Uvist, om der kommer modulvogntog i Tyskland i 2012

Af de planlagte 400 modulvogntog er der ifl. det tyske transportministerium per 1.3.2012 hidtil kun blevet anmeldt 6 modulvogntog i hele Tyskland. Hvem skulle have troet det. Det er usikkert, om der kommer modulvogntog i Tyskland.

Den tyske trafikminister havde indført en forsøgsordning, der efter flere tilløb skulle være startet den 1.1.2012. Men modstanderne har nu underkendt ministerens kompetence til at gennemføre forsøget uden lov. Ifgl. en ekspertise overskrider ministeren sine kompetencer og kan alene ikke bestemme, at forsøget skal gennemføres udenom parlamantet.

Det kan undre en, at der er så stor ståhej i Tyskland. Hver dag er der snesevis af danske modulvogntog undervejs mellem København og Aalborg, Trekantsområdet og Esbjerg. Også som forsøgsordning. Hvorfor skal den tekniske udvikling forhales i Tyskland siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision Gruppen i Flensburg-Handewitt, I Danmark kører de stille og roligt på de tilladte brede veje og motorveje til speditionerne. De lange lastbiler sparer benzin og personale for vognmændene. Derfor er de miljø-venlige.
Dette synspunkt deles ikke af De Grønne og de tyske socialdemokrater. Partierne har derfor i fællesskab klaget imod ministerens forsøgsordning. Indførelsen af en forsøgsordning skal igennem tre parlamentsbehandlinger og behandles i udvalg. Alene af formelle grunde forhales initiativet og det kan ske, at loven lader vente længe på sig.

Omgåelse af parlamentet
Ifølge partierne er det en omgåelse af de folkevalgte. En minister kan ikke uden at forespørge forbundslandene og parlamentet alene selv gennem forordning bestemme over et så vigtigt emne. Dermed er det ikke sikkert, at hele lovarbejdet kan nåes i denne valgperiode i Tyskland, der ender 2013. Det er modstanderne helt klar over: Da forbundslandenes rettigheder også er berørt, skal Bundesrat forud høres. Det er ikke blot en mindre forseelse at ville gennemføre noget under omgåelse af parlamentet , siger Dr. Lars Eriksen. Den parlamentariske gennemgang kommer til at tage tid. Derfor kan der ikke regnes med at gigaliner-forsøget bliver realiseret før valget til det tyske parlament i Berlin 2013. De hidtidige meget små forsøg kommer til afslutning, men det store forsøg med modulvogntog, der skulle være startet den 1.1.2012, kommer ikke til at løbe af stablen endnu.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *