Så kører der tog i dobbeltsporet

Sommerens arbejder på dobbeltsporsprojektet mellem Vamdrup og Vojens er ved at være ovre, og togtrafikken er nu genoptaget mellem Lunderskov og Padborg, der har været spærret for passagertrafik i fire uger hen over sommeren. Og dobbeltsporet er nu taget i brug.”Togene kører nu i såvel det nye som det gamle spor. Der er stadig enkelte opgaver tilbage, inden vi er helt færdige med projektet, men en god del af dem kan heldigvis klares, uden at vi skal spærre sporet,” siger projektchef Tom Serup Andersen.

Sommerens største arbejde på dobbeltsporsprojektet har ikke været så synligt udefra, da det har drejet sig om at gøre sikringsanlægget klar til brug. Ugerne er desuden blevet brugt på at udskifte sporskifter, lægge de sidste skinner, gøre køreledningsanlægget klar og tilslutte det nye dobbeltspor til sporene ud fra Vojens Station.

Herudover har der været jord- og afvandingsarbejder samt sporjustering, inden den sidste udfordring i spærringen gik i gang i weekenden med de afsluttende kørestrømsarbejder.

Sidste spærringer
De sidste spærringer ligger til og med den 31. august, hvor sporet hver mandag i tidsrummet mellem klokken 9 og klokken 17.40 vil være spærret mellem Vamdrup og Vojens, og der vil blive indsat togbusser.

”Såvel passagerer som naboer har også i år vist stor tålmodighed, og vi er glade for at kunne sige, at nu er det slut med de lange spærringer af sporet, ligesom der kun er få dage med togbusser tilbage,” siger Tom Serup Andersen.

Med dobbeltsporet kan passagererne se frem til en forbedret rettidighed, samtidig med at det forbedrer kapaciteten for godstransporten.

Stationsarbejder i Sønderjylland
Sideløbende med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens har Banedanmark fornyet sporene på en række stationer i Sønderjylland.

Denne sommer har arbejdet været koncentreret omkring stationerne i Padborg og Tinglev samt på en del af strækningen mellem Vejbæk og Tinglev.

De sikringstekniske arbejder på Tinglev Station er endnu ikke afsluttede, og det påvirker trafikken i form af ændringer i trafikken i sydgående retning. Der forventes normal trafik fra uge 41. Aktuel trafikinformation kan fås på rejseplanen.dk eller www.dsb.dk

Læs mere her

Sidste etape af dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens

Når sporet mellem Vamdrup og Vojens bliver spærret den 13. juli og tre uger frem, så er det startskuddet til sidste etape af det 20 kilometer lange dobbeltspor mellem de to byer.Sporet ser langs store dele af strækningen flot og køreklart ud, og langt de fleste af depotpladserne er ryddet, men der er stadig arbejde, der skal udføres.

I Vojens skal der lægges et nyt sporskifte og laves afsluttende sporarbejder i forbindelse med tilslutningen mellem dobbeltsporet og den nordlige del af Vojens Station. Der skal desuden foretages afsluttende sporarbejder omkring Farris og Sommersted samt forskellige broarbejder.

Herudover resterer der en række jord- og afvandingsarbejder, der skal sporjusteres, og køreledningsanlægget, ATC-anlægget og sikringsanlægget skal gøres klar til drift.

”Selv om vi nu kan se målet, får vi stadig travlt i de tre uger, sporet er spærret. Både i selve sporet, men i lige så høj ved siden af, hvor vi blandt andet kommer til at bruge en del tid på at gøre sikringsanlægget klar til dobbeltsporet,” siger projektleder Tom Serup Andersen.

Forbedret rettidighed
Når dobbeltsporet mellem Vojens og Vamdrup planmæssigt er klar i sensommeren 2015, kan passagererne se frem til en forbedret rettidighed, samtidig med at det forbedrer kapaciteten for godstransporten.

Ud over anlæggelsen af et nyt dobbeltspor så opgraderes hastigheden på strækningen til 160 km/t.

”Vi glæder os rigtig meget til at aflevere dobbeltsporet og håber, at passagererne og naboerne også i den sidste af de store sporspærringer vil have tålmodighed med os. For det er nødvendigt at spærre sporet for at få udført de sidste arbejder, og vi kommer også til at støje,” siger Tom Serup Andersen.

Togbusser
Ud over at anlægge dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens benytter Banedanmark lejligheden til at ombygge sporene på en række stationer i Sønderjylland.

Derfor vil sporet være spærret for passagertrafik på hele strækningen mellem Lunderskov og Padborg fra den 13. juli kl. 5.15 til 10. august kl. 17.40. Der vil i stedet blive indsat togbusser.

Frem til den 31. august er der desuden spærret for togtrafik mellem Vamdrup og Vojens hver lørdag aften fra kl. 21 til søndag kl. 6.00 samt hver mandag fra kl. 9 – 17.40.

FAKTA:
Strækningen mellem Vamdrup og Vojens bliver udbygget med et elektrificeret dobbeltspor. Samtidig moderniseres banen, så hastigheden for passagertog kan hæves til 160 km/t. Anlægsarbejdet begyndte i marts 2014, og banen er klar til drift i sensommeren 2015.

Læs mere her

Internationalt rejsehåndteringssystem

TMS frem i første række
– Satsning på administrationssystem til billethåndtering

1stFrontstore har pr. 1. august 2003 i gangsat fase 2 af internationaliseringsplanerne for TMS, Travel Management System.

Jørgen Ole Kjær, er fratrådt stillingen som administrerende direktør i 1stFrontstore, med virkning fra 1. august 2003 for at fokusere på det internationale potentiale. Jørgen Ole Kjærs aktiviteter varetages fremover af Anders Meyer og Hans Henrik Jacobsen, som tegner ledelsen af virksomheden i form af ledelses–partnerskab.

Motivationen for disse tiltag er at forberede TMS til internationalt salg.
Fase 2 består i at skaffe den fornødne kapital i form af investering, partnerskaber eller lånefinansiering og således at kunne gøre brug af den erfaring og knowhow, som 1stFrontstore gennem de seneste år har oparbejdet i forbindelse med udviklingen af TMS til danske trafikselskaber.

Vi har i de seneste år arbejdet målrettet mod færdiggørelsen af TMS til vores kunder og dette mål har vi nået. Nu udnytter vi vores forspring på markedet til at fokusere på udbredelsen af systemet, som er helt unikt, da det blandt andet kan håndtere flere samtidige prisstrukturer, udtaler Hans Henrik Jacobsen, partner i 1stFronstore.

Kort om TMS
– Travel Management System

Trafikselskaber, der anskaffer TMS, er fremtidssikrede, da både afregningsmetoder og udvekslingsaftaler kan tilpasses efter kommunale, amtslige, nationale og internationale aftaler. Der behøves således ingen specialudviklede programmer. De eksisterende regler og aftaler indtastes i systemet, som herefter håndterer kortadministrationen,

Potentialet for udbredelsen af TMS er enormt. Vi har gennem den seneste periode præsenteret Travel Management System for en række internationale selskaber, som alle ser meget store muligheder i produktet. Vi igangsætter i disse dage et samarbejde med Danmarks eksportråd og kontakter potentielle investorer og samarbejdspartnere for at skabe det bedst mulige grundlag for internationaliseringsplanerne, siger Jørgen Ole Kjær, (jok@1stfrontstore.com).

TMS anvendes i dag til håndtering af periodekort til rejser af Nordjyllands Trafikselskab (NT), Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), Ringkøbing Amts Trafikafdeling, Ribe Amts Trafikselskab (RAT), Sønderjyllands Trafikselskab (Sydbus), Odense bytrafik og FynBus.
Produktblad og præsentation af TMS fås ved henvendelse til Hans Henrik Jacobsen, 1stFrontstore.

1stFrontstore A/S er et softwareingeniørselskab med solid erfaring og ekspertise inden for udvikling af software, service og support af IT–løsninger. Vores kunder er både offentlige og private virksomheder.
 

Læs mere her

Årsberetning 2012: En attraktiv jernbane ? nu og i fremtiden

Banedanmark har offentliggjort årsregnskab for 2012. Årsregnskabet viser et anmærkningsfrit regnskab for syvende år i træk, en forbedret rettidighed og god fremdrift i de anlægsprojekter, der skal være med til at skabe fremtidens jernbane.

Banedanmark har i 2012 vedligeholdt jernbanen for 1,1 mia. kr. samt fornyet og udskiftet for 1,8 mia. kr.. Til nyanlæg er der anvendt 2,3 mia. kr., og endelig er der anvendt 0,4 mia. kr. til trafikstyring, -planlægning og – information samt kørestrøm.

“Samtidig med at vi udbygger jernbanen til fremtidens behov, arbejder vi året rundt på at levere en attraktiv og pålidelig jernbane her og nu til passagerne. Det er vi lykkedes med på flere planer i 2012,” siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

Historisk høj rettidighed
I 2012 kørte togene med en historisk høj rettidighed med målopfyldelse på både fjernbanen og S-banen. Nogle af kodeordene er blandt andet et fælles, skarpt fokus på tværs af jernbanesektoren for at øge rettidigheden. På trafikinformationsområdet indgik Banedanmark og DSB også et tættere samarbejde i 2012.

En del af den gode rettidighed kan desuden tilskrives en fokuseret og professionel vedligeholdelsesindsats, der i 2012 resulterede i et meget lavt antal af hastighedsnedsættelser.

Realiseringen af fremtidens jernbane
Samtidig fortsatte Banedanmark i 2012 indsatsen for at realisere de mange projekter, der frem mod 2020 skal give muligheden for en fordobling af passager- og godstrafikken i 2020: Den nye bane mellem København og Ringsted, Ringsted-Femern Banen, udskiftningen af signalerne på hele den statslige jernbane, anlæg af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød og elektrificering af udvalgte banestrækninger – for blot at nævne de største projekter.

Årets fornyelsesprojekter i 2012; sporfornyelsen af jernbanen mellem Langå og Struer, mellem Skanderborg og Herning og mellem Aalborg og Frederikshavn kom alle i mål til tiden.

Årets særlige udfordringer
Særligt to store hændelser prægede 2012: Jernbanebroen over Limfjorden blev i foråret 2012 voldsomt beskadiget efter en påsejling. Desværre betød de store udfordringer med at få færdiggjort en ny broklap, at der først er fuld normal togtrafik over Limfjorden den 29. april 2013.

I slutningen af november 2013 afsporede et godstog ved Farris i Sønderjylland og mere end syv kilometer spor blev beskadiget. Sporet genåbnede efter 16 dage, og godstrafikken blev i mellemtiden ledt gennem alternative ruter.

Anmærkningsfrit regnskab
Med årets regnskab er det syvende år i træk, at Banedanmark aflægger et anmærkningsfrit regnskab.

“Vi skal omsætte de store samfundsmæssige investeringer i jernbanen til reelle forbedringer til gavn for både passagerne og samfundet. Dette skal samtidig ske ansvarligt og med maksimal værdig for hver enkel skattekrone. Banedanmark har blandt andet arbejdet med at skabe billigere projekter gennem udbudsformer som totalentrepriser, udbud efter forhandling og gennem andre løbende effektiviseringer. Og jeg er yderst tilfreds med, at vi igen kan aflægge et regnskab uden anmærkninger,” siger Jesper Hansen.

Flere oplysninger hos Banedanmarks pressemedarbejder på 82341313.

Læs mere her

Ny erhvervssælger hos Euromaster

Lars Johannsen er kommet godt fra start som ny sælger hos Euromaster. Han er headhuntet til at styrke salgsorganisationen i Syddanmark med kundekontakt til vognmænd og entreprenører som den primære opgave.

Hos Euromaster vil man gerne styrke salgsorganisationen på Fyn og i Sønderjylland og vise erhvervslivet i området, at et tæt samarbejde med en seriøs dækekspert kan give store besparelser på materiel og brændstofforbrug. I den forbindelse er 45-årige Lars Johannsen startet som sælger i området. Om indkøringsperioden fortæller han:

Jeg er kommet rigtig godt fra start her hos Euromaster. Som et led i introduktionen arbejdede jeg som dækmontør i 14 dage, og det var meget lærerigt og gav mig et uvurderligt indblik i de mange udfordringer, der er i at give den perfekte dækservice. Derudover har jeg også gennemgået intensive kurser fra Michelin og Goodyear, så jeg er godt klædt på til at kaste mig over opgaverne.

Lars Johannsen kommer fra et job som kørende salgskonsulent med fokus på kundepleje, og det skorter ikke på brancheerfaring. Jeg har arbejdet med salg i de seneste mange år hos virksomheder som SAWO og Knud Hansen Køleanlæg, og jeg trives især med det opsøgende salg, siger han.

Sparringspartner for vognmænd og entreprenører

Lars Johannsen skal i sit nye job indgå som sparringspartner for store og små erhvervskunder. Her skal han sikre, at vognmænd og entreprenører får god vejledning samt netop den service, som er nødvendig for deres forretning, når det gælder dæk til deres materiel. Desuden bliver Lars også ansvarlig for en række storkundeaftaler.

At Lars skulle vælge sælgervejen, lå nok ikke lige i kortene, da han blev shippingelev og senere arbejdede 15 år i speditionsbranchen men med tiden kom arbejdet hos speditionsvirksomheder som Freja og Poul Schou Transport også til at omhandle salg og kundekontakt.

Langvarig brancheerfaring

En gennemgående rød tråd i Lars Johannsens karriere er lastbiler. De har været en del af hans arbejdsliv i mange forskellige sammenhænge. Han har således arbejdet med lastvognskraner hos SAWO og -køleanlæg hos Knud Hansen, og i de speditionsvirksomheder, hvor han har været ansat, har Johannsens opgaver inkluderet kontakt til værksteder og underleverandører. Han lægger da heller ikke skjul på, at han kan lide transportbranchen, og at han brænder for kundekontakten og arbejdet i marken .

Jeg har rigtig gode erfaringer med at arbejde i denne branche, og jeg glæder mig over hos Euromaster at kunne tilegne mig yderligere kompetence på området og dermed få en endnu bredere viden at give råd og vejledning ud fra, når jeg besøger vores kunder, siger han.

Privat har Lars Johannsen hjemmebane i Odense. Her bruger han blandt andet sin fritid på at nyde det fynske landskab, når han kører motorcykel og løber for at holde sig i form.

Euromaster er europæisk markedsleder inden for dæk og dækserviceløsninger. I Danmark har Euromaster 43 servicecentre og ca. 210 ansatte, og erhvervskunder tilbydes landsdækkende døgnservice. Nærmeste center anvises på tlf. 87 28 28 28 og på www.euromaster.dk.

Billedtekst

45-årige Lars Johannsen er startet som salgskonsulent hos Euromaster med Fyn og Sønderjylland som dækningsområde.

Læs mere her