Bro over Kystbanen ved Trørød fornyes

Broen, som fører Trørødvej over jernbanen, er slidt. Derfor fornyer Banedanmark den nu, så den kan holde de næste 25 år. Arbejdet går ud på at renovere betonen på undersiden af broen. Samtidig fornyer vi den ”regnfrakke”, som beskytter betonen mod nedsivende fugt, ligesom vi lægger ny vejbelægning på og udskifter det gamle rækværk med et nyt.Sådan gør vi
Vi begynder med at reparere betonen under broen. Af hensyn til togtrafikken på Kystbanen er vi nødt til at udføre dette arbejde om natten, når der ikke kører tog. Desuden skal vi arbejde under broen i weekenderne 1.-3. maj og 8.-10. maj, fra fredag kl. 22.00 til søndag kl. 23.59.

I slutningen af maj går vi i gang med arbejdet oven på broen. Mens vi arbejder dér, vil Trørødvej være indsnævret, og trafikken blive reguleret.

Hvornår arbejder vi
Arbejdet går i gang i næste uge, og vi regner med at være færdige i september. Vi arbejder primært om dagen, men vi er dog nødt til også at arbejde nogle nætter, og vi kan desværre ikke helt undgå at støje, når vi hugger den gamle beton ned.

Ændret køreplan på Kystbanen 2.-3. maj og 9.-10. maj
På grund af arbejdet med broen vil Kystbanen køre efter en ændret køreplan i weekenderne 2.-3. maj og 9.-10. maj. Se mere på www.rejseplanen.dk og www.dsb.dk

Læs mere her

Broarbejde i Skanderborg forsinket fire dage

Banedanmarks arbejde med at klargøre den nye bro på Horsensvej i Skanderborg er fire dage forsinket. Det betyder, at Horsensvej (Hovedvej A10) over jernbanen i Skanderborg først kan åbne igen den 30. september 2008 kl. 16.30 – og ikke den 26. september som planlagt.

Mens broen er spærret, er der omkørsel ad Vrold Tværvej, Vroldvej og Vestergade.

– Det er ærgerligt, at vi ikke kan åbne broen som planlagt i den kommende weekend, men vi mangler lige at få de sidste arbejder med belægning og rækværker/autoværn gjort klar, siger Banedanmarks projektleder Marianne Rasmussen og forklarer, at årsagen til forsinkelsen er vejret, da fugtisoleringen på broen skal udføres i tørvejr.

250 tons ny bro
I starten af juli rev Banedanmarks entreprenør den mere end 80 år gamle bro på Horsensvej ned, og midt i juli blev en ny bro løftet på plads. Den nye bro er støbt i beton i fem elementer og vejer omkring 250 tons. Elementerne er støbt og efterspændt i Kolding, fragtet på blokvogn til Skanderborg og løftet på plads med en kæmpekran.

Sidst i august – efter en måneds pause i broarbejdet på grund af Skanderborg Festival – gik Banedanmarks entreprenør i gang med de afsluttende arbejder.
 

Læs mere her

Banedanmark renoverer broer i Brønderslev

Den 5. oktober går Banedanmark i gang med at renovere seks jernbanebroer i Brønderslev.

Som led i en omfattende renoveringsplan renoverer Banedanmark seks sporbærende broer i Brønderslev i løbet af oktober og november. Det drejer sig om følgende broer:

To parallelbroer, der fører Vestergade under jernbanen
Bro, der fører Jyllandsgade under jernbanen
Bro, der fører Søndergade under jernbanen
Bro, der fører Parkvej under jernbanen
Bro over Lygtebækken syd for Brønderslev

Banedanmark forventer at være færdig med den sidste bro omkring den 24. november.

Arbejderne går bl.a. ud på at udskifte rækværkerne med nye og tidssvarende. Der opsættes nogle betonplader, der skal sikre, at skærverne på broerne ikke falder ned på kørebanen. Desuden skal broerne forlænges med betonelementer ved enderne, så der heller ikke kan falde skærver ned her.

Det vil i hele arbejdsperioden være muligt at passere samtlige broer dog med en vis regulering af trafikken nogle steder.

Det kan desværre ikke undgås, at nogle af aktiviteterne støjer og dermed kan risikere forstyrre naboerne. Banedanmark har varslet naboerne til broerne direkte.

Læs mere her

Sønderjyderne kan se frem til en ny og bedre jernbane

Lige efter påske går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af banen mellem Tinglev og Sønderborg. Sporarbejdet skal sikre en nutidig og mere driftsikker jernbane mange år frem i tiden.

Det indledende sporarbejde er allerede i fuld gang, og der er tale om et tiltrængt løft til den nedslidte bane. I øjeblikket arbejder man på at kortlægge placeringen af kablerne langs sporene, og samtidig beskæres beplantningen på hele strækningen. Dette arbejde foregår om natten, så togtrafikken ikke generes i dagtimerne.

Lige efter påske, natten til den 6. april og frem til den 9. august, går selve sporarbejdet i gang. Her er det nødvendigt at lukke hele strækningen for al togtrafik, og i den periode vil passagererne blive transporteret i busser.

Et tiltrængt løft
“Flere steder er både skinner og sveller mere end 50 år gamle. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med fornyelsen nu, så vi også i fremtiden kan sikre den daglige togtrafik på strækningen,” fortæller Jørgen B. Jørgensen som er projektleder hos Banedanmark.

Skinnernes dårlige tilstand har bl.a. betydet, at togene igennem længere tid har været tvunget til at køre med nedsat fart. Men det er snart fortid, for når sporarbejdet er færdigt, kan passagererne glæde sig til en fartforøgelse på 20 km/t, så togene igen kan køre 100 km/t.

På den 42 km lange strækning skal Banedanmark udskifte store dele af de gamle skinner og sveller. De møre træsveller erstattes med nye betonsveller, og der skal laves en række nye sporskifter og sporstoppere.

De gamle skærver skal renses for skidt og der suppleres med nye efter behov. Desuden skal flere køreledninger justeres og hele afvandingssystemet skal genetableres, så vandet ledes væk fra sporene.

På strækningen er der 32 jernbaneoverkørsler, hvoraf de 27 skal ombygges og tre nedlægges for at øge sikkerheden.

Parallelt med sporarbejdet skal en række broer på strækningen også fornyes. Her er der tale om forskellige mindre renoveringsopgaver, som at udbedre betonskader, fugt-isolere, forlænge rækværket på flere af broerne og etablere dræn.

“Vi kan ikke undgå, at naboer og passagerer vil blive berørt af både støj og trafikale gener, mens sporarbejdet står på. Men vi håber, at udsigten til en ny og bedre bane skaber forståelse for vores arbejde,” siger projektleder Jørgen B. Jørgensen.

Øget komfort og mindre støj
Og der er da også noget at se frem til. For med de nye skinner øges komforten for passagererne væsentligt, da togene kører mere jævnt – og det giver færre rystelser. Som nabo til banen vil man også opleve forbedringer i form af færre støjgener, da togene larmer mindre, når de fremover passerer forbi på de nye skinner.

Når togene igen begynder at køre den 9. august, vil Banedanmark fortsat arbejde på strækningen frem til den 18. september. I den periode skal de nye skinner efterjusteres og der ryddes op efter sporarbejdet. Arbejdet i den afsluttende fase udføres primært om natten, og vil derfor ikke have betydning for togdriften i dagtimerne.

Læs mere her

Banedanmark fortsætter fornyelsen ved Vesterport Station

Banedanmark er netop gået i gang med anden etape af renoveringen af rækværk, vejbroer og banegravsvægge ved Vesterport Station. Arbejdet vil være færdigt ved udgangen af september 2010.

I forlængelse af sidste års arbejde med at renovere betonkonstruktionerne ved Vesterport Station er Banedanmark nu i gang med arbejdets 2. fase. Sidste år omfattede arbejdet hovedsagelig banegravsvægge og rækværk langs Vester Farimagsgade, og her i 2010 fortsætter renoveringen langs Hammerichsgade.

“I år skal vi udskifte rækværket i gadeplan langs Hammerichsgade og ved stationens hovedindgang med et nyt armeret rækværk, der opfylder nutidens krav til trafiksikkerhed. Det oprindelige rækværk stammer fra den gang banegraven blev etableret i perioden 1914-17 og er derfor dimensioneret til påkørsel af datidens lette og langsomme køretøjer,” fortæller projektleder hos Banedanmark, Gitte Aaskov Laursen.

Desuden skal væggene i banegraven langs regionaltogssporet mod Hammerichsgade repareres på grund af revner og nedfalden puds. Endelig skal facaden på vejbroen “Ved Vesterport” ved stationens hovedindgang renoveres.

“Efter renoveringen forventer vi, at der de næste ca. 25 år ikke vil være behov for større reparationer ved Vesterport Station, men kun for løbende vedligeholdelse af betonkonstruktionerne,” siger Gitte Aaskov Laursen.

Arbejdsstøj fra renoveringen kan desværre ikke undgås, men Banedanmark forsøger at minimere generne mest muligt ved valg af arbejdsmetoder og planlægning af arbejdet.

Mens renoveringen står på, er hele Hammerichsgade indsnævret til et spor i hver retning. Det indebærer, at P-pladserne er sløjfet midlertidigt, at der er etableret en midlertidig cykelsti og at der kun er fortov i den ene side af vejen.

Entreprenør på arbejdet Phil-Aarsleff Brokonsortiet I/S.

Da der ikke er meget plads at arbejde på langs banegravsvæggen, er det i perioder nødvendigt at spærre det ene regionaltogsspor om natten og i udvalgte weekender. DSB oplyser om ændringer i togenes køreplan på www.dsb.dk eller tlf. 7013 1415.

Spørgsmål om renoveringen besvares af projektleder Gitte Aaskov Laursen via Banedanmarks pressevagt på tlf. 8234 1313.

Med venlig hilsen
Banedanmark

Læs mere her

En ny og bedre jernbane mellem Herning og Holstebro

Den 15. maj går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af banen mellem Herning og Holstebro. Sporarbejdet skal sikre en nutidig og mere driftsikker jernbane mange år frem i tiden.

Det indledende sporarbejdet er allerede i fuld gang, og der er tale om et tiltrængt løft til den nedslidte bane mellem Herning og Holstebro.

Den 15. maj og frem til den 5. september foregår selve sporarbejdet, og her er det nødvendigt at lukke hele strækningen for togtrafik.

Et tiltrængt løft
“Sporarbejdet er nødvendigt, fordi skinnerne og svellerne er nedslidte. De fleste skinner og sveller er fra 1968/69, og flere steder på strækningen må togene sætte farten ned på grund af de nedslidte spor”, fortæller projektleder Anne Nielsen fra Banedanmark.

Med de nye spor øges komforten for passagererne væsentligt, da togene kører mere jævnt – og det giver færre rystelser.

“Når sporarbejdet er slut, har passagererne en fremtidssikret bane, hvor togene kan sætte farten op til normal hastighed, som er 120 km/t. Sporene er desuden forberedt til, at togene nogle steder kan køre op til 160 km/t”, siger Anne Nielsen.

Arbejde på spor og broer
På hele den 41 km lange strækning mellem Herning og Holstebro og på to km af sidesporene skal Banedanmark udskifte skinner og sveller. Alle de møre træsveller erstattes med nye betonsveller, og ballasten – dvs. skærver og grus – renses eller udskiftes på en stor del af strækningen.

I 21 af strækningens 22 overkørsler skal Banedanmark forny belægningen. Desuden skal 11 sporskifter fornyes, og 18 sporskifter skal nedlægges. Og så skal signalanlæggene ‘levetidsforlænges’, så de kan holde frem til 2021.

Samtidig med sporarbejdet renoverer Banedanmark 14 af de i alt 28 broer på strækningen. Her er tale om forskellige mindre renoveringsopgaver, som at udbedre betonskader, fugtisolere, forlænge rækværket på flere af broerne og etablere dræn.

Når togene igen begynder at køre den 6. september, vil Banedanmark fortsat arbejde på strækningen 2-3 måneder. I den periode skal de nye skinner efterjusteres, og der ryddes op efter sporarbejdet. Arbejdet i den afsluttende fase udføres primært om natten og vil derfor ikke have betydning for togdriften i dagtimerne.

Passagerer, vejtrafikanter og naboer
Banedanmarks omfattende sporarbejde vil påvirke omgivelserne på forskellig vis.

For togpassagerer betyder det, at de i perioder må køre med bus i stedet for tog:

DSBs tog kører ikke Herning-Holstebro-Struer fra 15. maj til 5. september
Arrivas tog kører ikke Bur-Holstebro fra 10. til 22. juli, og heller ikke Holstebro-Struer fra 23. til 25. juli. Desuden aflyses enkelte morgen- og aftentog mellem Holstebro og Struer 16.-23. maj
Vejtrafikanter, der skal krydse banen, kommer til at bemærke sporarbejdet, fordi de 21 overkørsler på skrift bliver lukket. Generelt vil hver overkørsel blive lukket ad tre omgange:

2-3 døgn, mens belægningen i overkørslen fornyes
10-12 timer, mens det store sporombygningstog arbejder i området
8-10 timer, mens den store ballastrensemaskine udskifter skærver i området omkring overkørslen.
Præcis hvornår, overkørslerne lukkes, er afhængigt af, hvor langt sporarbejdet er nået, fordi arbejdet på en strækning kan tage lidt kortere eller længere tid end forventet.

“Men det vil vi informere om undervejs,” siger Anne Nielsen og forklarer, at P4 Trafikradio dagligt får en opdatering med lukkede overkørsler.

For naboer til jernbanen og til bygge- og omlastningspladser kan Banedanmarks arbejde give gener i form af støj og støv, og der kan komme mere tung trafik i de små lokalsamfund.

“Vi forsøger at begrænse generne mest muligt. Blandt andet har vi planlagt det sådan, at det meste af det støjende arbejde foregår om dagen. Vi håber, at udsigten til en ny og bedre bane skaber forståelse for vores arbejde,” siger projektleder Anne Nielsen.

Læs mere her

Banedanmark fornyer broen over Københavnsvej i Roskilde

Broen, som fører togtrafikken over Københavnsvej, skal fornyes. Tirsdag 2. august går Banedanmark i gang med at renovere den, så den kan holde i 25 år mere.

“Broen, som mange vil kende under navnet Røde Port, er slidt, og fornyelsen er tiltrængt,” siger byggeleder Thomas Prahl. “Den ‘regnfrakke’, som beskytter betonen mod nedsivende fugt, er meget medtaget og skal skiftes ud. Desuden skal den ødelagte beton på undersiden af broen erstattes med ny beton, og endelig renser og maler vi rækværket på broen.”

Arbejdet foregår både over og under broen og både dag og nat.

“Når vi arbejder under broen om natten, dvs. mellem kl. 19.00 og kl. 05.00, bliver vi nødt til at spærre en del af kørebanen for trafik. Men det vil hele tiden være muligt at komme forbi både som fodgænger, på cykel og i bil. Togtrafikken vil ikke blive påvirket af arbejdet.”

Fornyelsen af broen skal efter planen være færdig inden udgangen af november.

“Vi ved godt, at det vil være en belastende periode for naboer til broen, men vi håber alligevel på forståelse for, at det er nødvendigt at gennemføre arbejdet, før broen bliver endnu mere nedbrudt,” siger Thomas Prahl.

Yderligere information om arbejdet via Banedanmarks pressetelefon på 82 34 13 13.

Læs mere her