Gods- og fragtmarkedet: Både tid og pris skal ned

Anvendelse af flere kendte data i tilknytning til logistik kan sætte ny dagsorden inden for gods– og fragtmarkedet. Danske virksomheder indkøber transport for mere end 100 mia. DKK om året, men op mod 80% kender ikke deres faktiske forbrug, konstaterer adm. direktør Casper Plannthin, Component Software, på baggrund af ny undersøgelse. Danske virksomheder indkøber transport for over 100 mia. DKK om året, men ifølge en undersøgelse kender op mod 80% ikke deres faktiske forbrug. Anvendelse af flere kendte data i tilknytning til logistik kan sætte ny dagsorden inden for gods– og fragtmarkedet. I Danmark blev der således lastet 218 mio. tons (2000) – 95% lastvogn, 4% skib og 1% tog. I international trafik – mellem Danmark og udlandet var den samlede mængde 75 mio. tons (2000) – fordelt med 75% på skib, 21% med dansk lastbil og resten hovedsagligt med tog. – Der er en tendens til, at virksomheder outsourcer fragt/transport, og det stiller nye krav til både udbydere og aftagere, siger adm. direktør Casper Plannthin, Component Software, på baggrund af en undersøgelse, som rådgivningsfirmaet Active Management har gennemført. Casper Plannthin mener, at såvel virksomheder som speditører og totalleverandører inden for transportsektoren ved at anvende flere data, kan opnå helt andre priser på transportløsningerne. – Just–in–time faktoren spiller en meget stor rolle, også når det handler om lagerløsninger, og selv om lagerhoteller kan løse nogle af disse problemer, er det langtfra altid den bedste eller billigste løsning. Ved at sammensætte data ud fra slutkundens behov – og afvigelser herfra – vil man også under transportforløb kunne kompensere, både hvad angår hastighed og sammensætning af det, der skal transporteres. Det er også baggrunden for, at flyselskaberne har en glimrende forretning på især hastetransporter, hvor tiden er det helt afgørende, siger Casper Plannthin. Byggematerialer vejer tungt I den nationale transport spiller lastbiler en helt afgørende rolle. Godt 40% (2000) af de samlede mængder med dette transportmiddel, er bygge– og anlægs– samt genbrugsmaterialer. Næringsmidler og foder udgør 19%, stykgods 18%, farligt gods som brændstof 4% og andet 19%. En stor del af disse transporter foregår forholdsvis lokalt – 95% af den lastede godsmængde i Jylland blev således også losset i denne landsdel, med tilsvarende tal for Sjælland og 75% for Fyn. – En del af de benyttede transportløsninger baserer sig på vaner, men også på ændringer i samfundets infrastruktur. F.eks. har den betydelige koncentration af alle typer virksomheder i samfundet ofte betydet længere transportveje af såvel råvarer som delkomponenter og færdige produkter, siger Casper Plannthin. De internationale transporter Med EU–udvidelsen kan man vente, at der vil ske en stigning af visse typer transporter mellem de nye EU–lande. Det selv om Tyskland både som samhandelspartner og omlastningsland spiller en betydelig rolle. Det indebærer, at den internationale trafik på sigt måske vil få en noget anden sammensætning end i dag. Selv om skibe fortsat vil være den væsentligste transporttype for mange typer gods. Danske tank– og containerskibe udgør henholdsvis 24% og 49% af den samlede bruttotonnage på 6,5 mio. bruttotons (1. januar 2001). Det svarer til godt 180 fartøjer – i alt er der i Danmark hjemhørende godt 1.800 fortøjer på over 20 bruttotons. – Når det drejer sig om de internationale transporter, kan det ofte betale sig at regne på, hvornår det er hensigtsmæssigt at skifte transporttype og –mulighed. Det kommer ikke altid slutkunden til gode, fordi der ofte aftales faste priser for givne transportmængde over givne strækninger. På den anden side har det betydning som konkurrenceparameter. Derfor er det af største vigtighed, at den transportansvarlige virksomhed gennem brug af alle typer data er i stand til at operere fleksibelt. Det være sig fra lastens beskaffenhed og leveringstidspunkt til f.eks. internationale politiske forviklinger og begrænsninger. I nogle tilfælde kan det således betale sig at skifte fra skib, til fly og via tog til lastbil – eller i en vilkårlig sammensætning af delmuligheder, konstaterer Casper Plannthin fra Component Software, der udvælger og implementerer IT–løsninger til transportsektoren.
 

Læs mere her

Syddanmarks mest cyklende kommune

Sådan lyder målet for den cykelhandlingsplan, som byrådet i Sønderborg Kommune nu har vedtaget. Målet skal godt nok først være opfyldt i 2028, men cykelhandlingsplanen sætter rammerne for en systematiseret og sammenhængende indsats, der skal fremme cyklismen i kommunen.

Handlingsplanen udpeger otte indsatsområder, som der skal arbejdes med i bestræbelserne på at fremme cykling i kommunen. Der skal sikres et sammenhængende cykelstinet og desuden skal trafiksikkerhed, fremkommelighed og cykelparkeringsforhold forbedres.

Og så skal der langt mere fokus på cykelturisme i kommunen. Sønderborg Kommune har et stort potentiale for at udvikle cykelturismen med en storslået natur og mange gode cykelruter. Der skal udarbejdes en cykelruteplanlægger, så der hjemmefra kan planlægges en mountainbiketur, en naturrute eller en citytur. Skiltningen skal også forbedres, og der er behov for nye cykelstier mellem Skovby og Drejet og mellem Dyvig og Holm.

Endelig skal kommunen gennem jævnlige kampagner sætte fokus på de sundhedsmæssige og klimamæssige fordele ved cykling.

Borgmester Aase Nyegaard er selv aktiv cyklist og derfor glad for cykelhandlingsplanen.

– Cyklen er et klimavenligt transportmiddel, der spiller fint sammen med kommunens vision for CO2 -neutralitet i kommunen – samtidig med, at det både er dejligt og sundt at cykle. Gennem cykling kan fysisk aktivitet blive en naturlig del af hverdagen for kommunens borgere. Cyklen er fremtiden, siger Aase Nyegaard.

I cykelhandlingsplanen er der foretaget en tidsmæssig prioritering af behovet for nye cykelstier. Frem til 2028 skal der etableres 30 nye cykelstier, for eksempel fra Kirke Hørup til Tandslet og fra Skovby til Lysabild i 2012.

Se cykelhandlingsplanen på www.sonderborgkommune.dk/Natur og Miljø/Friluftsliv/ I Sønderborg cykler vi.

Yderligere oplysninger hos civilingeniør Nanna Thorøe på tlf. 8872 5049 / 2159 9602.

Læs mere her

En kickstart med pedalkraft

Cykelsuperstierne i hovedstadsområdet skal på finansloven. Det foreslår Cyklistforbundet.

Dagbladet Politiken bragte i går følgende debatindlæg fra Cyklistforbundet:

Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag, at “cykling er et billigt, sundt og forureningsfrit transportmiddel. Det er en vigtig prioritering for regeringen at fremme cyklismen.”

Her er et forslag til en kickstart smækfyldt med pedalkraft: De planlagte “cykelsuperstier” i hovedstadsområdet kunne indgå som et element i de igangværende finanslovsforhandlinger. Der er f.eks.

En køreklar organisation, hurtigt aftræk – mange ruter kan stå færdige i løbet af 3 år!
Masser af vækst og beskæftigelse!
Minimum 18 samarbejdsvillige kommuner og Region Hovedstaden, der vil det samme som regeringen!
Et projekt, der giver og vil give genlyd internationalt som en manifestation og bevis for Danmarks reelle ambitioner på miljø- og klimaområdet: 7.000 ton sparet CO2 pr. år!
Mest muligt trafik for pengene i form af fleksibel og hurtig transport for den enkelte!
Markante sundhedsmæssige fordele for både den enkelte og samfundet: 300 mio. kr. i besparelser på sundhed årligt!
Konkret alternativ til indbyggerne i hovedstadsregionen, som hellere vil træde i pedalerne end sidde i kø på vejene!
Det vil koste ca. 1 milliard kr. at etablere verdens bedste og mest spektakulære net af cykelsuperstier. Det er det samme som f.eks. 1 km. metro koster og under halvdelen af prisen for motorvejsudvidelsen mellem Fløng og Roskilde.

I forvejen strømmer internationale journalister og byplanlæggere til København for at studere den danske hovedstads unikke cykelinfrastruktur/-kultur. De super cykelstier kan blive den synlige kickstart, der giver alle andre lande baghjul, når det gælder bæredygtig transport.

Pressekontakt
Kommunikationschef Frits Bredal, mobil 2947 6704
Direktør Jens Loft Rasmussen, mobil 6160 3675
Landsformand Claus Steffen Hansen, tlf. 4142 4816
Specialkonsulent, cykelteknisk viden Allan Carstensen mobil 4070 8364

Læs mere her

Selvkørere ny del af DANISH-kontrollen

Kravene til transport af grise i eget transportmiddel bliver fremover en del af DANISH-kontrollen.

DANISH Produktstandard er blevet udvidet med et afsnit 10 om Transport af levende dyr .
Kravene tilsvarer de danske lovgivningskrav og gælder for alle svineproducenter, der transporte-rer levende svin i egne biler mellem besætninger, til slagtning i Danmark eller til eksport også kaldet selvkørere.

Der bliver ikke stillet nye krav, men kontrollen med at kravene overholdes vil blive en del af de ordinære DANISH-kontroller i besætningerne fra 1. februar 2012.

Det er det tyske kvalitetssystem QS, der stiller krav om, at kontrollen med transport af levende grise skal indgå som en del af DANISH Produktstandard. Kravet har været gældende i Tyskland siden 1. januar 2011.

De nye krav er ligeledes skrevet ind i Standarden for Englandsgrise, og vil derfor også være gældende for svineproducenter, der er tilmeldt denne standard.

Den nye version af begge standarder kan hentes på www.danish.lf.dk

Læs mere her