Continental bygger anlæg til regummiering af lastvognsdæk

Continental, der er en af verdens førende dækproducenter og leverandører til bilindustrien, øger sit engagement på området for regummiering. I Hannover opfører koncernen en fabriksbygning og et nyt anlæg, der dels skal regummiere bus- og lastvognsdæk, dels sikre miljøvenlig genbrug af gummi.

Med en investering på ca. 75 millioner kroner udvider Continental dermed grundlaget for ContiLifeCycle-konceptet, som blev indført i 2010, og understreger samtidigt betydningen af regummiering som et vigtigt og fremadrettet forretningsområde for koncernen.

I lyset af begrænsede råvarer ser Continental det som sin pligt at komme med bæredygtige løsninger inden for dækproduktion og regummiering , siger adm. direktør Georg Nielsen, Continental Dæk Danmark A/S.

Det nye anlæg sætter os i stand til at behandle materialet fra gamle dæk på en måde, så det kan bruges i både nye og regummierede dæk. Teknologien gør det muligt at fordoble den mængde gummi, der genbruges som dæk , oplyser Georg Nielsen.

Anlægget til produktion af blandt andet ContiRe-produkter vil være med til at forstærke markedspositionen for Continentals ContiLifeCycle-koncept. Med de varmvulkaniserede ContiRe-dæk tilbydes kunderne produkter, der næsten matcher nye dæks kvalitet og egenskaber.

Den nye fabrik begynder at producere i løbet af i år. Den endelige kapacitet er projekteret til 180.000 dæk, når anlægget er fuldt udbygget. Den tilknyttede genbrugsfabrik får kapacitet til at behandle 4.000 tons rågummi om året, hvoraf en del vil komme fra den nye fabrik. Produktionen giver en ressourcebesparelse på ca. 2.400 tons gummi og 1.600 tons fyldstoffer såsom carbon black og silica.

ContiLifeCycle fabrikken bliver et kompetencecenter inden for regummiering. Beliggenheden ved hovedkontoret i Hannover betyder, at der er et tæt samarbejde med dækdivisionens forsknings- og udviklingsafdeling, produktion og kvalitetsledelse, så vi hurtigt kan inddrage erfaringer fra de andre afdelinger til løbende at gøre vores produkter endnu bedre , siger Georg Nielsen.

Ifølge ETRMA, den europæiske sammenslutning af dæk- og gummiproducenter, indsamles der i EU årligt omkring godt 3 millioner tons brugte dæk, hvoraf hele 95 % genbruges i en eller anden form hovedparten til energiformål i cementindustrien.

Billedtekster:
Teknologien gør det muligt at fordoble den mængde gummi, der genbruges som dæk.

Fabrikken til regummiering af bus- og lastvognsdæk og genbrugsfabrikken vil ligge i tilknytning til Continentals aktiviteter inden for udvikling og forskning i Hannover.

Fakta:
Continental Dæk Danmark A/S forhandler dæk til personvogne, lastvogne, varevogne og industrien.
Continental-koncernen producerer bl.a. bremsesystemer, systemer og komponenter til motorer og chassiser, elektronik til køretøjer samt dæk. Continental bidrager til øget køresikkerhed og global klimabeskyttelse.

Koncernen havde i 2011 en omsætning på 30,5 mia. Euro (heraf 8,8 mia. Euro i dækdivisionen) og er til stede i 46 lande med ca. 170.000 medarbejdere (heraf mere end 41.000 i dækdivisionen). Forretningsenheden for dæk til erhvervskøretøjer er med en omsætning i 2011 på mere end 1,8 mia. Euro en af verdens førende producenter af dæk til last- og varevogne, busser og industrien.
Dækdivisionen er officiel sponsor for 2014 FIFA World Cup i Brasilien og UEFA EURO 2016 i Frankrig.

Læs mere på www.conti.dk, www.conti-truck-tires.com/dk og www.ContiSoccerWorld.de
Media Database: www.mediacenter.continental-corporation.com

Læs mere her

Lettere dæk gavner både bundlinje og miljø

6 kilo kan gøre en stor forskel for vognmandens økonomi og for miljøet. Continentals dæk til lastvogne og trailere (HTR2) vejer 6 kilo mindre end andet anderkendt mærke i markedet. Umiddelbart måske ikke en stor forskel. Men ganges det op med antal aksler, antal biler og antal ture, er det ret mange kilo, der spares.

Tom Villadsen, distriktschef hos Continental Dæk Danmark A/S, har regnet på, hvad de lettere dæk kan betyde for et vognmandsfirma med ti biler. Den vægt, der spares, kan enten bruges til at øge lasten og dermed reducere omkostningen pr. enhed på ladet eller til at mindske forbruget af diesel.

Eksempelvis kan der med Continental-dækkene spares 62 kilo på et lastvognstræk. Er det ude at køre 300 dage om året, kan det omregnes til 18,6 tons sparet pr. år for hvert vogntog. For et firma med ti vogntog løber det altså op i 186 tons , bemærker Tom Villadsen.

Han har i sit eksempel taget udgangspunkt i et vogntog med 2-akslet trækker og 3-akslet sættevogn. Der er tale om tre forskellige typer dæk, men på de seks trailerdæk kan spares i alt 36 kilo, de fire trækdæk vejer 16 kilo mindre, mens vægtbesparelsen på de to styrdæk vil være 10 kilo. I alt 62 kilo for et vogntog.

Med ti vogntog og 300 dage på landevejene giver de lettere dæk altså mulighed for at have 186 tons mere med om året og dermed øge sin indtjening. Eller vognmanden kan opnå en stor besparelse på brændstof og ikke mindst reduceret udledning af CO2 ved at fjerne de mange kilo unødig mervægt , påpeger Tom Villadsen.

Han tilføjer, at dækkene har meget stor betydning for driftsøkonomien. Kører et vogntog for eksempel med 10 % for lidt luft i dækkene, vil det øge rullemodstanden med ca. 3 % og dermed også større forbrug af brændstof og mere udledning af CO2.

Tom Villadsen: Mellem 35 og 60 % af brændstofforbruget kan tilskrives rullemodstand. Rullemodstand er altså et vigtigt udgangspunkt, hvis man vil spare den dyre diesel. Derfor er det første råd at vælge dæk, der er udviklet med lav rullemodstand. Dernæst skal man jævnligt tjekke dæktrykket i hele vognparken. Hastigheden er også et vigtigt parameter, da rullemodstanden øges uforholdsmæssigt meget, når farten sættes op. Endelig har dækkenes stilling stor betydning for rullemodstanden, så skråstilling bør undgås.

Foruden dækkene har faktorer som kørestil, brug af klimaanlæg og korrekt justering af motoren betydning for forbruget af brændstof.

Fakta:
Continental Dæk Danmark A/S forhandler dæk til personvogne, lastvogne, varevogne og industrien.
Continental-koncernen producerer bl.a. bremsesystemer, systemer og komponenter til motorer og chassiser, elektronik til køretøjer samt dæk. Continental bidrager til øget køresikkerhed og global klimabeskyttelse.
Koncernen havde i 2011 en omsætning på 30,5 mia. Euro (heraf 8,8 mia. Euro i dækdivisionen) og er til stede i 46 lande med ca. 170.000 medarbejdere (heraf mere end 41.000 i dækdivisionen).
Dækdivisionen er officiel sponsor for 2014 FIFA World Cup i Brasilien og UEFA EURO 2016 i Frankrig.
Læs mere på www.conti.dk, www.conti-truck-tires.com/dk og www.ContiSoccerWorld.de
Media Database: www.mediacenter.continental-corporation.com
ntiSoccerWorld.de
Media Database: www.mediacenter.continental-corporation.com

Læs mere her