2013: Et godt år for jernbanen

Banedanmark har netop offentliggjort årsrapporten for 2013. Årsrapporten viser en god rettidighed på både fjern – og S-banen og en tilfredsstillende fremdrift i de store anlægsprojekter, der er i fuld gang med at skabe fremtidens jernbane.

I 2013 er jernbanen inden for de godkendte bevillinger blevet vedligeholdt for 1,2 mia. kr., fornyet og udskiftet for 1,3 mia. kr., og der er gennemført nye anlægsprojekter til en samlet sum af 2,8 mia. kr.

”2013 må betegnes som et overvejende godt år for jernbanen. Den høje rettidighed på jernbanen fra 2012 blev fastholdt, og der er god fremdrift i vores store anlægsprojekter. Desuden har vi gennemført to store sporfornyelser i 2013,” siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

Høj rettidighed på både fjern- og S-tog

I 2013 kørte togene med høj rettidighed med målopfyldelse på både fjernbanen og S-banen. I 2013 nåede den samlede rettidighed for passagertog på fjernbanen op på 91,1 pct., hvor Banedanmarks resultatkrav var 90,0 pct.

På S-banen nåede rettidigheden op på 94,5 pct., dvs. 1,5 procentpoint over Banedanmarks interne målsætning. Dette er en forbedring på 1,1 procentpoint i forhold til resultatet i 2012 og samtidigt det højeste årsresultat for S-banen, siden Banedanmark begyndte at måle på rettidighed. I tallene for både fjern- og S-banen indgår de trafikale konsekvenser af efterårets to store storme.

En hovedårsag til den gode rettidighed er det fælles, skarpe fokus på tværs af jernbanesektoren for at øge rettidigheden.

En anden årsag til den gode rettidighed er den fokuserede og præventive vedligeholdelse af jernbanen for 1,2 mia. kroner i 2013 – 63 mio. kr. mere end i 2012. Et tal, der i det kommende år vil stige til 1,3 mia. kr.

På trafikinformationsområdet fortsatte Banedanmark og DSB det tætte samarbejde i 2013, ligesom Banedanmark også indgår i TUS – det tværgående Trafikinfo Udviklings Samarbejde, hvor der i 2013 blev lanceret nye skærme og skilte på Københavns Hovedbanegård og Flintholm Station.

På sporet af fremtidens jernbane

Årets store fornyelsesprojekter i 2013 var sporfornyelsen af jernbanen mellem Esbjerg-Skjern-Herning og Roskilde-Næstved-Køge. Begge projekter kom i mål til tiden.

Samtidig var der en tilfredsstillende fremdrift i de store anlægsprojekter, der frem mod 2020 skal give muligheden for en fordobling af passager- og godstrafikken: Et nyt signalsystem til fjern- og S-banen, dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød, den nye bane København-Ringsted, Ringsted-Femern Banen og udbygningen af Elektrificeringsprogrammet, der i de kommende år skal varetage elektrificeringen på de besluttede strækninger.

Brikker, der tilsammen er med til at danne fremtidens jernbane, som skal sikre en bedre og mere effektiv togdrift.

Læs mere om Banedanmarks resultater i 2013 i den elektroniske udgave af årsberetningen.

Flere oplysninger hos Banedanmark på 8234 1313.

Fakta

Økonomiske nøgletal:

• 1,2 mia. kroner anvendt til vedligeholdelse
• 1,3 mia. kroner anvendt til fornyelse
• 2,8 mia. kroner anvendt til nyanlæg
• Resultatet for driftsbevillingen er et overskud på 29,3 mio. kroner

Rettidighed 2013*:

• Fjernbanen: 91,1 procent
• S-banen: 95,3 procent

I 2013 udskiftede Banedanmark:

• 31 km skinner
• 56 km sveller
• 40 sporskifter

*) I Banedanmarks kontrakt anses et tog på fjernbanen som rettidigt, hvis det ankommer mindre end 5 minutter forsinket. På S-banen anses et tog som rettidigt, når det ankommer mindre end 2½ minut forsinket. Tog, der er aflyst inden for de seneste 72 timer, indgår i Banedanmarks opgørelse af rettidighed.

Læs mere her

Den tyske drikkevaregigant trinkgut anvender TC eBid® til webbaserede transportudbud

Hurtighed og fleksibilitet er to væsentlige kendetegn for drikkevarebranchen. Især de sæsonbetonede udsving er noget af en udfordring og gør et nøje gennemtænkt logistiksystem uundværligt. Det er Paul Ahmann, driftsleder for logistik hos trinkgut, Tysklands største drikkevarespecialist, også klar over: Inden for forsyningslogistikken især i forbindelse med sommerhandlen, når det er sæson for grillfester og idrætsarrangementer er vi afhængige af fleksible transportleverandører, som er i stand til at gøre en indsats i spidsbelastningsperioderne. Denne søgen har hidtil været forbundet med en masse tid og arbejde. Og det er her, vi nu får hjælp af den elektroniske licitationsplatform TC eBid® fra IT-leverandøren TimoCom”.

Virksomheden trinkgut Deutsche Getränke-Holding GmbH er en kæde af selvbetjeningsbutikker for drikkevarer. Kæden hører hjemme i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen med hovedsæde i byen Krefeld og har p.t. 233 filialer. Med sine omkring 4.100 medarbejdere har virksomheden opnået en årlig omsætning på over 516 millioner euro i 2009. Virksomhedens egen vognpark leverer årligt op til 26 millioner kasser drikkevarer til filialerne, mens yderligere 8 millioner kasser leveres direkte fra industrien. Det hele administreres fra logistikcentrene i byerne Hamm og Krefeld. Forsyningslogistikken derimod foregår hovedsageligt via eksterne transportleverandører. Til lige netop dette område har man takket være TC eBid® nu fundet et nyt og praktisk værktøj, som sørger for en mærkbar arbejdstidsbesparelse og -lettelse. Programmet er udviklet af TimoCom Soft- und Hardware GmbH i Düsseldorf, som ud over licitationsplatformen også tilbyder Europas førende fragtbørs til spotmarkedet, TC Truck&Cargo®.

Uproblematisk anvendelse og gnidningsløse processer

Siden december 2009 har drikkevarespecialisten udliciteret langsigtede transportordrer ved hjælp af TimoCom. Der indrykkes i gennemsnit knap 30 licitationer om måneden, oftest er det transporter inden for Tysklands grænser. trinkgut inviterer også deres hidtidige vognmænd, transportfirmaer og speditører til at afgive tilbud, og for dem er det gratis at deltage. Interessenter modtager hurtigt og enkelt alle nødvendige informationer pr. mail via TC eBid® Report. Praktisk: Alle parter slipper for komplicerede tabeller, forældede adresselister og langtrukne telefonsamtaler. Hele processen registreres elektronisk og dokumenteres overskueligt og letforståeligt.

Analyse- og filtreringsmuligheder øger gennemskueligheden

Når budrunden for licitationen er slut, kan der udtrækkes relevante analyseresultater og opstilles nøgletal. Det er en hjælp, når de aktuelle markedspriser skal findes, og skaber et godt beslutningsgrundlag for valget af transportleverandører. Ud over at finde frem til fragtprisniveauet er Ahmann især interesseret i at finde egnede transportleverandører: Drikkevarernes enorme volumen og vægt stiller særlige krav til transportleverandørernes kompetencer. Dem kan vi dog helt konkret definere i forvejen. På den måde finder vi lige præcis de kandidater, der passer til os.” Han fremhæver samtidig: “For os er det ikke alene prisen, der er afgørende. Pålidelighed, fleksibilitet og en god dialog med ordremodtageren er mindst lige så vigtig.”
Man kan også finde nye samarbejdspartnere via TC Profile®, som er et transportindeks, der er integreret i programmet. Det indeholder detaljerede virksomhedsprofiler inklusive kontaktoplysninger på 30.000 aktive og godkendte transport- og logistikvirksomheder i hele Europa. Desuden er der adgang til et rutekalkulationsmodul, som kan beregne kørselsudgifter og alternative ruter. Også programmets brugervenlighed har overbevist trinkguts logistikeksperter:”TC eBid® går netop ind og lukker hullet mellem en møjsommelig manuel vedligeholdelse af tabeller og et svært forståeligt computerprogram”. Og for at processerne ikke alene er brugervenlige, men også sikre, anvendes der konsekvent topmoderne IT-teknologi. Desuden findes der et væld af sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. adgangskontroller.

Hjælp til fastlæggelse af markedspriser

For Ahman er resultatet, efter en vis tilbageholdenhed i starten, positivt. Han gør status: “TC eBid® er et godt produkt for kontraktmarkedet. Den enkle og letforståelige udliciteringsproces og de brugbare funktioner er en stor hjælp for os. Vi sparer tid og besvær, og det er allerede lykkedes os at finde en hel del kvalificerede samarbejdspartnere til vores forsyningslogistik. Specielt muligheden for effektivt at kunne sammenligne tilbuddene er selvfølgelig yderst interessant for os. Det er en virkelig stor hjælp, når vi skal fastlægge markedspriser. For trinkgut giver programmet helt klart konkurrencemæssige fordele.”

Læs mere her