Tidlig alarmering af lækager fra tank og rør på Danske havne.

Der er store miljøhensyn som må teges i betragtning ved placering af olie og kemikalie tanke ved havne. På de fleste Danske havneanlæg er der ofte placeret et større antal tank som for flertallets vedkommende indeholder væsker som er skadelige for sikkerhed og miljø, lækager fra disse tanke og naturligvis de tilhørende rør, kan have katastrofale følger. Løsningen hedder TraceTek Leak & Location system, et system som udmærker sig ved at kunne give “early Warning” i tilfælde af lækager.

Selv små lækager vil ikke alene blive opdaget så hurtigt, at de kan udbedres før der sker udslip, men også blive helt præcist lokaliseret.TraceTek leak Detection & Leak Location systemer er et lækage alarmsystem, som udmærker sig ved at kunne alarmerer lækager fra forskellige væske typer, vore sensor kabler kan detektere lækager fra eksempelvis Olie, diesel, benzin, jetfuel, forskellige kemikalier samt syre. Lækage systemerne kan anvendes til systemer fra nogle få meter til mange kilometer, og tilmed oplyse lokalisering af selve lækagen.

TRACETEK Fast Fuel sensor
Til påvisning af olie i vand, olie som er absorberet i vand eller flyder på overfladen vil blive omgående alarmeret kan monteres på fast beslag i forbindelse med tanke, eller på flyder i brønde med varierende vandstand. Responstid afhænger viskositeten af ​​mediet, fra sekund til minutter.

TRACETEK 5000 Sensorkabel
Kabel sensor registrerer og lokaliserer olie lækager i hele kablets længde, kan anvendes til olie røre, nedgraver eller over jord, samt til tanke nye og eksisterende. TT-5000 kan anvendes til systemer fra nogle få meter til flere kilometer. Lokalisering af lækagen er med en nøjagtighed på +/- 1 meter.

Læs mere her