Trafikselskabet Movia forlænger muligheden for brug af klippekort i busserne i Vestsjælland

Har en forbruger købt et klippekort, skal den erhvervsdrivende levere transporten. Det har Forbrugerombudsmanden meddelt Movia efter, at selskabet besluttede, at klippekort ikke længere kunne bruges på Vestsjælland efter indførelse af rejsekortet. Movia har derfor afgivet tilsagn om, at selskabet afhjælper situationen over for kunderne.

Fra den 1. oktober 2011 kunne Movias kunder på Vestsjælland ikke længere benytte ubrugte klippekort til trafikselskabets busser, da det nye rejsekort skulle erstatte klippekortene. Samtidig ville det kun være muligt for forbrugere at få refunderet ubrugte klip til købsprisen.

Men med købet af et klippekort indgås der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en bindende aftale om levering af transport, der vil være gældende, indtil klippekortet er brugt, eller indtil kravet på transportydelse forældes. En erhvervsdrivende kan derfor ikke blot se bort fra eller ændre aftalen til egen fordel.

På et møde mellem Forbrugerombudsmanden og Movia blev det aftalt, at det skulle være muligt at bruge ubenyttede klip i en længere fastsat periode eller at få refunderet et beløb for hvert klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster i det nye system på refunderingstidspunktet.

Den løsning er Forbrugerombudsmanden tilfreds med på forbrugernes vegne.

– Et trafikselskab kan ikke pålægge forbrugeren ekstra omkostninger for at benytte bussen eller toget, når han eller hun én gang har betalt for transportydelsen ved køb af et klippekort. Forbrugerne skal kunne stole på, at en aftale er bindende for begge parter. Jeg er glad for, at Movia nu tager de nødvendige skridt for at sikre, at overgangen til rejsekortet bliver så lempelig som muligt for forbrugerne, udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Efter mødet afgav Movia tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om følgende:

1. At drage omsorg for, at klippekort kan benyttes i busserne i en periode på 12 måneder fra afgivelsen af nærværende tilsagn.

2. At gøre det muligt for ihændehaveren af et allerede købt, men ikke forældet klippekort, at få udbetalt et beløb for hvert ubenyttet klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster med rejsekortet på refunderingstidspunktet. Denne mulighed skal gælde i 3 år fra købsdatoen.

Hvad er et tilsagn
Et tilsagn er en bindende aftale, der indgås mellem Forbrugerombudsmanden og en erhvervsdrivende.

Hvis en erhvervsdrivende tilsidesætter et tilsagn afgivet over for Forbrugerombudsmanden, kan Forbrugerombudsmanden nedlægge de nødvendige påbud for at sikre tilsagnets overholdelse.

Tilsidesættelse af sådanne påbud kan straffes med bøde.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *