Efter søndagens kraftige regn: Normal køreplan på Kystbanen mandag morgen, og der forventes tæt på normal køreplan på S-banen

Natten til søndag kom både Svanemøllen og Østerport Station under vand efter den kraftige regn og skybrud over København. I Banedanmark er der blevet arbejdet på højtryk hele søndagen for at få pumpet vandet væk fra skinnerne, tjekket spor, signaler, kørestrøm og gøre sporet klart til mest mulig trafik mandag morgen. Sådan kører trafikken mandag morgen – passagerer kan også finde aktuel trafikinformation på rejseplanen.dk og www.dsb.dk.

Fjernbanen
Togene på fjernbanen kan fra i morgen tidlig igen køre normalt mellem København Hovedbanegård og Hellerup Station, hvor trafikken var indstillet hele søndagen. Kystbanen vil således køre efter normal køreplan mandag morgen. Dog melder DSB Øresund, at der grundet logistikken efter skybruddet kan være kortere tog.

S-banen
På S-togsnettet forventes der tæt på normal køreplan fra mandag morgen, dog med mulighed for enkelte aflysninger. Passagerer – og særligt passagerer, der bruger Farumbanen – opfordres til at holde sig orienteret på www.dsb.dk og rejseplanen.dk.

Farum banen kører igennem tunnelen på Svanemøllen Station, der har stået helt under vand tidligere i dag. Banedanmark er tæt på at have tømt tunnelen for vand, og derefter kan Banedanmark få checket, at sporet og kørestrømsanlægget i tunnelen også er klart til mandag morgen.

DSBs værksted ved Svanemøllen Station har også været ramt af skybruddet i dag, hvilket har besværliggjort arbejdet med at efterse og klargøre togene. Derfor kan der være kortere tog med færre siddepladser end normalt i morgen.

Læs mere her

Ændringer i togtrafikken ved Svanemøllen og på Kystbanen

Togtrafikken omkring Svanemøllen Station bliver hen over sommeren påvirket af arbejdet med det største vejprojekt i København i nyere tid – den nye Nordhavnsvej. Den kombinerede vej og tunnel er lagt tæt på eksisterende bygninger og krydser veje og jernbaner i et tæt bebygget og befærdet område.

”I 2012 skulle der hen over sommeren graves ud, og den nye tunnel skulle bygges. Dette nødvendiggjorde, at jernbanen blev lagt over på midlertidige stålbroer.

Nu er byggeriet af den 620 meter lange tunnel så langt, at de midlertidige broer kan fjernes, og Kystbanens og Nordbanens (S-tog) spor kan lægges på plads oven på Nordhavnsvejs tunnelen,” siger Khaled Ghizzaui, chefkonsulent I Banedanmark.

Sommerens arbejder
“Imens de midlertidige broer over den nye Nordhavnsgade tunnel bliver fjernet og sporene bliver lagt på plads igen, er Banedanmark nødt til at lukke trafikken mellem Østerport og Hellerup på Kystbanen i perioden 21.06 – 20.07 og efterfølgende mellem Svanemøllen og Hellerup på S-banen i perioden 28.07 – 17.08.”

”Passagererne kan i hele arbejdsperioden enten benytte S-tog via Hellerup og Ryparken; ind over Ringbanen eller Øresundstoget forbi Svanemøllen Station,” forklarer Khaled Ghizzaui.

Der arbejdes ligesom i sommeren 2012 i døgndrift for at normalisere togdriften igen hurtigst muligt.

Københavns Kommunes arbejde med at anlægge den nye Nordhavnsvej startede i 2010 og forventes afsluttet i 2015.

”Imens togtrafikken er indstillet, laver Banedanmark andre arbejder på Kystbanen, så generne for passagerne samlet set minimeres mest muligt. Det drejer sig om spor og broarbejder på opstillingsområdet ved Svanemøllen; spor og køreledningsarbejder i Hellerup spor 1 og 2, sporarbejder i Klampenborg, samt endelig arbejder på perrontunnel, også i Klampenborg,” afslutter Khaled Ghizzaui.

Arbejderne vil finde sted:
Fra 21. juni til 20. juli på Kystbanen
Fra 28. juli til 18. august på Nordbanen (S-tog)

Passagerer kan få information om deres alternative rejse i perioden på www.dsb.dk og på www.rejseplanen.dk

Læs mere her

SHINECLUB – dansk logistiksetup til Norden

Shineclub har igennem mange år været i vækst med produkter til personlig pleje og velvære.

Shineclub baserer sine produkter på naturlige ingredienser og anvender i stor udstrækning ekstrakter af urter, vegetabilske olier og de bedste råvarer.

Med hjemstavn i Norge – lige udenfor Oslo, har firmaet igennem de seneste år haft en voldsom fremgang, og nu kan produkterne også købes i Danmark.

Der er indgået logistisk aftale med Green Cargo omkring lagring, pakning og forsendelse af de mange pakker, som hver måned bestilles af de private kunder i Sverige, Finland og nu også Danmark.

“Danmark er så afgjort et vækstområde på området, og vi er glade for, at Shineclub valgte vores firma til samarbejdspartner i den vækst”.

Green Cargo tilbyder konkurrencedygtige logistikløsninger, som tilgodeser høje krav om sikkerhed, kvalitet og miljø. Green Cargo skal være et lønsomt og fremgangsrigt logistikforetagende, som bygger på holdbar udvikling.

Med landsdækkende levering i Danmark og Sverige, ser vi vores placering i Øresundsregionen, som central for distribution til hele Norden.
 

Læs mere her

Succes for svensk togsatsning i Danmark, vækster i 2009

Det svenske jernbaneselskab, SJs, satsning på det danske togmarked har båret frugt, og efter første kvartal af 2009 kan SJ konstatere, at flere og flere danske togrejsende vælger at rejse med svenske SJ helt præcist 25 procent flere rejsende end forventet.

Det svenske jernbaneselskab SJ besluttede at satse stort på de danske togrejsende og øgede togdriften til og fra København fra 2 til 14 daglige afgange i starten af året. Efter første kvartal af 2009 kan SJ konstatere, at det var en god beslutning – flere og flere danske togrejsende vælger SJ som togoperatør når turen går hinsidan. Det er især på de længere togrejser mod fx Stockholm og på erhvervsrejserne, at SJ vinder.

"Vi kan se, at vi har vundet markedsandele – og det i et transportmarked, der ellers er i tilbagegang. Vi oplever en stigning i antallet af rejsende, der tager toget over Øresundsbroen, fra Danmark mod Sverige, og 30 procent vælger nu at rejse med SJ på deres erhvervsrejser," siger Mikael Hallberg, der er ansvarlig for SJs X2000 tog, der kører mellem København og Sverige.

SJ, som fra årsskiftet blev en større spiller på det danske togmarked, beskriver det første kvartal som en succes, hvor virksomheden har opnået de mål, som blev sat forud for den strategiske Danmarkssatsning og mere til; SJ kan således rapportere om en kundetilgang på 25 procent mere end målsat.

En af grundende til SJs hurtige etablering i Danmark på Sverigestrafikken hænger ifølge SJ nøje sammen med beslutningen om, at tilbyde meget erhvervsvenlige rejser mellem København og Sverige. På SJs X2000–tog er der udover gratis internetadgang også god mobildækning og madservering undervejs, hvilket gør det lettere at arbejde effektivt, mens man transporteres til sit møde.

"Efterspørgslen på hurtige og bekvemme rejser, hvor du har internetadgang og god mobildækning, er stor. Det kan vi levere, og det har danskerne fundet ud af og taget til sig. Vi forventer, at fremgangen fra første kvartal fortsætter, og at vi derfor vokser yderligere i Danmark i løbet af 2009," siger Mikael Hallberg.

En anden grund til SJs succes blandt danskerne skal findes i den gunstige valutakurs mellem den danske og svenske krone, hvorfor de billigste billetter fra SJ kan købes for 95 svenske kroner ca. 65 danske kroner. Da SJ startede den øgede togdrift i starten af 2009, oplevede man at bookingsiden havde nogle mangler, der gjorde, at danskerne ikke så let kunne finde frem til de billigste billetter. Dette er nu løst med en mere informativ hjemmeside.

SJs tog mod Sverige fordeler sig dagligt på seks direkte X2000 tog til Stockholm og syv direkte tog til Gøteborg, hvoraf tre er med X2000. Hertil kommer en forbindelse til og fra den Sydsvenske by Växjö.

For mere information om SJs danske satsning eller SJ generelt, kontakt venligst:
SJs presseafdeling +46 107518290

Om SJ
Hver dag rejser flere end 150.000 mennesker med SJ. SJ, er Sverige største togoperatør og flere end 4.000 ansatte sørger for at togrejserne er sikre, pålidelige, bekvemme og enkle. SJ kører mellem 250 stationer fra Navik til Berlin. SJs eltog drives af 100 procent genanvendelig energi fra vand– og vindkraft i Sverige. Rejserne er mærket med Bra Miljöval verdens skrapeste miljømærkning. I 2008 omsatte SJ for 9 milliader svenske kroner.

Om X2000 toget
SJs bekvemme hurtigtog, X2000, kører på de større strækninger med et stort antal rejsende. 43 X2000 tog kører hovedsageligt på stærkningerne mellem Stockholm–Gøteborg, Stockholm–København, København–Gøteborg og Stockholm–Sundsvall.
 

Læs mere her

Høj rettidighed:Bonus i sigte for DSBFirst

DSBFirst, som overtog driften af Øresundstogene, har siden forsommeren ligget med en rettidighed på ca. 97 procent i Danmark og 98,5 procent i Sverige. I henhold til kontrakten er selskabet nu mindre end en procent fra at modtage bonus i Danmark, og i Sverige står man til at modtage bonus.

– Vi og vores medarbejdere har gjort et rigtigt godt job, men jeg beklager, at kunderne ikke mærker den høje rettidighed, siger Karsten Røn Andersen, administrerende direktør for DSBFirst. Vi har taget initiativet til et samarbejde med myndighederne for også at få en højere kunderettidighed.

Vi havde desværre en dårlig rettidighed på Kystbanen i opstartsperioden, hvilket vi beklager. Dette resulterede i, at vi sammen med udbudsmyndigheden justerede i køreplanen. Resultatet har været, at vi de sidste mange måneder har en god kontraktuel rettidighed og nu er meget tæt på bonus.

I Sverige vil der blive udbetalt bonus for forsommerens og sommerens rettidighed, som ligger på 98,5 procent. Bonus udeblev de første måneder, men via besparelser, fik dette ikke nogen større økonomisk effekt for DSBFirst.

– Vi arbejder fokuseret på rettidigheden. Kunderne er ligeglade med årsagerne til forsinkelserne. De vil blot have tog til tiden. Derfor er vi i tæt samarbejde med Trafikstyrelsen om mere robust køreplan på Kystbanen. Målet er en køreplan, som er mindre sårbar over for udefra kommende påvirkninger som f.eks. de store ombygninger af Malmö Centralstation, som vi lider af nu, og som vil vare det næste halvandet år, siger Karsten Røn Andersen.

Og kunderne er tilfredse med den service, vores personale yder. Det viste forårets kundeundersøgelse. Men også på dette område vil DSBFirst fortsætte med at forbedre sig:

– Vi skal være endnu bedre, siger Karsten Røn Andersen. Vi har kun et mål: Tilfredse kunder!
_ _ _ _

Status august 2009 DSBFirst

Rettidighed

For at opnå bonus skal DSBFirst have en kontraktuel rettidighed på 97,9 procent i Danmark.
I Sverige er der to niveauer; 99 procents rettidighed i myldretid og 98 procent uden for myldretid.

I Danmark har DSBFirst under sommeren ligget med en gennemsnitlig rettidighed på ca. 97 procent, hvilket indebærer, at selskabet er tæt på at modtage bonus.

I Sverige har DSBFirst ligget inden for bonusområdet i maj og juni. Juli er ikke fastlagt, men det er meget sandsynligt, at selskabet vil modtage bonus selv for juli og august.

De procentuelle rettidigheder angivet i kontrakten relaterer sig til de faktorer, som togoperatøren har indflydelse på. Andre faktorer, som påvirker rettidigheden, kan være spor- og signalfejl, kondensfugt i Øresundstunnellen og vejrlig. Det er sådanne faktorer, som inkluderes i den kundeoplevede rettidighed, men eftersom togoperatøren ikke er skyld heri, belaster dette ikke togoperatørens rettidighed.

Aktuel akkumuleret rettidighed klik her

Kundetilfredshed

Der er også muligt for DSBFirst at modtage bonus, hvis kunderne er tilfredse med den service, som DSBFirst yder. Det måles via kundeinterviews, der foretages to gange årligt. Den første kundemåling i Danmark udført i foråret 2009 viste, at kundernes tilfredshed var så høj, at det resulterede i en bonus til DSBFirst.

Kundemålingen i Sverige nåede ikke bonusniveau, men resultatet viste, at kunderne er mere tilfredse end de foregående år.

Bod/bonus

Den dårlige rettidighed i opstarten betyder, at DSBFirst i løbet af det første halvår blev fratrukket DKK 15,2 mio. i vederlaget. Det skal understreges, at dette beløb ikke kun udgør bod, men også inkluderer en produktionsnedgang.

Den udeblevne bonus har ikke haft stor effekt på selskabets økonomiske situation, eftersom selskabet har formået at holde sine omkostninger nede og endog fundet andre indtægtskilder. DSBFirst er således på niveau med det budgetterede resultat, som blev fastlagt, inden selskabet overtog Øresundstrafikken den 11. januar i år.

I første halvår blev der også udbetalt en kundetilfredsbonus på ca. DKK 1 mio.

I Sverige har DSBFirst nået bonusniveau i maj og juni. Juli er endnu ikke fastlagt, men selskabet nærer stor forhåbning om, at rettidigheden i juli og august også vil udløse bonus.

Læs mere her

DSB køber halvdelen af tysk togselskab

DSB har i dag købt 50 procent af jernbaneselskabet VIAS GmbH med hovedsæde i Frankfurt og går nu ind på det tyske marked. Medejerskabet af VIAS skal danne brohoved for DSB s kommende aktiviteter i Tyskland, som udgør et af Europas ubetingede største udbudsmarkeder. DSB vil udnytte VIAS kendskab og erfaringer med togdrift i Tyskland, når udbud på det tyske marked skal strikkes sammen i år og de kommende år.

Allerede inden købet etablerede DSB sin egen organisation med kontor i Düsseldorf, hvor der nu er seks ansatte.

Indtil i dag har VIAS været ejet af trafikselskabet Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main GmbH (VGF) og operatørselskabet Rurtalbahn GmbH. DSB overtager nu VGF s andel i VIAS, mens de resterende 50 procent af selskabets aktier fortsat ejes af selskabet Rurtalbahn.

»VIAS er et yderst veldrevet selskab, og købet passer perfekt ind i DSB s internationale strategi og åbner for nye vækstmuligheder på Europas største marked for passagertransport med jernbane. Vi ser også frem til at få et godt samarbejde med VIAS s anden ejer, Rurtalbahn, og glæder os til et tæt samarbejde om at servicere kunderne i delstaterne Hessen og Rheinland-Pfalz,« siger DSB s administrerende direktør Søren Eriksen.

VIAS har siden 2005 drevet Odenwaldbahn i Frankfurt-området, og fra december i år vil man også drive Rheingau, der løber langs Rhinen fra Frankfurt til Koblenz. De to kontrakter, der omfatter 4,1 millioner togkilometer om året og dækker 356 kilometer, løber til henholdsvis 2015 og 2023.

»VIAS har hjemme i Tysklands femtestørste by, Frankfurt am Main, som ligger i en central og strategisk vigtig del af Tyskland i forhold til DSB s kommende udbudsaktiviteter på det tyske marked,« siger Søren Eriksen.

VIAS bliver DSB s operative selskab i Tyskland, men samtidig planlægger DSB at deltage i kommende udbud i partnerskab med VIAS moderselskab RATH allerede fra i år, og det vil ske fra DSB s kontor i Düsseldorf.

»Med DSB s entré i Tyskland bygger DSB nu videre på den succes, vi allerede har opnået i Sverige, som vi betragter som vores andet hjemmemarked. Selvom det tyske marked er meget komplekst og anderledes end det svenske, kan man godt sammenligne vores strategi i Tyskland med den, vi med succes har benyttet i Sverige. Vi starter med at sætte vores lokale fodaftryk og komme til at kende markedet, og med det nye medejerskab får vi et hurtigere fodfæste og skaber herved den bedst mulige platform for fremtidig vækst,« siger Søren Eriksen.

I 2009 vandt DSB således yderligere to trafikkontrakter i Sverige Västtrafik ved Göteborg og Krösatåg ved Jönköping. De to kontrakter blev føjet til den trafik, DSB i forvejen kører i Sverige den svenske del af Øresundstrafikken og Roslagsbanen i Stockholm. Hermed kører DSB fra slutningen af 2010 flere strækningskilometer i Sverige end i Danmark, og op mod hver fjerde DSB-kunde vil hermed være svensker.

De formelle godkendelsesprocedurer i forbindelse med handlen forventes afsluttet inden udgangen af maj.

Fakta
– DSB ejer 50 procent af VIAS GmbH. De resterende 50 procent ejes af RurtalbahnGmbH

– VIAS GmbH er datterselskab til Rurtalbahn GmbH, som er datterselskab til RATH GmbH

– DSB har kontor i Düsseldorf med foreløbig seks tyske specialister ansat

– Odenwaldbahn (kontrakt indtil 2015). Produktionen er på 2 millioner togkilometer årligt på et netværk, der er 220 kilometer langt og 33 stationer. Til driften anvendes 24 nye dieseltog af typen ITINO, som VIAS har ansvaret for at vedligeholde og rengøre i selskabets værksted i Michelstadt.

– Rheingau fra december 2010. Produktionen er på 2,1 millioner togkilometer årligt. Strækningen går fra Frankfurt til Koblenz og er på 136 kilometer, og nettet har 27 stationer. Der vil blive anvendt 19 nye, moderne, elektriske tog af typen FLIRT, som VIAS har ansvaret for at vedligeholde og rengøre. Kontrakten løber til 2023.

For yderligere kommentarer kontakt DSB Kommunikation på 2468 0000.

Det er muligt at finde billeder af VIAS tog og kort over strækningen i Tyskland

http://www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Pressebilleder/ kig under overskriften “Baggrundsbilleder fra DSB”

Read the pressrelease in english :
http://www.dsb.dk/Om-DSB/In-English/Company-Profile/UK-press-releases-/DSB-acquires-fifty-per-cent-of-German-train-operator/

Se powerpoint præsentation fra pressemødet :
http://www.dsb.dk/Documents/VIAS-pr%c3%a6sentation.pdf

Læs mere her

Årsregnskabsmeddelelse fra DSB: 19 mio. flere kunder

DSB havde i 2009 en vækst i antallet af kunder på 19,1 mio. eller 11 procent. Fremgangen skyldes primært aktivitetsudvidelserne i Sydsverige samt en vækst på 1 procent i antal kunder i Danmark. Resultat før skat udgjorde 460 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det forventede.

DSB vinder markedsandele i forhold til bilen

I 2009 var der en samlet stigning i antal togrejser i Danmark på 1 procent, mens Vejdirektoratet har opgjort, at persontrafikken på landets veje faldt med 1,5 procent. Toget har altså formået at vinde markedsandele fra bilen i 2009.

Gennembrud for international strategi

DSB vandt i 2009 regional- og pendlertogtrafikken i Sveriges næststørste by Göteborg samt udbuddet af Krösatåg, der opererer togdriften omkring Jönköping. Begge operationer har driftsstart i december 2010. Målt i togkilometer medførte overtagelsen af Øresundstrafikken i 2009 en markedsandel på omkring 16 procent i Sverige. Efter driftsstart af de to nye operationer vokser markedsandelen til ca. 25 procent ved udgangen af 2010. I forhold til DSB’s danske marked opererer vi herefter flere strækningskilometer i Sverige.

Resultat før af- og nedskrivninger på 2.195 mio. kr.

Resultat før af- og nedskrivninger udgjorde 2.195 mio. kr. i 2009 (2.648 mio. kr. i 2008). Resultatnedgangen skyldes primært et fald i gevinster ved salg af fast ejendom på i alt ca. 250 mio. kr., udskillelsen af Kystbanen, samt at indsatsen vedrørende kundeforbedrende tiltag under forandringsprogrammet Spor-skifte2010 er øget betydeligt i 2009.
Resultatet er derudover påvirket af omkostninger til produktionsudvidelser i Sydsverige i forbindelse med det vundne udbud i Øresundsregionen. Øgede effektiviseringer påvirker derimod resultatet positivt.

IC4-levering følger tidsplanen

DSB indgik i maj 2009 et juridisk og økonomisk forlig med AnsaldoBreda S.p.A. omkring levering af IC4- og IC2-togsæt. Ultimo marts 2010 har AnsaldoBreda overholdt forliget samt leveranceplanen, og fra april 2010 skal AnsaldoBreda levere tre serieproducerede IC4-tog om måneden. Med AnsaldoBredas levering af et IC4-togsæt den 29. januar 2010 har DSB i alt fået leveret 17 IC4-togsæt. IC4-togsættene indgår i den ordinære køreplan med 17 daglige afgange. Fra januar 2010 indgår IC4 også i driften af nonstop-trafikken mellem København og Århus.

Forbedret omdømme og kundetilfredshed

DSB’s målrettede arbejde med at forbedre kunde-service og produkter har båret frugt. Den nyeste undersøgelse viser, at kundernes tilfredshed er steget, og resultatet af dette års kundeundersøgelse er for S-togs kunder det bedste i mange år. DSB’s omdømme er ligeledes steget og har i 2009 opnået en score på 55,8 i 2009 (Reputation Institutes omdømmemåling), hvilket er en stigning på 5,2 point eller 10 procent i forhold til 2008. Stigningen er på knap 19 point siden bunden i 2006.

25 procent færre forsinkelser for S-togs kunder

Antallet af S-tog forsinkelser er i forhold til 2008 reduceret med 1,4 procentpoint fra 5,7 til 4,3. I Fjern- og Regionaltog er antallet af forsinkelser dog steget med 3 procentpoint fra 8,2 til 11,2. Dette skyldes blandt andet sporarbejder og signalfejl. Endvidere har der været turboproblemer med IC3-togsættene. Årsagen hertil er identificeret, og der er igangsat afhjælpende aktiviteter. DSBFirst har haft en vanskelig start på den danske del af Øresundstrafikken. Efterfølgende er trafikken blevet mere stabil med en stærkt forøget operatørrettidighed.

Forventninger til 2010

Forventningen til resultatet for 2010 er påvirket af en positiv udvikling i antallet af kunder i både S-tog og fjern- og regionaltogstrafikken. For at understøtte denne vækst er der for 2010 planlagt en række nye kunde- og produkttiltag. Herunder en udvidet køreplan med blandt andet nonstop København-Århus og flere Intercity lyntog. Dertil kommer nye tog og højere frekvens på Sjælland samt natkørsel med S-tog. Disse initiativer forventes sammen med øget samfundsmæssig fokus på klima at tiltrække flere kunder i 2010. Kundeudviklingen er også påvirket af den faldende beskæftigelse samt omfattende sporarbejder – især på S-togsnettet. Resultatet forventes yderligere at blive påvirket af omkostninger til produktionsudvidelser.

Resultat før skat forventes i 2010 at blive i størrelsesordenen 450 mio. kr., hvilket er på niveau med resultatet for 2009. Hertil kan komme omkostninger til eventuelle omstruktureringer.

Læs DSB’s åresregnskabsmeddelelse her :
http://ipaper.ipapercms.dk/DSB/fakta/Regnskab/rsregnskab2009/

Med venlig hilsen
DSB Kommunikation

Læs mere her

Øresundsbroen har 10 års jubilæum

Tirsdag den 15. juni 2010 samles ministre fra Sverige og Danmark til ministermøde i Limhamn udenfor Malmø. På dagsordenen er udviklingen og integrationen i Øresundsregionen i anledning af broens 10 års jubilæum.

Ministermødet skal markere den udvikling og integration, der er sket i Øresundsregionen gennem de sidste 10 år. Samtidig vil den svenske og den danske regering på mødet drøfte, hvordan samarbejdet mellem Sverige og Danmark fortsat kan udvikles for at fremme integrationen og udviklingen i øresundsregionen.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen er sammen med den svenske minister for nordisk samarbejde Cristina Husmark Pehrsson vært for mødet. Regionale repræsentanter fra svensk og dansk side møder også ministrene.

Læs mere her

Øresundsbron sætter ny trafikrekord

771.403 køretøjer passerede Øresundsbron i juli. Det er ny rekord for Øresundsbron, som dermed fortsætter med at slå sine egne trafikrekorder.

I juli kørte 771.403 køretøjer over Øresundsbron. Det er ny månedsrekord med 3.219 flere køretøjer end den foregående rekordmåned – juli 2009. Det svarer til 24.884 køretøjer per døgn, hvilket er en øgning på 0,7 procent i forhold til juli sidste år.

– Vi oplever sommer efter sommer, at vores trafik stiger. Det er glædeligt at se, at den udvikling fortsætter i år, særligt når man tænker på, at efterdønningerne fra finanskrisen kun lige har lagt sig, siger salgsdirektør Fredrik Jenfjord fra Øresundsbron.

Sidste sommer kørte mange danskere til Sverige for at udnytte den lave svenske kronekurs, mens svenskerne blev hjemme. I år er udviklingen vendt, så det er svenske biler der dominerer trafikbilledet på broen – enten på vej på ferie til Sydeuropa eller på en miniferie i Danmark.

– Vi kan se, at det især er vores tilbud til de store attraktioner som blandt andre Bakken, Zoo og Tivoli, der har trukket svenskerne tilbage til Danmark, siger Fredrik Jenfjord.

Læs mere her

Ny køreplan på Kystbanen skal give mere robusthed i trafikken

Søndag den 15. august træder en ny køreplan i kraft på Kystbanen. Samtidig indsættes der i hverdagene reservetog i Kastrup, Nivå og Helsingør, og planen for myldretidstogene bliver justeret. Målet er at sikre større robusthed i trafikken på Kystbanen.

Den nye køreplan er et resultat af det igangværende samarbejde mellem Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen for at skabe en bedre rettidighed for passagererne på strækningen.

Større robusthed i afviklingen af togtrafikken
Den nye køreplan og brugen af reservetog i både Kastrup, Nivå og Helsingør vil give mulighed for større robusthed i afviklingen af trafikken ved at:

En del af forsinkelserne fra Sverige kan isoleres ved at indsætte reservetoget i Kastrup, når et tog ankommer forsinket til Danmark. Dette muliggør, at toget kan afgå rettidigt fra Kastrup, selvom der er opstået en forsinkelse under kørsel i Sverige.

Togene får længere vendetider i Helsingør og Nivå, så toget holder længere tid, før det returnerer. Det giver mulighed for, at toget kan afgå rettidigt fra stationerne, selvom det ankommer med en mindre forsinkelse. Alternativt kan reservetoget i Helsingør eller Nivå indsættes.

Ved situationer med større trafikal uorden er Banedanmark og DSBFirst klar med en række planer for, hvordan trafikken hurtigst muligt kan genoprettes, så generne for passagererne kan minimeres mest muligt.

For passagererne betyder den nye køreplan mere konkret, at der i myldretiden er seks afgange i timen fra Helsingør, og at Rungsted Kyst igen får seks afgange i timen mod København. Uden for myldretiden vil der være tre afgange i timen mod København fra Helsingør og Rungsted Kyst.

Hele køreplanen og de konkrete afgangstider kan findes på www.dsbfirst.dk eller ses på stationerne.

“Den nye køreplan og reservetogene giver os flere og bedre muligheder for at absorbere forsinkelserne. Så selvom vi ikke med ét kan fjerne alle forsinkelser i et så kompliceret system som Kystbanen, så er dette helt sikkert et skridt i den rigtige retning,” siger administrerende direktør i DSBFirst, Karsten Røn Andersen.

Alle led i produktionskæden efterses
Samtidig med ny køreplan, reservetog og disponeringsplaner er der fuld gang i at efterse alle led i produktionskæden for at se, hvor der kan optimeres og vindes tid.

“Det er vores klare forventning, at den nye køreplan og de ekstra reservetog vil være med til, at flere tog kan komme til tiden. Vi er sammen klar til at afvikle trafikken efter den nye plan, men det vil i sagens natur tage lidt tid, før de fulde fordele slår igennem. Men vi ved, at mange passagerer hilser disse initiativer velkommen,” siger Banedanmarks administrerende direktør, Jesper Hansen, der også er formand for Rettidighedsorganisationen, og fortsætter:

“Samtidig fortsætter vi – på tværs af alle aktører – med at gennemgå hele den kæde af forskellige led, der bidrager til, at stadigt flere tog kan afgå og ankomme til tiden. Og så sætter vi ind alle de steder, hvor vi kan vinde sekunder og skabe yderligere robusthed i trafikken – til gavn for passagererne. Og vi arbejder i fællesskab frem mod målet om, at 9 ud af 10 tog er rettidige med udgangen af 2010,” slutter Jesper Hansen.

Fakta
I Rettidighedsorganisationen arbejder Banedanmark, DSBFirst, DSB og Trafikstyrelsen på at sikre en bedre rettidighed for passagerne på Kyst- og Øresundsbanen. Målet er, at 90 procent af togene på Kyst- og Øresundsbanen kører og ankommer til tiden ved udgangen af 2010.

Som led i dette arbejde blev køreplanen indledningsvist justeret i juni, og der er indført perronmanagers på Hovedbanegården i København og i Københavns Lufthavn Kastrup, som guider passagererne og hjælper til med at sikre, at togene kommer af sted til tiden. Endelig vil beredskabsplanerne for at genoprette trafikken også være med til, at passagererne kan få bedre information undervejs.

Læs mere på www.bane.dk/90

Yderligere oplysninger via :
Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313
DSBFirst Kommunikation på tlf. 2468 8800

Læs mere her