Trafiktårnet Øst – fremtidens trafikstyringscenter for jernbane og vej

Trafiktårnet Øst, som tårner sig op på det gamle baneterræn over for Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København, bliver et centralt knudepunkt for fremtidens trafikstyring af bane- og vejtrafik.Styring af fremtidens togtrafik
Fra det centrale kontroltårn kommer Banedanmark til at overvåge og styre fremtidens togtrafik på den københavnske S-bane og fjernbane øst for Lillebælt. I takt med, at det eksisterende signalsystem erstattes af nye signalsystemer på både fjernbanen og S-banen, kommer Trafiktårnet Øst til at spille en kernerolle i fremtidens trafikstyring af togtrafikken, som bliver mere automatiseret med de nye signalsystemer.

”Trafiktårnet Øst er en synlig milepæl i arbejdet med fremtidens jernbane. Med ibrugtagningen af kontroltårnet sker der et generationsskifte i måden at styre togtrafikken på. Vi går fra relæbaserede systemer til moderne, computerbaserede signalsystemer, der sikrer mere rettidig og stabil togdrift. Når udskiftningen af alle signaler er fuldt indfaset med udgangen af 2021, kommer det til at betyde markant færre forsinkelser, kortere rejsetid og mulighed for flere tog til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen, administrerende direktør i Banedanmark.

Trafikstyringen flytter gradvist ind i Trafiktårnet Øst i takt med, at de nye signalsystemer bliver rullet ud på S-banen og fjernbanen øst for Lillebælt. Allerede fra andet halvår 2016 overgår styringen af hele S-banen til kontroltårnet, mens trafikstyringen på fjernbanen gradvist flytter ind fra andet halvår 2017 og frem til 2021, i takt med at det nye signalsystem er klar til brug på de forskellige strækninger.

Når de nye signalsystemer er endelig udrullet på fjernbanen og S-banen bliver fjernstyringen af togtrafikken reduceret fra de nuværende 13 fjernstyrings- og kommandoposter på fjernbanen til to centraler – Trafiktårnet Øst i København og Trafiktårnet Vest i Fredericia.

Døgnbemandet Trafikcenter
Trafikanterne på vejene kommer også til at få glæde af det nye Trafiktårn. I et stort kontrolrum på 2. etage i Trafiktårnet har Vejdirektoratet nemlig indrettet sit nye Trafikcenter med store overvågningsskærme og den nyeste teknologi.

Herfra vil medarbejdere fra Vejdirektoratets Trafikcenter i døgndrift overvåge og styre trafikken på det overordnede vejnet.

”Vores nye Trafikcenter giver os de bedste muligheder for at hjælpe trafikanterne nemt og sikkert frem,” siger vejdirektør Per Jacobsen. ”Ved hjælp af moderne overvågningssystemer kan vi udsende hurtige og aktuelle trafikmeldinger over hele landet. Og det er også fra Trafikcentrets kontrolrum, at vi håndterer ulykker, arrangerer omkørselsruter, sørger for reparationer og i det hele taget sikrer, at trafikken glider bedst muligt ude på vejene.”

Tæt samarbejde mellem Vejdirektoratet og Københavns Kommune
Som led i den bedre service til trafikanterne indgår Vejdirektoratet og Københavns Kommune et tæt samarbejde i det nye Trafikcenter.

Samarbejdet betyder, at medarbejdere fra Københavns Kommune rykker ind i Trafikcentret, hvor de skal sidde skulder ved skulder med Vejdirektoratets. Hensigten med det nye samarbejde er at skabe de bedst mulige forhold for trafikanterne i hovedstadsområdet, fortæller Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”Der er pres på trafikken i København. En kvart million rejser ind og ud af byen hver dag, og disse pendlere skal trafikcentralen komme til gode. I København kommer vi til at have fokus på at få folk på cykler og i busser hurtigere gennem byen, mens bilisterne på indfaldsvejene ikke oplever, at rejsetiden forringes. Ved at samle kræfterne kan vi springe nogle led over og hurtigere få løst de problemer, der måtte opstå i trafikken, og det skulle gerne kunne mærkes hos slutbrugeren ude på byens asfalt.”

Overborgmester Frank Jensen tilføjer:

”København vokser, og det skaber pres på trafikken. Hver dag bruger københavnere og pendlere unødig lang tid i trafikken. Med Trafikcenteret skaber vi de bedst mulige forhold for hovedstadens trafikanter uanset om de er i bil, i bus, i tog eller på cykel.

Foruden fremkommeligheden vil trafikanter også kunne opleve den styrkede indsats på trafikinformationsområdet.

Fremover vil Vejdirektoratet og kommunen i samarbejde gøre endnu mere ud af at informere byens trafikanter på forskellige digitale platforme som Twitter, gps’er og apps og selvfølgelig i fortsat samarbejde med P4’s trafikradio.

Læs mere her

Få månedskortet på mobilen frem for i postkassen

Når kunderne til bus, tog og metro i hovedstadsområdet til januar 2015 skal forny deres månedskort bliver det ad andre kanaler end tidligere. Det bliver de nødt til, da det ikke længere er muligt at abonnere på månedskortet og få det tilsendt med posten, sådan som 37.000 kunder i hovedstadsområdet gør det i dag. Trafikselskaberne i hovedstadsområdet (Movia, Metro og DSB) har besluttet at lukke Abonnementsservice, fordi systemet bag er forældet og ikke lever op til moderne sikkerhedskrav. Lukningen sker, da det økonomisk og teknisk ikke er muligt at finde en tidssvarende løsning, der kan opfylde nutidens krav.

Alle berørte kunder får direkte besked fra trafikselskaberne med oplysninger om de fremtidige muligheder for at få månedskort ad andre kanaler.

Mange kunder forventes fremover at benytte nogle sig af de mere fleksible løsninger, der er udviklet i de senere år, allerede nu benytter mange sig af de forskellige muligheder for selvbetjening. En af de løsninger er Mobilperiodekort-App’en, der pt. er hentet i App Store og Google Play 95.000 gange.

De kunder, der foretrækker at holde fast i det trykte kort, kan efter den 1. januar 2015 forny kortet i billetautomaterne på DSB’s stationer eller få det tilsendt ved at forny det i Movias webshop på www.moviatrafik.dk mod et mindre gebyr.

I perioden fra den 1. september 2014 til den 1. februar 2015 er det fortsat muligt at oprette eller ændre Abonnementskort i rejsecentrene på Københavns Hovedbanegård, Nørreport og udvalgte DSB 7-Eleven-butikker.

Læs mere her

Salget af klippekort i hovedstadsområdet forlænges til februar 2015

Passagererne i den kollektive trafik i hovedstaden kan købe klippekort til rejser i hovedstadsområdet frem til den 9. februar 2015. Derefter anbefales passagerne enten at benytte rejsekort, app’en ”mobilbilletter”, periodekort eller at købe kontantbillet. Det er Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen), der har besluttet at forlænge salget af klippekort.

Baggrunden er, at en planlagt opgradering af rejsekortet er udskudt og først forventes afsluttet i løbet af efteråret 2014. Direktørsamarbejdet ønsker ikke, at systemopdateringen af rejsekortet kommer til at falde sammen med udfasningen af klippekort.

Systemopdateringen drejer sig primært om back-office funktioner, så nuværende rejsekortbrugere vil ikke mærke ændringer i systemet.

De klippekort, der er købt inden den 9. februar, kan bruges frem til og med 30. juni 2015. Derefter er det helt slut med klippekort, og ubrugte klippekort kan refunderes frem til 8. februar 2018.

”Det vigtigste for os er, at kunderne oplever en tryg overgang fra klippekort til rejsekort – så betyder det mindre, at udfasningen af klippekort udskydes, ” siger Christian Linnelyst, salgs- og produktmarketingschef, DSB

”Der er allerede mere end 375.000 kunder i hovedstadsområdet, der bruger rejsekortet, og for hvem det fungerer godt i dagligdagen. Med rejsekort rejser man i hovedstadsområdet til klippekortpris og opnår samtidig 20% rabat på rejser uden for myldretiden, ” siger Rebekka Nymark, Kundedirektør Metroselskabet

”To tredjedele af rejsekortbrugerne siger i den nyeste brugerundersøgelse, at de har fået en nemmere rejse med rejsekortet. Vi arbejder for, at de nye rejsekortbrugere oplever en smidig overgang fra klippekort til rejsekort, så de også bliver glade for rejsekortet, ” siger Søren Englund, Markedscenterchef i Movia

Fakta

Over 375.000 kunder i hovedstaden har allerede taget rejsekortet i brug. På landsplan er der solgt mere end 900.000 rejsekort og gennemført 70 mio. rejser, siden rejsekortet blev indført.
Rejsekorttaksterne i hovedstadsområdet vil fortsat svare til klippekortstaksterne og give mulighed for rabat på 20 % af klippekorttaksterne uden for myldretid.

Direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet består af DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.

Direktørsamarbejdet er ansvarlig for at fastsætte takster (inden for takstcirkulæret) og beslutte, hvornår klippekortet skal udfases.

Læs mere her

Salget af klippekort i hovedstadsområdet forlænges til 12. oktober 2014

Rejsekortet skal ifølge planen gennemføre en opgradering af systemet i løbet af forsommeren.
Direktørsamarbejdet i hovedstaden (DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen) har besluttet at forlænge salget af klippekort for at sikre, at systemopdateringen ikke kommer til at falde sammen med udfasningen af klippekort.

Kunderne vil til oktober møde et driftssikkert system i deres skifte fra klippekort til rejsekort. På det tidspunkt vil der også være en rejsekortsløsning til både institutioner og virksomheder, ligesom det vil være muligt at oprette en automatisk tank op-aftale til rejsekort til børn.

Parterne har derfor valgt at fortsætte salget af klippekortet indtil 12. oktober 2014. Klippekort købt inden denne dato kan benyttes frem til 18. januar 2015, og ubenyttede klippekort kan refunderes indtil 11. oktober 2017.

Udskydelsen af udfasningen af klippekortet i hovedstaden får ingen betydning for kunderne i form af ændrede priser.

Over 350.000 kunder i hovedstaden har allerede taget rejsekort i brug. På landsplan er der solgt mere end 670.000 rejsekort og gennemført 50 mio. rejser, siden rejsekort blev indført.
Rejsekorttaksterne i hovedstadsområdet vil fortsat svare til klippekortstaksterne og give mulighed for rabat på 20% af klippekorttaksterne uden for myldretid.

Direktørsamarbejdet i hovedstadsområdet består af DSB, Movia, Metroselskabet og Trafikstyrelsen.

Direktørsamarbejdet er ansvarlig for at fastsætte takster (inden for takstcirkulæret) og beslutte, hvornår klippekortet udfases.

Kommerciel direktør i DSB Susanne Mørch Koch udtaler:
”Det vigtigste for os er, at kunderne oplever en tryg overgang fra klippekort til rejsekort – så betyder det mindre at udfasningen af klippekort udskydes et par måneder.”

Kundedirektør i Metroselskabet Rebekka Nymark udtaler:
”Der er allerede mere end 350.000 kunder i hovedstadsområdet, der bruger rejsekortet og for hvem det fungerer godt i dagligdagen.”

Markedscenterchef i MOVIA Søren Englund udtaler:
”Efter sommer bliver vi klar med en rejsekortløsning til institutioner og virksomheder. Det er vigtigt, at vi hjælper kunderne godt i overgangen fra klippekort til rejsekort.”

Læs mere her

75 år med luft under vingerne

Air France fylder 75 år
Air France KLM gruppen har i dag tilsammen 104.000 medarbejdere, servicerer årligt 78 millioner passagerer til 248 destinationer i verden. Det foregår i kraft af en flåde på 600 fly og udmønter sig i en omsætning på 178 milliarder kroner årligt. Luftfartsgiganten Air France har 75 års fødselsdag, og her er en række højdepunkter i flyselskabets historie.

De fleste husker nok Air France bedst for Concorden. Det var flyet der fra 1976 til 2000 transporterede millionærer og filmstjerner fra Paris til New York på tre og en halv time helt uden at spilde champagnen. Det slanke fly med den krumme næse havde udover et højt niveau af luksus også den højeste topfart set til dato inden for kommerciel luftfart. Den kunne flyve med en topfart på Mach 2,02, det vil sige over 2000 km i timen, og var dermed det første og eneste supersoniske fly til at medbringe et større antal passagerer.

Air France havde dog svært ved at gøre turene i Concorden over Atlanten profitable og enden på den supersoniske æra sluttede den 24. oktober 2003, hvor Concorden blev taget ud af drift. Men historien om Concorden er dog kun en lille brik i den luftbårne succes, der startede i 1933 med ruten til Indokina. Turen startede i fly fra Marseille til Beirut, herefter i bil fra Beirut til Damaskus og fly derfra til Saigon. Turen tog dengang otte dage.

D. 1. juni 1938 åbnede Air France den første rute fra Paris – Le Bourget København – Stockholm. Flytypen var en Bloch 220 med kapacitet til at fragte 16 passagerer med en hastighed på 300 km i timen. Denne rute blev suspenderet under anden verdenskrig, men blev genåbnet i 1948.

I 1948 blev Air France statsejet og havde efterfølgende en vækst i passagerantallet på 14 % om året. Samme år blev en ny lufthavn opført 14 km syd for Paris. Air France flyttede sine aktiviteter fra Le Bourget til Orly i 1952, da selskabet ville tættere på hovedstaden.

I januar 1960 fik Air France sin første jet–maskine. En Boeing 707 med plads til 150 passagerer og en topfart på 900 kilometer i timen. Det var flyet, der skulle revolutionere rejsebranchen og gøre de fjerneste egne af verden tilgængelig for masserne. Den blev i 1970 efterfulgt af den enorme B747, bedre kendt som "Jumbo Jet’en" med plads til 400 passagerer.

I 1974 åbnede Charles de Gaulle lufthavnen 24 kilometer nordøst for Paris. Charles de Gaulle blev hurtigt den førende lufthavn i Frankrig og byggeriet tog otte år. Siden 1950 er antallet af passagerer, der rejser over Paris fordoblet hvert femte år.

I 1981 introducerede Air France deres Business Class med bredere sæder og mere sofistikeret service, for at imødekomme kravene fra det stigende antal business kunder. To år efter, i 1983, kunne Air France fejre 50 års fødselsdag med en arbejdsstyrke på 34.600 medarbejdere, 99 fly og et netværk på 150 destinationer i 73 lande.

I starten af halvfemserne ramte den økonomiske krise luftfartindustrien hårdt og førte til en serie af større fusioner. Air France og den mangeårige konkurrent UTA og Air Inter fusionerede i 1992 til ét af verdens største luftfartselskaber Air France Gruppen. Selskabet red krisen i starten af halvfemserne af ved udbygning af Charles de Gaulle lufthavnen, lancering af en del nye produkter samt meget skarpe nedskæringer i perioden 1994 til 1996, og i 1997 var der igen sorte tal på bundlinjen.

I 1999 arbejdede Air France på at styrke sin internationale tilstedeværelse, hvilket resulterede i et samarbejde med Delta Air Lines, Aeromexico og Korean Air. Samarbejdet blev døbt «SkyTeam» og betød, at passagererne nu kunne samle point hos alle selskaber i alliancen.

I 2004 blev samarbejdet mellem Air France og KLM officiel, og de to flyselskaber fusionerede. I dag er fordelen af samarbejdet indlysende, da Air France og KLM med centrum i henholdsvis Charles de Gaulle og Schiphol dækker hver sit område og derved skaber en stærk konkurrencemæssig synergi.

I 2008 har Air France i Danmark netop åbnet den femte daglige afgang mellem København og Paris. Selskabet har i Danmark endnu ikke oplevet faldende passagerantal på grund af den finansielle krise, og har optimistiske forventninger til resultaterne for 2008. D. 22 november i år fik selskabet også det statussymbol, der skulle til for at afløse Concorden. Ind i en specialbygget hangar i Charles de Gaulle lufthavnen trillede et fly med en længde på 73 meter, en bredde på 80 meter, en højde på 24 meter og en vægt på 500 ton. Den nye Airbus A380 er med sine imponerende dimensioner klar til at skrive sig ind i luftfarthistorien og vil i fremtiden komme til at spille en stor rolle på Air Frances oversøiske ruter.

Flere billeder og supplerende info: http://corporate.airfrance.com/en/home–page/index.html

//Om flyet på billederne//
For at markere 75–års jubilæet, har Air France malet ét af deres Airbus A320 i samme farver som i 1946. Flyet skal fungere som ambassadør for koncernens 75–års jubilæum og vil være at finde i Air France flåden de næste to år. Flyet er blevet døbt "Pays de Roissy". Navnet er en reference til det forbund, der har til formål at udvikle de 110 kommuner, der er placeret rundt om Charles de Gaulle lufthavnen.
 

Læs mere her

Luftbro mellem Aalborg og København

Den stadigt stigende vækst på Cimber Sterlings rute mellem København og den Nordjyske hovedstad, får nu flyselskabet til at sætte ekstra fly ind på ruten.

Fra den 22. august 2009 kan Cimber Sterlings kunder nu se frem til endnu en afgang at vælge i mellem, når de skal rejse mellem København og Aalborg. De nye afgange ligger i weekenden og giver derved især privatrejsende mere at vælge imellem.

“Jeg har ikke overdrevet, hvis jeg siger, at ruten har overgået alle vores forventninger. Så vidt vi kan se, bunder væksten i et øget antal af både forretningsrejser og privatrejser. Hidtil har vi sat ekstra frekvenser ind i hverdagene til glæde for de forretningsrejsende og nu kommer turen altså til de privatrejsende, der får en ekstra rundtur både lørdag og søndag, siger salgs- og marketingsdirektør, Bjarne Rasmussen og fortsætter – “Nordjydernes rejselyst fejler absolut intet, så det kan jo sagtens være, at de i nær fremtid får endnu flere destinationer at vælge imellem”.

De ekstra afgange om søndagen ligger om eftermiddagen. Det er netop på disse tidspunkter, at de privatrejsende især har ønsket flere afgange at vælge i mellem. “Det passer de fleste ret godt at komme hjem igen søndag eftermiddag efter et weekendophold, og det har vi naturligvis taget højde for i vores ruteplanlægning”, siger Bjarne Rasmussen.

Ny flyvning:
Lørdag
QI139 CPH-AAL 10:30-11:15
QI140 AAL-CPH 11:40-12:25

Søndag
QI143 CPH-AAL 16:30-17:20
QI144 AAL-CPH 17:45-18:35

Læs mere her

S-tog om natten fra fredag den 20. november

Fra på fredag skal man ikke længere tænke over, om man når det sidste S-tog hjem, for nu kører S-togene hele natten efter fredag og lørdag i første omgang som et forsøg et halvt år frem. Herefter vil forsøgets resultater vise, om S-togene skal fortsætte med at køre om natten.

»Jeg glæder mig rigtig meget til på fredag. Vi har i mange år kørt natten efter julefrokostfredage, men de senere år er der opstået et yderligere behov. Det bliver rigtig spændende at se, hvor mange, der vil benytte sig af det, og jeg vil opfordre så mange som muligt til at tage imod tilbuddet, så vi har et forretningsmæssigt grundlag til at gøre forsøget permanent,« siger adm. direktør i S-tog, Gert Frost.

Lad bilen stå
Gert Frost håber også, at det vil få flere til at lade bilen stå.
»Når man kan tage toget hele vejen hjem, er der ingen grund til at tage bilen med ind til byen i weekenden. Forhåbentlig kan S-tog bidrage med at få flere sikkert hjem, nu hvor der er flere gode alternativer til bilen på alle tider af døgnet,« siger Gert Frost.

Event og halv pris
En større event på Nørreport fredag aften mellem kl. 21 og 01 vil gøre opmærksom på, at natkørslen begynder på fredag. Nørreport byder på loungestemning på pladsen foran stationen, hvor DJ Dex Diamond (Top 10 i sommer) spiller op til lounge, en bartender uddeler røde drinks i coctailglas, og der vil blive uddelt køreplaner og flyers. Derudover byder trafikselskaberne i hovedstadsområdet på halv pris på SMS-billetter fredag og lørdag mellem kl. 22 og 06 fra den 20. november og frem til nytår. Der er ikke nattakst på S-tog om natten, så det er halv pris på, hvad en almindelig billet koster.

Københavnerne glæder sig
En undersøgelse af holdningen og kendskabet til S-tog om natten, som blev gennemført i oktober, viser, at 45 procent af de adspurgte godt ved, at natkørsel på S-banen er på vej. Københavnerne er ifølge undersøgelsen meget positive over for tiltaget, som er hurtigere, nemmere og mere bekvemt end natbussen og billigere end taxa. I gennemsnit forventer kunderne at bruge S-tog om natten ca. otte gange om året, mens de unge og personer, der i forvejen bruger S-toget meget, forventer at tage S-toget om natten oftere.

Utrygt om natten
Nogle kunder ytrer i undersøgelsen bekymring for, om det er trygt at befinde sig i S-toget og på S-togsstationer om natten.

»Det er vi selvfølgelig opmærksomme på. Vi kører dog i forvejen til over midnat, og der er yderst sjældent for eksempel voldsepisoder i et S-tog eller på stationer i forhold til, hvad der sker i det omgivende samfund. Samtidig er der videoovervågning i alle S-tog og på alle S-togsstationer, så vi gør virkelig, hvad vi kan, for at komme følelsen af utryghed til livs,« fortæller Gert Frost.

Sådan kører S-togene om natten
S-togene kører en gang i timen om natten på alle strækninger.
Da alle strækninger bortset fra Ringbanen dækker det centrale afsnit i København, vil de kunder, der kun skal køre i det centrale afsnit, have S-tog hver halve time.
Allerede nu kan man finde natkøreplanen på dsb.dk under Køreplaner : http://www.dsb.dk/Find-og-kob/Indland/koreplaner/

S-togene kører som altid hvert 20. minut natten efter de tre første fredage i december.
Indimellem bliver der udført sporarbejde om natten for at forstyrre den daglige trafik mindst muligt. Derfor vil der nogle nætter om året ikke køre S-tog om natten, men blive indsat busser på de berørte strækninger.

Læs mere her

DB Schenker leverer logistikken til Europas nye kulturby RUHR.2010

Deutsche Bahn gratulerer den europæiske kulturhovedstad RUHR.2010 i forbindelse med åbningsceremonien. Som hovedsponsor vil DB gøre sit yderste for sikre en succes.

DB’s administrerende direktør, Dr. Rüdiger Grube: “Deutsche Bahn er en aktiv partner for Ruhr-området. Det er derfor kun logisk, at vi som officiel mobilitets- og logistikpartner støtter RUHR.2010. Med vort engagement sørger vi for klimavenlig mobilitet til besøgende fra ind- og udland, for komfortable stationer og for perfekt logistik.”

Med særlige kulturbilletter gør Deutsche Bahn det attraktivt og nemt at komme til RUHR.2010, hvor f.eks. “Still Life”-projektet løber af stablen den 18. juli, Europas største gadefest. Her er det DB Schenker, der er ansvarlig for logistikken ved denne storevent. Efter afspærring af motorvej A40, som er Ruhr-områdets hovedfærdselsåre, vil DB Schenker transportere tusindvis af borde og bænke i løbet af natten, stille dem op og efter afslutningen af arrangementet fjerne dem igen i ekspresfart.

Sammen med Nordrhein-Westfalen-regionen starter DB endnu i januar måned et forsøg med e-billetsystemet “Touch & Travel”. Dermed kan mobiltelefonen anvendes som billet til bus, sporvogn, metro, S-tog, Regional Express og ICE. DB’s mobilitetstilbud omfatter også Call a Bike-cykler ved stationerne i Dortmund, Düsseldorf og Hamm samt biler fra DB Carsharing.

Hovedbanegården i Essen vil ved åbningen den 16. januar fremvise sit nye udseende med glaspavilloner i indgangspartiet, renoverede perroner og barrierefrie adgange. Passagerbygningerne i Dortmund og Duisburg skal også moderniseres. På stationen i Münster bliver perronfaciliteterne og adgangs­vejene fornyet i 2010. Yderligere 108 små og mellemstore stationer i Nordrhein-Westfalen bliver moderniseret. Investeringerne i stationerne afholdes af staten, regionen og Deutsche Bahn.

2 pressefotos kan downloades fra Schenker A/S hjemmeside:
http://www.schenker.dk/press/news/document_18664.html

Flere fotos findes i DB s fotodatabase under Aktuell :
http://www.bahnimbild.de/fotothek/cmd/ aktuell

Læs mere her

Tag hele familien med S-toget for 25 kroner

Køb et elektronisk klippekort til vinterferien og tag hele familien med S-toget for 25 kroner.
Det er første gang, der bliver lanceret et elektronisk klippekort i Danmark

For kun 25 kr. kan hele familien med to voksne og indtil fire børn under 16 år gå på opdagelse i København og omegn (i alle zoner) med S-toget i deres vinterferie. Billetten gælder hele dagen, hvor man kan benytte de mange spændende ferietilbud, som f.eks. shopping, underholdning, oplevelser m.v.

»Vi vil gerne tilbyde familier i hovedstadsområdet en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt med S-toget i vinterferien, hvor det er oplagt at tage på oplevelse med familien. Vi håber, rigtig mange vil tage imod tilbuddet, som også er meget fordelagtigt i en familieøkonomi. Vi prøver i første omgang S-ferie billetten af i vinterferien, og viser det sig at være et tilbud, mange tager imod, vil vi også tilbyde det i andre ferieperioder,« fortæller salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas Marschall.

Klippekort på mobilen
S-feriebilletten er et klippekort med fire klip for 100 kr., som man modtager på mobiltelefonen. Det er første gang, der bliver lanceret et elektronisk klippekort i Danmark.

»Vi synes, det er superspændende at arbejde med de nye medier og salgskanaler. Nu har vi i over et år arbejdet med SMS-billet og har derfor gjort os mange tanker om, hvordan man ellers kan bruge en mobilbillet, bl.a. på denne måde som klippekort ved særlige begivenheder. Det er jo en nem og hurtig løsning, som vi håber, vores kunder vil tage godt imod,« siger Niklas Marschall.

Klippekortet gælder i hele vinterferieperioden fra den 13. februar 2010 til den 28.februar 2010 (uge 7 & 8) fra det tidspunkt, man får klippet tilsendt, og til kl. 03.59 (kun relevant efter fredag og lørdag).

Sådan gør man
Man sender en sms med teksten sferie til 1412, hvorefter man modtager sin billet og er godt på vej til at komme nemt og hurtigt rundt på hele S-banen sammen med familien eller venner i vinterferien.
Man bestemmer selv, hvornår man vil indløse de fire klip, bare det er indenfor vinterferieperioden 13. februar til og med 28. februar.

Når man vil indløse et klip, sender man en sms med teksten sferie klip til 1412, så får man straks en sms tilsendt med det første klip, som er gyldigt hele dagen.

Se mere om billetten på http://www.dsb.dk/s-tog/produkter/s-ferie/

Læs mere her

Gratis S-tog tiltrækker kunder

Igen på søndag den 7. marts åbner DSB S-tog dørene for kunderne ganske gratis. Da S-tog søndag den 7. februar introducerede gratis shoppingsøndag med S-toget, trak det langt flere kunder til end på en normal søndag.

Salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas Marschall er meget tilfreds med, at så mange kunder tog imod tilbuddet om gratis søndag den 7. februar.

»Jeg er virkelig tilfreds, for alt peger på, at det er en stor succes. Der var langt flere kunder med togene end på en almindelig søndag, og vi tror på, at det er en effekt, der vil blive forstærket, i takt med, at vores tilbud bliver mere kendt,« fortæller salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas Marschall.

Han ser derfor spændt frem til, at S-tog søndag den 7. marts igen åbner dørene ganske gratis for kunderne ligesom den første søndag i måneden resten af året bliver gratis.

Flere kunder i indkøbscentre
Flere store indkøbscentre i hovedstadsområdet oplevede en tilstrømning af kunder den 7. februar. Bl.a. var der langt flere kunder i Lyngby Storcenter søndag den 7.februar end på en normal shoppesøndag.

»Vores foreløbige tal viser, at der var langt flere kunder, end vi havde forventet, så det må betegnes som en succes. Fremadrettet forventer vi endnu flere kunder, som kommer med S-toget. Vi bruger muligheden for at køre gratis med S-tog aktivt i vores markedsføring, og så er der den store fordel ved at tage toget, at der ikke skal bruges ressourcer og tid på parkering,« fortæller Torben Schwabe, direktør i Lyngby Storcenter.

Med S-tog på tur
Ud over muligheden for at tage S-toget gratis, når man skal ud og handle, kan man også benytte S-toget til og fra andre søndagsbegivenheder, f.eks. brunchen med vennerne, biografturen eller familiebesøget.

»Vi vil gerne tilbyde vores kunder at komme nemt og hurtigt rundt til alle søndagsbegivenheder. Med gratis S-tog den første søndag i måneden kan man jo tage hele familien gratis med i toget, når man skal ud, og man kan samtidig kombinere turen med et af vores andre tilbud om at tage cyklen gratis med S-toget,« fortæller Niklas Marschall.

De gratis søndage er en del af en række af tilbud, heriblandt også gratis cykelmedtagning, der sætter fokus på, hvor nemt og hurtigt det er at komme rundt med S-toget.

Med venlig hilsen

DSB

Læs mere her