet ligger helt forskudt af sporet.”

Arbejde med at rulle det ekstra lyslederkabel ud på de første kilometer går i gang i aften og nat. Over de kommende dage bliver det ekstra lyslederkabel rullet ud på resten af strækningen mod Odense og tilsluttet infrastrukturen om natten.

Arbejdet med at udbedre det lyslederkabel, der blev gravet over på en 200 meter lang strækning tidligere på eftermiddagen, er i fuld gang og forventes klar kl. 19.00. Indtil da kører der kun InterCityLyntog hen over hele Fyn, der bliver suppleret af togbusser mellem Odense og Fredericia.

Læs mere her

Den ildsprudende drage kommer til Fyn

Banedanmarks slibetog – som ligner en ildsprudende drage – kommer til Fyn den 10. april for at slibe skinner mellem Middelfart og Nyborg. Fra den 16. april til den 22. april skal de nye skinner på Svendborgbanen slibes til.

Et festfyrværkeri, ild på skinnerne, en ildsprudende drage. Når Banedanmarks ildsprudende slibetog arbejder sig frem på skinnerne om natten, går det ikke stille for sig. Både fordi toget støjer, og fordi naboerne til banen tydeligt kan se toget, der lyser op i natten.

Fjerner støj fra skinnerne
– Vi har haft naboer, der ringede til os, fordi de troede, der var ild på skinnerne, fortæller vedligeholdelsesleder Pernille Skovrup fra Banedanmark.

Skinneslibetoget fjerner bittesmå rifler og bølger på skinnerne, og selvom togets 32 slibesten ikke sliber ret meget metal af skinnerne, er effekten stor.

– Når ujævnhederne er væk, bliver støjen fra skinnerne 10 decibel lavere. Det kan øret opfatte som en halvering af støjen. Så for de nærmeste naboer betyder det utroligt meget, at Banedanmark sliber skinnerne jævnligt, fortæller vedligeholdelsesleder Pernille Skovrup fra Banedanmark.

Dyrt slibetog sparer penge
Skinneslibetoget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International og har italiensk personale. Toget sliber skinner fra 21-22 tiden om aftenen til 5-6 tiden om morgenen for ikke at forstyrre passagertogene.

Skinneslibningen foregår efter en meget stram tidsplan, så toget kan udnyttes optimalt, mens det er i landet.

– Det koster Banedanmark mere end 130.000 kr. pr. nat at få slebet skinner. Men da slibningen jo forlænger skinnernes levetid, sparer Banedanmark alligevel millioner af kroner ved at slibe hvert år, fortæller Pernille Skovrup og forklarer, at også nye skinner, som på Svendborgbanen, skal slibes jævnligt.

– Hvis vi ikke fjerner de små ujævnheder jævnligt, kan det give uhensigtsmæssigt store vibrationer i sporene og føre til, at både skinner, sveller og skærver får meget kortere levetid.

Mens toget arbejder på Fyn, parkerer husvognene, som de italienske banearbejdere bor i, på skinnerne i Odense. Også skinneslibetoget holder parkeret i Odense om dagen.

Når det ildsprudende tog har fuldendt sit arbejde på Fyn den 22. april om morgenen, drager det videre til Sjælland.

Fakta om slibetoget

Skinneslibetoget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International.
De otte italienere, som betjener slibetoget, bor i beboelsesvogne, som parkeres i de områder, hvor slibetoget arbejder.

Slibetoget har 32 slibesten, der hver især kan indstilles i forskellige vinkler, således at hver enkelt slibesten kan anvendes, hvor der er behov for at fjerne metal.

Slibetoget kører 3-6 gange på samme strækning for at fjerne bittesmå rifler og bølger på skinnerne. Hver aften og nat kan slibetoget i gennemsnit nå at slibe 5-6 km skinner færdigt i det tidsrum, der kører få eller ingen tog på en strækning.

Toget bruger 100-120 l diesel i timen. Det kan arbejde i ca. 40 timer på en tank diesel med 5.000 liter dieselolie.

Læs mere her

Lillebæltsbro holdes delvist åben under omfattende sporarbejde

Banedanmark går i gang med et større sporarbejde på Lillebæltsbroen fra den 29. juni. Selv om begge spor skal skiftes ud, vil broen være åben i et spor for togtrafik og vejtrafik under hele arbejdet.

Fra den 29. juni til og med den 18. august fornyer Banedanmark sporene på Lillebæltsbroen. De nuværende jernbanespor med befæstelser er fra 1960 erne og trænger til fornyelse. I alt vil 2.550 m. spor med skinner, befæstelser, skærver og sveller blive skiftet ud for at sikre togtrafikkens rettidighed, oplyser områdechef i Banedanmark, Martin Overgaard Jensen.

For at forstyrre togtrafikken mindst muligt tager vi ét spor ad gangen, så vi hele tiden kan holde åbent for togtrafik i det åbne spor. Broen vil også være åben for biler, cykler og fodgængere under arbejdet. Dog kan det i perioder blive nødvendigt at spærre den ene vejbane. Det vil vi tilstræbe sker på tidspunkter, hvor der er mindst trafik, typisk om natten, fortæller Martin Overgaard Jensen.

Reduceret togtrafik
Arbejdet på Lillebæltsbroen og lukningen af et spor vil betyde, at der køre færre tog over Lillebælt. Mod normalt fire tog i timen hver vej, vil der i dagtimerne kun køre to tog , og om aftenen og natten passerer kun et passagertog i timen hver vej samtidig med, at godstrafikken afvikles.

Mens antallet af tog mellem Odense og Fredericia på grund af broarbejdet er reduceret, benytter vi lejligheden til samtidig at foretage nogle nødvendige ombygninger ved Fredericia station. Vi ønsker at genere trafikken mindst muligt og vil arbejde i døgndrift for at blive hurtigt færdige, siger Martin Overgaard Jensen, der opfordrer passagererne til at holde øje med ændringerne på rejseplanen.dk. og på DSB.dk.

Togstøj reduceres
Selve arbejdet på broen starter med, at skinnerne på den 825 m. lange stålbro fjernes sammen med de befæstelser, som holder skinnerne fast til underlaget. Så kommer turen til skinner, sveller og skærver på betonbuefagene på land, inden området omkring sporene på stålbroen skal overfladebehandles. Herefter kan de nye befæstelser og skinner på stålbroen monteres.

De nye befæstelser har en særlig konstruktion med et indbygget lag af gummi, og vi forventer, at de vil bidrage til at reducere støjen fra togtrafikken, siger Steen Jørn Ingwersen, der er projektleder på arbejdet på broen.

På betonbuefagene udbedres betonskader og der lægges ny fugtisolering. Til sidst lægges der skærver på, inden sporene på betonbuefagene genetableres med nye sveller og skinner. For at omgivelserne ikke skal generes unødigt af støv og støj foregår en del af arbejdet på betonbuefagene i et mobilt arbejdstelt.

Yderligere information om arbejdet via Banedanmarks pressetelefon på 8234 1313.

Fakta: Togtrafik over Lillebælt fra 29. juni til og med 18. august

I dagtimerne fra 6.00 til 20.00 kører fire tog over broen i timen. Ét tog i hver retning mellem København og Kolding og èt tog i hver retning mellem København og Fredericia..

Om natten fra 20.00 til 6.00 kører ét tog i timen hver vej mellem Fredericia og Odense/København. Tog til og fra Kolding kører over Fredericia.

Regionaltog mellem Odense og Fredericia vender i Middelfart og stopper ved alle stationer

Nord for Fredericia kører togtrafikken normalt.

Læs mere her

Banedanmark tager kampen op mod de nedfaldne blade

Bladene på træerne er blevet gule og røde, og snart falder de ned fra træerne. Det betyder samtidig at sæsonen er skudt i gang for Banedanmarks løvfaldstroljer, der i den kommende måneds tid vil patruljere på sporene og holde skinnerne fri for blade. Hvis ikke bladene bliver fjernet, får togene svært ved at bremse og accelerere. Det kan de give forsinkelser, og derfor benytter Banedanmark på Kystbanen i år et nyt middel til at holde løvfaldet stangen.

Kystbanen er en af de strækninger, som er hårdest ramt af nedfaldne blade, og her vil skinnerne blive smurt med produktet Sandite, som er en form for gelé med sand i. Sandite øger friktionen mellem hjul og skinner og påføres for at forbedre togenes accelrations- og bremseevne, og det benyttes allerede med succes i Holland og England.

Vi har fået monteret et Sandite-anlæg på en af vores troljer og har netop testet produktet på Nordvestbanen med gode resultater. Sandite lægges direkte ud på skinnerne, og når det efterfølgende tog passerer, trykkes det ud over hele overfladen, og friktionen forbedres. Og det kunne tydeligt mærkes på togenes evne til at bremse og komme op i fart, da vi gennemførte testen først på ugen, siger projektleder Jacob Teckemeier fra Teknisk Drift, Forst & Broer i Banedanmark.

Hvis man ikke sørger for at holde skinnerne fri for blade, vil de klæbe fast til skinnerne. Det gør skinnerne glatte og gør det vanskeligere for togene at sætte i gang, hvilket igen kan føre til, at der opstår forsinkelser.

Landsdækkende løvfaldskørsel fra på mandag

Der køres med Sandite på Kystbanen fra mandag den 4. oktober, og samme dag går Banedanmarks landsdækkende løvfaldskampagne i gang. Banedanmarks troljer har i år fået kraftigere dyser, hvilket giver en bedre effekt, når skinnerne skal spules fri for blade. Løvfaldsperioden varer typisk mellem seks og otte uger alt afhængig af efterårsvejret. Hård blæst og frost betyder, at bladende falder hurtigt, men bliver efteråret stille og lunt, så er det nødvendigt, at køre i længere tid.

Banedanmarks løvfaldstroljer kører i dette efterår på følgende strækninger:

Grenåbanen, Århus-Skanderborg, Svendborgbanen, Roskilde-Kalundborg, Roskilde-Haslev, Kystbanen, Roskilde-Odense, Fredericia-Esbjerg-Hedensted-Vejle-Jelling-Fredericia, Fredericia-Odense-Taulov-Middelfart-Fredericia.

På Kystbanen kører troljerne tre gange i døgnet, på de øvrige strækninger spules skinnerne fri for blade en gang dagligt mens S-banen spules efter behov.

Læs mere her

Assens Kommune peger på sydlig tunnel- eller broløsning

Pressrelease textTrafikken på den fynske motorvej er ved at nå smertegrænsen.
Ikke mindst hen over Vestfyn, er der massivt pres på motorvejen.
Folketinget har derfor foreløbig besluttet at udvide E45 fra Middelfart til Nørre Aaby med et ekstra spor indenfor en årerække. Samtidig er der politiske forhandlinger om at forlænge det ekstra motorvejsspor på Vestfyn.

Også Lillebæltsbroerne er selvsagt under pres. Faktum er, at broerne om få år rammes af daglige sammenbrud i trafikken, hvis ikke de to eksisterende aflastes. Fire muligheder for en ny bro er derfor i spil:

– Bro syd om Kolding, der udgår mellem Middelfart og Assens
– Parallelforbindelse ved siden af den ny Lillebæltsbro
– Bro nord for Fredericia
– Nordlig forbindelse mellem Bogense og Juelsminde

Fælles fodslag vigtigt
Assens Kommune anbefaler, at der etableres en udbygning af forbindelserne mellem Fyn og Jylland; enten som en bro- eller tunnelforbindelse – afhængig af den økonomiske og miljømæssige bedste løsning, der går syd om Kolding, og som udspringer lige ved kommunegrænsen til Assens.

Borgmester Finn Brunse siger om anbefalingen:

– Det er vigtigt, at de syddanske kommuner er enige om hovedsigtet i løsningen af nogle af de trafikudfordringer, der er lagt op til skal løses. Vi arbejder derfor med tre overordnede sigtepunkter nemlig en ny Lillebæltsforbindelse, timedrift med IC tog Odense – København og Odense – Århus samt en ny midtjysk motorvej med forbindelse til Billund og Herning. Da der endnu ikke er peget på en konkret Lillebæltsløsning, synes jeg, det er legitimt, at vi fra Assens Kommune peger på de fordele, der er for hele Vestfyn, ved den sydlige forbindelse. Ligeledes er det væsentligt, at fortætningen, der er omkring den nuværende Lillebæltsforbindelse, vil blive løst sammen med udvidelsen af den vestfynske motorvej.

Udviklingsrådet i Assens Kommune, der bl.a. repræsenterer det lokale erhvervsliv, er enig i, at en politisk afklaring af den overordnede infrastruktur er meget påtrængende. Arne Jakobsen, direktør for Udviklingsrådet, siger:

– En bedre infrastruktur er en væsentlig forudsætning for, at vi fortsat kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft i en mere og mere specialiseret verden. I erhvervslivet ser vi derfor gerne, at politikerne både i Regionen og på landsplan snarest finder frem til en fælles holdning og løsning af den overordnede infrastruktur over Fyn. Herunder også en fælles holdning til udbygningen af forbindelserne mellem Jylland og Fyn. Med den tiltagende pendling opfordrer vi derfor til, at der på Fyn og i Regionen findes fælles fodslag om de fremtidige trafikale løsningsforslag.

Senest i 2013 beslutter Folketinget hvilken broløsning, der skal etableres fra Fyn til Jylland.

Yderligere oplysninger
Borgmester Finn Brunse, tlf. 64747372 / 25232902 eller Arne
Jakobsen, Formand for Udviklingsrådet, tlf. 63715090 / 40611414.

Læs mere her