Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

Ændringer i togtrafikken ved Svanemøllen og på Kystbanen

Togtrafikken omkring Svanemøllen Station bliver hen over sommeren påvirket af arbejdet med det største vejprojekt i København i nyere tid – den nye Nordhavnsvej. Den kombinerede vej og tunnel er lagt tæt på eksisterende bygninger og krydser veje og jernbaner i et tæt bebygget og befærdet område.

”I 2012 skulle der hen over sommeren graves ud, og den nye tunnel skulle bygges. Dette nødvendiggjorde, at jernbanen blev lagt over på midlertidige stålbroer.

Nu er byggeriet af den 620 meter lange tunnel så langt, at de midlertidige broer kan fjernes, og Kystbanens og Nordbanens (S-tog) spor kan lægges på plads oven på Nordhavnsvejs tunnelen,” siger Khaled Ghizzaui, chefkonsulent I Banedanmark.

Sommerens arbejder
“Imens de midlertidige broer over den nye Nordhavnsgade tunnel bliver fjernet og sporene bliver lagt på plads igen, er Banedanmark nødt til at lukke trafikken mellem Østerport og Hellerup på Kystbanen i perioden 21.06 – 20.07 og efterfølgende mellem Svanemøllen og Hellerup på S-banen i perioden 28.07 – 17.08.”

”Passagererne kan i hele arbejdsperioden enten benytte S-tog via Hellerup og Ryparken; ind over Ringbanen eller Øresundstoget forbi Svanemøllen Station,” forklarer Khaled Ghizzaui.

Der arbejdes ligesom i sommeren 2012 i døgndrift for at normalisere togdriften igen hurtigst muligt.

Københavns Kommunes arbejde med at anlægge den nye Nordhavnsvej startede i 2010 og forventes afsluttet i 2015.

”Imens togtrafikken er indstillet, laver Banedanmark andre arbejder på Kystbanen, så generne for passagerne samlet set minimeres mest muligt. Det drejer sig om spor og broarbejder på opstillingsområdet ved Svanemøllen; spor og køreledningsarbejder i Hellerup spor 1 og 2, sporarbejder i Klampenborg, samt endelig arbejder på perrontunnel, også i Klampenborg,” afslutter Khaled Ghizzaui.

Arbejderne vil finde sted:
Fra 21. juni til 20. juli på Kystbanen
Fra 28. juli til 18. august på Nordbanen (S-tog)

Passagerer kan få information om deres alternative rejse i perioden på www.dsb.dk og på www.rejseplanen.dk

Læs mere her

Banen er snart fri af vandmasserne efter skybruddet, og der er fuld kraft på udbedring af følgefejl

Banedanmark har med hjælp fra Beredskabsstyrelsen siden i går morges arbejdet på højtryk for at få vandmasser væk fra de ramte områder på jernbanen rundt om i det centrale København, og banen kan snart meldes helt fri for vand.

I takt med at vandet kommer væk, og Banedanmark kan teste signaler, sporskifter, kørestrømsanlæg mv., viser der sig følgefejl efter de store vandmasser og alle kræfter sættes ind for at løse disse, så trafikken kan vende tilbage til normal hurtigst muligt.

Vandet er snart væk alle steder
Vi er tæt på at have fået fjernet vandet alle steder på banen. Det sidste sted, vi arbejder lige nu, er i tunnelen ved Svanemøllen, der i går stod fuldstændig under vand. Her forventer vi at være klar inden for de næste par timer, oplyser områdechef i Banedanmark Søren Boysen og fortsætter:

Vi har også fået Ringbanen fri for vandet, og lige nu er vi i gang med at gennemkøre banen og finde samt udbedre de følgefejl, som vandmasserne har givet på vores anlæg.

Fejl i centralsikringen på Østerport station
En af de følgefejl, der særligt generer trafikken i dag mandag, er fejl i centralsikringen på Østerport station.

Under skybruddet kom der også vand i vores relæhytte ved Østerport station. Det fik vi fjernet i går, men vandet har gjort skade på vores centralsikring, der er med til at sikre, at sporskifter og signaler sættes korrekt. Det arbejder vi på højtryk for at løse. Det skal være løst, for at vi kan afvikle trafikken gennem Østerport station fuldt forsvarligt og vi går aldrig på kompromis med sikkerheden på banen, fortæller Søren Boysen.

Jordskred ved Nordhavn
Så snart fejlen i centralsikringsanlægget på Østerport er udbedret, vil også trafikken på Kystbanen mellem Hovedbanegården og Hellerup blive genoptaget, men pga. af jordskreddet ved Nordhavn station vil det være nødvendigt at køre enkeltsporsdrift på Kystbanen mellem Hellerup og Østerport ugen ud.

Det er et omfattende jordskred over 100 meter, og lige nu er vi er ved at grave det sidste ud og få en fuld vurdering af, hvor meget skrænten har sat sig. Sideløbende hermed kører vi nu stabilgrus ind og begynder at forberede selve opbygningen af skrænten, slutter Søren Boysen.

Trafikinformationen oppe igen efter brand hos Banedanmark
Det voldsomme skybrud forårsagede også oversvømmelse, kortslutning og brand i Banedanmarks it-systemer natten til søndag, og som følge heraf var der i går sorte skærme og afgangsskilte på perroner og stationer, ligesom det ikke var muligt at foretage udkald via højtalere.

I går aftes fik vi alle vores systemer tilbage i drift, så passagerne også kunne få aktuel trafikinformation her til morgen. Rundt om på stationerne kan der desværre fortsat opleves sporadiske udfald på skærme og højtalere. Vi arbejder på højtryk for at sikre, at trafikinformationen igen bliver 100% stabil , oplyser it-chef i Banedanmark Kenneth Lau Rentius.

Læs mere her

Grontmij satser stærkt på transport og infrastruktur

Der skal investeres stort i infrastruktur inden for transport i Danmark og resten af Europe. Det sker bl.a. med etablering af nye jernbaner, letbaner, veje og havnebyggerier. Derfor satser Grontmij stærkt med Jørgen Thomsen som ny direktør for forretningsområdet Transportation & Mobility.

Jørgen Thomsen tiltrådte stillingen som Business Line Director for Transportation & Mobility den 1. september. Han skal stå i spidsen for en række højtprofilerede opgaver som fx forberedelserne til Femern Bælt, Nordhavnstunnelen, jernbanen mellem København og Ringsted, udbygningen af Hanstholm og Køge Havne, udvidelsen af Holbækmotorvejen og anlæggelse af den nye Motorring 4 i Købehavn.

Udviklingen i Europa går mod stadig større investeringer i mobilitet. Her skal Grontmij være med til at skabe bæredygtige og effektive transportløsninger. Med sin baggrund i Banedanmark bidrager Jørgen Thomsen med stor viden om kollektiv transport. Og hans baggrund i A.P. Møller Mærsk giver ham en stærk kommerciel profil. Sammen med den ekspertise, som Grontmij har fra både nationale og internationale projekter, er jeg overbevist om, at Transportation & Mobility kommer til at bidrage til den rivende udvikling inden for transport, som er godt i gang over hele Europa, siger Søren Larsen, adm. direktør for Grontmij i Danmark.

Jørgen Thomsen kommer fra en stilling som direktør for Construction & Renewal i Banedanmark, hvor han har været ansat i tre år. Han har desuden en fortid som Global Head of SAP & Process Excellence i Maersk Logistic. Han har været ansat i forskellige ledende stillinger i A.P. Møller Mærsk siden 1992.

Læs mere her