Nye rabatter på rejsekort i Vestsjælland

Alle, der kører med rejsekort i Vestsjælland, vil fremover køre til halv pris aften og nat, og derudover vil pensionister køre til halv pris. Rabatterne er del af en plan, der gradvis skal få flere passagerer med i prøvedriften af rejsekort.

I løbet af september bliver der indført nye rabatter på rejsekort, så passagerer i Vestsjælland, der deltager i prøvedriften, vil køre til halv pris i tidsrummet 19-04 på alle dage. Samtidig får pensionister med rejsekort halv pris på alle rejser og kan dermed køre til kvart pris i aften- og nattetimerne.

Rabatterne er første trin i en plan, der gradvis skal få flere til at deltage i prøvedriften. En 10 pct. stigning i priserne på periodekort samt udfasning af klippekort er derimod udskudt indtil videre.

Kunderne i fokus
“Rejsekortet er i en udviklingsproces, hvor der nødvendigvis bliver rykket rundt på datoer og skruet og justeret. Det er en løbende balancegang at sikre, at rejsekortsystemet bliver stresstestet med flest mulige kunder, så vi finder knasterne og får et godt og solidt rejsekort samtidig med, at kunderne i den kollektive trafik ikke får dårlige oplevelser”, siger Anders Due, Kunde- og Markedscenterchef i Trafikselskabet Movia.

Omkring 500 kunder deltager i dag i prøvedriften af rejsekort.

“De store rabatter i aften- og nattetimerne og til pensionister vil gøre rejsekort attraktivt for en del nye kunder”, siger Anders Due.

Rejsekort beregner rabatter ud fra en række faktorer som den rejsendes alder, korttype, rejsehyppighed og rejsetidspunkt. Priser og rabatter er lagt, så billetindtægterne til de offentlige trafikselskaber ikke kommer til at stige på grund af rejsekort.

Læs mere her

Slut med salg af papirklippekort til rejser i Vestsjælland

Fra den 1. april kan vestsjællandske passagerer ikke længere købe klippekort i papir. Det elektroniske rejsekort afløser klippekortet.

Det første egentlige skridt på vejen til et landsdækkende rejsekort bliver taget på fredag, når salget af papirklippekort ophører i Vestsjælland. Fra den dag vil det være en fordel for vestsjællandske kunder, som hidtil har brugt klippekort, at gå over til rejsekort.
I Vestsjælland følger rejsekortet nemlig præcis samme princip som papirklippekortet med en fast pris for hver zone, passageren rejser i. Når passageren stiger på bussen eller toget, tjekker han ind med rejsekortet på en kortlæser og på samme måde tjekkes der ud på en kortlæser, når rejsen er slut, hvorefter rejsens pris automatisk bliver trukket i saldoen på rejsekortet.

Fordelen ved rejsekortet er, at man slipper for at huske at købe klippekort og sætte sig ind i, hvor mange zoner man skal klippe for. Det klarer det elektroniske rejsekort helt af sig selv. Det eneste, man skal sørge for udover at tjekke ind og ud er, at der står penge på kortet, siger centerchef i Movia, Anders Due. Han understreger samtidig, at kunderne skal huske at bestille rejsekortet i god tid, før de har brugt deres sidste papirklippekort op. Det tager nemlig omkring fem dage, fra man har bestilt, til man modtager rejsekortet.

Periodekort fortsætter
På rejsekort.dk kan man blandt andet finde oplysninger om korttyper, salgssteder og fordele ved de forskellige billettyper. Udover rejsekort kan passagerne i Vestsjælland fortsat købe periodekort og kontantbilletter, hvis det passer bedst til behovet. Periodekort, pensionistkort, skolekort mv. fortsætter altså uændret.

Vestsjælland er den første landsdel i Danmark, som indfører rejsekortet. Senere i 2011 udvides driften til også at omfatte busser på Sydsjælland/Lolland-Falster, samt prøvedrift med tog, s-tog og metro samt enkelte busser i hovedstadsområdet.

Fakta om køb af rejsekortet
Rejsekortet findes i tre udgaver rejsekort personligt, rejsekort flex og rejsekort anonymt.
Rejsekort personligt og rejsekort flex koster 50 kr., og der skal indsættes penge til at rejse for. Det tager 4-5 dage at få udstedt et rejsekort personligt/flex. Det kan købes:
Online på rejsekort.dk (med dankort).
I Rejsekorts Kundecenter, tlf. 7011 3333.
Hos DSB s billetsalg og i Kort og Godt på stationerne i Holbæk, Hvalsø, Høje Taastrup, Kalundborg, Korsør, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø og Taastrup.

Rejsekort anonymt koster 80 kr., og det findes i to udgaver:
Et rejsekort anonymt, hvor der er indsat 170 kr. til at rejse for (samlet pris 250 kr.). Det kan foreløbig købes i ni Movia salgssteder: Grillbaren i Tølløse, Høng Boghandel, DitoBus i Nykøbing Sj., Sorø Erhvervs- og Turistkontor, Stenlille Kiosk, Bog & Ide i Dianalund, Nico Vin i Skælskør, SuperBrugsen i Asnæs og Hjørnekiosken i Jyderup. Desuden kan det købes i nogle af de butikker, der tidligere solgte klippekort. Butikkerne vælger selv, om de vil sælge det anonyme rejsekort.
Et rejsekort anonymt, hvor kunden indsætter mindst 100 kr. til at rejse for (samlet pris mindst 180 kr.). Det kan købes i Kort og Godt på stationerne i Holbæk, Hvalsø, Høje Taastrup, Kalundborg, Korsør, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Sorø og Taastrup.

Kontaktinformation:
Direktør Dorthe Nøhr Pedersen. Kontakt Movias presseafdeling, Line Riis, tlf. 3613 2010.

Læs mere her

Rejse nummer 500.000 foretaget med rejsekortet

I den kommende uge bliver rejse nummer 500.000 foretaget med rejsekortet. Antallet af brugere og rejser med rejsekort fortsætter med at vokse. Nu har også transportminister Hans Christian Schmidt bestilt sit eget personlige rejsekort.

Transportministeren udtaler:

– Jeg glæder mig til at skulle ud og prøve det. Indtil videre er det jo på Syd- og Vestsjælland det virkeligt sker. Men allerede i slutningen af dette år vil alle stationerne i Hovedstadsområdet blive dækket, og udrulningen fortsætter landet over. Når det er fuldt udrullet vil man kunne køre fra Gedser til Skagen på sit rejsekort.

– Hele grundideen med rejsekortet er virkeligt god. Det sikrer nemmest mulig adgang til den kollektive trafik for alle. Snart er det slet ikke nødvendigt at sætte sig ind i de mange forskellige ofte komplicerede takstsystemer rundt om i landet. I stedet kræver det ét kort og så ellers et check ind og et check ud når man rejser. Det kan selv jeg forstå. Og jeg tror faktisk, det vil betyde, at rigtigt mange danskere vil øge deres brug af den kollektive trafik.

Læs mere her

Bussen giver cyklen et lift

Fra søndag den 23. oktober bliver det muligt at tage cyklen med i alle S- og R-busser på hele Sjælland og øerne. Cyklister i hovedstadsområdet får langt flere cykel-busser, og cyklister i Vest- og Sydsjælland får cyklen billigere med bussen.

Hvis der er modvind på cykelstien, regnen øser ned, eller du skal lidt længere, end benene orker at trampe, så kan du snart få din tohjulede ven med om bord på bussen.

Alle Movias S- og R-busser åbnes for cykelmedtagning, så tilbuddet er ens og overskueligt i hele Movia. Hidtil har passagerer i hovedstadsområdet kun kunnet medbringe cyklen på buslinjerne 600S og 150S og kun som forsøg.

Samtidig indføres der ens takster, så Movia følger DSB s takster for cykelmedtagning, der i øjeblikket er en enhedspris på 12 kroner med gyldighed i to timer inden for samme takstområde. Det er en væsentlig takstnedsættelse for kunder i Syd- og Vestsjælland samt Lolland-Falster, hvor prisen hidtil har været afhængig af rejsens længde.

Nemt og overskueligt
I løbet af 2010 blev det på forsøgsbasis muligt at tage sin cykel med på to af hovedstadens S-buslinjer, linje 600S, som kører mellem Hillerød, Roskilde og Hundige og linje 150S, som kører mellem Nørreport og Kokkedal.

Vi har fået positive tilbagemeldinger fra kunderne. Derfor har vi valgt at udvide muligheden for cykelmedtagning til alle S- og R-busser, så kunderne også let kan overskue, hvor cykelmedtagning er muligt og hvad det koster. Og så har det jo en positiv indvirkning på miljøet, at vi nu fremmer forholdene for cyklister og brugere af den kollektive trafik, siger Torsten Rasmussen, områdechef i Trafikselskabet Movia.

To hjul og ikke i myldretiden
Cyklerne placeres inde i bussen, der hvor der også er plads til barnevogne. Kun tohjulede cykler kan medbringes, og som udgangspunkt er der plads til to cykler ad gangen, hvis der ikke er nogen barnevogne, kørestole eller gangstativer. Det er dog altid chaufføren der vurderer, om der er plads.

Inden muligheden træder i kraft den 23. oktober i alle S- og R-busser, er der monteret stropper i de berørte busser, så cyklerne kan spændes forsvarligt fast under kørslen.

På hverdage mellem kl. 07.00-09.00 og 15.30-17.30, er det ikke muligt at medtage cykler på busserne i hovedstadsområdet.

Cykelbilletter kan ikke købes kontant i busserne, men skal købes som mobilbillet eller med rejsekort.

Cykler kan fortsat medbringes gratis ved rejser i S-tog, havnebusser og de nordsjællandske lokalbaner.

For yderligere information om cykelmedtagning se www.moviatrafik.dk

Læs mere her

find nye løsninger til transport på landet

Hvis vi ikke gør noget, hvem gør så noget for at sikre transporten på landet spurgte lokal aktiv.

At finde bedre løsninger til transport på landet er svært, og mange synes ikke, at de har nok forstand til at kunne bidrage. Men deltagere fra Lolland, Syd- og Vestsjælland kom mange gode forslag til ideer på konferencen: Transport på landet i Sandved.

Trafikforsker Niels Agerholm, Aalborg Universitet konstaterede, at det næsten er hver 4, der bor på landet og i de små landsbyer, så der er mange, der har udfordringen med transport i en verden, hvor mobilitet bliver mere og mere vigtig.

Et moderne liv på landet, hvor alle fordele indhøstes kræver fuld mobilitet ift. arbejde, indkøb, kultur, idræt, kommunal service fortalte Niels Agerholm, der har deltaget i et forskningsprojekt: Landdistrikternes Transportbehov.

Tendensen: endnu større mobilitet, endnu mere personbiltrafik og endnu større befordringsbehov!

Den kollektive bustrafik, som vi kender den i dag, spiller en aftagende rolle Den er ikke fladedækkende, kører ikke på de relevante tidspunkter, den er ufleksibel fortsatte Niels Agerholm Folk indretter sig, og kører selv i bil for det meste men kan der komme flere med i bilerne, der kører alligevel Og kan man tænke i ordninger, hvor man kan kombinere offentlig kollektiv trafik med samkørsel

Der blev drøftet mange emner og der kom mange ideer på bordet bl.a. et projekt fra Svinø, der har ligget og ventet på at komme i gang: SKS Svinø Kørsels Service, hvor borgerne via en hjemmeside kan tilmelde sig ift. om de kan køre, eller vil køre med. Chauffører og biler får logo på, og passagerer bærer en vest med logo, så det er tydeligt, at man er med i ordningen der mangler blot en lille startkapital for at få trykt logoer og købt veste.

5 grupper går i gang med det videre arbejde og andre er velkomne til at deltage i arbejdet.
De virtuelle medier anvendes til meget af gruppernes arbejde, så tiden ikke går med lang transport fra den ene ende af regionen til den anden. Men alle har sat hinanden stævne igen i slutningen af februar for at blive inspireret / udfordret til det videre arbejde. Man kan komme med kommentarer, ideer eller tilslutte sig gruppernes arbejde via hjemmesiden www.transportpaalandet.dk.

De 5 arbejdsgrupper:
– Dialog med kommune og trafikselskaber om den kollektive trafik
– Hvordan skabes dialog mellem de, der har ansvar for den kollektive trafik og lokalområderne, så virkelighed og trafikplaner passer endnu bedre sammen

– Transport på tværs af kommuner
– Der sker sjove ting ved kommunegrænserne, fordi hver kommune sit trafiksystem, der ikke kan arbejde sammen. Desuden er der behov for transport på tværs i regionen.

– Netværk kan vi etablere (intelligent) samkørsel
– Mange kører den samme strækning i hver sin bil nærmest samtidigt. Kan vi finde metoder, så der kan laves samkørsel Gruppen vil se på løsninger, der blev præsenteret på den store verdenskonference om trafik i Orlando tidligere på måneden, og andre forsøg på samme og se om man kan lave samkørsel i langt højere udstrækning end der sker i dag

– Pedelordninger
– En gruppe vil se, hvorvidt og hvordan man kan bruge de offentlige ressourcer, der er i lokalområdet bedre ved at nedbryde kasser og silotænkning her vil en nytænkning kunne løse nogle af transportudfordringerne

– Bruge de lokale ressourcer
– Kan vi blive bedre til at hjælpe hinanden lokalt Hvordan gør vi det legalt at bede om hjælp / bede om et lift Og gøre det legalt at få en mindre betaling for at køre med

Det var ikke nogen nem opgave at styre konferencen, for der er så mange ideer og vinkler på, hvordan vi kan gøre noget transport på landet anderledes og bedre. Og nu ser vi frem til, at ideerne videreudvikles konstaterede Mona Hvid, Landliv efter en intens dag.

Projektet har fået støtte fra Landdistriktspuljen, og afvikles i samarbejde med Landliv.
Yderligere oplysninger: Mona Hvid, Landliv, mona@landliv.dk tlf.: 2126 6566

Læs mere her

Trafikselskabet Movia forlænger muligheden for brug af klippekort i busserne i Vestsjælland

Har en forbruger købt et klippekort, skal den erhvervsdrivende levere transporten. Det har Forbrugerombudsmanden meddelt Movia efter, at selskabet besluttede, at klippekort ikke længere kunne bruges på Vestsjælland efter indførelse af rejsekortet. Movia har derfor afgivet tilsagn om, at selskabet afhjælper situationen over for kunderne.

Fra den 1. oktober 2011 kunne Movias kunder på Vestsjælland ikke længere benytte ubrugte klippekort til trafikselskabets busser, da det nye rejsekort skulle erstatte klippekortene. Samtidig ville det kun være muligt for forbrugere at få refunderet ubrugte klip til købsprisen.

Men med købet af et klippekort indgås der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en bindende aftale om levering af transport, der vil være gældende, indtil klippekortet er brugt, eller indtil kravet på transportydelse forældes. En erhvervsdrivende kan derfor ikke blot se bort fra eller ændre aftalen til egen fordel.

På et møde mellem Forbrugerombudsmanden og Movia blev det aftalt, at det skulle være muligt at bruge ubenyttede klip i en længere fastsat periode eller at få refunderet et beløb for hvert klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster i det nye system på refunderingstidspunktet.

Den løsning er Forbrugerombudsmanden tilfreds med på forbrugernes vegne.

– Et trafikselskab kan ikke pålægge forbrugeren ekstra omkostninger for at benytte bussen eller toget, når han eller hun én gang har betalt for transportydelsen ved køb af et klippekort. Forbrugerne skal kunne stole på, at en aftale er bindende for begge parter. Jeg er glad for, at Movia nu tager de nødvendige skridt for at sikre, at overgangen til rejsekortet bliver så lempelig som muligt for forbrugerne, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Efter mødet afgav Movia tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om følgende:

1. At drage omsorg for, at klippekort kan benyttes i busserne i en periode på 12 måneder fra afgivelsen af nærværende tilsagn.

2. At gøre det muligt for ihændehaveren af et allerede købt, men ikke forældet klippekort, at få udbetalt et beløb for hvert ubenyttet klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster med rejsekortet på refunderingstidspunktet. Denne mulighed skal gælde i 3 år fra købsdatoen.

Hvad er et tilsagn
Et tilsagn er en bindende aftale, der indgås mellem Forbrugerombudsmanden og en erhvervsdrivende.

Hvis en erhvervsdrivende tilsidesætter et tilsagn afgivet over for Forbrugerombudsmanden, kan Forbrugerombudsmanden nedlægge de nødvendige påbud for at sikre tilsagnets overholdelse.

Tilsidesættelse af sådanne påbud kan straffes med bøde.

Læs mere her