Brug de lovlige overgange, når du skal krydse banen

Antallet af folk, der krydser eller på anden vis befinder sig ulovligt på jernbanen er desværre stigende.Lokomotivførerne oplever dagligt, at der opstår farlige situationer, fordi folk krydser jernbanesporene, hvor det er ulovligt, og dermed bringer sig selv i fare. Fra 1. januar 2014 til 17. marts 2015 blev der indberettet 557 tilfælde til Banedanmark, hvor lokomotivføreren observerede en eller flere personer i sporet.

Det sker både på stationer, hvor folk krydser sporene for at nå et tog, og i det åbne landskab, hvor mange skyder genvej over sporet. Eller det kan være i en overkørsel, hvor man ikke respekterer, når bommene er nede, og advarselsklokkerne kimer.

”Det er ulovligt og forbundet med livsfare at krydse sporet uden for de autoriserede overgangssteder. Togene kommer ofte med høj fart, de er stort set lydløse, og de kan ikke dreje uden om en forhindring,” siger Thomas Gram Rasmussen, Sektionschef for jernbanesikkerhed i Banedanmark.

Blandt dem, der krydser sporene ulovligt, er der mange unge og yngre mennesker. Og her efter sommerferien, hvor mange har skiftet uddannelsesinstitution og skal ud på stationerne og op i togene, er det vigtigt, at man kender reglerne for, hvordan man færdes ved jernbanen.

”Ved jernbanen skal man benytte de autoriserede overgange og vente til bommene er oppe, når man kommer til en overkørsel. Det tager kun ganske få minutter, men man undgår at sætte sit liv på spil,” siger Thomas Gram Rasmussen.

Ud over at sætte sit eget liv på spil, så er de mange nærvedpåkørsler en psykisk belastning for lokomotivførerne.

FAKTA:

Fra 2013 til 2014 steg antallet af indberetninger om nærvedpåkørsler fra 373 til 496.
557 indberetninger i perioden fra 1. januar 2014 til 17. marts 2015 er blevet gennemgået.

Fordelingen målt på landsdele er:
Hovedstaden: 348 – heraf 322 på S-banen
Øvrige Sjælland: 52
Fyn: 47
Jylland: 110

Læs mere her

Grønlands Lufthavne opgraderer sprogtests

image description
Når flyene letter og lander i de grønlandske lufthavne stilles der store krav til kommunikationen mellem piloter og Mittarfeqarfiits kontroltårne. Meldingerne skal være præcise og foregå på et letforståeligt fælles sprog, som regel engelsk og dansk. Derfor skal medarbejderne i tårnene jævnligt have tjekket deres sprogevner, og den opgave kan Mittarfeqarfiits egen uddannelsesinstitution nu varetage

Mittarfeqarfiit stod over for at måtte sende deres sprogassessorer på vedligeholdelseskursus i udlandet, for at disse kunne bevare rettigheden til fortsat at kunne vurdere kontroltårnenes medarbejdere (AFIS-operatørerne) sprogfærdigheder, eller fremtidigt at skulle anvende eksterne sprogassessorer. Mittarfeqarfiit havde hverken autorisation til at uddanne egne sprogassessorer eller eksaminere egne AFIS-operatører, og dette kunne have betydet store udgifter til eksterne kurser og konsulenter.

Derfor har lokale ildsjæle hos Mittarfeqarfiit arbejdet ihærdigt på at opbygge en sprogtestvirksomhed der kan uddanne egne sprogassessorer. Sprogassessorerne har autorisation til at kunne vurdere AFIS-operatørernes sprogniveau ifølge de internationale standarder på området, som de seneste år er skærpet.

”Uddannelsen af vores sprogassessorer foregår under tilsyn af Trafikstyrelsen, og vi har nu fire sprogassessorer i virksomheden. Nu kan vi selv både uddanne sprogassessorer og foretage de løbende tests, der er nødvendige for at sikre et højt sprogligt niveau i serviceringen af vores kunder i lufthavnene. Når vi vælger, at uddanne egne sprogassessorer, så er det ikke kun for at spare flybilletter og leve op til bestemmelserne. Det er også fordi, vi er sikre på, at vi kan gøre det på højeste niveau, og dermed skabe værdi for virksomheden og Grønland” siger Ryan Møller, der er ATS-koordinator i Mittarfeqarfiit og har udarbejdet håndbogen for Mittarfeqarfiit’s sprogtestvirksomhed samt har fået godkendt undervisningsmaterialet.

”Det er meget få virksomheder i Kongeriget, der har denne autorisation, så vi er meget stolte af, at Trafikstyrelsen har godkendt Mittarfeqarfiits ’Skolen for Interne Uddannelser’ til at uddanne og teste egne sprogassessorer,” fortæller Ryan Møller.

Hvor ofte en AFIS-medarbejder skal sprogtestes afhænger af vedkommendes sprogevner. Scorer man topkarakterer behøver man aldrig mere gå til sprogtest, og jo lavere man scorer, jo oftere skal man testes. Hos Mittarfeqarfiit vil ca. fire personer årligt skulle gennemføre sprogtesten på dansk og engelsk.

Bedre busruter i Ringkøbing-Skjern

Buspassagererne i Ringkøbing-Skjern Kommune får flere busruter og afgange, end der var lagt op til i planen for den kollektive trafik. En ny aftale sikrer dem ekstra busbetjening for 1,2 mio. kroner.

Der bliver ikke helt så langt mellem busserne i Ringkøbing-Skjern Kommune, som der var lagt op til i forslaget fra den såkaldte Trafikstyregruppe.

En aftale mellem Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune medfører, at to regionale busruter, der ellers skulle overgå til kommunal drift, opretholdes som regionale ruter i fremtiden. Samtidig vil fire andre busruter få et ekstra regionalt tilskud til driften.

For Region Midtjylland er der tale om en ekstraudgift på 1,2 mio. kroner i forhold til oplægget fra Trafikstyregruppen. Aftalen skal nu godkendes af Regionsrådet.

Øremærkede tilskud
Formålet med de ekstra køreture er at sikre, at de unge kan komme til og fra deres uddannelsessteder, og derfor er regionens tilskud øremærket til at sikre busture om morgenen og om eftermiddagen.

Vi anerkender, at nogle af de busture, der stod til at forsvinde, er vigtige for at kunne rekruttere og fastholde de unge i uddannelsessystemet. Det er regionens og kommunens fælles ansvar at støtte de unge i at få en uddannelse, og derfor har vi fundet denne løsning , siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Langt mellem borgerne
Det er en fair aftale, hvor jeg er godt tilpas med, at der i forhold til oplægget er sket en klar forbedring af forbindelserne til kommunens uddannelsesinstitutioner , siger Iver Enevoldsen, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vores kommune har den særlige udfordring, at den er landets mest vidtstrakte, så der er nogle steder langt mellem borgerne. Det må vi tage ekstra hensyn til i den kollektive trafik , siger Iver Enevoldsen.

Samlet set indebærer aftalen:
– Rute 14 Videbæk Fjelstervang Herning. Ophører, som beskrevet i Trafikstyregruppens forslag. Ringkøbing-Skjern Kommune tilpasser lokalrute 578, så pendlere og uddannelsessøgende kan skifte til rute 15 (Herning Videbæk Ringkøbing) i Havnstrup.

– Rute 26 Holstebro Spjald – Skjern. Fortsætter som regionalrute. Kørslen tilpasses, så der fra Spjald bliver samme antal afgange mellem Spjald og Holstebro som i oplægget for Spjald Skjern.

– Rute 41 Esbjerg-Varde-Skjern. Overgår til Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner i fællesskab, men Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne på ruten svarende til 300.000 kroner årligt.

– Rute 58 Ringkøbing Hvide Sande Nr. Nebel (og 952X Århus – Ringkøbing) Overgår til lokalrute, men Region Midtjylland finansierer betjening af uddannelsessøgende svarende til 550.000 kroner årligt (tages fra rute 952X)
Herudover udvider Region Midtjylland rute 952X med weekendkørsel (i første omgang fredag og søndag), fra Ringkøbing til Søndervig og Hvide Sande.

– Rute 61 Skjern Borris – Sdr. Felding . Ringkøbing-Skjern Kommune opretholder rute 61 som lokalrute. Regionen finansierer minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne svarende til 1 tur om morgenen og 2 ture hjem om eftermiddagen. Anslået 200.000 kr.

– Rute 69 Skjern – Tarm – Nr. Nebel. Region Midtjylland anerkender rutens betydning som regional forbindelse, bl.a. af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne også fra Nr. Nebel området. Den fortsætter som regionalrute, og Region Midtjylland lægger 500.000 kr. oven i Trafikstyregruppens forslag (i alt 1 mio. kr. om året).

– Rute 307 Vejle – (Grindsted) – Sdr. Omme – Skjern. På den lokalrute Skjern Hoven – Ørbæk, som Ringkøbing-Skjern Kommune opretter til erstatning for rute 307, finansierer regionen minimumsbetjening af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne svarende til 1 tur om morgenen og 2 hjem om eftermiddagen. Anslået 200.000 kr.

Se detaljeret liste

Yderligere oplysninger:
Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, tlf 87 28 50 10 / 40 31 37 07
Iver Enevoldsen, Borgmester, Ringkøbing-Skjern Kommune, Telefon: 97 31 14 06 / 21 47 38 65

Læs mere her

Ny pendlerrute Silkeborg-Århus Nord (901X)

Mandag 3. januar 2011 starter Midttrafiks nye hurtige pendlerrute med direkte ture mellem Silkeborg og Århus Nord. Bussen har både stillezone og arbejdspladser, bl.a. med gratis trådløst internet.

Rute 901X kører på hverdage med tre afgange fra Silkeborg mod Århus Nord om morgenen (mellem kl. 5.22 og 7.45) og tre afgange retur om eftermiddagen. Turen fra Silkeborg C til Skejby Sygehus varer ca. 55 min. Det er 20-30 min. hurtigere end de nuværende bus- og togforbindelser.

Ruten kører efter X Bus princippet Få stop hurtigt frem og giver pendlere fra Silkeborg og Galten direkte transport til erhvervsområdet Århus Nord.

901X starter vest for Silkeborg, i Hvinningdal området. På vejen mod Århus N standser bussen i det centrale Silkeborg, Galten, Skovby og Harlev. Siden når den til Skejby Sygehus, uddannelsesinstitutionerne på Olof Palmes Allé, Danmarks Radio, Århus Universitet og Århus Sygehus (Randersvej/Ringgaden).

Trådløst internet og plads til at arbejde
De helt nye X Busser er ekstra komfortable busser, bl.a. indrettet med stillezone og sædearrangementer/borde samt gratis internetadgang og stikkontakter, så kunderne kan udnytte køretiden optimalt til arbejde eller hvile. Der er skærme med TV2 News og mad/drikke må tages med på farten.

Gratis prøvetur og chokolade i de to første uger
På virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Århus N, hvor rutens primære målgruppe befinder sig, står kurve med chokolade, info og kuponer til gratis prøveture. En kupon kan også fås ved at sende en mail til rmo@midttrafik.dk inden 6. januar. De gratis prøveture kan bruges til og med 14. januar 2011.

Mange flere pendlere
Rute 901X starter, fordi pendlingen mellem Silkeborg og det nordlige Århus stiger stærkt. I dag kan man ikke rejse med kollektiv trafik på strækningen uden at skifte mellem flere busser eller mellem tog og bus. Med den nye rute sparer pendlerne tid ved at køre direkte til Århus N uden skift.

Midttrafik har lyttet til kundernes ønsker om en hurtig og komfortabel rute, som kører tæt på både bolig og arbejdssted. Samtidig skal man både kunne hvile sig eller arbejde undervejs.

Ruten støttes af Trafikstyrelsens Passagerpulje, som fremmer ordninger og projekter, der øger antallet af buskunder. 901X køres af Malling Turistbusser.

Fakta om priser: Køb et kort og spar mange penge
En tur med rute 901X (voksen) mellem Silkeborg og Århus Nord (Skejby) koster f.eks. 59 kr. hver vej (60 kr. fra prisskiftet 16. januar).

Med et 10 turs klippekort kommer prisen helt ned på 44 kr. pr. tur, og med et periodekort kan du køre alt hvad du vil i de 8 zoner for 1035 kr. (30 dage).

De 46 km fra Silkeborg Station til Skejby Sygehus giver i øvrigt en pendler på den strækning et dagligt skattemæssigt kørselsfradrag på i alt 137 kr.

Læs mere her

Bryde & Sønner laver ny aftale med Moderniseringsstyrelsen

Hos BRYDE & SØNNER A/S, Flytte- og logistikløsninger er vi glade for endeligt at have fået den statslige Moderniseringsstyrelses underskrift på en kontrakt om, at BRYDE & SØNNER er én af de valgte leverandører, der de næste 2 år skal levere flytteservice og flytteydelser til statslige institutioner i region Hovedstaden/Nordsjælland og på Fyn.

Faktisk fik vi tildelt rammekontrakten i november måned, men der indløb en klage fra én af de øvrige leverandører, der deltog i slutrunden, som først skulle behandles, siger Jan og René Bryde, glade og tilfredse.

Vi forventer, at aftalen giver BRYDE & SØNNER nogle travle år, og hvor andre offentlige instanser, herunder uddannelsesinstitutioner også kan få stor gavn af aftalen. Aftalen omfatter alle former for flytteydelser, incl. pakning/udpakning og midlertidig opbevaring m.fl.

BRYDE & SØNNER A/S har eksisteret i mere end 50 år og beskæftiger ca. 45 medarbejdere og er dermed det 3. største flyttefirma i Danmark.- Vi investerer løbende i nye og grønne teknologier hvor de seneste bl.a. udgør den første Mercedes Actros med EURO 6 motor i Danmark samt ny el-drevet truck til vort 7000m2 store opbevaringsmagasin.

BRYDE & SØNNER A/S har siden 2003 været medlem af den verdensomspændende flytteorganisation FIDI og certificeret FAIM leverandør. FIDI FAIM stiller store krav til virksomhedens kvalitetsnormer hvilket modsvarer flyttebranchens ISO 9002 standard. Disse kvalitetsnormer bliver hvert andet år auditeret og akkrediteret af Ernst & Young. BRYDE & SØNNER A/S er én blandt de 4 flyttefirmaer i Danmark, der er FIDI FAIM certificeret.

###

FIDI: Fédération Internationale des Déménageurs Internationaux
FAIM: FIDI accredited international mover.

Læs mere her

Landsdækkende screening af sikrede overkørsler er færdig

Den landsdækkende screening af de sikrede overkørsler, som en task force under Banedanmarks ledelse har udført sammen med kommuner og lokalt politi, er nu færdig.

Formålet med screeningen var at identificere de sikrede overkørsler, hvor yderligere sikkerhedsmæssige tiltag kan overvejes særlig med fokus på de bløde trafikanter.

Screeningen har vist, at sikkerhedsniveauet i overkørslerne generelt er høj, og der er ikke under screeningen fundet overkørsler, der på væsentlige punkter skiller sig ud fra det generelle sikkerhedsniveau i sikrede overkørsler.

Screening viser, at de sikrede overkørsler generelt har en god sikkerhed, og at der i en række allerede sikrede overkørsler kan overvejes yderligere tiltag til at skærpe de bløde trafikanters opmærksomhed, fortæller områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Vi fortsætter nu dialogen med kommunerne om det videre samarbejde og har sideløbende møder med bl.a. operatører og lokoførere, hvor vi får deres indspil.

Herefter forventes den endelige prioritering af, i hvilke sikrede overkørsler der vil blive iværksat yderligere tiltag, at ligge klar.

426 overkørsler er screenet
Task forcen har siden december 2010 screenet samtlige sikrede overkørsler på det statslige jernbanenet, hvor der i dag kører passagertog. Under screeningen har man i hver enkel overkørsel set på de forskellige forhindringer, der er for at sikre særligt de bløde trafikanter. Hvis der tidligere er sket hændelser i en overkørsel, er det indgået i task forcens screening. Generelt er der lagt vægt på overkørsler i områder med tæt bymæssig bebyggelse, hvor der samtidig er mange fodgængere, herunder nærheden til blandt andet skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Der er ikke to overkørsler, hvor forholdene er 100 procent ens. De steder, hvor vi vurderer, at der kan ske yderligere tiltag, kan det ske på flere måder. Fælles er, at det er et spørgsmål om at øge antallet af forhindringer og lave flere tiltag, der kan skærpe fodgængernes opmærksomhed, siger Jørgen Thomsen.

Task forcen har i alt gennemgået 426 sikrede overkørsler i 35 forskellige kommuner.

Opmærksomhed ved krydsning af overkørsler
Som led i task forcens arbejde er der videre blevet igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få bilister og andre vejtrafikanter til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Dette arbejde fortsætter frem til udgangen 2013.

Banedanmark og operatørerne oplever desværre i stigende grad, at mange trafikanter prøver at passere en overkørsel, når advarselssignalerne lyder, og bommene er nede. Det kan eksempelvis være fodgængere, cyklister eller knallertkørere, der tager chancen og zigzagger sig gennem en overkørsel, hvor bommene er nede eller på vej ned.

“Vi kan ikke stærkt noget understrege, hvor vigtigt det er, at respektere bomme, signaler og klokker. Desværre oplever både Banedanmark og operatørerne alt for ofte, at der bliver taget farlige chancer,” slutter Jørgen Thomsen.

Læs mere her

Ændringer i to togoverkørsler i Silkeborg kommune

Den landsdækkende screening af de sikrede overkørsler, som en task force under Banedanmarks ledelse har gennemført, er nu færdig.

Samtidig har Banedanmark afsluttet sin dialog med kommunerne om de overkørsler, hvor der skal sættes ind med yderligere tiltag, der skærper de bløde trafikanters opmærksomhed. Disse tiltag vil være gennemført med udgangen af 2012.

I Silkeborg Kommune prioriteres der tiltag i to af overkørslerne.

I overkørslen på Ærøvej bliver der etableret en sluse, så direkte færdsel ind i overkørslen ikke længere er muligt. Som en følge af etableringen af slusen bliver der opsat hegn og flyttet vejsignaler.

I overkørslen ved Ådalsvej i Funder opsættes et hegn, så det ikke er muligt at komme til overkørslen bagom bomdrevet. Desuden opsættes et ekstra vejsignal mod parkeringspladsen ved stationen.

“Det drejer sig om at øge antallet af forhindringer og sikre, at forhindringerne er synlige for at skærpe fodgængernes, cyklisternes og bilisternes opmærksomhed i overkørslerne – og det er det, Banedanmark og Silkeborg Kommune gør ved de to overkørsler. Samtidig skal der tages hensyn til, at overkørslerne ikke er ens, så det er ikke nødvendigvis de samme tiltag, der er de rette i alle overkørsler,” siger områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Generelt højt sikkerhedsniveau
I den landsdækkende screening har man i hver enkelt sikret overkørsel set på de forskellige forhindringer, der er i overkørslen, og som skaber opmærksomhed hos særligt de bløde trafikanter. Generelt er der lagt vægt på overkørsler i områder med tæt bymæssig bebyggelse, hvor der samtidig er mange fodgængere, herunder nærheden til blandt andet skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Den landsdækkende screening blev udført i samarbejde med kommunerne og lokalt politi, og den viste, at sikkerhedsniveauet i de sikrede overkørslerne generelt er høj. Der er ikke under screeningen af de 426 sikrede overkørsler fundet overkørsler, der på væsentlige punkter skiller sig ud fra det generelle sikkerhedsniveau i sikrede overkørsler. Ud over kommunerne og det lokale politi er også operatører og lokomotivførerne blevet hørt.

Trafikanternes opmærksomhed
Som led i task forcens arbejde er der også blevet igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få trafikanterne til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Lige nu er Banedanmark i gang med at indhente erfaringer fra udlandet. Dette arbejde afsluttes i 2013.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på tlf. 82 34 13 13.

Læs mere her