Transportministeren inviterer jernbaneselskaber til ideudveksling om konkurrence i togtrafikken mellem København og Aalborg

Der skal konkurrence på skinnerne, så vi kan få forbedret togtrafikken. Transportminister Hans Christian Schmidt inviterer nu alle relevante jernbaneoperatører fra ind- og udland, som vil være interesseret i at køre i direkte konkurrence med DSB i fjerntrafikken, til et dialogmøde.

Direkte konkurrence mellem DSB og en anden operatør på sporene mellem København og Aalborg vil sætte kunderne i fokus og sikre et konkurrencepres, så passagererne kan få et bedre togprodukt, skarpere priser og flere valgmuligheder.

Transportminister Hans Chr. Schmidt udtaler:

– Direkte konkurrence i fjerntrafikken vil gøre togtrafikken mere attraktiv og dermed være med til at skabe vækst. Jeg indbyder nu alle relevante operatører fra ind- og udland, som vil være interesserede i at køre tog i konkurrence med DSB, til et møde, så vi kan få påbegyndt en dialog om den konkrete model og de nye muligheder. Allerede nu har flere operatører vist interesse.

– Mit mål er at skabe flere valgmuligheder og konkurrence på priserne, sådan som vi har set det inden for luftfarten. Det vil give bedre rejsemuligheder og dermed flere passagerer. Det kræver, at alle parter tænker innovativt og fokuserer på de nye muligheder. Det er derfor vigtigt for mig at komme i dialog med jernbaneselskaberne om mulighederne det er dem, der skal drive udviklingen.

På mødet med potentielle operatører vil ministeren præsentere sine overordnede tanker om direkte konkurrence i fjerntrafikken og den videre proces. Samtidig vil jernbaneoperatørerne få mulighed for at fremføre deres synspunkter, ideer og forventninger til en fremtidig kundeorienteret konkurrence i fjerntrafikken.

På baggrund af mødet vil der i foråret blive gennemført nærmere interessetilkendegivelsesrunder med de enkelte operatører om deres idéer til det videre arbejde.

Mødet afholdes onsdag den 9. februar 2011 kl. 10.30 og finder sted hos Trafikstyrelsen, Gammel Mønt 4, 1117 København K.

Alle interesserede jernbaneoperatører er velkomne til at deltage.

Der er udsendt invitationer til følgende operatører: Arriva Danmark A/S, Connex Transport Danmark A/S, DB Regio Serco Rail, Arriva Skandinavien A/S, DB Regio AG, SJ AB, MTR Corporation Limited, Veolia Transport Danmark A/S og Veolia Transport Sverige AB, Arriva Tog A/S, DB Regio, First Group Holding Limited, SNCF, Virgin (UK), MTR Cooporation, NSB og DSB.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *