EU’s transportministre tager skridt mod en mere effektiv europæisk luftfartsektor

Transportminister Henrik Dam Kristensen mødtes den 29. oktober 2012 med EU s transportministre ved rådsmøde i Luxembourg for blandt andet at drøfte en mere effektiv udnyttelse af lufthavnene i EU, ensartede regler for periodisk bilsyn og et bedre samarbejde om lufttrafikstyring i Europa.

Ved mødet blev transportministrene enige om en indstilling vedrørende tildeling af slots i EU s lufthavne.

Slots er tilladelser for luftfartsselskaber til bestemte afgangs- og ankomsttider i lufthavne. Formålet med forslaget er at organisere adgangen til de travleste lufthavne på en måde, der sikrer en optimal udnyttelse af kapaciteten i lufthavnene.

Ministrene blev også enige om at indgå en ny aftale mellem EU og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed, Eurocontrol. Aftalen skal danne rammerne for et bedre samarbejde i Europa om lufttrafikstyring.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

– Jeg synes, at det er positivt, at Rådet i dag tog et skridt mod en mere effektiv europæisk luftfartssektor. Travlheden i EU s lufthavne vil stige markant i de kommende årtier. Derfor er det vigtigt med rammer, der sikrer den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten i lufthavnene.

Find baggrundsmateriale fra mødet her

Læs mere her

Målrettet EU-støtte til grænseoverskridende infrastruktur i Europa skal understøtte den fri bevægelighed

EU s transportministre var i dag samlet til rådsmøde i Luxembourg for bl.a. at drøfte, hvordan EU-midler skal støtte infrastrukturprojekter i EU i de kommende år.

Ved rådsmødet blev ministrene enige om en indstilling om forslaget til Connecting Europe Facility. Forslaget danner rammerne for, hvordan infrastrukturprojekter kan få tildelt EU-støtte, og hvor megen støtte der kan tildeles forskellige typer projekter. Rammerne vil være gældende for perioden 2014-2020.

Endvidere blev ministrene enige om en indstilling om forslaget om støj i de europæiske lufthavne. Formålet med forslaget er at sænke antallet af EU-borgere, der udsættes for høje støjniveauer fra lufthavnene i Europa.

Ministrene blev også enige om en indstilling om en ny og bedre organisering af EU s satellitnavigationssystem Galileo.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

– Jeg er godt tilfreds med, at vi på rådsmødet i dag nåede nogle vigtige resultater på en bred vifte af emner. Med resultaterne i dag har Rådet taget nogle vigtige skridt mod at sikre en robust og effektiv europæisk transportsektor i fremtiden.

– Europa er afhængig af god infrastruktur på tværs af landegrænserne. Med Connecting Europe Facility, som Rådet i dag blev enige om, har vi skabt rammerne for, at EU-midler kan gå til at realisere grænseoverskridende infrastrukturprojekter i Europa. Gennem målrettet EU-støtte til infrastruktur, der forbinder medlemslandene bedre, kan vi understøtte den fri bevægelighed, som er så grundlæggende for EU.

– Rådet blev enige om nye regler for støj i de europæiske lufthavne. Der var bred enighed om, at antallet af borgere, der udsættes for høje støjniveauer fra lufthavne, skal sænkes, samtidig med at tiltagene mod støj skal tage højde for, at vi også fremadrettet har en konkurrencedygtig og effektiv europæisk luftfartssektor.

– Ministrene enedes også om nye rammer for EU s satellitnavigationssystem Galileo. Galileo skal styres på en effektiv og økonomisk optimal vis, således at systemet færdiggøres indenfor den planlagte tidsplan til fordel for de mange europæere, der bruger satellitnavigation i deres dagligdag.

Læs mere her