Grenaabanen får nye tog næste år

DSB har i går torsdag 2. juli underskrevet kontrakt med Siemens om levering af otte lette togsæt af typen Desiro, der leveres i 4. kvartal 2010.

DSB forventer, at de første togsæt i serien er klargjort, synet og indsat inden udgangen af 2010.

Ifølge DSB’s direktør for Fjern- & Regionaltog, Frank Olesen, er Desiro-toget et miljøvenligt tog med gode køreegenskaber og forbedret komfort til kunderne.

Desiro-toget er et let tog, der er godt for miljøet, det er hurtig til at komme op i fart og til at bremse ned igen, og det er et oplagt valg til Grenaabanen, hvor der er en forholdsvis kort afstand mellem stationerne,” siger han.

Desiro-togene, der er en lettere konstruktion end de aldrende MR-tog, kører cirka 10 procent længere på en liter diesel.

Desuden er Desiro-togenes motorer udstyret med partikelfiltre, der reducerer udledningen af partikler med 97 procent – svarende til 4,3 tons partikler årligt.

De nye tog byder også på mere komfort. Desiro-togene er eksempelvis udstyret med elektronisk trafikinformation, klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet og fleksareal til cykler og barnevogne.

DSB råder i forvejen over 12 næsten tilsvarende Desiro-tog, der er leveret i 2002, og som kører i regionaltogstrafikken mellem Odense og Svendborg og mellem Odense og Fredericia.

Fakta om Desiro-togene
Desiro-toget er bygget af Siemens, Krefeld, Tyskland, det kører op til 120 km/t., er 41,7 meter langt, bygget i aluminium, vejer 69,5 tons og er udstyret med 116 sæder, hvoraf 13 er klapsæder. I modsætning til de 12 Desiro-tog indsat på Svendborgbanen er der ikke kaffeautomat i de nye tog. Det giver plads til to klapsæder mere i lavgulvsafdelingen.

Desiro-toget er desuden udstyret med elektronisk trafikinformationssystem, klimaanlæg, store panoramavinduer og lavgulvsafdeling med handicaptoilet og fleksareal til cykler og barnevogne.

Det er muligt at sammenkoble op til tre togsæt.

MR-togene, der kører på Grenaabanen i dag, er leveret i perioden fra 1978 til 1985.

Til pressen
For yderligere kommentarer kontakt da venligst:
DSB Kommunikation på telefon 24 68 00 00 eller
pressechef Tanja Thorsteinsson, Siemens, på telefon 44 77 58 50.

www.dsb.dk/Om-DSB/Presse/Pressebilleder er det muligt at hente et frikøbt billede af et DSB’s Desiro-tog fra første levering.

Læs mere her

Fire tilbudsgivere på nyt digitalt radiosystem til jernbanen

En mere moderne jernbane og flere tog til tiden for de mange passagerer, som
dagligt rejser med toget. Det bliver resultatet, når et nyt digitalt
radiosystem bliver indført på jernbanen.

Banedanmark har netop prækvalificeret fire leverandører til at byde på det
nye system, kaldet GSM-R.

Indførelsen af det nye radiosystem er ikke alene til brug for kommunikation
mellem lokomotivførerne og komandoposterne, hvor det erstatter de nuværende
ældre radiosystemer, men er også en forudsætning for den senere udskiftning
af alle signaler på jernbanen til det højteknologiske signalsystem ERTMS. En
udskiftning, som vil give en langt mere stabil togdrift, da en meget stor
del af forsinkelserne på jernbanen i dag skyldes signalfejl.

GSM-R-systemet gør det muligt at kommunikere data og tale til og fra alle
europæiske tog på tværs af landegrænser ved hjælp af ét fælles radiosystem.
GSM-R er en del af det såkaldte European Rail Traffic Management System
(ERTMS), som er et EU-støttet initiativ til forbedring af kommunikation og
signalering inden for europæisk togdrift. Et EU-direktiv foreskriver, at
EU-lande skal implementere GSM-R, når de udskifter deres systemer, for at
effektivisere togtrafikken og muliggøre radiokommunikation og signalering på
tværs af landegrænserne.

De fire leverandører, som Banedanmark har prækvalificeret til at byde på
ordren, er:

  • Nokia Siemens Networks
  • Huawei Technologies
  • Thales med Huawei som underleverandør
  • Alcatel-Lucent & Bravida med Nortel som underleverandør

Leverandørerne skal afgive deres forhandlingsbud senest d. 2. oktober kl.
14, og Banedanmark forventer at indgå kontrakt med den kommende leverandør i
midten af januar 2010. Det digitale radiosystem forventes at være indført i
begyndelsen af 2012, mens videre udbygning til landsdækkende ERTMS
forventes at foregå i forbindelse med udskiftningen af signalsystemet fra
2015-16.

Yderligere information hos Banedanmarks pressemedarbejder på telefon 8234
1313

Læs mere her

Fem bydere til fremtidens signalanlæg på S-banen

Fem store internationale virksomheder er nu prækvalificeret til opgaven med total-udskiftningen af Banedanmarks signalanlæg på S-banen. Udbuddet er det første af de meget store tekniske udbud i forbindelse med signaludskiftningen på hele det statslige jernbanenet. De fem prækvalificerede er Alstom, Bombardier, Invensys, Siemens og Thales/Balfour Beatty Rail, der forventes at aflevere deres tilbud i august 2010.

“Vi er glade for, at vi står med fem professionelle og dedikerede bydere. Et af målene med Signalprogrammets strategi om total udskiftning er at åbne markedet og få en bred konkurrence. Med disse 5 bydere forventer vi at få nogle gode tilbud i skarp konkurrence,” siger direktør i Signalprogrammet Morten Søndergaard.

Der er tale om udbud efter forhandling, og Banedanmark forventer, at budsummen vil ligge på omkring 1,5 – 2 mia. kr.

“Det her er det første afgørende skridt i forhold til at sikre fremtidens togdrift for de omkring 90 mio. passagerer, der hvert år bruger S-banen,” siger Morten Søndergaard.

Afgørelsen om hvilken virksomhed, der står med milliardudbuddet, træffes i begyndelsen af 2011.
Vinderen af udbuddet kommer til at stå for en totaludskiftning af S-banens aldrende signalsystemer, hvoraf det ældste sikringsanlæg i Hillerød er baseret på teknologi helt tilbage fra 1912.

Udbuddet af den 170 km lange S-bane er det første store tekniske udbud i forbindelse med signaludskiftningen, der løber frem til 2021. Baggrunden er den politiske beslutning om at afsætte 18 mia. kr. til en totaludskiftning af de slidte danske signalanlæg.

Kendt bybanesystem
Fremtidens signalsystem bliver et standard bybanesystem af en type, som i forvejen er i drift på bybaner eller metroer andre steder i verden.

Teknisk bliver der tale om et såkaldt CBTC-system (Communication Based Train Control), som er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner.

CBTC-systemer anvendes i stigende grad i forbindelse med både nybygninger og fornyelsesprojekter rundt om i verden. En netop re-signalleret linie i New York Subwayo kører for eksempel på CBTC, ligesom en af linierne i Beijing. Tilsvarende projekter er i gang på eksisterende baner i Paris, London og Madrid og flere andre steder i verden. Antallet af CBTC signalsystemer i drift forventes at nærme sig 50 i 2010.

Et nyt signalsystem vil fremtidssikre S-banen og løfte kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og forsinkede tog , og så bliver togkontrolsystemet ens på hele S-banen. Det betyder, at sikkerhedsniveauet løftes mellem Lyngby og Hillerød, hvor hastigheden også kan sættes op. Det bliver også strækningen mellem Hillerød og Jægersborg, der som den første får etableret det nye signalsystem. Det sker i 2014. Fra 2015 og frem til 2020 rulles det nye signalsystem så ud på hele S-banen.

Læs mere her

Fem bydere til fremtidens signalanlæg til det rullende materiel

Fem store virksomheder er nu med i opløbet om at vinde en milliard-kontrakt om levering af det signaludstyr, som skal installeres i togene, når fjernbanens gamle signalsystemer i de kommende år skiftes ud til moderne teknologi.

Vinderen af udbuddet kommer til at stå for leverancen af udstyr til 550-600 tog og arbejdskøretøjer. Kontraktsummen forventes at være godt 1 mia. kr.

De fem prækvalificerede er:

– Alstom Belgium SA i konsortium med Alstom Danmark A/S
– Ansaldo STS S.p.A.
– Bombardier Transportation A/S
– Invensys Rail Ltd.
– Siemens A/S i konsortium med Siemens AG

De fem virksomheder skal aflevere deres tilbud i oktober 2010 til Banedanmark, som forventer at vælge leverandør i midten af 2011.

“Vi er tilfredse med, at vi står med fem professionelle og erfarne bydere. Signalprogrammet har fra starten stræbt efter at åbne markedet og skabe en bred konkurrence. Vi forventer, at skarp konkurrence mellem de fem bydere resulterer i både gode tekniske løsninger og en fornuftig pris,” siger direktør i Signalprogrammet Morten Søndergaard.

“Vi har haft et godt og tæt samarbejde med DSB og de øvrige jernbanevirksomheder, så vi nu kan tage det første store skridt i forhold til at sikre fremtidens togdrift for de knap 100 mio. passagerer, der hvert år kører på fjernbanen,” tilføjer Morten Søndergaard.

Udbuddet af det såkaldte “ombord-udstyr” er et af de store tekniske udbud i forbindelse med Banedanmarks signalprogram, der står for udskiftningen af signalerne på hele det statslige jernbanenet frem mod 2021.

Ombord-udstyret i togene er en del af det nye ERTMS signalsystem, hvor signalerne “rykker indenfor” og vises til lokomotivføreren i togets førerrum. Det betyder samtidig, at nutidens signaler langs banen fjernes. Kommunikationen mellem de fundamentale sikkerhedssystemer og togene kommer til at foregå ved radiokommunikation.

Kendt signalsystem
Teknisk set er der tale et moderne IT-baseret signalsystem, ERTMS niveau 2, som er baseret på en EU-fastsat signalstandard.

ERTMS niveau 2 er allerede i drift flere steder i verden. Det anvendes f.eks. i Belgien, Italien, Kina, Nederlandene, Schweiz og Spanien. Men Danmark bliver det første land, hvor hele fjern¬banenettet overgår til det nye system.

Det nye signalsystem vil fremtidssikre fjernbanen og styrke kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og dermed færre forsinkede tog. Der kommer samme togkontrolsystem på hele statens fjernbanenet, og en række steder vil hastigheden kunne sættes op.

Det bliver strækningerne Roskilde-Køge-Ringsted og Langå-Frederikshavn, der som de første får etableret det nye signalsystem. Det sker i 2017 henholdsvis 2018. Fra 2019 og frem til udgangen af 2021 rulles det nye signalsystem ud på hele fjernbanen.

På længere sig vil udbredelsen af ERTMS-systemet i Europa betyde, at det vil bliver muligt at køre over grænserne uden særskilte togkontrol- og radiosystemer for hvert land.

Læs mere her

Bred konkurrence om kontrakten på nye signaler til S-banen

I begyndelsen af august leverede de fem store internationale virksomheder, der byder på opgaven med totaludskiftning af Banedanmarks signalanlæg på S-banen, deres bud. Og der er tale om både bud af høj kvalitet og en bred konkurrence om den endelige kontrakt.

Vi havde prækvalificeret fem leverandører til at byde, og vi har fået fem meget professionelle tilbud. Vi kan se, at branchen har lagt tid og kræfter i det og sat deres bedste folk på opgaven. Der er tale om seriøse og meget velgennemarbejdede bud, fortæller Morten Søndergaard, programdirektør i Banedanmark.

De fem virksomheder, der har budt på opgaven, er Alstom, Bombardier, Invensys, Siemens og Thales/Balfour Beatty Rail. Vinderen af udbuddet kommer til at stå for en totaludskiftning af S-banens aldrende signalsystemer. Det bliver strækningen mellem Jægersborg og Hillerød, der, som den første strækning i 2014, får etableret det nye signalsystem. Det ældste sikringsanlæg i Hillerød er baseret på teknologi helt tilbage fra 1912.
Åbning af markedet

Et af målene med Banedanmarks strategi om en total udskiftning af signalsystemet på den danske jernbane er at åbne markedet og få en bred konkurrence, og det er vi særdeles tilfredse med at have opnået, siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

En øget konkurrence skærper virksomhedernes opmærksomhed omkring kvalitet og pris og sikrer, ikke mindst, at vi får den bedste løsning, siger Jesper Hansen.

Der er tale om et såkaldt funktionsudbud, det vil sige, at leverandørerne selv kan byde ind med løsninger, der passer til Banedanmarks funktionelle krav til signalsystemet på S-banen. Banedanmark er nu gået i gang med at evaluerer tilbuddene.

Herefter får leverandørerne en tilbagemelding fra os, hvor vi påpeger de stærke og svage sider i deres tilbud, og så indleder vi en reel forhandling med leverandørerne, hvor vi diskuterer de forslag til øget kvalitet eller mere optimale løsninger, som de er kommet med, og ikke mindst justeringer som giver en lavere samlet pris, fortæller Morten Søndergaard, der understreger, at løsningen bliver velafprøvet og baseret på den bedste praksis på verdensmarkedet.

I løbet af vinteren 2011 bliver leverandørerne bedt om at aflevere deres endelige bud på opgaven, hvorefter Banedanmark vælger, hvem der skal levere det nye signalsystem på S-banen. Underskrivelsen af kontrakten sker medio 2011.

“En udskiftning af signalsystemet er helt afgørende i forhold til at sikre fremtidens togdrift for de omkring 90 mio. passagerer, der hvert år bruger S-banen,” siger Morten Søndergaard.

Udbuddet af den 170 km lange S-bane er det første store tekniske udbud i forbindelse med signaludskiftningen, der løber frem til 2021. Baggrunden er en politisk beslutning om at afsætte 18 mia. kr. til en totaludskiftning af de slidte danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen.
FAKTA

Fremtidens signalsystem på S-banen bliver et standard bybanesystem af en type, som i forvejen er i drift på bybaner eller metroer andre steder i verden. Der er tale om et såkaldt CBTC-system (Communication Based Train Control), som er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner.

CBTC-systemer anvendes i stigende grad i forbindelse med både nybygninger og fornyelsesprojekter rundt om i verden. Antallet af CBTC signalsystemer i drift forventes at nærme sig 50 i 2010.

Et nyt signalsystem vil fremtidssikre S-banen og løfte kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og forsinkede tog, og betyder, at togkontrolsystemet bliver ens på hele S-banen. Det løfter sikkerhedsniveauet på strækningen mellem Lyngby og Hillerød, hvor hastigheden også kan sættes op. Strækningen Jægersborg og Hillerød får i 2014 etableret det nye signalsystem. Fra 2015 og frem til 2020 rulles det nye signalsystem ud på hele S-banen.

Læs mere her

Fem virksomheder byder på nyt signalsystem på S-banen

Fem virksomheder afleverede mandag deres endelige bud på en totaludskiftning af alle signalanlæg på S-banen. Dermed har alle prækvalificerede virksomheder valgt at byde på opgaven, og Banedanmark har opnået at få skabt konkurrence om milliardkontrakten.

Det er en af Banedanmarks hjørnesten i Signalprogrammet, at vi får skabt konkurrence om opgaven. Derfor er vi meget tilfredse med, at alle fem prækvalificerede virksomheder har budt på opgaven. Det sikrer maksimal konkurrence og dermed, at vi får et nyt signalsystem i den rigtige kvalitet til den rigtige pris, siger programdirektør Morten Søndergaard, Banedanmark.

De fem virksomheder, som har budt på opgave, er Alstom, Bombardier, Invensys, Siemens og Thales/Balfour Beatty Rail. Vinderen kommer til at udskifte alle signalanlæg på S-banen og skal levere alt fra nye togkontrolsystemer til uddannelse af personalet, som skal betjene det nye signalanlæg.

Det er et stort udbud, og det er også en meget stor dag for Signalprogrammet. Nu er vi meget tæt på, at vælge, hvem det er, vi skal arbejde sammen med de næste 9 år, siger Morten Søndergaard.

Vinderen findes i juni
Hvert af de fem tilbud fylder hver især ca. 1.500 sider, og Banedanmark vil nu gennemgå de tusindvis af sider for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddene vil blive evalueret ud fra kriterierne: Teknik og funktionalitet, projektgennemførelse og vedligeholdelse samt pris. Forventningen er, at Banedanmark vil skrive kontrakt med vinderen i slutningen af juni.

På baggrund af de kriterier vil vi evaluere alle tilbuddene, før vi skriver kontrakt med vinderen. Vi vil bruge de næste måneder på at gennemgå tilbuddene, for det er utrolig vigtigt, at vi får valgt det helt rigtige system af hensyn til de cirka 85 mio. passager, som hvert år bruger S-banen, siger Morten Søndergaard.

Forventningen er, at den første strækning på S-banen får udskiftet signalsystemet i 2014. Udbuddet af den 170 km lange S-bane er det første store tekniske udbud i forbindelse med den landsdækkende signaludskiftning, der løber frem til 2021. Baggrunden er en politisk beslutning om at afsætte 18 mia. kr. til en totaludskiftning af de slidte danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen.

FAKTA
Fremtidens signalsystem på S-banen bliver et standard bybanesystem af en type, som i forvejen er i drift på bybaner eller metroer andre steder i verden. Der er tale om et såkaldt CBTC-system (Communication Based Train Control), som er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner.

CBTC-systemer anvendes i stigende grad i forbindelse med både nybygninger og fornyelsesprojekter rundt om i verden.

Et nyt signalsystem vil fremtidssikre S-banen og løfte kvaliteten i forhold til i dag. Der vil blive færre signalfejl og dermed færre forsinkede tog, og samtidig bliver togkontrolsystemet ens på hele S-banen. Strækningen Jægersborg og Hillerød får i 2014 etableret det nye signalsystem. Fra 2015 og frem til 2020 rulles det nye signalsystem ud på hele S-banen.

Yderligere information hos Banedanmarks pressemedarbejder på 8234 1313.

Læs mere her

Banedanmark i slutforhandlinger med Thales-Balfour Beatty Rail og Alstom om nye signaler i hele Danmark

Banedanmark går nu i slutforhandlinger med Thales-BBR og Alstom om at levere fremtidens signaler til hele fjernbanen i henholdsvis Vest- og Østdanmark.

Efter en hård konkurrence mellem seks prækvalificerede bydere har Banedanmark valgt at gå i slutforhandlinger med Thales-BBR (et konsortium bestående af Thales Group og Balfour Beatty Rail) og Alstom om at levere fremtidens signaler til fjernbanen – i alt næsten 3000 km. spor. En opgave, der er budgetteret til samlet set godt 15 mia. kr. De to tilbud ligger inden for budgettet med en pæn margin. De endelige priser kendes, når kontrakterne er færdigforhandlet og underskrevet.

Thales-BBR skal stå for etablering af nye signaler til de jyske jernbanestrækninger, mens Alstom skal levere signaler til jernbanestrækningerne i Østdanmark og frem til Lillebælt. Samtidig vil begge selskaber, såfremt Banedanmark skriver endelig kontrakt med dem, forpligte sig til at træde ind og levere signaler, hvis den anden leverandør mod forventning ikke kan løse sin del af opgaven.

Meget stærke bud
Vi fik i alt tolv meget stærke bud på at løse opgaven – seks i henholdsvis vest og øst. I sidste ende har vi valgt at gå i slutforhandlinger med de to leverandører, der har afgivet de samlede set økonomisk mest fordelagtige bud, siger adm. direktør i Banedanmark Jesper Hansen og fortsætter:

Thales-BBR og Alstom har solide erfaringer med at levere ERTMS-systemer, der allerede er i brug i dag rundt om i Europa, og som fra 2021 vil styre hele det danske jernbanenet.”

Det har været afgørende for Banedanmark at vælge leverandører, der er i stand til at levere en teknisk moderne løsning med afprøvet teknologi, og som samtidig med stor sikkerhed vil kunne udrulle løsningen i en hel landsdel. Derfor har leverandørernes erfaring med at levere tilsvarende systemer i drift betydet meget. Tildelingskriterierne er vægtede således, at prisen er afbalanceret over for den tekniske løsning og evnen til at gennemføre projektet til tiden og med så få gener for passagererne som muligt.

Jesper Hansen takker alle seks prækvalificerede bydere for den seriøsitet og høje kvalitet, som de har lagt for dagen i deres bud på det danske signalprogram.

Færre forsinkelser
Signalerne på fjernbanen vil følge den fælleseuropæiske signalstandard ERTMS og forventes at betyde en klar forbedring af rejseoplevelsen for togpassagererne.

Det nye system forventes at fjerne fire ud af fem forsinkelser fra signalsystemerne, som forstyrrer passagererne, og det vil betyde, at passagererne på fjernbanen i 2022 samlet set sparer ca. 790.000 timers forsinkelser.

Jesper Hansen forventer, at de endelige kontrakter for signaler langs fjernbanen underskrives senest til februar. Tidligere på året vandt Siemens opgaven med at opstille nye signaler for hele S-banen.

Læs mere her

Siemens og DB Schenker Logistics enige om en global rammeaftale for lagerlogistik

Siemens og DB Schenker har indgået en rammeaftale for lagerlogistik og løfter dermed virksomhedernes forretningsforhold inden for kontraktlogistik op på globalt plan.

Siemens er ved at omstrukturere setuppet bag sin lagerlogistik på verdensplan. Målet er et fleksibelt og omkostningseffektivt lagernetværk af høj kvalitet. Siemens ønsker fremover at fokusere på færre foretrukne leverandører, med hvem de grundlæggende betingelser for opbevaring er blevet aftalt på forhånd. DB Schenker er den første udbyder af kontraktlogistik, som Siemens har udvalgt til at indgå en sådan rammeaftale med.

Den globale rammeaftale dækker de væsentligste vilkår og betingelser og kommer til at gælde for alle Siemens forretningsenheder på verdensplan. Forberedelse og indgåelse af nye kontraktlogistikaftaler kommer til at følge disse foruddefinerede betingelser, som også vil danne rammen om hele processen. Dette aftalegrundlag skal give hurtigere og enklere kommercielle forhandlinger og lette diskussionen om forretningsbetingelser, så Siemens kan optimere sit globale netværk.

Robert Walpole, Senior Vice President Contract Logistics, DB Schenker, siger: “Dette er et vigtigt skridt i udviklingen af vort forretningsforhold og -grundlag. Den globale rammeaftale repræsenterer et klart tilsagn fra begge parter om at arbejde endnu tættere sammen på globalt plan. Det vil give os mulighed for at levere endnu mere kundefokuserede løsninger til Siemens lagernetværk.”

Læs mere her

Kontrakter om fremtidens jernbanesignaler på plads

Banedanmark har i dag underskrevet kontrakter med Thales-BBR og Alstom om at levere fremtidens signaler til hele det statslige fjernbane-net i henholdsvis Vest- og Østdanmark til en samlet pris af 5,8 mia. kr. Banedanmark bliver det første land i verden, der får et samlet nationalt signalsystem efter den fælles europæiske ERTMS standard.

Det bliver det fransk-britiske konsortium Thales-BBR (Thales Group og Balfour Beatty Rail), der skal stå for at levere nye signaler i Jylland, mens franske Alstom leverer signalerne til Sjælland, Fyn og Lolland-Falster. Ydermere har begge selskaber med aftalerne forpligtet sig til at træde ind og overtage opgaven for den anden part, hvis en af leverandørerne mod forventning ikke kan løse opgaven.

Banedanmarks valg af leverandører af signaler på fjernbanen markerer et vigtigt skridt i retning af en moderne jernbane i Danmark. Udskiftningen af de forældede signaler vil medføre færre forsinkede tog, en højere hastighed og en kortere rejsetid for passagererne. Samtidig baner det
vejen for en elektrificering af jernbanen, der har høj prioritet de kommende år,” siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

Erfarne vindere
Vi er glade for at indgå aftaler med to så kompetente samarbejdspartnere. Thales-BBR og Alstom står bag adskillige ERTMS-systemer, der allerede er i drift rundt om i Europa, og vi ser meget frem til samarbejdet, siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

Han understreger, at det netop har været vigtigt for Banedanmark at vælge leverandører med modne løsninger og med erfaringer fra at udrulle løsninger, der allerede fungerer i daglig drift. Samtidig har prisen naturligvis også haft stor betydning.

Vi har lagt stor vægt på at få de samlede set økonomisk mest fordelagtige bud – eller med andre ord den bedst mulige løsning til den rette pris. Det er klart, vi har et ansvar for at bruge skatteborgernes penge med stor omtanke, siger Jesper Hansen.

De rigtige løsninger
Jesper Hansen er meget tilfreds med, at det lykkedes at få seks prækvalificerede bydere og dermed en god konkurrence om de to kontrakter til nye signaler på den danske fjernbane.

Vi har undervejs haft mange møder og en usædvanlig tæt dialog med alle de selskaber, der bød på opgaven. Sammen med dem har vi justeret på vores specifikke krav, så selskaberne har kunnet levere den afprøvede løsning, der bedst opfyldte vores krav, også i forhold til udrulningen af de nye signaler. De løsninger, vi i dag har skrevet under på, er ikke kun teknisk rigtige, de vil også i udrulningsperioden betyde færrest mulige gener for passagerne, siger Banedanmarks administrerende direktør.

Færre forsinkelser for passagererne
De nye signaler til fjernbanen forventes at betyde en klar forbedring af rejseoplevelsen for togpassagererne.

I forhold til i dag, vil ERTMS-systemet fjerne omkring fire ud af fem
forsinkelser, der skyldes signalfejl. Det svarer til, at passagererne på fjernbanen i 2022 samlet set sparer ca. 790.000 timers forsinkelser i forhold til i dag.

Tidligere på året vandt Siemens opgaven med nye signaler til hele S-banen. Og Banedanmark er netop gået i slutforhandlinger med Alstom om at levere det udstyr, der skal monteres i fjerntogene for at kunne tale med det nye sikkerhedssystem.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på 8234 1313

Fakta Banedanmarks signalprogram:
– Signalprogrammet vil frem til 2021 udskifte de forældende danske signaler på både S- og fjernbanen.
– ERMTS (European Rail Traffic Management System) er betegnelsen for EU-standarden for togkontrol, der kan fungere over grænserne.
– De to kontrakter omfatter alle faste signalanlæg på fjernbanen. De første strækninger – Frederikshavn-Langå samt Roskilde- Næstved over Køge – forventes klar med nye signaler i 2017, mens alle øvrige strækninger vil stå færdig i 2021.
– For S-banen forventes alle nye signaler etableret med udgangen af 2018.
– Det samlet budget for nye signaler til såvel fjern- som S-banen samt nye sikkerhedssystemer i alle tog er 18 mia. kr.

Læs mere her