Transportminister Hans Christian Schmidt drøftede i dag konsekvenserne af askeskyen i det europæiske luftrum med sine kollegaer i EU

Ministrene konstaterede med tilfredshed, at sikkerheden havde haft højeste prioritet under krisen, og at der ikke var sket nogle uheld som følge af aske.

Ministrene var tilfredse med, at de nødvendige videnskabelige analyser var sat i værk med henblik på at tilvejebringe mere præcis viden om konsekvenser af at flyve i aske og dermed kunne vedtage fremtidige fælles tærskelværdier for flyvninger i europæisk luftrum i en tilsvarende situation.
Håndhævelsen af passagerrettighederne har været en central problemstilling under askekrisen. Flere ministre lagde vægt på at balancere hensynet til dels den europæiske luftfartsindustri, som har været hårdt ramt af lukningen af luftrummet, og dels en fortsat sikring af passagerernes rettigheder.

Flere lande bad Kommissionen om at skabe klarhed over, hvorvidt den reducerede flyveaktivitet under askekrisen, som særligt ramte Nord- og Vesteuropa, bør få konsekvenser for fordeling af gratis emissions-kvoter, når det europæiske kvotehandelssystem træder i kraft for luftfarten.
Kommissionen arbejder nu videre med de forskellige aspekter af sagen.

På mødet undertegnede EU’s transportministre og USA desuden en luftfartsaftale mellem EU og USA, der giver øget gensidig markedsadgang og øgede gensidige muligheder for investering i luftfartsindustrien.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Det er helt centralt for vores håndtering af fremtidige lignende kriser, at EU-landene reagerer på samme måde. Det glæder mig, at der siden askeskyen er kommet gang i de nødvendige videnskabelige analyser, der kan sikre basis herfor.

– Det ligger mig på sinde, at passagererne får den nødvendige bistand og assistance også fremover.

– Drøftelserne med mine kollegaer i dag viser, at der er vilje til at skabe et grundlag for at håndtere en lignende krise i fremtiden.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *