Transportministeren vil skabe et stærkt personbefordringserhverv

Transportminister Henrik Dam Kristensen nedsætter nu et udvalg, der skal se på, hvordan der kan skabes et stærkt personbefordringserhverv til gavn for forbrugere, erhvervet og indkøbere af trafik. Konkret ser udvalget på rammerne for taxierhvervet, limousine-kørsel og sygetransporter.

Udvalget er nedsat for at undersøge, hvordan der kan sikres et højt serviceniveau for forbrugerne og en fleksibel forretningsdrift, der kan skabe et stærkt og effektivt erhverv med fair konkurrence. Forslagene skal også sikre, at der vil være en ordentlig taxibetjening i landdistrikterne.

Transportminister Henrik Dam Kristensen siger:

– Jeg er glad for, at vi nu får nedsat dette udvalg, der skal se på, hvordan der kan findes nogle langsigtede løsninger, så vi kan blive ved med at have en god betjening på taxiområdet og området for sygetransport og offentlig kørsel af bl.a. handicappede, patienter og lægekørsel.

– Jeg håber udvalget kan være med til at pege på, at vi kan skabe mere fleksible rammer for erhvervet og sikre fair konkurrence. Det vil være til glæde for både branchen og forbrugerne. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at have en høj service samtidig med, at markedet kan fungere effektivt. Det er også vigtigt, at vi skaber rammer for en god betjening i landdistrikter.

– Det har været afgørende for mig, at det er branchen, forbrugerrepræsentanter og de faglige organisationer, der selv kommer med løsninger. Jeg er samtidig klar over, at det er et område med mange modsatrettede interesser, hvor der godt kan være temaer, man ikke kan nå til fuld enighed om.

– Jeg er også glad for, at der er fuld opbakning hos partierne i Folketinget til at nedsætte det her udvalg. Det lover godt for den efterfølgende politiske drøftelse.

Udvalget sammensættes bredt med deltagere fra alle dele af erhvervet, brancheorganisationer, de faglige organisationer samt DI og Dansk Erhverv. Endvidere vil bl.a. også Forbrugerrådet, Det Centrale Handicapråd, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner samt flere ministerier deltage.

Kommissoriet kan downloades her

Læs mere her