Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

S-tog om natten fra november

At kunne tage S-toget hjem – også om natten er et stort ønske hos S-togs kunder.
Nu bliver det ikke længere kun et ønske, men en reel mulighed. Fra den 20. november vil DSB S-tog i en forsøgsperiode køre S-tog hele natten efter fredage og lørdage.

»Jeg er rigtig glad for, at vores kunder nu får muligheden for at tage S-toget hjem om natten. Nu kan de komme hjem med S-toget også mellem midnat og kl. 05 om morgenen,« siger Gert Frost, adm. direktør i DSB S-tog.

Tog en gang i timen

Forsøgsperioden bliver på seks måneder. I perioden vil der nat efter fredag og lørdag være S-tog ca. en gang i timen på alle strækninger. På Ringbanen og på strækningen mellem Valby og København og København og Hellerup vil S-toget køre hver halve time.

Lad bilen stå

Gert Frost håber, at det vil få flere til at lade bilen stå.

»Når man kan tage toget hele vejen hjem til Køge, er der ingen grund til at tage bilen med ind til byen i weekenden. Forhåbentlig kan S-tog bidrage med at få flere sikkert hjem, nu hvor der er flere gode alternativer til bilen på alle tider af døgnet,« siger Gert Frost.

Ingen nattakst

Som med bus og Metro bliver der ikke nattakst i nattetimerne.

Spor og signaler skal stadig vedligeholdes, og ind imellem bliver sporarbejdet udført om natten for at få mindst mulig indvirkning på den daglige trafik. Derfor vil der nogle nætter om året ikke køre S-tog om natten, men blive indsat busser på de berørte strækninger.

Læs mere her

Tag cyklen gratis med i S-toget

Fra den 15. januar bliver det gratis at tage cyklen med i S-toget, og tilbuddet gælder foreløbig resten af 2010.

»Togets hurtighed sammen med cyklens fleksibilitet er en ideel kombination. Nu kan du f.eks. tage toget på arbejde og cyklen hjem og derved få lidt mere motion i hverdagen eller hoppe på toget med cyklen, hvis det er begyndt at regne – uden at du skal købe et ekstra klip til din cykel,« siger salgsdirektør hos S-tog Niklas Marschall.

Bedre muligheder i fritiden
Undersøgelser hos S-tog viser, at afstanden til stationen har stor betydning for, om man bruger S-toget. Derfor er tilbuddet om cykelmedtagning oplagt. Desuden bliver der også bedre mulighed for at benytte toget i fritiden, når man skal f.eks. i byen eller i skoven.

»Fleksibilitet har været omdrejningspunktet, da vi lavede tilbuddet. For eksempel hvis man skal i Zoologisk Have, vil det være oplagt for familien at tage toget til Valby og cykle derfra. Desuden får vores faste kunder med periodekort nu en god mulighed for at benytte kortet i fritiden også, kombineret med udflugter eller andet, hvor det er oplagt at have cyklen med,« siger Niklas Marschall.

Første skud på stammen
Dette er det første af en række tilbud, hvor S-tog sætter fokus på, at det er nemt og hurtigt at tage S-toget.

»Vi bygger videre på succesen med en øget kundetilvækst over de sidste to år, og den vil vi gerne øge yderligere i løbet af 2010. Tanken bag er, at kunder, der begynder at tage S-toget som følge af de gode tilbud, vil fortsætte med det fremover. Vores ambition er, at alle storkøbenhavnere skal opleve, at det er nemt og hurtigt at tage S-toget, for der vil komme tilbud, som henvender sig til alle, unge som ældre,« siger adm. direktør i S-tog Gert Frost.
Samme regler

Alle de gældende cykelregler gælder stadig, nu skal man blot ikke købe billet til cyklen. Det betyder også, at der ikke er flere cykelvogne, end der plejer, selv om S-tog vil bestræbe sig på at sætte flere vogne på, hvis behovet opstår.

»Vi håber, at vores kunder tager godt imod tilbuddet og viser forståelse for, at der kun kan være et vist antal cykler i flexrummene,« siger Niklas Marschall.

De gældende cykelregler betyder, at cykler ikke er tilladt på Nørreport i myldretiderne, og at cykler skal placeres i flexrummene i S-toget. I de helt korte S-tog er der et flexrum, i de mellemlange S-tog er der et i hver ende og i de lange S-tog yderligere to flexrum midt i.
I opstartsperioden vil DSB S-tog på alle store stationer i myldretiderne placere serviceguider, der kan hjælpe med at anvise plads til cyklerne.

Med venlig hilsen
DSB S-tog

Læs mere her

Særkøreplan for regionaltog i næste uge

Banedanmark benytter sommerferien til at lægge nye spor på den tidligere Københavns Godsbanegård og på den måde udvide med flere spor til og fra hovedbanegården. Arbejdet medfører i den kommende uge, uge 27, 5-11. juli, indskrænkelser i regionaltogstrafikken til og fra Københavns Hovedbanegård.

Særkøreplan på dsb.dk
DSB har i samarbejde med Banedanmark tilrettelagt en særkøreplan for uge 27, der gælder for regionaltogene på Vestbanen og Nordvestbanen.
Vestbanens regionaltog kører kun mellem Høje Taastrup og Ringsted eller Slagelse. Kunder, der normalt benytter regionaltog på strækningen mellem Københavns Hovedbanegård, Ringsted eller Slagelse, skal altså skifte tog i Høje Taastrup.
Regionaltogene på Nordvestbanen, der kører mellem Københavns Hovedbanegård og Holbæk eller Kalundborg, er erstattet af regionaltog én gang i timen i en særkøreplan.

Deler særkøreplaner ud på hovedbanegården
Det er allerede nu muligt at hente særkøreplanen for uge 27 på DSB.dk, ligesom DSB’s infovagter på Københavns Hovedbanegård uddeler særkøreplanen til kunderne på perronerne i morgenmyldretiden mandag den 5. juli.

Flere spor på Danmarks mest trafikerede strækning
Den nye sporforbindelse, der er en del af KØR-projektet, gør det muligt at køre flere tog til og fra Københavns Hovedbanegård, udenom Valby og via Ny Ellebjerg. Når den nye sporforbindelse står færdig i 2012, opnår Banedanmark og DSB mere kapacitet og større fleksibilitet i afviklingen af trafikken til og fra hovedbanegården.

Strækningen nord og syd for hovedbanegården er i dag Danmarks mest trafikerede.

Læs mere om KØR-projektet her: http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp artikelID=8764.

Læs mere her

Nyt kørestrømsanlæg sættes i drift ved Københavns Hovedbanegård i weekenden

Nyt anlæg er led i styrkelse af S-togstrafikken mod Valby og Køge
Udskiftningen af kørestrømmen ved Hovedbanegården udføres i forbindelse med Banedanmarks anlægsprojekt kaldet 6. hovedspor. Det er et omfattende projekt, hvor Banedanmark er i gang med at etablere et helt nyt spor til S-tog, der skal sydpå fra København H mod Valby og Køge. Det nye kørestrømsanlæg og det nye ekstraspor til S-togene vil give en mere robust togdrift, øge sporkapaciteten og afhjælpe kødannelse og trafikale flaskehalse ved Københavns Hovedbanegård i fremtiden. Det nye ekstraspor står færdigt til november næste år.

I forbindelse med etableringen af det nye kørestrømsanlæg er der opsat 122 nye
kørestrømsmaster, 300 nye køreledningsophæng og 8.500 meter nye kørestrømsledninger. En mindre del af det gamle anlæg stammer fra S-banens indvielse i 1934 og den resterende del er fra 60 erne og 70 erne.

Det er et omfattende projekt og for at opretholde togdriften og dermed genere passagererne mindst muligt, er størstedelen af det nye anlæg opført om natten parallelt med det gamle anlæg. På den måde er al forarbejdet 100 % på plads, før vi i weekenden slukker for det gamle anlæg og sætter det nye i drift , fortæller projektleder Niels Søndergaard, Banedanmark og fortsætter:

Vi har op til 40 mand, der arbejder i døgndrift fra fredag aften og i de kommende 57 timer med at sætte det helt nye kørestrømsanlæg i drift mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro station.

Tog-busser i stedet for S-tog
DSB indsætter Togbusser i stedet for S-tog mellem Hovedbanen og Dybbølsbro hele weekenden. Læs mere på www.dsb.dk.

Læs mere her