Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

Sønderjyderne kan se frem til en ny og bedre jernbane

Lige efter påske går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af banen mellem Tinglev og Sønderborg. Sporarbejdet skal sikre en nutidig og mere driftsikker jernbane mange år frem i tiden.

Det indledende sporarbejde er allerede i fuld gang, og der er tale om et tiltrængt løft til den nedslidte bane. I øjeblikket arbejder man på at kortlægge placeringen af kablerne langs sporene, og samtidig beskæres beplantningen på hele strækningen. Dette arbejde foregår om natten, så togtrafikken ikke generes i dagtimerne.

Lige efter påske, natten til den 6. april og frem til den 9. august, går selve sporarbejdet i gang. Her er det nødvendigt at lukke hele strækningen for al togtrafik, og i den periode vil passagererne blive transporteret i busser.

Et tiltrængt løft
“Flere steder er både skinner og sveller mere end 50 år gamle. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med fornyelsen nu, så vi også i fremtiden kan sikre den daglige togtrafik på strækningen,” fortæller Jørgen B. Jørgensen som er projektleder hos Banedanmark.

Skinnernes dårlige tilstand har bl.a. betydet, at togene igennem længere tid har været tvunget til at køre med nedsat fart. Men det er snart fortid, for når sporarbejdet er færdigt, kan passagererne glæde sig til en fartforøgelse på 20 km/t, så togene igen kan køre 100 km/t.

På den 42 km lange strækning skal Banedanmark udskifte store dele af de gamle skinner og sveller. De møre træsveller erstattes med nye betonsveller, og der skal laves en række nye sporskifter og sporstoppere.

De gamle skærver skal renses for skidt og der suppleres med nye efter behov. Desuden skal flere køreledninger justeres og hele afvandingssystemet skal genetableres, så vandet ledes væk fra sporene.

På strækningen er der 32 jernbaneoverkørsler, hvoraf de 27 skal ombygges og tre nedlægges for at øge sikkerheden.

Parallelt med sporarbejdet skal en række broer på strækningen også fornyes. Her er der tale om forskellige mindre renoveringsopgaver, som at udbedre betonskader, fugt-isolere, forlænge rækværket på flere af broerne og etablere dræn.

“Vi kan ikke undgå, at naboer og passagerer vil blive berørt af både støj og trafikale gener, mens sporarbejdet står på. Men vi håber, at udsigten til en ny og bedre bane skaber forståelse for vores arbejde,” siger projektleder Jørgen B. Jørgensen.

Øget komfort og mindre støj
Og der er da også noget at se frem til. For med de nye skinner øges komforten for passagererne væsentligt, da togene kører mere jævnt – og det giver færre rystelser. Som nabo til banen vil man også opleve forbedringer i form af færre støjgener, da togene larmer mindre, når de fremover passerer forbi på de nye skinner.

Når togene igen begynder at køre den 9. august, vil Banedanmark fortsat arbejde på strækningen frem til den 18. september. I den periode skal de nye skinner efterjusteres og der ryddes op efter sporarbejdet. Arbejdet i den afsluttende fase udføres primært om natten, og vil derfor ikke have betydning for togdriften i dagtimerne.

Læs mere her

Sporarbejde på Sønderborgbanen forlænget med tre uger

Sporombygningen på Sønderborgbanen er desværre blevet forlænget. Efter planen skulle banen genåbne mandag d. 9. august, men Banedanmark må nu konstatere, at det ikke kan lade sig gøre. Det er derfor aftalt, at strækningen først genåbner mandag d. 30. august.

Årsagen til forsinkelsen skyldes en kombination af flere forskellige forhold, hvoraf manglende færdiggørelse af projektering og vurdering af sikringsanlægget på Sønderborg Station er ét. Desuden har der været problemer med overgravede kabler i overkørslerne og behov for udskiftning af en større mængder skærver end forudset.

Busserne fortsætter efter den nuværende særkøreplan mellem Tinglev og Sønderborg. Det er muligt at rekvirere bussernes særkøreplan på DSB.dk, Rejseplanen og på stationerne.

Kunder, der allerede har bestilt deres rejse eller har reserveret plads, skal være opmærksomme på den længere rejsetid, og at rejsen mellem Tinglev og Sønderborg er med bus. Busserne medtager kun barnevogne og cykler i begrænset omfang.

Det meste af Sønderborgbanens spor er 50 år gammelt eller ældre, og når det er udskiftet går der mange år, før Banedanmark igen skal foretage større fornyelsesarbejder på strækningen. Under sporombygningen udskifter Banedanmark 42 kilometer skinner, knap 25 kilometer sveller, ombygger 27 overkørsler og renoverer 6 broer.

Banedanmark og DSB beklager, at entreprenørarbejdet er forlænget.

Yderligere information :
Banedanmark på tlf 8234 1313 og hos DSB på telefon 2468 0000.

Læs mere her

Nu åbner en fornyet Sønderborgbane

Fra mandag den 30. august kan der igen køre tog på strækningen mellem Tinglev og Sønderborg. Den 42 km lange strækning har gennemgået en omfattende fornyelse, og Sønderjyderne kan nu glæde sig over en ny og fremtidssikret bane.

De sidste mange uger har Banedanmarks folk arbejdet i døgndrift for at blive færdige med sporombygningen på Sønderborgbanen. Og mandag morgen kan passagererne se frem til den første tur på de nye skinner. I de sene aften- og nattetimer vil der være reduceret togdrift, da kørestrøm- og sikringsarbejde skal afsluttes på Sønderborg Station, og der skal udføres slutjustering på hele strækningen. I disse perioder vil der fortsat køre busser på strækningen frem til den 22. september.

Sporarbejdet har bl.a. omfattet fornyelse af store dele af de gamle skinner, de gamle træsveller er udskiftet med nye betonsveller, og 27 jernbaneoverkørsler er ombygget. Derudover er kørestrøm- og sikringsanlæg fornyet, 6 broer på strækningen er renoveret, og store mængder grus og skærver er renset og udskiftet.

Arbejdet har været omfattende, og undervejs i forløbet har der været nogle uforudsete vanskeligheder, som desværre forsinkede den oprindelige planlagte åbningsdato.

Det viste sig bl.a. at bunden under skinnerne flere steder var langt dårligere end først antaget. Der skulle 69.000 ton nye skærver til – mod forventet 46.000 ton, før vi kunne etablere korrekt dræn og afvanding.

“Vi er glade for at kunne genåbne banen, så Sønderjyderne igen kan køre med tog på en fornyet og fremtidssikret jernbane,” fortæller projektleder Jørgen B. Jørgensen fra Banedanmark.

Fremtidssikret bane
Når banen har været i brug et stykke tid, skal Banedanmarks folk foretage de afsluttende skinnejusteringer. Herefter kan passagererne se frem til kortere rejsetid, da man på dele af strækningen kan øge farten fra 80 km/t til 100 km/t.

Yderligere information kan fås via Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Tyve stjæler kobberkabler langs Sønderborgbanen

Siden Sønderborgbanen genåbnede i slutningen af august måned, har banen været plaget af en række tyverier.

Det drejer sig om de nyetablerede kørestrømskabler, som tyvene går målrettet efter, hvilket har givet problemer for togtrafikken.

De nye kabler indeholder kobber, og med en pris på cirka 40 kr. pr. kilo er det åbenbart nok til, at tyvene er villige til at sætte deres liv på spil for en relativ lille fortjeneste. Det er livsfarligt at klippe i kørestrømmen, som kan have en spænding på 25.000 volt. Folk som færdes i al almindelighed ved banen skal dog ikke frygte for de mange volt. Det er først, når man begynder at klippe i ledningerne, at de mange volt udgør en stor sikkerhedsrisiko ja faktisk kan man så dø af det fortæller Jørn Jensen, som er byggeleder hos Banedanmark.

Det er især ved banens mange overkørsler og på stationerne, at tyvene har været på spil. Det skyldes sandsynligvis, at det her er nemt at komme helt tæt på banen med en bil, som herefter kan køre tyvegodset væk. Og der er tale om flere hundrede meter kabel, som er blevet stjålet.

Tyverierne er sket i flere omgange og på forskellige steder på strækningen og altid i løbet af natten. Hvorvidt der er tale om en enkelt person eller en bande, som opererer på strækningen, ved hverken Banedanmark eller Politiet.

Tidligere var tyveri af kabler langs banen et relativt ukendt fænomen i Danmark, men inden for de sidste 4-5 år er der sket en stigning på området. fortæller Jørn Jensen. Det kan dog være svært at sælge de afklippede kobberledninger i Danmark, og derfor er det også sandsynligt, at tyvekosterne transporteres til udlandet for at blive solgt der.

Togdriften påvirkes
De mange afklippede kabler har givet ekstra travlhed hos Banedanmarks folk, som hurtigt har måttet rykke ud tidligt om morgenen og genetablere kørestrømmen, når tyvene har været på spil om natten. Et par gange har det dog givet anledning til problemer for togtrafikken. Det er rigtig ærgerligt, for togpassagererne ved jo ikke, der har været tyveri i løbet af natten de tror der er tale om almindelige sporfejl , forklarer Jørn Jensen.

I samarbejde med Politiet håber Banedanmark, at der snart kan sættes en stopper for de farlige kabeltyverier, og opfordrer folk i området til at holde øjne og ører åbne, hvis de skulle se noget mistænksomt ved banen.

Yderligere information kan fås via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Læs mere her

Nu kører toget også på dvd

Nu kan man tage turen fra Esbjerg til Struer – helt uden at rende ind i billetkontrollører. DR udgiver nemlig tog-programmet ‘På skinner’ på dvd og blu-ray.

I 2011 begyndte DR med at sende et lille, obskurt program ved navnet På skinner , og den 12. marts kommer det så på dvd og blu-ray. Ideen begyndte, da man i Norge havde optaget og vist den syv timer lange togtur fra Oslo til Bergen. Det blev en stor succes, og derfor besluttede to togentusiaster fra DR sig for at filme alle togstrækninger i Danmark.

Langsomt begyndte flere og flere at opdage programmet, hvor man for eksempel kan køre turen fra København til Frederikshavn station, som tager i underkanten af seks timer helt uden at rende ind i billetkontrollørere. Der er ingen klip i programmerne, og det hele tager den tid, som DSB er om at køre turen. Det er, ifølge produceren, en stor del af succesen bag programmet.

Det er spøjst anti-tv og der er noget zen-agtigt over den oplevelse, man får og så er det ganske enkelt æstetisk flot at køre gennem de danske landskaber, fortæller produceren Torsten Egesten fra DR Nyheder.

Overvældende mange vil se tog-tv
I DR Salg har man oplevet usædvanligt mange henvendelser fra folk, der gerne ville have Danmarks togstrækninger ved siden af pejse-tv-dvd erne derhjemme.

Det er rimelig historisk, det her. Det er meget sjældent, at vi får så mange henvendelser på så kort en periode, som vi fik, da På skinner blev vist. Samtidig er det også første gang, vi udgiver sådan noget på blu-ray, fortæller redaktør i DR Salg Christian Odd Wiberg, og tilføjer at det førhen kun har været dramaproduktioner, der er blevet udgivet i HD.

Fordi det her er så nogle æstetisk visuelle programmer har mange også efterspurgt, at de netop udkom på blu-ray, hvor det jo er i HD, afslutter han.

Produceren Torsten Egesten glæder sig til, at få fingrene i sin egen skive.
Det er megaspændende. Jeg glæder mig egentlig bare til selv at få min egen kopi til tv et, fortæller Torsten Egesten.
Man kan allerede købe På skinner på dvd og blu-ray på dr.dk/netbutik, og den 12. marts er den at finde i butikkerne rundt om i landet.
Du kan se disse strækninger på dvd’en:

JYLLAND
Vemb-Lemvig
Odder-Aarhus
Hjørring-Hirtshals
Sønderborg-Tinglev
Esbjerg-Fredericia

FYN OG SJÆLLAND
Nakskov-Nykøbing
Høje Taastrup-Hillerød
Hillerød-Tisvildeleje
Svendborg-Odense

Læs mere her

Rejs Jylland tyndt med X Bussen for kun 79 kr.

Den nye SMS lavprisbillet, Blå Billet, giver adgang til ubegrænset rejsom lørdagen i X Busserne i hele Jylland for kun 79 kr.

Lørdag d. 2. april lancerer X Bus et nyt produkt en Blå Billet.

Det er en lavpris billet, som giver adgang til ubegrænset rejse i X Busserne hele lørdagen for kun 79 kr., og kunderne kan spare mange penge, særligt på de længere ruter.

Billetten fungerer som en dagsbillet og købes via SMS samme dag, som man vil rejse og inden man stiger på bussen.

Blå Billet kører i første omgang i en kampagneperiode på 3 måneder, men hvis kunderne tager godt imod den, vil Blå Billet måske blive et fast indslag i X Busserne.

Lav pris for høj kvalitet
Selv om prisen er lav på den Blå Billet, så er kvaliteten i top: X Busserne er ekstra komfortable med borde, gratis internetadgang og strømudtag, så kunderne kan udnytte køretiden optimalt til at arbejde eller hvile.

Der er skærme med TV2 News og andre nyheder samt vejrudsigt. Skærmene viser også realtidsinformation om, hvordan rejsen skrider frem.

Mad/drikke må tages med på turen, og der er toiletter i busserne på de lidt længere ruter.

Om X Bus
X Bus er ekspresbusser, der kører på kryds og tværs af hele Jylland med ganske få stop fra Frederikshavn i nord til Sønderborg i syd. Fra Ringkøbing i vest til Aarhus i øst.

X Bus ejes af de tre trafikselskaber Nordjyllands Trafikselskab (NT), Midttrafik og Sydtrafik.

Se samlet rutekort for X Bus:
http://www.xbus.dk/#/ruter-tider/ruteoversigt

xbus.dk:
http://www.xbus.dk/#/ruter-tider/rejseplanen-koereplaner

Læs mere her

2010 fremtidens jernbane blev lagt i støbeskeen

Banedanmark har netop aflagt årsregnskab. Og der har igen i år været stor aktivitet på jernbanen både med fornyelse, vedligehold og nyanlæg. Og 2010 var det år, hvor fremtidens jernbane for alvor blev lagt i støbeskeen.

2010 var et spændende år for Banedanmark. Vi blev sat i spidsen for den tværgående Rettidighedsorganisation, og vi tog hul på et af de helt store anlægsprojekter nemlig den nye bane København-Ringsted, siger adm. direktør Jesper Hansen og fortsætter: Samtidig er vi nået så langt i arbejdet med at genskabe en velfungerende jernbane, at vi nu løfter blikket mod fremtidens jernbane en jernbane, der ikke mindst skal være et pålideligt og attraktivt valg for de mange passagerer.

Fremtidens jernbane er i støbeskeen
I 2010 var årets store fornyelsesprojekter S-togsstrækningen mellem Svanemøllen og Hillerød, samt ombygningen af Sønderborgbanen og strækningen mellem Herning og Holstebro.

Samtidig med fornyelsen af jernbanen står Banedanmark for en række nyanlægsprojekter, der skal fjerne de kendte flaskehalse i togtrafikken i dag, og dermed være med til at skabe den ekstra kapacitet på skinnerne og den bedre rettidighed, der skal til for at realisere den politiske vision om en fordobling af passagertrafikken i 2030.

Her er de to helt store projekter Signalprogrammet og den nye bane København-Ringsted. Signalprogrammet står for den landsdækkende udskiftning af de danske signalanlæg frem mod 2021. Projektet skrider planmæssigt frem, og der er en bred konkurrence om de store udbud, der pt. er i gang. I det andet projekt, den nye bane København-Ringsted, har Banedanmark nu opbygget en bygherreorganisation. Og selvom der er et par år til, projektet går i jorden, er forberedelserne af strækningen i fuld gang. Den nye bane skal være klar i 2018.

Banen er fornyet og vedligeholdt for knap 3 mia. kr.
Banedanmark har i 2010 vedligeholdt jernbanen for 1,2 mia. kr., og fornyet og udskiftet for 1,7 mia. kr. Endvidere er 800 mio. kr. anvendt til egentlige nyanlæg, herunder forberedelse af ny bane mellem København og Ringsted samt forberedelse af udskiftning af signalanlægget. Endelig er 900 mio. kr. anvendt til trafikstyring, trafikinformation, kørestrøm, anlægsudvikling samt øvrige aktiviteter.

Med årets regnskab er det femte år i træk, at Banedanmark aflægger et regnskab uden anmærkninger.

I spidsen for rettidighed
Samtidig med at Transportministeren i 2010 besluttede, at Banedanmark ikke skulle være en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse, men i stedet have en koordinerende rolle i jernbanesektoren med direkte reference til Transportministeriet, blev Banedanmark sat i spidsen for en tværgående indsats mellem Banedanmark, operatører og Trafikstyrelsen for at sikre flere rettidige tog i hele landet. I regi af rettidighedsorganisationen er der iværksat en lang række aktiviteter, og flere er på vej. Rettidighedsorganisation har særlig fokus på de strækninger, hvor passagerrettidigheden ikke når 90 procent i dag.

I 2010 opfyldte Banedanmark kravet til kanalregulariteten på fjernbanen. Det tilsvarende krav på S-banen blev ikke mødt, primært grundet påvirkninger fra større sporombygningsprojekter, hvilket ikke er tilfredsstillende.

For yderligere information kontakt Banedanmarks pressemedarbejder på telefon 82 34 13 13.

Læs mere her

Gør klar til perron-ændring

Arbejdet med at skabe langt bedre publikums-forhold på banegården i Sønderborg er nu i gang. I dag fredag har BaneDanmarks projekt-ledere været i Sønderborg for at se på forholdene og holdt møde med Sønderborg Kommune og Alsions ejerforening om ændringerne af perronen.

Om et år forventer Alsion og kommunen, at arbejdet er afsluttet. Først og fremmest gælder det nu om at få projektet beskrevet i detaljer. Transportminister Hans Chr. Schmidt har sikret 5 mio. kr. til arbejdet.

– Ønsket om at få banegården i Sønderborg til at fremstå som en integreret del af Alsion begyndte i 2004, da Alsion-byggeriet officielt henvendte sig til Banestyrelsen om at afkorte spor og etablere en ny perron. Vi har hele tiden haft ønsket om, at de rejsende kan gå direkte fra billetsalget i Alsion til toget og ikke skal gå flere hundrede meter. Nu glæder vi os over, at transportministeren har bevilget penge, og at BaneDanmark straks går i gang med at afklare den lange række af tekniske og praktiske spørgsmål, før projektet kan gennemføres, siger bestyrelsesmedlem i Alsions ejerforening, kommunikationschef Kristian Pallesen, Sønderborg Kommune.

Læs mere her

Syddanmarks mest cyklende kommune

Sådan lyder målet for den cykelhandlingsplan, som byrådet i Sønderborg Kommune nu har vedtaget. Målet skal godt nok først være opfyldt i 2028, men cykelhandlingsplanen sætter rammerne for en systematiseret og sammenhængende indsats, der skal fremme cyklismen i kommunen.

Handlingsplanen udpeger otte indsatsområder, som der skal arbejdes med i bestræbelserne på at fremme cykling i kommunen. Der skal sikres et sammenhængende cykelstinet og desuden skal trafiksikkerhed, fremkommelighed og cykelparkeringsforhold forbedres.

Og så skal der langt mere fokus på cykelturisme i kommunen. Sønderborg Kommune har et stort potentiale for at udvikle cykelturismen med en storslået natur og mange gode cykelruter. Der skal udarbejdes en cykelruteplanlægger, så der hjemmefra kan planlægges en mountainbiketur, en naturrute eller en citytur. Skiltningen skal også forbedres, og der er behov for nye cykelstier mellem Skovby og Drejet og mellem Dyvig og Holm.

Endelig skal kommunen gennem jævnlige kampagner sætte fokus på de sundhedsmæssige og klimamæssige fordele ved cykling.

Borgmester Aase Nyegaard er selv aktiv cyklist og derfor glad for cykelhandlingsplanen.

– Cyklen er et klimavenligt transportmiddel, der spiller fint sammen med kommunens vision for CO2 -neutralitet i kommunen – samtidig med, at det både er dejligt og sundt at cykle. Gennem cykling kan fysisk aktivitet blive en naturlig del af hverdagen for kommunens borgere. Cyklen er fremtiden, siger Aase Nyegaard.

I cykelhandlingsplanen er der foretaget en tidsmæssig prioritering af behovet for nye cykelstier. Frem til 2028 skal der etableres 30 nye cykelstier, for eksempel fra Kirke Hørup til Tandslet og fra Skovby til Lysabild i 2012.

Se cykelhandlingsplanen på www.sonderborgkommune.dk/Natur og Miljø/Friluftsliv/ I Sønderborg cykler vi.

Yderligere oplysninger hos civilingeniør Nanna Thorøe på tlf. 8872 5049 / 2159 9602.

Læs mere her