Hold fast, radikale!

De Radikale er lige nu det eneste bestemmende parti, der trækker betalingsringen i en erhvervsvenlig retning

De seneste dage har meget klart dokumenteret, at det for venstrefløjen alene handler om at få beskattet bilisterne, så de kan betale den kollektive trafikbillet. For flere af partierne bag regeringsgrundlaget handler projektet øjensynligt mere om beskatning end om trængsel.

– For erhvervslivet er trængsel også et problem, og vi drøfter gerne løsninger. Men at tale om trængsel fra kl. 5 om morgenen – og stort set alle dage uden undtagelse – viser, at projektet, som regeringen har bundet sig til, handler om at beskatte så meget som muligt og så mange som muligt, siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen. Han opfordrer derfor De Radikale til at holde fast i de lempelser for erhvervslivet, som regeringspartiet har foreslået.

– Vi ser helst, at man helt fritager erhvervskøretøjer for afgift, da den kollektive transport for de fleste erhvervsdrivende jo ikke er et realistisk alternativ. Samtidig vil det opretholde konkurrencen, både mellem virksomheder inden og uden for ringen og ikke mindst – mellem danske og udenlandske virksomheder. Men den næstbedste løsning må være et håndværkerloft. Vi repræsenterer et meget mobilt erhverv, og betalingsringen vil betyde urimeligt høje ekstraudgifter for mange håndværksvirksomheder. Derfor må vi som minimum have et loft for betaling pr. dag, siger Lars Storr-Hansen og sætter sin lid til De Radikale:

– De Radikale er de eneste, der trækker ringen i en mere erhvervsvenlig og trængselsorienteret retning. På trods af vores principielle modstand mod en betalingsring, opfordrer vi De Radikale til at stå fast ved deres krav, og vi håber, at de Radikale vil trække det længste strå i forhandlingerne om det endelige udspil også om taksttidspunkter.

– Trængsel forekommer i myldretiden, og når regeringen selv konsekvent omtaler betalingsringen som en trængselsring, må de også sikre, at den lever op til sit navn. Det vil sige, at man kun opkræver bompenge på tidspunkter, hvor der reelt er trængsel på vejene. Alle afgifter før kl. 7 om morgenen har skatteformål og intet andet.

Dansk Byggeri har meget lidt forståelse for, at regeringen vælger at starte med en betalingsring i stedet for at begynde med at sikre en udbygning af infrastrukturen og en forbedring af den kollektive trafik. Om så en betalingsring herefter er nødvendig, må tiden vise.

– Det allervigtigste her og nu er at få en havnetunnel på plads. En havnetunnel vil fungere som en nødvendig bypass-operation for København, der kan lede trafikken udenom byen, og dermed bidrage til at nedbringe de stigende trængselsproblemer, slutter Lars Storr-Hansen.

Kontakt:
Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, telefon 41 19 33 04
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *