Flere busser mellem Rømø og fastlandet

Staten og Tønder Kommune investerer tilsammen tre mio. kr. i udbygning af den kollektive trafik til og fra RømøDet har længe været et stort ønske at opgradere den kollektive trafik på Rømø, og nu sker det.

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt har bevilliget 1,5 millioner kr. til forbedring af den kollektive trafik til og fra Rømø. Tønder Kommune bidrager med et tilsvarende beløb, så i 2017 og 2018 investeres der i alt tre millioner kr. ekstra i betjeningen af vadehavsøen.

Der vil blive indsat flere afgange mellem Skærbæk og Lakolk/Havneby for at understøtte turismen. Her vil der være fokus på både at transportere besøgende til og fra Rømø, men også pendlingsmulighed for ansatte i turismeerhvervene. Det vil betyde flere aften- og weekendafgange.

Der vil også blive fokuseret på erhvervsudviklingen på Rømø Havn. Der vil blive oprettet direkte afgange mellem Skærbæk og Havneby om morgenen og om eftermiddagen, så folk, der arbejder i Havneby, kan køre med en direkte forbindelse.

Rømø vil blive betjent med busser med lav bund, så passagerne kan medtage cykler.
Rømødæmningens ubeskyttede beliggenhed og de omskiftelige vejrforhold gør, at mange cykelturister enten fravælger øen, eller benytter bil over dæmningen. Busser, som kan medtage cykler, vil betyde flere cykelturister.

Borgmester Henrik Frandsen er begejstret for udsigten til bedre betjening af Rømø:

– Rømø er en vigtig feriedestination, og det er glædeligt, at vi nu kan betjene turister og ansatte på øen med flere og bedre busafgange. Det giver også gæster på Rømø god mulighed for at besøge Skærbæk for at handle og benytte byens tilbud, siger borgmesteren.

Tønder Kommune vil arbejde for, at der bliver anlagt en ny vendeplads for busser på Lakolk. I øjeblikket kører busserne 1½ kilometer ned af Småfolksvej for at vende og returnere til Lakolk butikscenter. Det vil være en stor gevinst, hvis Småfolksvej kan holdes fri for busser. Samtidig vil det reducere rutens samlede køretid og dermed forbedre servicen.

Efter sommerferien vil Tønder Kommune gå i dialog med lokale aktører på Rømø, så de nye afgange bliver planlagt optimalt og får så mange nye brugere som muligt.

Udvidelserne vil træde i kraft i begyndelsen af 2017.

Læs mere her

Snart må lastbilchauffører ikke længere benytte Gesingvej i Skærbæk som smutvej til og fra Rømø

Det skal være slut med, at lastbilchauffører benytter Gesingvej i Skærbæk som smutvej til og fra Rømø. Derfor sætter Tønder Kommune nu forbudstavler op både på Tøndervej ved Gesingvej og ved krydset Kystvej/Hjemstedvej. På tavlerne gøres opmærksom på, at gennemkørsel til henholdsvis Rømø-dæmningen og Rute 11 er forbudt for lastbiler.I stedet bliver lastbiltrafikken til og fra Rømø ledt videre mod rundkørslen nord for Skærbæk.

De nye tavler kommer op i den første uge i maj.

En trafiktælling foretaget i 2014 viste, at næsten 12 pct. af bilerne på strækningen er lastbiler.

Med de nye retningslinjer forsvinder lastbilerne dog ikke helt fra Gesingvej. Det er den gennemgående lastbiltrafik til og fra Rømø-dæmningen, der fremover skal en anden vej, mens lastbiltrafikken til/fra områderne syd for Skærbæk fortsat kan afvikles på strækningen. Men det ventes, at de nye retningslinjer vil reducere lastbiltrafikken på Gesingvej betydeligt.

I løbet af sommeren vil der blive foretaget trafiktællinger på strækningen, så kommunen kan vurdere, om tavlerne har den ønskede effekt.

Turen til Rømø-dæmingen bliver kun ganske lidt længere, når lastbilerne skal omkring rundkørslen nord for Skærbæk i stedet for at køre ad Gesingvej. Tidsmæssigt er forskellen minimal.

Tiltaget er nævnt i Trafikplan Skærbæk og er det første af mange projekter, som bliver gennemført de kommende år, heraf flere allerede i år. Planen kan ses på www.toender.dk.

Tønder Kommune arbejder i øvrigt fortsat på cykelstien langs Gesingvej. Den ventes etableret i løbet af 2015.

Læs mere her