Trafikreguleringer på Øresundsmotorvejen

Trafikanter som anvender Øresundsmotorvejen på Amager vil de kommende seks måneder opleve trafikreguleringer og krav om hastighedsreduktion til 90 km/t i begge kørselsretninger på strækningen mellem Ørestad og Tårnbytunnelen. En ombygning af Øresundsmotorvejen skal sikre, at trafikken fremover kan afvikles mere sikkert og smidigt.

De fysiske arbejder starter mandag den 4. april om aftenen, hvor der etableres indsnævring af vejbanerne og hastighedsbegrænsning. Trafikken på strækningen afvikles fortsat i to spor men med reduceret bredde.

A/S Øresund, der ejer og driver motorvejsstrækningen, har afsat DKK 39 millioner til ombygningen, så vejstandarden bliver udbygget til også at kunne klare fremtidens forventede trafikvækst. Arbejdet bliver færdigt til oktober.

Nye længere rampespor

Ombygningen af vejanlægget i begge retninger mellem Ørestad og Tårnbytunnelen resulterer i, at rampesporene nu bliver gennemgående. I retning mod lufthavnen og Sverige forlænges rampesporet fra Ørestad helt frem til Tårnbytunnelen. Og i vestgående retning forlænges rampesporet ved nedkørslen til motorvejen ved Tårnbytunnelen helt frem til Ørestad.

Der har gennem længere tid i spidsbelastningsperioder været situationer med trafikophobninger ved frakørslen til Englandsvej ved Tårnbytunnelen i østgående retning. Desuden har trafikanter i vestgående retning oplevet problemer med at flette ind i motorvejstrafikken. Disse forhold bliver nu mærkbart forbedret.

– Vi kan desværre ikke undgå, at trafikanterne bliver berørt af ombygningen. Vi appellerer til dem om at respektere hastighedsbegrænsningen på strækningen og passe godt på de folk, der skal gennemføre ombygningen af motorvejen , siger teknisk chef i A/S Øresund Ole Christensen .

Ombygningen af motorvejsstrækningen sker inden for de eksisterende vejskråninger og kræver derfor ikke erhvervelse af naboarealer.

Yderligere arbejde
I forbindelse med arbejdet på Øresundsmotorvejen gennemføres en mindre ombygning ved afkørsel 16 Lufthavn Ø. Her bygges et kraftigt autoværn, som skal sikre evt. vildfarne biler mod at komme ned på Øresundsbanens togskinner.

I 2010 udskiftes asfaltslidlaget på hele Øresundsmotorvejen med en ny, støjreducerende belægning. Forlængelsen af ramperne udføres derfor nu, så der ikke skal graves i den nye belægning. De to projekter kan ikke udføres i sammenhæng, da det rent tidsmæssigt ikke er en overkommelig opgave

Interesserede kan følge ombygningen af Øresundsmotorvejen via Sund & Bælts hjemmeside www.sundogbaelt.dk. Trafikinformation vil være tilgængelig fra opstart af arbejdet på Trafikken.dk. eller via DR Trafik og Radio Malmøhus.

Visualisering af det færdige projekt og tidsplan kan downloades her : http://bit.ly/ekdobs

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *