100 km danmarkshistorie i flyttekasser

Mere end 500 flyttelæs med 1 mio. arkivkasser er nu flyttet til det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge i København. Den største danske flytning af papir nogensinde er dermed nået halvvejs.

Siden den 1. oktober 2009 har lastbiler fra Post Danmark pendlet mellem Rigsarkivets fjernmagasin i Glostrup og det nye Rigsarkiv på Kalvebod Brygge i København. Indtil nu er der flyttet 3.700 tons papir eller 100 km arkivalier med 800 års danmarkshistorie.

De arkivkasser, der er blevet flyttet, indeholder dokumenter der går helt tilbage til 1100-1200-tallet fx en pavelig tilladelse til et munkekloster i Odense – og op til nutiden med bl.a. Statsministeriets og Udenrigsministeriets arkiv.

Arkivchef August Eriksen, der leder flytteprocessen, understreger, at enhver flytning medfører risici, men for os er det særlig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Da rigsarkiverne skulle flyttes i Sankt Petersborg, valgte de at spærre bydelen af og sætte militæret ind. Vi har valgt mere diskrete metoder som fx anonymiserede transporter, og vi kan med glæde konstatere, at flytningen nu er halvvejs, ingen arkivalier er blevet beskadiget og alt er nået sikkert frem.

På den nye adresse får dokumenterne de bedst tænkelige opbevaringsforhold i specielt indrettede rum med klimastyring, der sikrer kulturarven i mange år fremover.

Flytningen forventes afsluttet i februar 2011.

Yderligere information

Arkivchef August Eriksen, Rigsarkivet, Bygge- og Flyttesekretariatet, telefon 33 92 23 87

Arkivar Kristian Bruhn, Rigsarkivet, Bygge- og Flyttesekretariatet, telefon 33 95 42 16

Læs pressemeddelelsen og se fotos til pressebrug

Læs mere her

Eksport fortsætter fremgang

Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af vareeksporten for juli viser, at vareeksporten fortsætter fremgangen. Væksten i juli i forhold til juni (sæsonkorrigeret, og eksklusiv energi, skibe og fly), blev på 3,2 pct. og set over de seneste tre måneder er væksten 7,8 pct. i forhold til de tre forudgående måneder.

– Der er klart tale om, at eksporten har fået ny luft under vingerne, udtaler Jacob Warburg, cheføkonom i Eksportrådet og Udenrigsministeriet. Eksporten har i de seneste tre måneder løftet sig til et niveau, som kun er marginalt under gennemsnitsniveauet i 2008. Hvis de positive takter fortsætter i de kommende måneder vil vi være kommet op af det dybe hul, som eksporten faldt i i 2009, hvor eksporten faldt mere end 12 pct. i forhold til 2008.

Væksten trækkes især af Tyskland, Kina, Sverige og Norge, men også på de øvrige store marke-der kan noteres fremgang i løbet af de seneste tre måneder.

Det er først og fremmest eksporten af maskiner og forarbejdede varer, som er vokset over de seneste tre måneder. Kemikalier og kemiske produkter, inklusiv medicin og lægemidler, er også vokset markant, og sammenlagt står disse eksportkategorier for 70 pct. af den samlede vækst set over de seneste tre måneder.

Læs mere her