Bedre forhold for trafikanterne på Holstebro Ringvej

Vejdirektoratet har igennem de seneste ca. 6 uger arbejdet med at forbedre forholdene for trafikanterne, der færdes gennem krydset Herningvej/Ringvejen.

Højresvingsbanen på Herningvej og venstresvingsbanen på Ringvejen i sydlig retning er blevet forlænget med 140 meter. Det betyder, der nu er plads til ca. 20 flere personbiler i svingbanerne. Det vil gøre det lettere at komme gennem krydset uanset, om man skal dreje eller køre gennem krydset fra Ringvejen mod Ringkøbingvej , siger Projektleder Poul Pilgaard.

Når svingbanerne forlænges bliver der plads til flere biler i banerne, og dermed bliver det også lettere for de billister, der skal lige igennem krydset at komme gennem krydset.

Arbejdet med at forlænge svingbanerne er kun et af tre projekter, der pågår samtidig i krydset Herningvej/Ringvejen. Krydset er også blevet udvidet, så modelvogntog kan køre gennem krydset fra Herning mod Struer og den modsatte vej. Derudover er selve krydsets indretning blevet ændret, så der er flere heller og flere signalmaster, så trafikanterne får bedre mulighed for at orientere sig, når de skal gennem krydset.

Arbejdet i selve krydset er nu tæt på at være afsluttet, men arbejdet med at forlænge højresvingsbanen på Herningvej fortsætter fra primo uge 31 til ca. 1. september. Når de fysiske ændringer er på plads, vil krydsets styreprogram også blive omprogrammeret, så færdslen gennem krydset bliver optimeret.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Poul Pilgaard, 7244 2631 Projektkontor for Mindre Anlæg, Vejdirektoratet i Midt- og Vestjylland.

Læs mere om projektet : http://bit.ly/qcDi1n

Læs mere her

Bedre forhold for trafikanterne på Holstebro Ringvej

Vejdirektoratet har igennem de seneste ca. 6 uger arbejdet med at forbedre forholdene for trafikanterne, der færdes gennem krydset Herningvej/Ringvejen.

Højresvingsbanen på Herningvej og venstresvingsbanen på Ringvejen i sydlig retning er blevet forlænget med 140 meter. Det betyder, der nu er plads til ca. 20 flere personbiler i svingbanerne. Det vil gøre det lettere at komme gennem krydset uanset, om man skal dreje eller køre gennem krydset fra Ringvejen mod Ringkøbingvej , siger projektleder Poul Pilgaard.

Når svingbanerne forlænges bliver der plads til flere biler i banerne, og dermed bliver det også lettere for de billister, der skal lige igennem krydset at komme gennem krydset.

Arbejdet med at forlænge svingbanerne er kun et af tre projekter, der pågår samtidig i krydset Herningvej/Ringvejen. Krydset er også blevet udvidet, så modelvogntog kan køre gennem krydset fra Herning mod Struer og den modsatte vej. Derudover er selve krydsets indretning blevet ændret, så der er flere heller og flere signalmaster, så trafikanterne får bedre mulighed for at orientere sig, når de skal gennem krydset.

Arbejdet i selve krydset er nu tæt på at være afsluttet, men arbejdet med at forlænge højresvingsbanen på Herningvej fortsætter fra primo uge 31 til ca. 1. september. Når de fysiske ændringer er på plads, vil krydsets styreprogram også blive omprogrammeret, så færdslen gennem krydset bliver optimeret.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Poul Pilgaard, 7244 2631 Projektkontor for Mindre Anlæg, Vejdirektoratet i Midt- og Vestjylland.

Læs mere om projektet : http://bit.ly/qcDi1n

Læs mere her

Togene ruller igen mellem Langå og Skive

Mandag den 13. august kører der igen tog mellem Langå og Skive, og dermed er en af de store milepæle i renoveringen af jernbanen mellem Langå og Struer nået.

En del af skinnerne er blevet udskiftet, de gamle træsveller er udskiftet med nye af beton, og der er kommet ny ballast i sporene. Samtidig er række overkørsler blevet nedlagt, imens sikringsanlæggene er blevet forbedret i andre overkørsler.

I forbindelse med, at jernbanen har været lukket, har Banedanmark benyttet lejligheden til at renovere en lang række broer på strækningen.

Vi åbner nu den første del af en fornyet bane, der, når vi er helt færdige, giver passagererne en mere komfortabel rejse og flere rettidige tog. Et så stort sporarbejde kan ikke undgå at påvirke trafikanter og naboer, og vi er meget taknemmelige for den forståelse og tålmodighed, de har udvist i forbindelse med arbejdet, siger projektleder Khaled Ghizzaui

Selv om togene er begyndt at køre, resterer der stadig en del arbejde på strækningen. Det skyldes blandt andet, at der i løbet af sommeren stod klart, at sporet flere steder på strækningen var i dårligere stand end forventet.

Folk vil stadig opleve, at vi arbejder i sporene mellem Langå og Skive, men der er tale om arbejder, der primært vil blive udført om natten uden at påvirke togdriften i nævneværdig grad, siger Khaled Ghizzaui.

Skive-Struer
Mens trafikken nu er genoptaget mellem Langå og Skive, bliver der stadig arbejdet på den sidste del af strækningen fra Skive mod Struer.

Vi mangler blandt andet at udskifte skinner og sveller på stationerne og på en del af strækningen, men arbejdet skrider planmæssigt frem, og vi regner med at åbne denne del af banen mandag den 1. oktober som planlagt, siger Khaled Ghizzaui.

For at komme så tæt på sporarbejdet som muligt flytter sporprojektet også hele sit hovedkvarter den skurby, der hidtil har stået ved Viborg Station – til Struer i næste uge.

Yderligere informationer via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13

Sådan kører busserne mellem Skive og Struer
Arriva har indsat togbusser mellem Skive og Struer. Alle togbusserne standser i Vinderup, der er eneste station mellem Struer og Skive. Arriva har udsendt en særlig køreplan for togbusserne.

Sporfornyelse Langå-Struer
– Af strækningens 100 kilometer spor ombygges de 70 kilometer – jævnt fordelt over hele strækningen
– Skærver renses og suppleres med 96.000 ton nye skærver
– Over 100.000 træsveller erstattes med nye sveller af beton
– 15 sporskifter fjernes, fem sporskifter udskiftes og to nye sættes op
– 21 overkørsler og 25 perronovergange ombygges
– 20 overkørsler nedlægges, sikringsanlægget i 4 overkørsler opgraderes
– Der etableres 4 kilometer dræn og udføres 11 kilometer grøftearbejder
– 26 broer på strækningen renoveres

Banedanmark er i disse år i gang med en omfattende fornyelse af jernbanen rundt omkring i landet, hvilket blandt andet de midt- og vestjyske baner nyder godt af. I 2010 var der sporombygning mellem Herning og Holstebro, i år sker det på strækningerne Skanderborg-Herning og Langå-Struer.

Læs mere her

Stærkt reduceret togdrift fra torsdag morgen

På grund af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse blandt håndværkerne er DSB nødsaget til at køre tog i meget reduceret omfang indtil videre. Det betyder færre og kortere tog. Og der vil sandsynligvis være mange kunder i alle tog.

»Vi beklager meget de gener, den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse giver vores kunder. Vi opererer med en overordnet nødkøreplan for den reducerede trafik, så kunderne ved, hvilke tog de kan regne med, men vi må nok forvente, at der kommer afvigelser. Så vi opfordrer kunderne til at holde sig orienteret via dsb.dk, DSB’s Facebook-profil og i medierne,« siger trafikinformationschef Tony Bispeskov.

Allerede i løbet af i dag onsdag må der forventes reduceret trafik i eftermiddagsmyldretiden, men fra i morgen vil følgende nødkøreplan træde i kraft.
InterCityLyn-togene er eneste tog mellem Aarhus H og Frederikshavn og kører efter en ændret plan.
InterCity-togene mellem Københavns Lufthavn, Kastrup og Lindholm kører ikke.
InterCity-togene mellem Østerport og Sønderborg kører som normalt.
InterCity-togene mellem Østerport og Esbjerg og mellem Østerport og Flensborg kører ikke. Kunder til og fra Esbjerg skal skifte tog i Fredericia. Kunder til og fra Flensborg skal skifte mellem tog og bus i Tinglev.
Børneguide-ordningen kører ikke.

Hovedstadsområdet
10-minutters drift med kortere tog end normalt på S-togslinjerne i myldretiden. Derudover 20-minutters drift i de grå tider.
Ringbanen kører hvert 4-5. minut i myldretiderne. Derudover 10-minutters drift.
20-minutters drift på Kystbanen.

Sjælland
To-timers drift med InterCity-tog, der betjener Slagelse, Korsør og Nyborg.
Timedrift på alle øvrige regionalstrækninger på Sjælland. Regionaltogene, der normalt kører mellem Østerport og Ringsted, kører i stedet mellem Østerport og Slagelse.

Jylland og Fyn
To-timers drift i regionaltogstrafikken mellem Vejle og Struer.
To-timers drift i regionaltogstrafikken mellem Fredericia og Padborg med skift mellem tog og bus i Tinglev.
To-timers drift i regionaltogstrafikken på Vestfyn mellem Odense og Fredericia.

Tilbagebetaling til kunderne
Kunder, der ikke ønsker at rejse alligevel, kan få pengene for billetter og periodekort betalt tilbage uden gebyr. Det gælder også DSB Orange- og Print Selv-billetter.

Al pladsreservation er suspenderet indtil videre.

Rejsetidsgarantien gælder
Det vil sige, at kunder, der er 30 minutter eller mere forsinkede, har ret til økonomisk kompensation eller en ny billet til en tilsvarende rejse.

Pendlerrejsetidsgarantien gælder også.

Læs seneste nyt om ændringerne i trafikken her: http://www.dsb.dk/kundeservice/trafikinformation/

Læs mere her