DSB glæder sig over ny trafikaftale

Dagens indgåede trafikaftale har mange gode elementer. DSB glæder sig over aftalen og for den brede opbakning til den kollektive trafik:

“Trafikaftalen er en solid investering i den kollektive trafik og en investering i at skabe god trafikal sammenhæng for såvel pendlere som rejsende i almindelighed,” udtaler Jesper Lok, administrerende direktør i DSB og fortsætter:

“Det er positivt, at aftalen lægger op til bedre udnyttelse af trafikkapaciteten udenfor myldretid. Det sikrer bedre udnyttelse af togene, hvilket også er det, DSB arbejder for i det daglige. Samtidig skaber aftalen større robusthed i køreplanlægningen for den landsdækkende og regionale trafik”.

Aftalen omfatter også investeringer i en langsigtet udvikling af den kollektive trafik. Det sker med investering i opgradering af el-lokomotiver samt en særlig pulje til udvikling af “Danmarks togvalg”:

“Materiel er afgørende for en god togdrift i Danmark. Derfor er vi glade for muligheden for at få afprøvet forskellige typer materiel, så den næste investering skabes på et godt grundlag og med inddragelse af passagerernes erfaringer”, lyder det fra Jesper Lok.

Læs mere om den nye trafikaftale her: http://trm.dk/da/nyheder/2012/aftale+om+bedre+og+billigere+kollektiv+trafik/

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *