Europas største plukkelager får søster i Polen

Et unikt samarbejde mellem JYSK og den danske rådgivningsvirksomhed Langebæk Logistik har ført til opførslen af Europas største plukkelager. Det er nu parat til at blive taget i brug, og samtidig er endnu et kæmpelager på vej i Polen.

Et helt unikt lager- og logistikkoncept er taget i brug hos JYSK på det rekordstore Distributionscenter Uldum. Lageret samler JYSKs nordeuropæiske aktiviteter, når de tre 40 meter høje bygninger på i alt 64.000 m2 er fuldt funktionsdygtige i løbet af de kommende måneder. Når distributionscenteret kører på højtryk vil det kunne levere varer til omkring 200 butikker i Danmark, Norge, Holland og Storbritannien. Derudover skal der leveres til cirka 100 franchisebutikker.

Distributionscenter til 800 mio. kr.
Vores plukkelager i Uldum har været Jysks absolut største enkeltstående investering nogensinde. Prisen har derfor været en væsentlig parameter, men vi har lagt endnu mere vægt på at finde de rigtige løsninger med de rette samarbejdspartnere, fortæller Troels F. Larsen, der er Project Manager Logistics hos JYSK.
Højlagrene betjenes af 21 automatkraner, der hver er 39 meter høje, og vejer 42 tons. Kranerne kører med en hastighed af 17 km/t.

Understøtter aggressiv vækststrategi hos JYSK
Distributionscenter Uldum løser først og fremmest JYSKs logistiske problemer nu og langt ind i fremtiden, men der er også tænkt på ergonomi og mere præcision i leverancerne.
Det er nu muligt for os at planlægge bedre og komme ud til butikkerne oftere. Det skaber et bedre flow, og vi kan undgå at skulle have for mange varer stående ude de enkelte butikker, lyder det fra JYSK, som med de nye logistikkoncepter får understøttet vækstplanerne langt ind i næste årti.

Koncept danner forbillede
Distributionscenteret, der er udviklet af Langebæk Logistik, er det første af sin art, og den særlige byggemetode, hvor reolerne er de bærende elementer har dannet eksempel hos flere andre danske koncerner og er netop ved at blive realiseret i endnu større skala hos JYSK i Polen.
Vi står med et unikt koncept, som har vist sig at fungere efter planen. Det er i høj grad Langebæks fortjeneste, og grunden til at vi bygger videre i Europa med deres konsulentbistand, siger Troels F. Larsen.

Læs mere her

Grontmij | Carl Bro skal sikre livsnerve i mongoliet

En velfungerende infrastruktur er essentiel i et tyndt befolket land som Mongoliet. Især korridoren fra den russiske grænse i nord til den kinesiske grænse i syd er af stor betydning for landet. Over de kommende tre år skal eksperter fra Grontmij | Carl Bro bistå den mongolske transportsektor og blandt andet forbedre dele af vejnettet for at styrke den interregionale trafik og dermed den økonomiske udvikling.

Mongoliet er et af verdens tyndest befolkede lande, og gode transportforhold er derfor alfa og omega for landets udvikling. Rådgivervirksomheden Grontmij | Carl Bro etablerer nu en projektstyringsenhed i landet og skal bistå med en række tiltag til at forbedre infrastrukturen. Blandt andet skal en tredjedel af landets livsnerve – den godt 500 km lange hovedlandevej mellem Mongoliets hovedstad, Ulaanbaatar, og den kinesiske grænse – forbedres. Samtidigt skal der bygges en 260 meter lang bro, og 17,5 km hovedlandevej i udkanten af hovedstaden renoveres.

Nedbringer fattigdom
Det er et meget vigtigt projekt, fordi cirka 60% af Mongoliets befolkning på 2,6 millioner indbyggere bor langs den vejstrækning, der blandt andet går igennem de to største byer hovedstaden Ulaanbaatar og Darkhan. I mangel af en større asfalteret vej har jernbanen været den eneste større sammenhængende transportmulighed i mange år, og der mangler dermed et bedre bindeled mellem befolkningen og de kommercielle centre siger projektdirektør Jan Lorange fra Grontmij | Carl Bro og fortsætter:

Bedre adgang til vejnettet vil samtidigt fungere som et middel til at fremme en øget interregional handel mellem Mongoliet, Rusland og Kina og dermed øge den økonomiske udvikling i Mongoliet. Dermed vil et projekt som dette være med til at nedbringe fattigdommen i landet.

Projektet finansieres af Millennium Challenge Corporation (MCC), der er en bistandsorganisation under den amerikanske regering.

Millennium Challenge Corporation har lavet nogle beregninger af de positive virkninger, dette vejprojekt vil have for indbyggerne i Mongoliet, og de viser, at både befolkningen langs vejen, men også indbyggere med bopæl andre steder i landet, får glæde af udbygningen af bro og veje. siger projektleder Tom Hally fra Grontmij | Carl Bro og uddyber: Beregninger for de næste 20 år viser, at op mod 170.000 mennesker får direkte nytte af udbygning og renovering af vejstrækningen på de 176 km, og mere end 220.000 mennesker får gavn af den nye bro samt vej, der skal udbedres tæt på Ulaanbaatar.

Øget trafiksikkerhed
Ud over de omtalte opgaver omkring forbedring af hovedlandevejen, planlægning og tilsyn med ny bro og vejrenovering i udkanten af hovedstaden skal der også fokuseres på trafiksikkerhed. Således skal behovet for træning af lokalbefolkningen inden for vejadministration og vejvedligehold også analyseres og en række nye foranstaltninger inden for trafiksikkerhed introduceres.

Kontaktinformation:
Jan Lorange, projektdirektør, Grontmij | Carl Bro, tlf.: 27 23 68 80
Tom Hally, projektleder, Grontmij | Carl Bro, tlf.: 43 48 65 82
Lasse Bjerre Sørensen, pressechef, Grontmij | Carl Bro, tlf.: 27 23 69 61

GRONTMIJ | CARL BRO
Grontmij | Carl Bro er en del af hollandske Grontmij, der er en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder.

Grontmij rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi og er bl.a. repræsenteret i Holland, Danmark, England, Tyskland, Belgien, Polen, Irland, Sverige og Vietnam.

Læs mere her

Med 75 nye medarbejdere kan TimoCom notere sig en personaletilvækst på ca. 37% i 2009

For TimoCom Soft- und Hardware GmbH begynder det nye år på samme måde, som sidste år sluttede: med nyansættelser! Den europæiske markedsleder blandt fragt- og laderumsbørser har sat sig som mål fortsat at give sin støt stigende brugerskare den bedste service på det pågældende modersmål.
Det er i sig selv usædvanligt, at ordene nedskæringer eller nedsat arbejdstid er fremmedord for en mellemstor virksomhed i en tid, som byder på en masse økonomiske udfordringer. Jo mere bemærkelsesværdig må medarbejderudviklingen i den tyske virksomhed TimoCom virke for udenforstående: Alene sidste år blev der ansat i alt 75 nye, flersprogede medarbejdere på hovedkontoret i Düsseldorf i Tyskland og i afdelingerne i Polen, Tjekkiet og Ungarn i januar i år er der kommet fire nye teammedlemmer til. Antallet af medarbejdere i 2009 steg således med 37 % i forhold til året før. Udover nyansættelser uddanner denne mellemstore virksomhed også sine egne unge medarbejdere og blev sidste år præmieret med den tyske arbejdsformidlings pris Zertifikat für Nachwuchsförderung for virksomhedens ungeindsats.

I midten af 90 erne startede TimoCom som en beskeden firemands-virksomhed, men som til gengæld var udstyret med den fornødne portion lidenskab, knowhow og mod. Efterhånden har IT-leverandøren indtaget positionen som markedsleder blandt de europæiske fragt- og laderumsbørser. Succesproduktet TC Truck&Cargo® blev i oktober 2009 udvidet med TC eBid® – licitationsplatformen for hele Europa.

Succesen kan føres tilbage til et dynamisk, motiveret og frem for alt internationalt team. Alene i 2009 formåede TimoCom at skabe et sikkert perspektiv for 75 nye teammedlemmer og deres familier. Og mens politikerne bryder deres hjerner med, hvordan Europa kan vokse tættere sammen, har TimoCom for længst omsat ideen om den europæiske forening til praksis. Vores programmer fås i 44 europæiske lande og på 24 sprog. Dermed er vores virksomhed en ægte kulturel smeltedigel. Denne efterlevede internationalisme bruger vi som den afgørende succesfaktor for TimoCom , siger Ralf Breuer, direktør for Human Resources hos TimoCom.

Virksomhedens syn på fremtiden er ligeledes optimistisk: I 2010 er der planlagt en yderligere forøgelse af omsætningen og antallet af kunder og medarbejdere.

Læs mere her

Transportminister i aktion efter samråd om piloters træthed

Transportminister Hans Christian Schmidt har i dag på et åbent samråd i Trafikudvalget besvaret en række spørgsmål fra udvalget om piloters træthed.

Spørgsmålene skulle blandt andet belyse arbejdstidreglerne for piloter og planlagte tiltag.

Transportministeren udtaler:

– Spørgsmålet om trætte piloter er en problemstilling, som jeg tager meget alvorligt, da der aldrig skal herske tvivl om, at det skal være sikkert at flyve – ikke bare inden for Danmark, men i EU og globalt.

– Jeg vil tage kontakt til Kommissionen og til mine trio-formandskabskolleger fra Polen og Cypern. Hvis Kommissionen ikke går ind i sagen, agter jeg at tage sagen op under Danmarks EU-formandskab i 2012.

– Jeg vil sikre, at vi nationalt har fokus på sagen, og Trafikstyrelsen har derfor iværksat en konkret 5-punktsplan, så problemet håndteres:

1. Trafikstyrelsen vil udarbejde en handlingsplan for, hvordan luftfartsselskaberne bedst håndterer piloters og kabinebesætningsmedlemmers træthed.

2. Trafikstyrelsen vil i samarbejde med branchen undersøge, hvordan indberetningssystemet kan raffineres, så vi kan være sikre på, at alle relevante data om træthed kommer med.

3. Trafikstyrelsen vil fremover have større fokus på flyve- og hviletidsområdet, når styrelsen fører tilsyn med selskaberne og flyene.

4. Trafikstyrelsen vil drøfte med pilotforeningen DALPA og den faglige organisation for kabinebesætningsmedlemmer CAU, hvordan man kan sikre, at piloter og kabinebesætningsmedlemmer melder fra, når de ikke er fit for flight .

5. Trafikstyrelsen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der ser nærmere på flyve- og hviletidsreglerne.

Læs mere her

Ny administrerende direktør hos Schenker A/S

Henrik Dam Larsen overtager pr. 1. september 2011 direktørposten i Schenker A/S efter Bjarne Steffensen, som går på pension.

Med mere end 30 års erfaring fra både ind- og udland er det én af branchens mest garvede topfolk, der sætter sig i Schenker A/S direktørstol. Henrik Dam Larsen har en baggrund som shipbroker og kommer fra en stilling som General Manager i Blue Water Shipping A/S men har også beklædt ledende stillinger i bl.a. Cap Gemini/Ernst & Young, INTTRA og DFDS.

Henrik Dam Larsen, som er en flittigt benyttet hovedtaler ved mange SCM- og shippingkonferencer, er en mand med klare holdninger og mål:
For mig personligt er der tale om en ønskepost, som jeg ser meget frem til. Bjarne Steffensen og Schenker A/S mange dygtige medarbejdere har over en lang årrække sikret virksomheden en placering i toppen af branchen målt på indtjening, udtaler Henrik Dam Larsen og fortsætter:

Min opgave bliver at videreføre og udbygge denne udvikling, således at markedspositionen i Danmark styrkes. I vore nabolande Sverige, Norge, Polen og selvfølgelig Tyskland er DB Schenker markedsleder. Med afsæt i dette og DB Schenkers globale netværk er det helt naturligt også at have store ambitioner i Danmark.

Efter 30 år siger Schenker A/S farvel til Bjarne Steffensen, der startede i Nordisk Bilspedition A/S (som Schenker A/S hed dengang) i 1981. Siden har virksomheden fusioneret og skiftet navn flere gange, i 2003 til Schenker A/S, som vi kender det i dag. I alle årene stod Bjarne Steffensen ved roret og styrede virksomheden sikkert frem til én af Danmarks førende virksomheder inden for transport, logistik og spedition.

Til Bjarne Steffensens formands- og bestyrelsesposter tæller ikke mindst formandskabet (1997-2004) for brancheorganisationen Danske Speditører, hvor han gjorde et betydeligt arbejde for at fremme erhvervets udvikling og arbejdsvilkår i Danmark.

Schenker A/S i Danmark har en årlig omsætning på Euro 175 millioner og 300 medarbejdere fordelt på vore kontorer og terminaler i København, Aalborg, Aarhus, Kolding og Odense. Virksomheden er en del af DB Schenker, Deutsche Bahns transport- og logistikdivision. Med en årlig omsætning på Euro 18,9 milliarder, 91.000 ansatte og over 2.000 kontorer i hele verden er DB Schenker én af verdens førende udbydere af integrerede logistikydelser. I eget regi tilbydes landtransport, luft- og søfragt samt omfattende logistikløsninger og global styring af kundernes logistikflow.

Læs mere her

200.000 flyrejsende fra Polen til CPH

SAS har netop føjet millionbyen Lodz til rækken af direkte ruter fra Polen til København. Dermed er Københavns Lufthavn forbundet med syv polske byer. Det betyder omkring 200.000 primært polske rejsende til og fra hovedstaden. Flertallet rejser videre ud i verden. Det styrker CPH s position som trafikknudepunkt.

SAS’ rutekort i Polen har vokseværk. Polske forretningsrejsende og turister kan nu rejse med SAS til Københavns Lufthavn og videre ud i Europa fra seks byer: Gdansk, Lodz, Katowice, Poznan, Wroclaw og Warszawa.

Også det polske flyselskab LOT flyver til Warszawa to gange dagligt, mens Norwegian betjener Krakow tre gange om ugen. Det giver i alt 86 ugentlige afgange fra Polen til København.

Senest fik SAS tilføjet Polens tredjestørste by Lodz til sit polske rutenet.

“Polen, som er inden for nær afstand til København, er et vigtigt marked for os. Vi kan tilbyde flere direkte ruter og mange transfermuligheder for SAS’ kunder, som kommer fra eller skal til Polen,” siger Per Møller Jensen, vice president for brand, marketing og EuroBonus i SAS.

Udvide oplandet
For Københavns Lufthavn er de mange små ruter fra Polen til København også en helt afgøren
de udvikling. Den nye World Class Hub strategi betyder, at Københavns Lufthavn arbejder målrettet på at udvide oplandet med Polen, Baltikum og Nordtyskland for at blive Nordeuropas førende trafikknudepunkt.

Flyruter er den direkte vej til vækst og arbejdspladser. Og hvis Danmark og Københavns Lufthavn skal være Nordeuropas trafikknudepunkt, så kræver det, at vi har en masse mindre ruter fra Polen, Skandinavien og Baltikum, der kan føde passagerer ind til de europæiske og ikke mindst interkontinentale ruter. siger salgs- og markedsdirektør i Københavns Lufthavn, Carsten Nørland.

Mere vækst i vente
Størstedelen af SAS-passagerne fra Polen flyver direkte videre fra Københavns Lufthavn og ud i verden. Men Københavns Lufthavn forventer at cirka 22.000 af de rejsende bliver i Danmark som forretningsrejsende eller turister.

Følger man Visit Denmarks regnemodeller betyder det en ekstra omsætning i Danmark på 54 millioner kroner og cirka 70 nye arbejdspladser.

Og vi tror, der er potentiale for endnu mere vækst. Det kan tage forholdsmæssig lang tid for polakker at komme fra de større provinsbyer til Warsawa for at flyve ud i verden. Her er en direkte rute til København ofte et langt bedre alternativ, siger Carsten Nørland.

Læs mere her