Enigt regionsråd lobbyer for grønne transportløsninger

Letbane, ny Øresundsforbindelse og højhastighedstog skal på dagsordenen.

Enstemmigt regionsråd vil have grønnere trafik
Et enigt regionsråd har på mødet d. 21. september 2010 vedtaget en politisk tilkendegivelse om, at der skal satses på grønne transportkorridorer.

Langsigtet trafik-investeringersplan bør fokusere på tre projekter
Regionsrådet peger på tre projekter, som er med til at sikre et bæredygtigt transportsystem for både person- og godstransport, og som derfor bør prioriteres højt i en langsigtet investeringsplan for hovedstadsregionen.

Letbane langs Ring 3, Ring 5 med vej og bane og højhastighedstog fra Hamborg over København til Oslo
Det drejer sig om en letbane langs Ring 3, en ny Ring 5 for vej og bane og en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg samt en højhastighedsforbindelse for tog, der binder København og Københavns lufthavn sammen med Oslo, Stockholm og Hamborg.

Vil have Folketingets trafikpolitikere i tale
Den holdning har regionsrådet bekendtgjort over for transportminister Hans Christian Schmidt, Folketingets Trafikudvalg og folketingsmedlemmer valgt i hovedstadsområdet.

Kommuner, trafiksselsskaber og interesseorganisationer kontaktes også
Derudover har regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen på vegne af regionsrådet sendt breve til bl.a. regionens borgmestre, Øresundskomiteen, Region Skåne, regionens trafikselskaber og en lang række erhvervsorganisationer og fagbevægelsen.

Langsigtet planlægning bør starte nu
I de kommende år foretages der store investeringer i ny infrastruktur som fx Femern Bælt-forbindelsen og ny baneforbindelse mellem København og Ringsted. Men skal den fulde nytte af disse investeringer udløses til gavn for alle, så skal der allerede nu tages stilling til, hvad der skal til for at skabe udvikling i Region Hovedstaden i de kommende 10 til 20 år.

Effektiv infrastruktur har stor betydning for konkurrence-evnen
En velfungerende infrastruktur i hovedstadsregionen har stor betydning for mobiliteten for borgerne og er en afgørende for et konkurrencedygtigt erhvervsliv og et fleksibelt arbejdsmarked, ikke bare i hovedstadsregionen, men i hele Øresundsregionen.

Miljøvenlighed er i højsæde
Regionsrådet vil arbejde for, at planlægningen har et markant fokus på en bæredygtig udvikling i hovedstadsregionen, hvor høj mobilitet for både gods og personer balanceres i forhold til en bæredygtig udvikling med fokus på nedbringelse af CO2 udslippet og miljøet i regionen. Og med fokus på bevarelse af naturskønne områder.

Læs mere her

Regionsrådsformand ønsker større perspektiv på Femern-debat

Folketingspolitikerne bør interessere sig mere for, hvordan vi undgår, at Sjælland bliver oversvømmet af trafik.

Sjælland oversvømmes af trafik uanset om det bliver en bro eller en tunnel
Bro eller tunnel Sådan diskuterer Folketingspolitikerne i dag om Femern Bælt, men de skulle hellere begynde at interessere sig for, hvordan Sjælland undgår at blive oversvømmet af al den trafik, som den faste forbindelse kommer til at medføre.

Kommunerne og regionerne kigger længere frem for at skabe arbejdspladser
– Mens folketingspolitikerne diskuterer om det skal være en bro eller en tunnel, så er vi i kommunerne og regionerne sammen med vores svenske kolleger for længst begyndt at se længere frem i tid. Femern-forbindelsen har potentialet til at skabe enorm økonomisk vækst og flere arbejdspladser, men det kræver at vi ikke drukner i trafikken.

Femern-forbindelse fordobler antallet af biler og lastbiler over Øresund
Sådan siger regionsrådsformand i Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S). Hun henviser til, at antallet af biler over Øresundsbroen og antallet af lastbiler på regionens veje forventes fordoblet over de næste 30 år. Derudover vil behovet for godstransport over sundet blive tredoblet til 11 mio. tons pr. år eller hvad der svarer til 50.000 godstog årligt i begge retninger.

Ekspertudregning afdækker de næste 20 års infrastrukturbehov
Det fremgår af den hidtil største ekspertudredning af de næste 20 års behov for infrastruktur i Øresundsregionen. IBU-undersøgelsen som hovedstadsregionen har fået foretaget sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt en række både danske og svenske kommuner.

På tide at træffe beslutninger – grundlaget er på plads
– Med IBU-udredningen har vi i regionerne og kommuner sådan set taget hånd om den faglige og saglige side af sagen, så der er ingen grund til at udskyde beslutningerne. Det er på tide, at folketingspolitikerne foretager de nødvendige investeringer i Danmarks fremtidige arbejdspladser, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Behov for ny øresundsforbindelse, Ring 5 og bedre togforbindelser til Kastrup
For at imødegå det øgede pres peger ekspertudredningen bl.a. på behovet for en jernbane- og biltunnel mellem Helsingør og Helsingborg, en Ring 5 forbindelse med både motorvej og jernbane fra Helsingør til Køge og bedre togforbindelser til Kastrup Lufthavn.

Yderligere oplysninger :
Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen telefon 4364 2521
Pressevagt i Region Hovedstaden telefon 7020 9588

Læs mere om ekspertudredningen her :
http://www.regionh.dk/cgi-bin/MsmGo.exe grab_id=0&page_id=71998&query=ibu&hiword=ibu%20

Læs mere her

Svenske pendlere løfter dansk økonomi med 5 milliarder kroner om året

Øresundsbrons svenske pendlere har siden år 2000 givet den danske økonomi et løft på 30,6 mia. DKK. Alene i 2010 skabte pendlingen 5 mia. DKK i økonomisk vækst til det danske samfund. Samtidig sparer de svenske a-kasser 1,2 mia. DKK i dagpenge om året. Flotte tal, der kan blive endnu bedre, hvis vi får fjernet flere grænsehindringer, siger Pia Kinhult, næstformand i Øresundskomiteen.

Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 har den danske økonomi modtaget en gigantisk økonomisk indsprøjtning på i alt 30,6 mia. DKK. Årsagen er de mange svenske pendlere, der hver dag tager over sundet for at tjene deres penge i Danmark. Alene i 2010 bidragede pendlerne med 5 mia. DKK årligt i værditilvækst til det danske samfund.

Det viser en beregning Øresundsbrons analyseafdeling har lavet i samarbejde med Øresundskomiteen, og som i dag bliver præsenteret på en særlig konference om vækst i Øresundsregionen ved Riksdagen i Stockholm.

– Pendlingen over Øresund giver et tilskud af arbejdskraft til de danske virksomheder, samtidig med det presser arbejdsløsheden på den svenske side ned. Det må betegnes som en win-win situation, siger Britt Andresen, analysechef på Øresundsbron, som har foretaget beregningerne.

Samtidig med at de svenske pendlere giver dansk økonomi et løft, så sparer de svenske a-kasser nemlig den arbejdsløshedsunderstøttelse, som de samme svenskere ellers skulle have modtaget. Det svarer til 1,2 mia. DKK om året.

– Beregningerne viser kun de direkte effekter af svensk pendling over Øresund. Øgede skatteindtægter, øget forbrug og de indirekte effekter af dette har vi ikke sat tal på, så den samlede effekt er mere end 5 mia. DKK om året, siger Britt Andresen.

Selv om antallet af svenskere, der pendler til job i Danmark for tiden er stagneret, så er der stadig mange penge at hente for den danske økonomi i svensk arbejdskraft i fremtiden.

– Hvis vores prognose for udviklingen i pendlingen holder stik, så vil de svenske pendlere samlet set bidrage med yderligere 53 mia. DKK til dansk økonomi frem til 2020, siger Britt Andresen.

Men faktisk kunne tallene være endnu højere. Ifølge en rundspørge foretaget blandt de svenske pendlere, har 15 procent sagt nej til et ekstra arbejde i Sverige, fordi skattereglerne i dag forhindrer, at man kan arbejde i to lande samtidig. En grænsehindring, der alene i 2010 kostede pendlerne en årlig indtægt på 271 mio. DKK – og de svenske kommuner 40,6 mio. DKK i tabte skatteindtægter om året.

– De her tal viser jo tydeligt, at både Sverige og Danmark tjener på grænsependlingen. Vi har ikke råd til at blokere for væksten ved ikke at samarbejde mere over nationalgrænserne i Norden. Derfor må vi sikre, at arbejdssøgende nemt kan tage job i et naboland. De komplicerede regler, vi har i dag, forhindrer dette, hvilket i sidste ende rammer væksten, siger Pia Kinhult, næstformand for Øresundskomiteen og regionsformand i Region Skåne.

Fakta:
Hver dag pendler 20.000 mennesker over Øresund for at arbejde – mere end 90 procent fra Sverige til Danmark. 9.500 af disse er svenskere.

I de sidste 10 år har de svenske pendlere skabt øget økonomisk vækst for 30,6 mia. DKK til det danske samfund.

I de næste 10 år forventes tallet at blive endnu højere: 53 mia. DKK.

Læs mere her