Udskiftning af bro i Horsens

Som led i fremtidssikringen af jernbanen i Danmark skal Banedanmark opføre en ny bro over banen på Priorsløkkevej. Den nuværende brokonstruktion er fra 1926, og betonen er så nedslidt, at det ikke kan betale sig at renovere den. Vejbanen på den nye bro bliver 2 meter bredere end på den gamle, og broen forsynes af sikkerhedshensyn med et tidssvarende autoværn.

Vi starter på arbejdet den 13. august, og efter planen er den nye bro færdig den 3. november 2012.

I hele arbejdsperioden er Priorsløkkevej spærret for trafik ved broen. Skilte vil vise vej til omkørsel.

Sådan vil arbejdet foregå
Den eksisterende bro vil blive brudt ned søndag den 19. august. Herefter gør vi klar til at vibrere jernpuns ned i jorden. Spunsarbejdet vil af hensyn til togdriften blive udført om natten, da det er nødvendigt at lukke det ene spor, mens vi arbejder. Vi foretager spunsarbejde i nætterne efter hhv. den 23. august, efter 27.-30. august samt efter 3.-6. september.

Natten efter lørdag den 15. september monterer vi de 19 nye betonbjælkeelementer.

I de ovennævnte perioder vil banen være delvis lukket for togdrift.

Når de nye betonbjælker er på plads, går vi i gang med at støbe nyt brodæk, og til slut forsynes broen med fugtisolering, autoværn og asfaltbelægning. Den nye bro åbner efter planen for trafik den 3. november 2012.

Konsekvenser for naboer
Selvom Banedanmark i planlægningen af arbejdet og i valg af arbejdsmetoder forsøger at minimere generne for naboerne mest muligt, kan det desværre ikke undgås, at arbejdet kommer til at påvirke de nærmeste naboer.

Dels i form af arbejdsstøj og -støv samt tung trafik med arbejdskøretøjer i nærområ-det. Særligt nedrivningen af den gamle bro den 19. august vil naboerne nok kunne høre. Desuden vil der være arbejdslys omkring brostedet i de perioder, hvor vi arbejder om natten. Kun de allernærmeste naboer vil muligvis kunne registrere svage vibrationer, når vi udfører spunsarbejde.

Banedanmark beklager de gener, som arbejdet påfører vores naboer.

Yderligere information og kontakt
DSB oplyser om ændringer i togdriften på enten www.dsb.dk/kundeservice eller på tlf. 7013 1415.

Har du spørgsmål til broarbejdet, er du velkommen til at kontakte byggeleder Mads Thagaard Madsen på tlf. 2684 8020 eller via e-mail xmthm@bane.dk

Akutte henvendelser uden for almindelig arbejdstid henvises til entrepriseleder hos DS Semaco, Erik Petersen, tlf. 53 73 60 31 eller via e-mail ep@ds-semaco.dk

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *