International konference om finansiering og organisering af fremtidens transportinfrastruktur

Den 24.-25. maj 2012 afholder det danske EU-formandskab i samarbejde med Europa-Kommissionen en konference i København om finansiering og organisering af store transportinfrastrukturprojekter.

Konferencen vil danne rammen for diskussioner og udveksling af erfaringer mellem eksperter på området om innovative måder at finansiere store infrastrukturprojekter på i EU. De statslige budgetter er udfordret i de fleste europæiske lande. Det vil derfor være en udfordring at finansiere den fremtidige udbygning af infrastrukturen. Konferencen er således en meget relevant og oplagt mulighed for at diskutere emnet på tværs af de europæiske lande.

Transportminister Henrik Dam Kristensen åbner konferencen den 24. maj 2012. Herefter vil deltagere fra EU-medlemslandene, private virksomheder, Kommissionen og Europa-Parlamentet holde oplæg.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

– Jeg er glad for, at det danske EU-formandskab i samarbejde med Europa-Kommissionen sætter finansiering af fremtidens transportinfrastruktur i EU på dagsordenen.

– Regeringer i hele Europa oplever, at deres økonomiske manøvrerum er begrænset som følge af den økonomiske situation. Der er ingen tvivl om, at velfungerende infrastruktur og et moderne, effektivt transportsystem er en afgørende forudsætning for, at vores økonomier og virksomheder er konkurrencedygtige.

– Konferencen er et vigtigt indspil til, hvordan innovative tilgange til finansiering af infrastruktur kan sikre de nødvendige investeringer i den fremtidige udbygning af infrastrukturen i Europa.

– Vi har gode erfaringer at bidrage med i Danmark. Vi har eksempelvis med fordel anvendt den såkaldte statsgarantimodel til finansiering og organisering af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Det er en model, som andre lande måske kan finde interessant.

Læs mere her