Salget af klippekort i hovedstadsområdet forlænges til 12. oktober 2014

Rejsekortet skal ifølge planen gennemføre en opgradering af systemet i løbet af forsommeren.
Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har besluttet at forlænge salget af klippekort for at sikre, at systemopdateringen ikke kommer til at falde sammen med udfasningen af klippekort.

Kunderne vil til oktober møde et driftssikkert system i deres skifte fra klippekort til rejsekort. På det tidspunkt vil der også være en rejsekortsløsning til både institutioner og virksomheder, ligesom det vil være muligt at oprette en automatisk tank op-aftale til rejsekort til børn.

Parterne har derfor valgt at fortsætte salget af klippekortet indtil 12. oktober 2014. Klippekort købt inden denne dato kan benyttes frem til 18. januar 2015, og ubenyttede klippekort kan refunderes indtil 11. oktober 2017.

Udskydelsen af udfasningen af klippekortet i hovedstaden får ingen betydning for kunderne i form af ændrede priser.

Over 350.000 kunder i hovedstaden har allerede taget rejsekort i brug. På landsplan er der solgt mere end 670.000 rejsekort og gennemført 50 mio. rejser, siden rejsekort blev indført.
Rejsekorttaksterne i hovedstadsområdet vil fortsat svare til klippekortstaksterne og give mulighed for rabat på 20% af klippekorttaksterne uden for myldretid.

Direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet består af DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.

Direktørsamarbejdet er ansvarlig for at fastsætte takster (inden for takstcirkulæret) og beslutte, hvornår klippekortet udfases.

Kommerciel direktør i DSB Susanne Mørch Koch udtaler:
”Det vigtigste for os er, at kunderne oplever en tryg overgang fra klippekort til rejsekort – så betyder det mindre at udfasningen af klippekort udskydes et par måneder.”

Kundedirektør i Metroselskabet Rebekka Nymark udtaler:
”Der er allerede mere end 350.000 kunder i hovedstadsområdet, der bruger rejsekortet og for hvem det fungerer godt i dagligdagen.”

Markedscenterchef i MOVIA Søren Englund udtaler:
”Efter sommer bliver vi klar med en rejsekortløsning til institutioner og virksomheder. Det er vigtigt, at vi hjælper kunderne godt i overgangen fra klippekort til rejsekort.”

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *